(Baothanhhoa.vn) - Ngày 23-8-1994, Chính phủ ra Nghị định số 92/NĐ-CP thành lập thị trấn Cành Nàng (tách ra một phần từ xã Lâm Xa), huyện Bá Thước. Trải qua 25 năm thành lập – thời gian không phải là quá dài, song từ trong gian khó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn đã đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua thử thách, xây dựng quê hương Cành Nàng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thị trấn Cành Nàng: Chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển

Thị trấn Cành Nàng: Chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển

Thị trấn Cành Nàng (Bá Thước) sau 25 năm xây dựng và phát triển.

Ngày 23-8-1994, Chính phủ ra Nghị định số 92/NĐ-CP thành lập thị trấn Cành Nàng (tách ra một phần từ xã Lâm Xa), huyện Bá Thước. Trải qua 25 năm thành lập – thời gian không phải là quá dài, song từ trong gian khó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn đã đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua thử thách, xây dựng quê hương Cành Nàng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Từ trong gian khó, nỗ lực đi lên

Trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Lâm Xa (Bá Thước), khi mới thành lập thị trấn Cành Nàng gặp muôn vàn khó khăn: Về hạ tầng giao thông, chỉ duy nhất có đoạn Quốc lộ 217 chạy qua được dải cấp phối, đường nối giữa các phố chỉ là những con đường đất nhỏ; cơ sở vật chất tạm bợ, trụ sở làm việc của thị trấn chưa có mà phải sử dụng dãy nhà cũ của cửa hàng mua bán xã Lâm Xa làm nơi làm việc chung cho cả cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và cán bộ y tế thị trấn. Các phòng học chủ yếu là trưng dụng lại từ các cơ sở cũ của Lâm Xa đã xuống cấp, chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Nhà sinh hoạt văn hóa các phố chưa có; nhân dân thị trấn phải dùng điện máy nổ và đèn dầu để thắp sáng; thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt 1 triệu đồng/người/năm...

Nhận thức rõ những khó khăn và thử thách trên, Đảng bộ, chính quyền thị trấn Cành Nàng đã tăng cường lãnh đạo, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đoàn kết, ra sức phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, từng bước tháo gỡ khó khăn bằng cách đề ra nhiều chủ trương, biện pháp đột phá để phát triển kinh tế - xã hội. Tại Đại hội Đảng bộ thị trấn Cành Nàng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 1995 – 2000 đã xác định phát triển kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp đô thị. Trước mắt, tập trung ưu tiên phát triển về tiểu thủ công nghiệp với các nghề mộc, nề, cơ khí, điện dân dụng, may mặc, vận chuyển hàng hóa bằng các phương tiện vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng... thu hút và giải quyết việc làm cho người dân. Bên cạnh đó, thị trấn tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh để tăng năng suất cây trồng, đồng thời duy trì diện tích lúa màu xen canh tại xã Lâm Xa. Đến năm 1995, sản lượng lương thực quy thóc của thị trấn đạt 70 tấn/năm đã góp phần ổn định tình hình lương thực tại địa phương. Nhằm tạo bước chuyển biến về cơ cấu kinh tế trên lĩnh vực thương mại, đảng ủy, chính quyền đã cho xây dựng chợ thị trấn tại khu phố 3, bước đầu đáp ứng nhu cầu mua bán của nhân dân trên địa bàn...

Đi đôi với việc phát triển kinh tế, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thị trấn không ngừng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân hiến đất làm giao thông; tích cực đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà. Đối với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng gia đình văn hóa, công dân kiểu mẫu, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về quy chế dân chủ ở cơ sở... cũng không ngừng được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được chăm lo củng cố trong sạch, vững mạnh.

