(Baothanhhoa.vn) - Hòa trong không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Ban Lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đã phối hợp với Nhóm từ thiện cộng đồng 36 cùng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tổ chức chương trình “Xuân ấm áp – Tết yêu thương” nhằm sẻ chia một phần khó khăn, mang đến chút niềm vui cho người bệnh khi Tết đến, Xuân về.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xqHEkHNxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jmVF4buS4buG4bqwcOG7m8Ot4buY4bu34buEceG7ueG7gnHhu6vhu45x4oCTcWXhuqbhu5Jxw5rhuqThu5hx4buSxJDhu6JN4buERHHhu5Lhu61FcSXhuqjhu4TEkHFTReG6qOG7hHHDqeG7hERx4bqi4buiTuG7mHFlxJDhu6nhu4TEkHEiR+G7qcahL8SQc+G7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44i4bqw4bupxIJw4bubIkjhu6lx4buSw5RG4buERHHhu4DEkOG7iuG7hERx4buAxJDDiXHDg8SQ4buYw4Dhu4Rx4bqi4bq6ceG6rkfhu4RxZeG6puG7knHDg0tx4buSw5Thu5jDmuG6rOG7hHHDg+G7muG7qXHEguG7t+G7hHHhu5JKw4Phu5FxJeG7qeG7hHE3duG7hMSQceG6ruG7rUZxJeG6qOG7hMSQcVNF4bqo4buEccOp4buERHHhuqLhu6JO4buYcWXEkOG7qeG7hMSQcSJH4bupceG6rnZx4buOxJDhu4hFccSQw5Phu45xU05FcTnEkEfhu4Jx4buS4bugceG7ksSQReG6qOG7hHHDg0rhu4REceG6rsSo4buERHF14bulccOD4buW4buERHHDg+G7q8ODceG7hMSQ4buxccSQ4buvRnHhu5Lhu7fhu4Lhu5Fx4buC4but4buExJBx4buSxJDhu6JP4buERHHDleG7mOG7t+G7hHHhu5JLccODxJDhu57Dg3HDg8SQ4buiTeG7hERx4buSw5Thurjhu4TEkHHigJzDreG7mOG7t+G7hHHhu7nhu4Jx4bur4buOceKAk3Fl4bqm4buSccOa4bqk4buYceG7ksSQ4buiTeG7hETigJ1x4buExJB54buCceG7kOG6tHHDg8SQReG7qXHhu4JK4buSceG7jsSQQeG7hHHhu4DEkEdx4buAxJB34buE4buRceG7guG7qeG7hERx4bqu4bqm4buEccODxJDhu5Thu5Jx4buEReG6rOG7gnFT4buYRXHDg8SQRnHhu4RE4buiT0Vx4bqi4bqo4buExJBx4buAxJBFcWXhuqbhu5Jx4bqu4bqm4buE4buRccOt4buY4bu34buEcVPhuqzhu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOKuG6sOG7hOG7kuG6sMOUcOG7m8ahReG7gkRxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucMSC4buSxJDhu5jhu4LhuqJxRSrhurDhu4Thu5LhurDDlHBx4buQ4buSw5rhu4bhurBucFRFxILhu5LEkMO1ceG7p3Jy4buOVcO0ccSQ4bqwRUTEkOG7ksO1ccO64bul4bul4buOVcO0cHHhu5DDlMODbnAvL8ODxILhu4Thu5PhuqLhu6lG4buSxJDhu6nhu4TEkMSQRuG7qeG7k1Phu4QvxILhurDhu5Dhu4Dhu5JG4buOL+G7hOG6sFThu5Avc8awcsO6L3Nyw7nEguG7pXR1c+G7p3Lhu6fhu5Jzc3LDuXThu4Zy4buT4bq+4buOROG7j8OUbsO64bulcHHhu6nhu4bhu5JucMOt4buY4bu34buEceG7ueG7gnHhu6vhu45x4oCTcWXhuqbhu5Jxw5rhuqThu5hx4buSxJDhu6JN4buERHHhu5Lhu61FcSXhuqjhu4TEkHFTReG6qOG7hHHDqeG7hERx4bqi4buiTuG7mHFlxJDhu6nhu4TEkHEiR+G7qXBxL+G7m8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44q4bup4buO4buSRUbhu4Rw4bubN3bhu4TEkHHhuq7hu61GcSXhuqjhu4TEkHFTReG6qOG7hHHDqeG7hERxZcSQ4bup4buExJBxIkfhu6lxw4Phu5bhu4REceG7hMSQ4buxceG7kuG7sUVx4buSw5TDk3Hhu5LDlOG7qUZxw5Xhu5jhu7Fxw4PEkEZx4bqi4bqo4buExJBx4buExJDhu7fhu4Thu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m2XDlEbhu4REccODxJDhu6JN4buERHHhu5LDlOG6uOG7hMSQ4buRccOD4burw4Nx4bqi4bqo4buExJBx4buExJDhu7fhu4Rx4bqudnHhuq7hu6LDk8ODceG7ksSQ4buiw5Lhu4REceG7ksSQ4buew4Nxw4Phu6vDg3Hhu5JF4bqm4buSceG7gsagw4NxU3fhu4Rx4buERMSQ4bqoccSCRnHDg+G7q8ODceG7hMSQ4buxccSQ4buvRnHhu5Lhu7fhu4Lhu5Fx4buExJBH4buCceG7ksSQReG6qOG7hHHhu4RE4buYw5rhuqjhu4RxU+G7sXHhu5LEkOG7qeG7hMSQceG7hEXhuqThu4Rx4bqi4bqo4buExJBxU0Xhuqjhu4Rx4bqiReG6quG7mHHEgkVC4buEw7Rx4bquxKjhu4REceG7ksSQT0Vx4bqu4buiw5PDg3Hhu4TEkMOB4buEceG7hMSQUuG7hERx4buQ4buY4bu54buSccOV4buY4buxceG7kuG6puG7knHDmXHhu4RExJDDiuG7qXHEgkZxw4PEkMOJ4buExJBxw4Phu6vDg3Hhu5LEkOG7seG7hMSQcVNF4bqk4buEceG6rkbhu7Hhu4Rx4buSxJBF4bqo4buEceG7hEThu5jDmuG6qOG7hHFT4buxceG7ksSQ4bup4buExJBx4buEReG6pOG7hHHhuqLhuqjhu4TEkHFTReG6qOG7hHHDg8SQ4buYw4Dhu4Rx4bqi4bq64buTcTnEkOG7t+G7hHHEguG6uuG7jnHhu4Thu7HDmuG7kXEq4buK4buERHHhu5LDmnEqYnFlxJBF4bqm4buSceG6ouG6unFTw4Hhu5Jx4buS4buiccOaceG7kuG6pnFlxJDhu6nhu4TEkHEiR+G7qXHhuq52ceG7ksOU4bupRnHhu5LDveG7hERxdXJx4buQ4buY4bu54buSccOV4buY4bux4buRceG7gkxFceG7kOG7mOG7ueG7knHhu5LDlOG6unFEReG7q3HDuXJy4buTcnJyceG6rsSo4buERHHDg8SQRnHDg+G7q8ODceG6ouG6qOG7hMSQceG7hMSQ4bu34buEccODR3HEkEbhu7Hhu4Rxw4Phu6/hu4TEkHHhu4DEkEdx4buAxJB34buEceG6ruG7qeG7hERx4bquReG6rOG7mHHhu5LDlOG6unHhu5Lhu61FceG6ouG6qOG7hMSQcVNF4bqo4buE4buT4buT4buTcTnEkFLhu4REceG7gkfhu4Rxw5Xhu5jhu7Fx4buAxJDhu4rhu4REccODxJDhurxx4buC4bup4buERHFEReG7q3Hhu5LDlOG6unFTw4Hhu5Jxw4PEkOG7ueG7knHhu4Lhu7Fxw4NI4buEceG7guG7qeG7hERxw5lx4buERMSQw4rhu6lx4buSReG7hMSQceG7ksSQQeG7hHHhu5JGceG7hk7hu4Rx4bquSuG7hERxU0XhuqThu4Rx4bqi4bqo4buExJBx4buExJDhu7fhu4Rx4bqu4bup4buERHHhuq5F4bqs4buYceG7ksOU4bq6ceG7kuG7rUVx4bqi4bqo4buExJBxU0Xhuqjhu4RxU+G7osOT4buSccOV4buY4bupceG7gMSQR3Hhu4DEkHfhu4Thu5Fxw4PEkOG7iOG7hERxw4PEkElFcVNORXHhuqLhuqjhu4TEkHHhu5LDgeG7kuG7kXFT4buiTeG7hHHhu4bhuqThu4Rx4buSw5RG4buERHHDg+G7mErDg3Hhu5Dhu4jhu4REccODxJBF4bqm4buEceG7ksSQeOG7hERx4bqi4bqo4buExJBx4buSw4Hhu5Lhu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOKuG6sOG7hOG7kuG6sMOUcOG7m8ahReG7gkRxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucEUq4bqw4buE4buS4bqww5RwceG7kOG7ksOa4buG4bqwbnBURcSC4buSxJDDtXHhu6dycuG7jlXDtHHEkOG6sEVExJDhu5LDtXHDuuG7peG7peG7jlXDtHBx4buQw5TDg25wLy/Dg8SC4buE4buT4bqi4bupRuG7ksSQ4bup4buExJDEkEbhu6nhu5NT4buEL8SC4bqw4buQ4buA4buSRuG7ji/hu4ThurBU4buQL3PGsHLDui9zcsO5xILhu6V0dXPhu6d1w7nhu5Lhu6fhu6XGsHR14buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG50xal0cHHhu6nhu4bhu5JucMOt4buY4bu34buEceG7ueG7gnHhu6vhu45x4oCTcWXhuqbhu5Jxw5rhuqThu5hx4buSxJDhu6JN4buERHHhu5Lhu61FcSXhuqjhu4TEkHFTReG6qOG7hHHDqeG7hERx4bqi4buiTuG7mHFlxJDhu6nhu4TEkHEiR+G7qXBxL+G7m8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44q4bqw4buE4buS4bqww5Rw4bubxqFF4buCRHHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5wRSrhurDhu4Thu5LhurDDlHBx4buQ4buSw5rhu4bhurBucFRFxILhu5LEkMO1ceG7p3Jy4buOVcO0ccSQ4bqwRUTEkOG7ksO1ccO64bul4bul4buOVcO0cHHhu5DDlMODbnAvL8ODxILhu4Thu5PhuqLhu6lG4buSxJDhu6nhu4TEkMSQRuG7qeG7k1Phu4QvxILhurDhu5Dhu4Dhu5JG4buOL+G7hOG6sFThu5Avc8awcsO6L3Nyw7nEguG7pXR1c+G7p8O6w7nhu5Lhu6fDuXTFqcO54buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG5z4buncnBx4bup4buG4buSbnDDreG7mOG7t+G7hHHhu7nhu4Jx4bur4buOceKAk3Fl4bqm4buSccOa4bqk4buYceG7ksSQ4buiTeG7hERx4buS4butRXEl4bqo4buExJBxU0Xhuqjhu4Rxw6nhu4REceG6ouG7ok7hu5hxZcSQ4bup4buExJBxIkfhu6lwcS/hu5vGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOKuG6sOG7hOG7kuG6sMOUcOG7m8ahReG7gkRxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucEUq4bqw4buE4buS4bqww5RwceG7kOG7ksOa4buG4bqwbnBURcSC4buSxJDDtXHhu6dycuG7jlXDtHHEkOG6sEVExJDhu5LDtXHDuuG7peG7peG7jlXDtHBx4buQw5TDg25wLy/Dg8SC4buE4buT4bqi4bupRuG7ksSQ4bup4buExJDEkEbhu6nhu5NT4buEL8SC4bqw4buQ4buA4buSRuG7ji/hu4ThurBU4buQL3PGsHLDui9zcsO5xILhu6V0dXPhu6fDucO64buSdeG7p8O54bundOG7hnLhu5Phur7hu45E4