(Baothanhhoa.vn) - Thường trực Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia vừa có thông báo về các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIV - năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w4rhu6xJR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buv4buuMOG7tlJG4bq+4buv4busTUDhu6xHbz1NR+G7oD1Hw41HME7hu6BHW+G7rOG7nOG7uEdRI8OTMEdu4buuw5Lhu65H4buHTiNH4bug4busVkfhu6sxOuG7oEfhu7Dhu65NR+G7tsagQEcw4busOEfDg8Oz4bqgRy1HQOG7juG7uEfDjUhJTMOKL+G7rEnhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRltvUk1QRuG6vuG7r+G7rDc8QOG7sEcwImHhu6BHbyzhu65HUTtA4buwR27hu67DkuG7rkfhu4dOI0fhu6Dhu6xWR+G7qzE64bugR+G7sOG7rk1H4bqhOU1H4bugPUcw4busP0Dhu7BH4bueTiNH4bqh4bumR+G7oE7hu6BHME7hu6BHW+G7rOG7nOG7uEdRI8OTMEdu4buuw5Lhu65H4buHTiNH4bug4busVkfhu6sxOuG7oEfhu7Dhu65NR+G7tsagQEcw4busOEfDg8Oz4bqgRy1HQOG7juG7uEfDjUhJTMOJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxINHW+G7g1JAMFIiRuG6vsOK4buu4bu44buwR+G7oOG7tk0gIOG6pkZQMOG7rDHhu7jhu55H4buu4buDUkAwUiJGRyAwxIPhu7ZS4bqmRuG6o+G7rlAw4busREfEqOG7iEhbw6PEkEfhu6xS4buu4buw4busMERHw4xLSVvDo8SQRkcgIuG7oOG6pkYvL+G7oFBAw4nhu55NIzDhu6xNQOG7rOG7rCNNw4nhuqFAL1BSIOG7tDAjWy9AUuG6oyAvw41Iw43DjC9JSOG7iFDhu4pJxKjhu4jDjUnDjTBJTEpK4bu2Sy3hu6xdUFLhu6pNMeG7tjDDieG7slvhu7BGR03hu7Yw4bqmRuG7r+G7rE1A4busR289TUfhu6A9R8ONRzBO4bugR1vhu6zhu5zhu7hHUSPDkzBHbuG7rsOS4buuR+G7h04jR+G7oOG7rFZH4burMTrhu6BH4buw4buuTUfhu7bGoEBHMOG7rDhHw4PDs+G6oEctR0Dhu47hu7hHw41ISUxGRy/hur7Dii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu6/hu6xSI0dRPUVH4buv4busTUDhu6xHbz1NR+G7oD1HSUcwTuG7oEdb4bus4buc4bu4R1Ejw5MwR+G7sOG7rsOS4buuR8OiR+G6oU9HSUcwTuG7oEdb4bus4buc4bu4R1Ejw5MwR+G7sOG7rsOS4buuR+G7g8OJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+4buvTuG7oEdb4bus4buc4bu4R+KAnOG7mU/hu7hHUVRbR0Dhu6zDoEDhu7BH4bugI0BHIDrigJ1H4bugNU1HQOG7rD3hu7hHME7hu6BH4buw4buuw5JH4buX4buwMcSD4buoQEfhu6/hu6xYR+G7rzHEg+G7pDBH4bq64buV4buuQOG7rEfhu68xxIPhu6Qw4bq8RUfhu5nDmUfhu6/hu6xNQOG7rEfhu68zQOG7sEfhurrhu6/hu6xNQOG7rEfhu68zQOG7sOG6vEVH4buDTSNHw4Mx4buUQEfhu68zQOG7sEfhurrhu4NNI0fhu68zQOG7sOG6vEVHZk8jR+G7r+G7rE1A4busR+G7meG7rsOZQEfhurrhu6/hu6xNQOG7rEfhu5nhu67DmUDhurxFR+G7rz9H4burMU1A4buwR+G6oOG7rkDhu6xH4bq64burMU1A4buwR+G6oOG7rkDhu6zhurxH4oCTR2ZP4buuR+G7qeG7ry3hu69vR+G7r+G7rE1A4busR289TUVHUSPDkzBH4buw4buuw5Lhu65Hw6LDicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vuG7r07hu6BHW+G7rOG7nOG7uEfigJzhu6nhu6xNQOG7rEdb4busMeG7rkcw4busNUdRI8OTQEfhu7bhu5pbR+G7rDtHIChH4buexahA4busR05AR+G7tOG7rDpA4buwRzAiNOG7oEfhu7Y+4buuR+G7qzHhurVH4buew5IjR+G7rOG7rsav4bu4R8SDRzDhu6TigJ1H4bugNU1HQOG7rD3hu7hHME7hu6BH4buw4buuw5JH4buZw5lH4buv4busWEfhu5c0R+G6uuG7mcOZR+G7lzThurxFR+G7l+G7sDHEg+G7qEBH4bqg4buOQEfhu68iTkDhu7BH4bq64bqg4buOQEfhu68iTkDhu7DhurxH4oCTR2ZP4buuR+G7qeG7ry3hu69vR+G7r+G7rE1A4busR289TUVHUSPDkzBH4buw4buuw5Lhu65H4buDw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu5nhu6hHMCJNI0fhu7Dhu67DkuG7rkfhu4dOI0fhu6Dhu6xWR+G7qzE64bugR+G7sOG7rk1H4bu2xqBARzDhu6w4R8ODw7PhuqBH4oCTR0Dhu47hu7hHw41ISUxHUTc+4bugRzAuR+G7oOG7rDjhu6BHMMOT4buuR29PR+G7lyzhu65HQOG7sE/Eg0fDjUktxKgtw41Iw41IRUdA4bus4buUQEdQWFtHTOG7iEdA4buO4bu4R+G7l+G7sE/Eg0fhu4dOI0fhu6Dhu6xWR+G7g07hu6Dhu6xH4bu4w5NA4buwR+G6oOG7rsWoMEfhu5dN4bu4w4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZbw6IxMOG7rCMiRuG6vuG7qeG6oMOKL1vhur4=

PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]