Có thể khẳng định, việc lựa chọn hướng đi đúng đắn ngay từ những ngày đầu thành lập thị trấn mà trong nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thị trấn qua 5 nhiệm kỳ (từ 1995 đến nay) đều có chung định hướng phát triển kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp – nông nghiệp đô thị - là tiền đề để thị trấn phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

... và những thành tựu nổi bật

Nhìn lại chặng đường 25 năm qua, qua 5 kỳ đại hội, những thành tựu nổi bật thị trấn đã đạt được thật đáng tự hào. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất luôn duy trì ở mức khá; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 54 triệu đồng/năm, gấp 64 lần so với năm 1995. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng trong các ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2019 ước đạt 5.024.212.000 đồng, gấp 12,8 lần so với năm 1994 (392.811.000 đồng). Hệ thống giao thông phát triển tương đối hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giao thương phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng là điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ, thúc đẩy nhanh, mạnh quá trình phát triển kinh tế của thị trấn. Đến nay, trên 80% tuyến đường do thị trấn quản lý đã được trải cứng hóa. Cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi được củng cố đầu tư nâng cấp.

Sự nghiệp giáo dục, đào tạo đạt được những tiến bộ quan trọng, chất lượng giáo dục được nâng lên, số giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh thi đỗ vào các trường đại học tăng mạnh qua các năm. Năm học 2018 - 2019, thị trấn có nhiều giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, huyện; 3 học sinh giỏi cấp quốc gia; 5 học sinh giỏi cấp tỉnh; 81 học sinh giỏi cấp huyện... Thị trấn có 2/3 trường đạt chuẩn quốc gia; nhiều năm liền được công nhận đơn vị dẫn đầu trong phong trào giáo dục toàn diện của huyện nhà. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được coi trọng, thị trấn đã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020. Năm 2018, thị trấn được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là đơn vị đạt tiêu chí về an toàn thực phẩm. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục phát triển, 5/5 khu phố đạt danh hiệu phố văn hóa; 3 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa (đạt 100%); tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 90%.

Chương trình giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, của cộng đồng xã hội, đạt hiệu quả tích cực. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều còn 1,87%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,14%. Các chính sách đối với người có công, đối tượng được hưởng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được quan tâm sâu sắc và đã trở thành nếp sống văn hóa, nghĩa cử cao đẹp của người dân thị trấn...

Cấp ủy đảng, chính quyền thị trấn luôn coi trọng lãnh đạo công tác quốc phòng – an ninh, kết hợp phát triển kinh tế đi đôi với củng cố quốc phòng - an ninh; thường xuyên chăm lo, xây dựng lực lượng dân quân, công an trong sạch, vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì và phát triển, các vụ việc cơ bản được giải quyết ở địa phương, không có điểm nóng, đột xuất, bất ngờ, các tệ nạn nghiện hút ma túy, số đề, cờ bạc được kiềm chế đẩy lùi. Nhiều năm liền ban công an thị trấn được khen thưởng là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Có thể khẳng định, 25 năm kiên định trên con đường phát triển, thị trấn Cành Nàng hôm nay đã gặt hái được những thành quả to lớn, thực sự trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Bá Thước. Trên hầu khắp các tuyến phố lớn nhỏ, những ngôi nhà tầng san sát, những tuyến đường được quy hoạch xây dựng khang trang, khoa học. Thị trấn Cành Nàng đã hiện thực hóa sắp xếp và xây dựng mới các khu dân cư, tạo dựng những khu phố hiện đại, thoáng đãng. Những khu dân cư kết hợp dịch vụ thương mại phát triển mạnh mẽ theo trục Quốc lộ 217 đã được đồng bộ về mặt kiến trúc, đường sá, hệ thống thoát nước thải ngầm... Hạ tầng kinh tế - xã hội như điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ và hiện đại hóa trên cơ sở Nhà nước và nhân dân cùng làm. Để có những đổi thay như hôm nay, là có sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo huyện, sự giúp đỡ thiết thực của các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, không thể không kể đến công sức, trí tuệ, đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong suốt 25 năm qua.

Tự hào về truyền thống xây dựng và phát triển song hành với ý thức trách nhiệm lớn lao, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Cành Nàng nỗ lực tập trung huy động mọi nguồn lực; tranh thủ sự giúp đỡ về nguồn vốn của tỉnh, của huyện và các tổ chức, cá nhân, kết hợp với nguồn lực của địa phương tiếp tục đầu tư, cải tạo nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương; phát huy sức mạnh và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; quyết tâm xây dựng thị trấn Cành Nàng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước trên con đường CNH, HĐH, xứng đáng là thị trấn huyện lỵ, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện nhà.

Trịnh Văn Hùng

Chủ tịch UBND thị trấn Cành Nàng


Trịnh Văn Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]