(Baothanhhoa.vn) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa vừa bàn giao máy gặt đập liên hợp cho HTX Nông nghiệp Thiệu Phúc. Đây là 1 trong 3 HTX dịch vụ nông nghiệp đầu tiên được nhận máy gặt đập trong số 86 HTX được hỗ trợ theo Đề án phát triển, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
w4rhu6xJR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buv4buuMOG7tlJGRyAwxIPhu7ZS4bqmRjBSw6MwLU3hu7bhu67hu7BAREfhu7IxIDDhu67hu6rEg8SQRuG6vsOKIDAiI0Dhu7Dhur7hu4dPQEfhu7Dhu65NI0fhu7hOxINH4buw4buQMEdR4buaW0fhu7bhu67DmUBH4busPltH4bug4busI0dv4buvw4NH4buXP0Dhu7BHQOG7sOG7rOG7rsWoW0fhu6/hu6zhu67FqDFH4bup4busMuG7oMOKLyAwIiNA4buw4bq+w4ov4busSeG6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW29STVBG4bq+4bute0fhu5c/QOG7sEdA4buw4bus4buuxahbR+G6oU9H4bup4busTjBHMCLhu67Gr0BHQD9A4buwRzDhu6w/QEfhu6/hu6xNQOG7rEdvPU1H4bqhOU1H4bueT0BH4buw4buuTSNH4bu4TsSDR+G7sOG7kDBHUeG7mltH4bu24buuw5lAR+G7rD5bR+G7oOG7rCNHb+G7r8ODR+G7lz9A4buwR0Dhu7Dhu6zhu67FqFtH4buv4bus4buuxagxR+G7qeG7rDLhu6DDiUdm4buUxINH4bu2T0dJRzAiI0Dhu7BHw4xHb+G7r8ODR1BY4bug4busR+G6oTRHQD9A4buwR0Dhu7Dhu6zhu67FqFtHUcagMUcw4buuw5lAR1E3PuG7oEdA4bus4buaQEfhu7hOxINH4buw4buQMEdR4buaW0cwIiNA4buwRyA6R0vEqEdv4buvw4NHUTc+4bugR+G7rCFHMCI+RzDhu6xSI0dm4bumR05AR1vhu6xOMEcwIuG7rsavQEVH4bugNUDhu7BH4bugOkfhuqFPR0Dhu5RA4buwR+G7oE0jR+G7oOG7rOG7ljBH4bu2Nz5A4buwRUfhu6zhu67FqDFHXTHDkkfhu6wjw5MwR1EsQOG7sEfhu6A1TUdv4buvw4NHQD9A4buwR0Dhu7Dhu6zhu67FqFtHMCLDmUBHUVhNR+G7nk9ARzBZQOG7rEfhu7Dhu65N4buuR1Ejw5NAR8ONSMONSS3DjUjDjeG7iMOJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+w4rhu67hu7jhu7BH4bug4bu2TSAg4bqmRuG7ruG7g1JAMFIiRkcgMMSD4bu2UuG6pkbhuqPhu65QMOG7rERHS0hIW8OjxJBH4busUuG7ruG7sOG7rDBER+G7ikzhu4pbw6PEkEZHICLhu6DhuqZGLy/hu6BQQMOJ4bueTSMw4busTUDhu6zhu6wjTcOJ4bqhQC9QUiDhu7QwI1svQFLhuqMgL8ONw43DjUkvScSoSFDDjUlI4buISuG7iOG7ijBKSsSow4zhu4rhu7ZIw4nhu7Jb4buwQyLhuqZLSsOMRkdN4bu2MOG6pkbhu4dPQEfhu7Dhu65NI0fhu7hOxINH4buw4buQMEdR4buaW0fhu7bhu67DmUBH4busPltH4bug4busI0dv4buvw4NH4buXP0Dhu7BHQOG7sOG7rOG7rsWoW0fhu6/hu6zhu67FqDFH4bup4busMuG7oEZH4bqj4buuUDDhu6zhuqZGS0hIRkfhu6xS4buu4buw4busMOG6pkbhu4pM4buKRkcv4bq+w4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7g01bMOG7riNARuG6vmbDk+G7rkdQ4buuxahAR+G7tuG7jEDhu6xHUcOTI0fhu617R+G7lz9A4buwR0Dhu7Dhu6zhu67FqFtH4bqhT0fhu6nhu6xOMEcwIuG7rsavQEdAP