(Baothanhhoa.vn) - Ngày 19-3, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về việc xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 theo TCVN 11856:2017 về chợ kinh doanh thực phẩm và QCVN 02-30:2018/BNNPTNT về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xây dựng 190 chợ hợp chuẩn kinh doanh thực phẩm đến năm 2020

Ngày 19-3, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về việc xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 theo TCVN 11856:2017 về chợ kinh doanh thực phẩm và QCVN 02-30:2018/BNNPTNT về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản.

Xây dựng 190 chợ hợp chuẩn kinh doanh thực phẩm đến năm 2020

Ảnh minh họa.

Theo đó, phấn đấu đến hết năm 2019 có 168 chợ được công bố họp chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm phù họp với TCVN 11856:2017; trong đó có 2 chợ hạng 1, 166 chợ hạng 2 và hạng 3; hoàn thành việc công bố hợp quy đối với Chợ đầu mối nông lâm thủy sản Đông Hương phù họp với QCVN 02-30:2018/BNNPTNT; duy trì 35 chợ kinh doanh thực phẩm đã được công bố hợp chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm phù hợp với TCVN 11856:2017. Đến hết năm 2020 có 190 chợ được công bố hợp chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm phù họp với TCVN 11856:2017; trong đó có 4 chợ hạng 1, 186 chợ hạng 2 và hạng 3; duy trì các chợ kinh doanh thực phẩm đã được công bố họp chuẩn, công bố hợp quy đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại TCVN 11856:2017 và QCVN 02-30:2018/BNNPTNT và các quy định có liên quan.

Mục đích nhằm xây dựng, hoàn thiện, duy trì các chợ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh có kinh doanh thực phẩm đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại TCVN 11856:2017 về chợ kinh doanh thực phẩm và QCVN 02-30:2018/BNNPTNT về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm; góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 04-NQ/TƯ ngày 18-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, ý thức trách nhiệm của các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị quản lý, khai thác chợ trong việc xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm; huy động các nguồn lực đàu tư xây dựng chợ theo hướng văn minh, hiện đại; thu hút đầu tư xây dựng chợ từ nguồn xã hội hóa gắn với việc thực hiện chuyển đổỉ mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ.

UBND tỉnh yêu cầu chợ kinh doanh thực phẩm phải nằm trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được quản lý, kinh doanh, khai thác theo quy định của pháp luật; việc xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm được thực hiện theo quy định; đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ cho cơ sở kinh doanh thực phẩm trong chợ, đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và người tiêu dùng. Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng nội dung, tiến độ, tạo chuyển biến rõ nét đối với công tác quản lý an toàn thực phẩm tại chợ; phân công nhiệm vụ, thời gian thực hiện cụ thể cho các sờ, ban, ngành, ƯBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan, làm cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện.

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]