(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Chương trình “Ấm áp cùng tổ chức tài chính vi mô tình thương (TYM)” Chi nhánh Thanh Hóa đã trao quà cho thành viên là hội viên phụ nữ nghèo tại 30 xã trên địa bàn 6 huyện đang hoạt động.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq04bugRELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJHBQP+G7pOG7juG6qsOCcMOdQsOT4bugPMOTQj/hu4JQQsOT4bugUcWo4bugQl1QQuG7plZCP1LFqOG7oEI/4bugKeG7tMWo4bueQuG6tnDhu6/EqeG6skLDk+G7oFBCxajhu6Dhu4bFqOG7oEJw4bug4buAxajhu6BC4buD4buo4buAQj8q4buAxq9CJTrhu4JCP+G7lD9Cw5Phu6DGr0Lhu6BZUEJdUOG7mMWoQiThu6AuQsWoW0LFqOG7nuG7oMOoxq/hurQv4bugRMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG7g+G7juG7gMOS4bqqw4Jq4bugxKjFqELDklMkQnDhu5Q/Qmrhu546MOG7mMWoQuG7jOG7hsWoQuG7izRC4buDQFBCxJBDROG6vsSCQuG6reG7oCnhu7TFqOG7nkI/KlLFqOG7oELigJzhurfhu6ZC4buGJELDkyzFqOG7nkI/w51Cw5Phu6A8w5NCP+G7glBCw5Phu6BRxajhu6BCXVBC4bumVkI/UsWo4bugQj/hu6Ap4bu0xajhu55C4bq2cOG7r8Sp4bqy4oCdQuG6reG7oFBCxajhu6Dhu4bFqOG7oEJw4bug4buAxajhu6BC4buD4buo4buAQuG7jEdCPyrhu4DGr0IlOuG7gkLDk+G7oMavQj/hu6Dhu4LFqOG7oEJdUOG7mMWoQuG7pOG7gkLhu6BZUEJdUOG7mMWoQiThu6AuQsWoW0LFqOG7nuG7oMOoxq9CP+G7hFBCRUNCIEdCPyrhu5jFqELhu4xT4buAQk/hu4LFqELhurpC4bugOjDGoMWoQuG7jOG7gMWo4bueQuG7oMav4buEP0Lhu4xZxajhu57huq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6reG7jsWoP+G7jirhuqrDguG6tFDhu6bhu55Cw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qlDhuq3hu47FqD/hu44qQsOSP+G7oDrhu6ZP4bqqQiY/MOG7pOG7juG7t+G6qiJQw5I/4bug4bqiQuG6uuG6uEMkIMODQuG7oOG7jlDhu57hu6A/4bqiQsOJw4rDiiQgw4PhuqpCJirDk+G7t+G6qi8vw5PDksWo4bquT+G7gMavP+G7oOG7gMWo4bug4bugxq/hu4Dhuq5dxagvw5Lhu44mw5k/xq8kL8Wo4buOIiYvROG6vkPDiS9E4bq64bq+w5JFROG6uETDiUXDiT/EkMSQ4bq+ReG7pMSQLUNELSUt4bugOsWo4bue4bquw5ok4bue4bqqQuG7gOG7pD/hu7fhuqpww51Cw5Phu6A8w5NCP+G7glBCw5Phu6BRxajhu6BCXVBC4bumVkI/UsWo4bugQj/hu6Ap4bu0xajhu55C4bq2cOG7r8Sp4bqyQsOT4bugUELFqOG7oOG7hsWo4bugQnDhu6Dhu4DFqOG7oELhu4Phu6jhu4BCPyrhu4DGr0IlOuG7gkI/4buUP0LDk+G7oMavQuG7oFlQQl1Q4buYxahCJOG7oC5CxahbQsWo4bue4bugw6jGr+G6qkIvw4LhurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6reG7gCQ/UMavxajhuqrDguG6q+G7hFBCw5JQxqDFqEJw4buvxKlC4bqt4bugUELFqOG7oOG7hsWo4bugQnDhu6Dhu4DFqOG7oELhu4Phu6jhu4BCPyrhu4DGr0IlOuG7gkLDk+G7oMavQuG7oFlQQl1Q4buYxahCJOG7oC5CxahbQsWo4bue4bugw6jGr+G6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6reG7oCnhu7TFqOG7nkI/KlLFqOG7oELhu4xHQj8q4buAxq9C4bq8Q0ImOko/QiU64buCxIJC4bum4buyUEImOko/Qj8qU0Lhu55Q4buGQuG6uEND4bquQ0NDQuG7jFjFqOG7nkLDk+G7oMavQuG7oFlQQl1Q4buYxajhuq5C4buDWVBCXVDhu5jFqELhu4wpQMOTQsWo4bugTMWoQiU64buCQj/hu5Q/QuG7pOG7gkLFqOG7oFvFqOG7nkIk4bugLkLFqFtCw5Phu6hC4bugxq/hu4LFqELDk0bFqOG7oELhu4zDjMOTQk9QxqA/QsOZ4bug4buoQsOZ4bugSMWoxIJCJjzDk0LDmeG7oOG7rOG7jkIw4buUOsSCQsOT4bugWMWo4bueQsOTxq/FqEJX4bumQuG7jOG7gDpCP+G7oCnhu7jFqOG7nkIgOjDhu5jFqOKApuG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqokNjo/4bugxq8q4bqqw4LhurQmPyrGr8Wo4buew4JwUOG7lMWoQuG6q1bFqOG7nkLhurQvJj8qxq/FqOG7nsOC4bq0LyTDgg==

Tiến Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]