0Dhu7BHMOG7rD9AR+G7r+G7rE1A4busR289TUfhu55PQEfhu7Dhu65NI0fhu7hOxINH4buw4buQMEdR4buaW0fhu7bhu67DmUBH4busPltH4bug4busI0dv4buvw4NH4buXP0Dhu7BHQOG7sOG7rOG7rsWoW0fhu6/hu6zhu67FqDFH4bup4busMuG7oMOJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+4buv4busUiNHUT1FR2/hu6/Dg0dAP0Dhu7BHQOG7sOG7rOG7rsWoW0fhu6/hu6zhu67FqDFH4bup4busMuG7oEdRNz7hu6BH4bueT0BH4buw4buuTSNHSUfhu7hOxINH4buw4buQMEdR4buaW0fhu7bhu67DmUBH4busPltH4bus4buuxagxR+G7kzHhu54xME0t4buF4buDR0zDjEcwIlhH4buw4buuTkdLw41IRzAi4buuxagxR1E7QOG7sMOJR+G7ryIjQOG7sEdRPUfhu617R+G7lz9A4buwR0Dhu7Dhu6zhu67FqFtH4bqhT0fhu6nhu6xOMEcwIuG7rsavQEdAP0Dhu7BHMOG7rD9AR+G7r+G7rE1A4busR289TUfhu6whRzAiPkcw4busUiNHZuG7pkdOQEfEqOG7iEhHMCLhu67FqDFHUTtA4buwRUfhu6AkQEfhu7bDk+G7rkfhu7ZPR+G6oTpAR1E64buuRzhA4buwR+G7oDVNR2/hu6/Dg8OJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+w4rhu67hu7jhu7BH4bug4bu2TSAg4bqmRuG7ruG7g1JAMFIiRkcgMMSD4bu2UuG6pkbhuqPhu65QMOG7rERHS0hIW8OjxJBH4busUuG7ruG7sOG7rDBER+G7iMOMw4xbw6PEkEZHICLhu6DhuqZGLy/hu6BQQMOJ4bueTSMw4busTUDhu6zhu6wjTcOJ4bqhQC9QUiDhu7QwI1svQFLhuqMgL8ONw43DjUkvSUxKUMONSUlJ4buIw43DjTDhu4hJ4buI4buKSOG7tkjDieG7slvhu7BDIuG6pknDjUpGR03hu7Yw4bqmRuG7h09AR+G7sOG7rk0jR+G7uE7Eg0fhu7Dhu5AwR1Hhu5pbR+G7tuG7rsOZQEfhu6w+W0fhu6Dhu6wjR2/hu6/Dg0fhu5c/QOG7sEdA4buw4bus4buuxahbR+G7r+G7rOG7rsWoMUfhu6nhu6wy4bugRkfhuqPhu65QMOG7rOG6pkZLSEhGR+G7rFLhu67hu7Dhu6ww4bqmRuG7iMOMw4xGRy/hur7Dii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7huqDhu67FqOG7oEfhu6whRzAiPkfhu7hOxINH4buw4buQMEdR4buaW0fhu6Dhu6wjR2/hu6/Dg0fhu6/hu6zhu67FqDFH4bup4busMuG7oEdA4busw5Thu7hHUeG7nMSDR0Dhu6xNQOG7rEcw4buu4bukQEdRLEcw4busMUfhu6wjw5Phu6Dhu6xH4bu2Mk1H4bug4busI0dAP0Dhu7BHUOG7lEBFR+G7sOG7rsOS4bu4R+G7oOG7rOG7rkdb4busVkfhu7ZNI0dRLEDhu7BFR+G7rMOTR+G7sOG7rk5HMOG7rE9A4busRyDDkkBHw6Mx4buWMEVH4busw5NAR+G7oOG7rOG7pEcw4bus4buWMEcw4busI04wRyBNMUcw4busMUfhu6wjw5Phu6Dhu6zEkEcwOUDhu7BH4bueNynhu6BH4bugKEfhu7Dhu64p4buuR+G7rD1NR1E7QOG7sEfhu54sRzAiI0Dhu7BHIMOSQEfDozHhu5YwR0A/QOG7sEdA4buw4bus4buuxahbRUfhu7A9W0db4busxqBAR8Oj4buUxINHUGFA4buwR+G7oE7hu6BHMOG7rsOZMUfhu6Dhu6xWR8Oj4buMR0A/QOG7sEcw4busP0BH4bu4KeG7rkdA4buUQOG7sEfhu6BNI0fhu6A1TUfDo+G7jMOJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW8OiMTDhu6wjIkbhur7hu6/hu6xNQOG7rEfhu5VN4buuw4ovW+G6vg==

Thanh Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]