(Baothanhhoa.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 313-CV/TU về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thanh Hóa triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 313-CV/TU về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thanh Hóa triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ảnh minh họa.

Công văn gửi Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh; Các huyện, thị, thành ủy; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, nêu rõ:

Ngày 1-7-2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; ngày 7-7-2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Để triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và các đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2001/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm kịp thời, đúng nguyên tắc, đúng đối tượng, điều kiện, nội dung hỗ trợ và đảm bảo công khai, minh bạch; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong thực hiện chính sách hỗ trợ, tuyệt đối không để xảy ra lợi dụng, trục lợi chính sách

Cùng với nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh tính toán bố trí, sử dụng ngân sách địa phương từ nguồn dự phòng ngân sách (bao gồm cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã), quỹ dự trữ tài chính địa phương, nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo nguyên tắc, chế độ hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-202 của Chính phủ; báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Các huyện, thị, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 ở địa phương theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đồng chí bí thư các huyện, thị, thành ủy; đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện ở địa phương mình trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và pháp luật Nhà nước.

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của tỉnh về thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, để đưa các chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và các đoàn thể chính trị - xã hội, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tham gia tuyên truyền, phổ biến, phối hợp với chính quyền các cấp triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; đồng thời, thực hiện giám sát việc tổ chức thực hiện các chính sách trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và các đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung của Công văn này và kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy những vấn đề phát sinh./.

PV


PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]