buPw5Ru4bun4bunxalwceG7qeG7huG7km5ww63hu5jhu7fhu4Rx4bu54buCceG7q+G7jnHigJNxZeG6puG7knHDmuG6pOG7mHHhu5LEkOG7ok3hu4REceG7kuG7rUVxJeG6qOG7hMSQcVNF4bqo4buEccOp4buERHHhuqLhu6JO4buYcWXEkOG7qeG7hMSQcSJH4bupcHEv4bubxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jirhu6nhu47hu5JFRuG7hHDhu5s5xJBS4buERHHhu47EkEHhu4Rxw5Xhu5jhu7Fx4buS4bqm4buSceG6ruG7osOTw4Nx4buSw5Thu6lGceG7ksOB4buEceG7kuG7qcOaceG7huG7seG7gnHhu7nhu4Jx4buGSOG7hERx4buEROG7ok9FceG6ouG6qOG7hMSQccSC4bq64buOcWXhuqbhu5Jx4bqu4bqm4buE4buRccOt4buY4bu34buEcVPhuqzhu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m2XEkOG7rcODceG7kMOK4buRcSXEkSo2ICBxZcOUQeG7hHFod+G7hHFlxJBF4bqm4buS4buRcV1F4bur4buCceG6ruG7iMODcSXhuqjhu4TEkHFTReG6qOG7hHHDqeG7hERx4bqi4buiTuG7mHFlxJDhu6nhu4TEkHEiR+G7qXHDg8SQReG7qXHhu5DhurTDtXE2xJBFccSQ4buiTeG7hERxVeG7mOG7t+G7hHHhuq52ceG7ksOU4bux4buEceG7hETDgeG7jnHhu4DEkHjhu45x4buETUXhu5Fx4buCSUVx4buEROG7ok9FccSQ4bu34buEccSQRuG7qeG7hOG7kXHEkOG7q0ZxxJDhu57Dg3HDg8SQ4buYw4Dhu4Rx4bqi4bq6ccODxJBGceG7gkrhu5Jx4buC4buW4bupcVXhu5jhu7fhu4Rx4buQ4buY4buCcVNBw5rhu5Fx4bu54buCceG7q+G7jnHhuqLhuqThu4RxREXhu6lx4bqu4bq44buExJBxU+G7sXHhu4RE4buiT0Vx4buSxJDhu7fhu4Thu5Fx4buSxJDhurhxU05FceG7hMSQUuG7hERx4bqi4bqo4buExJBx4buExJDhu7fhu4Rx4bqu4bup4buERHHhuq5F4bqs4buYceG7ksOU4bq6ceG7kuG7rUVxJeG6qOG7hMSQcVNF4bqo4buEccOp4buERHHhuqLhu6JO4buYcWXEkOG7qeG7hMSQcSJH4bup4buRceG7hMSQUuG7hERx4bquReG6rOG7mHHhu5Lhu6LDkuG7hERxw4PEkOG7oOG7hERx4buExJDhu6Jx4buExJDDjXHhu4TEkEZFceG7ucOaceG7huG7rUVxw5Thu7nhu5JxVeG7qXFTT0Xhu5NxY+G7mHbhu4REceG7ksSQT0VxREXhu6nhu4RxxILhu7FFceG6rnnhu4REceG6ruG7teG7hERx4bqu4bqqceG6ruG7ueG7mHHhu5LDlOG7qeG7hMSQcVNORXHDg+G7mErDg3HDg8SQReG6puG7hHHhu5BF4buExJBx4buSUXHhu4DEkOG7iuG7hERxw4PEkOG6vHHhu4bhu7Hhu4JxxJDhu6lGceG7gkjhu4Rx4buQ4buew4Nx4buAxJDDjeG6sOG7kXHhu5JF4buExJBx4buSxJBB4buE4oCmccOD4bua4bupceG7hMSQUuG7hERx4buEROG7ok9FceG7gnjDg3HhuqLhuqjhu4TEkOG7k3FlxJDhu7nhu5hxxJBF4bqq4buYceG6rkXhuqzhu5hx4bquR+G7kXHhu5LDgeG7jnHhu5LEkOG6qnHhuqLhuqjhu4TEkHFTReG6qOG7hHHhuq52ceG7hExx4buGUMODceG7jsSQ4bur4buSceG7ksOUReG6quG7hHHDg8SQ4buYw5rhuqThu4Rx4buC4buK4buE4buRceG7ksOU4bup4buYccSCxKhFccOaceG6ruG7nsOD4buRceG7gOG6puG7knHhu4Thu4hFcVNORXHDg+G7q