(Baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh, 9 tháng năm 2020, toàn tỉnh đang triển khai xây dựng 291/232 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, trong đó có 162 chuỗi đã hoàn thành (đạt 69,8% so với chỉ tiêu được giao). Ở cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai xây dựng 4/3 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được giao. Ở cấp huyện, UBND các huyện, thị xã, thành phố đang triển khai xây dựng 287/229 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, gồm: 69 chuỗi lúa gạo, 85 chuỗi rau, quả, 85 chuỗi thịt gia súc, gia cầm, 48 chuỗi thủy sản.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm

Nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm

Đoàn kiểm tra liên ngành về quản lý an toàn thực phẩm tỉnh kiểm tra công tác quản lý an toàn thực phẩm tại TP Sầm Sơn. Ảnh: Tô Hà

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh, 9 tháng năm 2020, toàn tỉnh đang triển khai xây dựng 291/232 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, trong đó có 162 chuỗi đã hoàn thành (đạt 69,8% so với chỉ tiêu được giao). Ở cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai xây dựng 4/3 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được giao. Ở cấp huyện, UBND các huyện, thị xã, thành phố đang triển khai xây dựng 287/229 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, gồm: 69 chuỗi lúa gạo, 85 chuỗi rau, quả, 85 chuỗi thịt gia súc, gia cầm, 48 chuỗi thủy sản.

Thực hiện các chỉ tiêu về ATTP, các ngành, địa phương, đơn vị đã chủ động trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về ATTP do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Công tác thông tin, tuyên truyền và đào tạo tập huấn tiếp tục được đẩy mạnh và có nhiều hình thức đổi mới, phù hợp trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn tiếp tục được đẩy mạnh, thu hút được nhiều doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình tham gia theo hình thức chuỗi liên kết. Công tác bảo đảm ATTP tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ, tích cực vào cuộc của MTTQ và các tổ chức đoàn thể; các phong trào thi đua, mô hình, điển hình tốt về ATTP được đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên hưởng ứng tham gia.

Một số đơn vị, địa phương đã quan tâm chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu được giao như: Chỉ tiêu chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện: Hậu Lộc, Hà Trung, Quảng Xương, Triệu Sơn...); chỉ tiêu cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, bếp ăn tập thể bảo đảm ATTP (TP Thanh Hóa, các huyện Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Quan Hóa, Lang Chánh, Nông Cống, Cẩm Thủy, Mường Lát...). Tuy nhiên, 9 tháng năm 2020, do tác động của dịch bệnh COVID-19, các mục tiêu, chỉ tiêu về ATTP của tỉnh Thanh Hóa đều đạt thấp so với kế hoạch. Do vậy, hiện nay, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về ATTP năm 2020.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP tỉnh, 9 tháng năm 2020, toàn tỉnh đang triển khai xây dựng 291/232 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, trong đó có 162 chuỗi đã hoàn thành (đạt 69,8% so với chỉ tiêu được giao). Cụ thể, ở cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai xây dựng 4/3 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được giao, đến nay đã hoàn thành 3 chuỗi, gồm: chuỗi rau, củ, quả tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây lắp Xuân Minh (xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa); chuỗi thủy sản tại Công ty TNHH Phước Thịnh (phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn); chuỗi trái cây tại tổ hợp tác sản xuất trái cây an toàn Xuân Hòa (xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân); đang hoàn thiện 1 chuỗi thịt gia súc, gia cầm tại Công ty TNHH Thực phẩm sạch ATFOOD Thanh Hóa, TP Thanh Hóa. Ở cấp huyện, UBND các huyện, thị xã, thành phố đang triển khai xây dựng 287/229 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, gồm: 69 chuỗi lúa gạo, 85 chuỗi rau, quả, 85 chuỗi thịt gia súc, gia cầm, 48 chuỗi thủy sản; trong đó có 159 chuỗi đã hoàn thành (đạt 69,43% so với chỉ tiêu được giao). Các huyện, thị xã, thành phố đang triển khai xây dựng 265/251 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm an toàn thực phẩm; trong đó có 148 cơ sở đã hoàn thành (đạt 58,96% so với chỉ tiêu được giao).

Về xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm, toàn tỉnh đang triển khai xây dựng 215/225 chợ, đã hoàn thành 50 chợ (đạt 22,2% so với chỉ tiêu được giao). Cụ thể, ở cấp tỉnh, Sở Công Thương đang triển khai xây dựng 4/4 chợ kinh doanh thực phẩm theo TCVN 11856:2017, gồm: Chợ Giắt (huyện Triệu Sơn), chợ Chuối (huyện Nông Cống), chợ Còng (thị xã Nghi Sơn), chợ Lèn (huyện Hà Trung). Ở cấp huyện, các huyện, thị xã, thành phố đang triển khai xây dựng 211/221 chợ; đã hoàn thành 50 chợ (đạt 22,6% so với chỉ tiêu được giao), trong đó, có 35 chợ công bố hợp chuẩn theo TCVN 11856:2017 và 15 chợ được công nhận chợ kinh doanh thực phẩm theo tiêu chí chợ tạm quy định tại Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 19-2-2020 của UBND tỉnh. Toàn tỉnh đã triển khai xây dựng 124 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, đã hoàn thành 90 cửa hàng (đạt 92% so với chỉ tiêu được giao là 98 cửa hàng). UBND các huyện, thị xã, thành phố đang triển khai xây dựng 354 xã, phường, thị trấn ATTP (sau đây gọi là xã ATTP); 9 tháng năm 2020, có 44 xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chí xã ATTP (đạt 14,86% so với chỉ tiêu được giao là 296). Ở các địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu về số xã ATTP, chính quyền cơ sở đang chủ động khắc phục những hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo, điều hành, đổi mới công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu về ATTP.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh Thanh Hóa tập trung chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ về ATTP được giao. Các thành viên ban chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu ATTP theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương tập trung hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về ATTP được giao năm 2020, nhất là các chỉ tiêu chợ kinh doanh thực phẩm, chuỗi cung ứng thực phẩm, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm ATTP. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông và đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh và Nhân dân về ATTP bằng nhiều hình thức phù hợp trong tình hình dịch bệnh COVID-19; tập trung chỉ đạo tuyên truyền các mô hình, điển hình trên phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, hệ thống thông tin quản lý ATTP của tỉnh, trang thông tin điện tử của các ngành, địa phương, doanh nghiệp; tăng cường hoạt động kết nối cung cầu, khuyến khích phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm an toàn. Đẩy mạnh xây dựng hoàn thành các vùng sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn được chứng nhận theo quy trình thực hành tốt (GAP), tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP), bộ tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu (GlobalGAP)...; hoàn thành các mô hình sản xuất, kinh doanh theo chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được xác nhận, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân trên địa bàn tỉnh..., phấn đấu hoàn thành xây dựng 70 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn do UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện...

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]