(Baothanhhoa.vn) - Điều động, luân chuyển (ĐĐLC) cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác cán bộ. Với mục tiêu đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và tạo nguồn cán bộ lâu dài cho địa phương, những năm qua huyện Nga Sơn luôn chú trọng công tác ĐĐLC cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nhờ đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo động lực cho sự phát triển.

Nga Sơn điều động, luân chuyển cán bộ tạo động lực cho phát triển

Điều động, luân chuyển (ĐĐLC) cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác cán bộ. Với mục tiêu đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và tạo nguồn cán bộ lâu dài cho địa phương, những năm qua huyện Nga Sơn luôn chú trọng công tác ĐĐLC cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nhờ đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo động lực cho sự phát triển.

Nga Sơn điều động, luân chuyển cán bộ tạo động lực cho phát triểnBí thư Đảng ủy xã Nga Bạch Mai Văn Hà xuống cơ sở nắm bắt tình hình sản xuất của người dân.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, công tác ĐĐLC cán bộ của huyện Nga Sơn đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Trong số 44 cán bộ được ĐĐLC, có 3 đồng chí được xem xét, bố trí giữ chức vụ cao hơn; 41 đồng chí giữ nguyên chức vụ hoặc tương tương. Đặc biệt, công tác ĐĐLC cán bộ của huyện trong nhiệm kỳ qua có sự kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện chủ trương bố trí người đứng đầu cấp ủy, chính quyền không là người địa phương. Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bố trí 17/24 đồng chí bí thư đảng ủy cấp xã (chiếm 70,8%) và 16/24 đồng chí chủ tịch UBND cấp xã (chiếm 66,7%) không là người địa phương. Những cán bộ được ĐĐLC đã tiếp cận nhanh với môi trường công tác mới, có nhiều đóng góp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nhất là phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở, được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tháng 9/2019, Phó chánh Văn phòng UBND huyện Nga Sơn Mai Văn Hà được điều động về làm Bí thư Đảng ủy xã Nga Bạch. Đảm nhận vai trò người đứng đầu cấp ủy địa phương đúng thời điểm xã Nga Bạch đang trong giai đoạn “nước rút” để về đích NTM nên trong tâm trí đồng chí Mai Văn Hà bộn bề những băn khoăn, lo lắng. Trước hết là làm sao để tạo được sự đồng thuận từ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc tiếp tục thực hiện hoàn thành các tiêu chí NTM còn dang dở. Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ, đồng chí đã cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã đề ra lộ trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từng nội dung trong XDNTM. Bằng việc phát huy vai trò “hạt nhân” lãnh đạo, dẫn dắt của Đảng ủy xã đã tạo nên sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và khơi dậy “lòng dân, sức dân” đưa Nga Bạch đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2019.

Từ những đóng góp cho địa phương, tại Đại hội Đảng bộ xã Nga Bạch nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Hà tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã. Ngay sau đại hội, đồng chí Mai Văn Hà đã cùng tập thể Đảng ủy xã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 thành các chương trình, kế hoạch cụ thể. Trong từng năm, cùng với lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, Đảng ủy đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững gắn với xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Bắt tay thực hiện, đồng chí Mai Văn Hà cùng tập thể Đảng ủy xã đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động Nhân dân không để ruộng hoang như trước đây, đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai sản xuất theo quy mô lớn có ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về thủ tục đất đai, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng, lập các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp. Do đó, sản xuất nông nghiệp của xã Nga Bạch đã phát triển hơn trước, người dân mặn mà hơn với đồng ruộng. Từ năm 2020 đến nay, toàn xã tích tụ, tập trung được 7,41 ha đất sản xuất nông nghiệp, đạt 148%, trong đó sản xuất theo hướng công nghệ cao 1,56 ha, đạt 156% so với nghị quyết đại hội. Nếu trước đây, khái niệm sản xuất vụ đông thường xa vời trong tập quán canh tác của người dân địa phương, thì nay diện tích cây vụ đông của Nga Bạch đã tăng lên đến 44 ha, trong đó diện tích trồng cây khoai tây là 14,6 ha. Theo ước tính của xã, giá trị sản xuất ngành trồng trọt địa phương năm 2023 đạt 19,1 tỷ đồng. Những kết quả công tác trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cũng như đồng chí Mai Văn Hà không chỉ nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân địa phương, mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của Nga Bạch phát triển.

Phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác ĐĐLC cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ huyện Nga Sơn ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng, ban hành Đề án “Điều động và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020-2025". Từ quan điểm, ĐĐLC cán bộ phải bảo đảm tổng thể, đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với đào tạo, bồi dưỡng chuẩn bị thật tốt đội ngũ cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2025-2030 có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn giỏi, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện sửa đổi, bổ sung quy định và ban hành quy định luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bên cạnh việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Phòng Nội vụ của UBND huyện tham mưu triển khai kế hoạch, lộ trình, đối tượng, đơn vị cụ thể trong việc thực hiện đề án. Đồng thời, hàng năm làm tốt công tác đánh giá phân loại cán bộ; xây dựng kế hoạch, cử những đồng chí trong quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng cả về chính trị, chuyên môn và quản lý Nhà nước. Nhờ vậy, sau hơn 3 năm thực hiện đề án, Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn đã thực hiện ĐĐLC 59 đồng chí. Trong đó, từ huyện về xã 5 đồng chí; từ xã lên huyện 3 đồng chí; giữa các phòng, ban, ngành của huyện 24 đồng chí; từ xã này sang xã khác 27 đồng chí.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nga Sơn Hàn Huy Điều cho biết: Công tác ĐĐLC cán bộ của huyện Nga Sơn ngày càng đi vào nền nếp và nhận được sự quan tâm, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nét mới trong công tác ĐĐLC cán bộ ở địa phương là việc điều chuyển cán bộ từ khối Đảng, đoàn thể cấp huyện sang các phòng, ban của khối chính quyền và ngược lại ngày càng nhiều. Cùng với đó việc điều động cán bộ từ xã này sang xã khác chuyển biến rõ nét hơn. Đây không chỉ là điều kiện tốt cho các đồng chí được điều động, luân chuyển rèn luyện, phấn đấu, mà còn góp phần thực hiện quy định cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương. Phần lớn cán bộ được ĐĐLC giữ cương vị công tác mới đều phát huy được vai trò, trách nhiệm, từng bước trưởng thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là tạo hiệu ứng tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện và cơ sở.

Bài và ảnh: Trần Thanh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]