(Baothanhhoa.vn) - Chiều 19 - 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Lặc lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Lặc

Chiều 19 - 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Lặc lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Lặc

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lại Thế Nguyên, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ngành có liên quan của tỉnh và tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Lặc

Đồng chí Lê Văn Tuấn,Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc, trình bày Báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc, đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, trình bày Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII và các nội dung liên quan đến Đại hội.

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nêu chủ đề Đại hội và 2 phần nội dung. Phần thứ nhất, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Phần thứ hai, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Lặc

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu góp ý tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã gợi ý những nội dung để các đại biểu dự hội nghị đi sâu phân tích, góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Lặc khóa XXIII, trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu dự hội nghị phát biểu đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc bổ sung đánh giá kết quả về tái cơ cấu nông nghiệp của huyện; việc tăng cường đào tạo cán bộ từ huyện đến cơ sở phục vụ cho phát triển nông nghiệp trên địa bàn. Hạ tầng thủy lợi trên địa bàn thiếu và yếu là đánh giá chưa thực sự khách quan. Huyện cần xác định rõ nền tảng, động lực trong quá trình phát triển. Các chỉ tiêu phát triển cần rà soát lại nhằm bảo đảm theo định hướng của tỉnh. Huyện bổ sung giải pháp trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; thu hút đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; phát huy các di tích trên địa bàn để phát triển du lịch… Điều chỉnh lại các chương trình trọng tâm, khâu đột phá cho phù hợp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Lặc

Đại diện lãnh đọa Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu góp ý tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Lặc

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu góp ý tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Lặc

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu góp ý tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn đình Xứng, nêu rõ: Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Lặc lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chuẩn bị khá tốt, công phu, có tính chiến đấu cao.

Đồng chí nhấn mạnh chủ đề Đại hội là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, tiềm năng, lợi thế, chủ động, sáng tạo, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; bảo đảm quốc phòng – an ninh; phấn đấu xây dựng Ngọc Lặc trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Đồng thời, yêu cầu Ban thường huyện ủy Ngọc Lặc tính toán số liệu trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và công nghiệp, dịch vụ sao cho phù hợp với tốc độ tăng trưởng của địa phương. Cụ thể hơn về những hạn chế yếu kém, như: Khai thác tiềm năng lợi thế, phát triển sản phẩm trong nông nghiệp vẫn còn khó khăn…

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu, nhiệm kỳ 2020 – 2025, phải thấy được vai trò, vị trí của huyện Ngọc Lặc trong tỉnh. Quy hoạch vùng, UBND tỉnh vẫn xác định Ngọc Lặc là trung tâm của vùng huyện, giao thoa của các hành lang phát triển, kết nối hệ thống giao thông… Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất phương châm hành động của Đại hội là: Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển. Về các chỉ tiêu, huyện Ngọc Lặc tính toán thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 cho phù hợp, chỉ tiêu huy động vốn đầu tư phát triển tăng lên 15.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chương trình trọng tâm là phát triển nông nghiệp công nghệ cao và trọng tâm là xây dựng nông thôn mới; phát triển công nghiệp, thương mại – dịch vụ và đô thị Ngọc Lặc; đồng thời, thêm chương trình nâng cao chất lượng giáo dục và y tế. Chỉnh sửa, gộp lại thành 2 khâu đột phá khâu đột phá. Huyện tập trung xây dựng accs đề án, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn để tạo thuận lợi thu hút đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời, phát triển dịch vụ. Xây dựng các thiết chế về văn hóa, thể thao và hạ tầng y tế giáo dục. Phần quốc phòng – an ninh viết cụ thể hơn. Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, viết cụ thể hơn về phần kiểm điểm quy chế làm việc, qua đó rút kinh nghiệm cho khóa tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Lặc

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnhphát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến vào các nội dung liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Lặc lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn chỉnh nội dung, chương trình phục vụ Đại hội.

Lê Hợi


Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]