(Baothanhhoa.vn) - Xây dựng đời sống văn hóa gắn với tạo dựng diện mạo nông thôn mới (NTM) văn hóa - văn minh, là một trong những mục tiêu quan trọng, được huyện Quan Hóa quan tâm thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực.

Xây dựng văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện Quan Hóa

Xây dựng đời sống văn hóa gắn với tạo dựng diện mạo nông thôn mới (NTM) văn hóa - văn minh, là một trong những mục tiêu quan trọng, được huyện Quan Hóa quan tâm thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực.

Xây dựng văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện Quan HóaNhà văn hóa bản Hang, xã Phú Lệ được xây dựng khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân địa phương.

Trong những năm qua, việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) có ý nghĩa quan trọng và nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và được các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tích cực. Từ đó, phong trào đã phát triển mạnh mẽ trên khắp địa bàn, với nhiều nội dung phong phú, được duy trì nền nếp và ngày càng đi vào chiều sâu.

Nổi bật trong đó phải kể đến phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”; “Khu dân cư văn hóa”; “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Tính đến năm 2020, toàn huyện đã có tới 81 làng, bản, khu phố văn hoá; 5.514 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Đặc biệt, các gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn là những tấm gương sáng trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hòa thuận, tiến bộ và hạnh phúc.

Cùng với đó, việc thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình như: “Cơ quan, đơn vị xanh - sạch - đẹp”; “Cải cách thủ tục hành chính”; “An toàn vệ sinh lao động”... được các cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện. Đến nay, toàn huyện đã có 51 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

Xác định việc xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, đời sống tinh thần của người dân địa phương, ban chỉ đạo các cấp đã lồng ghép chỉ đạo xây dựng các thiết chế văn hóa với xây dựng NTM, huy động mọi nguồn lực xã hội xây mới, cải tạo, nâng cấp các thiết chế văn hóa cơ sở như: trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch huyện; nhà văn hóa làng, bản, khu phố; nhà văn hóa xã; khu luyện tập thể dục, thể thao; phòng đọc sách, báo. Nhiều xã đã chủ động quy hoạch quỹ đất dành cho xây dựng các thiết chế văn hóa xã, thôn, bản, khu phố. Nhờ đó, đến nay toàn huyện đã có 78 nhà văn hóa thôn, bản, khu phố; 1 trung tâm văn hóa huyện và 15/15 xã có nhà văn hóa và bưu điện văn hóa.

Thực tế cho thấy, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện Quan Hóa đã trở thành tiêu chuẩn quan trọng trong việc đánh giá chất lượng cuộc sống của người dân. Đặc biệt, từ việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, diện mạo xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quan Hóa có sự thay đổi rõ rệt về hệ thống giao thông, trường học, trạm y tế, điện... góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương, trật tự an toàn xã hội ngày càng ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trên địa bàn huyện Quan Hóa vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Một số cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành chưa thực sự quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào; chưa chủ động, tích cực nâng cao chất lượng làng văn hóa; công tác quản lý, kiểm tra sau khi được công nhận đạt chuẩn văn hoá ở một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn; tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy và các tệ nạn khác còn diễn biến phức tạp. Chất lượng bản, khu phố văn hóa ở một số địa phương chưa cao so với quy định; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang còn nhiều hạn chế, chưa chú trọng đến nội dung, còn mang nặng hình thức, tổ chức dài ngày gây tốn kém và lãng phí về thời gian cũng như vật chất...

Để khắc phục tình trạng trên, thời gian tới, huyện Quan Hóa tiếp tục đẩy mạnh lồng ghép nội dung phong trào TDĐKXDĐSVH với xây dựng NTM, đô thị văn minh; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Chỉ thị số 07-CT/HU ngày 6-6-2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc “Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang”. Mặt khác, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở; tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm công tác, triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH tại các địa phương khác trong và ngoài tỉnh... Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần sáng tạo và chất lượng hưởng thụ văn hóa - tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: Hoài Anh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]