8ODceG7kktxw4PEkOG7nsODceG7kuG7lnHhu5LEkEXhuqjhu4Rx4bqu4bqqccODxJB34buCceG7kEfDg3HDg8SQRnHhu4TEkFLhu4REceG6ouG6qOG7hMSQceG7hMSQ4bu34buEceG7gkrhu5Jxw4Phu6vDg8SQceG7kuG7iOG7knHhu4TEkOG7ueG7knHDg+G7r3FT4bqsceG7kOG7nsODceG7gMSQw43hurBxU+G7sXHhu5JF4buExJBx4buSxJBB4buE4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5s/4buiw5PDg3HhuqJF4bqm4buS4buRceG7ksOURuG7hERx4buEd+G7gnF0cnPFqeG7kXEl4bqo4buExJBxU0Xhuqjhu4Rxw6nhu4REceG6ouG7ok7hu5hxZcSQ4bup4buExJBxIkfhu6lx4bqudnHhu4DEkOG7q+G7gnHDg8SQRnFzw7rhu5PFqXXDunHhu4bhu6LDk+G7knHhu4RE4buiT0Xhu5Fx4buSw5RG4buERHHhuq5HceG6ouG6qOG7hMSQceG7hMSQ4bu34buEceG6rkXhuqzhu5hx4buSw5Thurpx4buESkVx4buSw5Thu5Rx4bun4buT4buldcO5ceG7huG7osOT4buSceG7hEThu6JPReG7k3E4TEVx4bqi4bqo4buExJBx4buExJDhu7fhu4Rxw5Jx4bqi4bqo4buExJBxU0Xhuqjhu4Rx4buG4buxceG7gkrhu5Jxw4Phu7fhu5hxw4PEkOG7mMOa4bqo4buEcVPhuqxxw4Phu5hKw4Nx4bqu4bu54buYceG7ksOU4bup4buExJBx4bquQcOaceG7gMSQR3Hhu4DEkHfhu4RxU+G7sXHhuq7hu6nhu5hx4bquTuG7hOG7k3FoTkVx4bquw73Dg3Hhu5LEkOG7lnHhu5LDlEbhu4REceG6rkXhuqzhu5hx4buSw5Thurpx4bqi4bqo4buExJBx4buGw5lxU+G6rHHhu5jhu4REceG6ouG7ok7hu5hxU05FceG7ksSQT0VxREXhu6nhu4Rx4bquReG6rOG7mHHhu5LDlOG6unHhu4DhurZGccSC4buxReG7kXHhu6vhu45x4buGUMODcVPhuqxx4buS4bu34buCceG7hsOZceG7ksOURuG7hERx4bquReG6rOG7mHHhu5LDlOG6uuG7kXHDg8SQRXHhu47EkMOJccODxJBFceG7ksOU4buvceG7kuG7ok3hu4REceG6ruG7iEVx4buGTuG7hHHhuq52ceG7r+G7hMSQccSQ4buiw5Lhu4REceG7gMSQ4buK4buERHHhu4TEkMONceG6ruG6puG7hHHhu5Lhu7fhu4Jx4buGw5lxU+G7sXHhu4BF4buExJBx4buS4bqmccOD4bua4bupceG7hEThu6JPRXHhuqLhuqjhu4TEkOG7k3EiTeG7hHHhu6lFccSQ4bqm4buSccSQSXHDlOG7ueG7knHDg0Hhu4Rx4buExJBS4buERHHhu5BQccOV4buY4bup4buEceG7kuG7t+G7guG7kXHDg8SQReG7qXHhu5DhurRx4buAxJDhu4rhu4REccODxJDhurxxw4Phu5rhu6lx4bquSkVx4buEROG7nHHDmnHhuqLhu6vDg3Hhu5DDinHhu4Lhu7Fxw4NI4buEccOD4buvccODSuG7hERx4bquxKjhu4REceG6ruG6qnHhuq7huqpx4buSReG6puG7jnHhu5LEkOG6pOG7gnHhu5Dhu57Dg3Hhu4Lhu63hu4TEkHHDg8SQRnHEkElxw4PEkEXhuqbhu4Rx4bqu4bu54buYccODxJDhu4jhu4REccODxJBJRXFTTkVxw4N34buEceG6ouG6qOG7hMSQccSQReG6quG7gnHhu4RExJDDqEbhu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buO4buo4buY4buSxJBGw5Rw4bubZeG7inEi4buxxqEv4buO4bub

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]