(Baothanhhoa.vn) - Tối 4-5, kết quả trả lời của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, 4 mẫu xét nghiệm của bệnh nhân nghi ngờ điều trị và theo dõi tại cơ sở y tế âm tính với SARS-CoV-2.

Tin liên quan

Đọc nhiều

b+G6tuG7meG7kXhCcEpKZ8O04buK4bqz4bqyS0Lhu7PDtMOz4bqz4bq2cEThurbhu5E7RXDhu4nhu5HGoS/GoeG7kXfhuqJE4bq24buRROG6tuG7qUThu5FE4bqw4bq24bqy4buRROG6sEjhu5HDveG7jEl44buRQuG7q8ag4buRQ3ZM4buR4buW4bu1S+G7kUThurDhurbhurLhuqJD4buReEXhu5HhuqrDgEvhu5Hhu4hMdOG7keG7qUPhu5FL4bq0ROG6tuG7keG7mEfhurLhu5HhurdQ4bqx4bq3LVjEkMOpLeG7lW8v4bq24buZw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4o74buzcHnDtMOz4bqz4bq+4bqy4buRxqEt4bubauG7keG6qsOAS+G7keG7iEx04buRS8SodOG7kUJI4bqy4buReMOTcOG7kcOp4bqy4bqiROG7kcOp4bqi4buRSuG6skThurbhu5F54bqkeOG6tuG7kUvEguG7kUvEqExE4bqw4buR4buMRkThurBq4buRxqHhu5FDdkzhu5Hhu5bhu7VL4buRROG6sOG6tuG6suG6okPhu5F4w5Nw4buRd+G6okThurbhu5FE4bq24bupROG7kUThurDhurbhurLhu5FE4bqwSOG7kcO94bqy4bqgTOG7kUvEqOG6pOG7keG7mHLhu5FL4bq24buzxJDhu5F54bq84bqy4buRS3PhurLhu5F4RuG7kUrDjeG7kcag4buRS8OA4buR4bupQ+G7kUvhurRE4bq24buR4buYR+G6suG7keG6t1DhurHhurctWMSQw6kt4buVa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pY4buzREvhu7PEqMO0w7Nv4bqyQ+G6sOG7kXhCcEpKZ8O0eUvhurZMQ3fhu5HhurJY4buzREvhu7PEqMO04buRSkvGoELhu7Nnw7Thu5ThurJ5S+G6tuG7ieG7keG7ncah4buT4buK4buWxKnhu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZL4buJ4buRxqHhu6Phu53hu4rhu5bEqcO04buRSsSoeGfDtC8veHlEa3dwxJBL4bq2cEThurbhurbEkHBr4buYRC954buzSuG6qkvEkOG7ii9E4buz4buUSi/hu5Xhu5Phu5Phu6Ev4buZ4budxqF5xqHhu5Phu6Hhu5nhu5Xhu5Phu51L4buj4bubxqHhu6Phu59C4buTa+G6qOG7iuG6sOG7i8SoZ+G7l+G7ocahw7Thu5FwQktnw7ThurPhurZwROG6tuG7kTtFcOG7ieG7kcahL8ah4buRd+G6okThurbhu5FE4bq24bupROG7kUThurDhurbhurLhu5FE4bqwSOG7kcO94buMSXjhu5FC4burxqDhu5FDdkzhu5Hhu5bhu7VL4buRROG6sOG6tuG6suG6okPhu5F4ReG7keG6qsOAS+G7keG7iEx04buR4bupQ+G7kUvhurRE4bq24buR4buYR+G6suG7keG6t1DhurHhurctWMSQw6kt4buVw7Thu5Evw7NvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKWHDhu4pL4bqyxJBEw7Thu5FKS8agQuG7s2fDtENwxKjhurDhurJELXfEkEtLxJBD4buJ4buR4buTa+G7k+G7k+G7k+G7meG7ikvEqeG7kUvhu7Phu5ZLLeG6skR54buzREvhu4nhu5Hhu5Nr4bub4bqyRMSp4buRQuG6skThu7Mt4bq24buz4bqy4bqw4bq2S+G7ieG7keG7meG7m+G7k2nEqeG7kUvhu7Phu5ZLLXBC4bqy4bqwROG7ieG7kXjhu7NES+G7s8SoxKnDtMOzV+G6okThurbhu5FE4bq24bupROG7kV3hurBr4bqvazvhu5HDveG7jEl44buReHF44bq24buRQsag4buRS+G6tuG7s8SQ4buReeG6vOG6suG7kUtz4bqy4buRV+G6okThurbhu5Hhu5jhurLhuqJE4buRw51w4buR4bqq4bq2xJBw4buR4bq2TMag4bqiROG7keG6r0x0ROG6sOG7keG6u+G7jEZE4bqwa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOz4bqzxKjhu4xHeOG7kcO9RWrhu5F34bqiROG6tuG7kUThurbhu6lE4buRXWvDqWt9auG7kUrhurJE4bq24buRRMO6Q+G7keG7meG7oeG7n+G7m2rhu5HDveG6pHDhu5F44bq24bqm4buRe+G6tkzhu5Hhu4rhurbhur7hu5Hhu5Vq4buRS+G6tuG6pOG7kUvEqOG7q0Thu5HDqeG7qUThu5FZTGrhu5HhurZMxqDhuqJE4buR4bqz4bq2c3jhurbhu5HhurPhurZyROG6tmrhu5FCckPhu5Hhu5jhurLhuqJ44buRS3PhurLhu5FYw4pE4bqw4buRS8ag4buR4bqzcERw4buR4bq5cOG7kVjEkOG6sOG6ssSQauG7keG6tkzGoOG6okThu5Fd4bqy4bq2cENwauG7keG7suG6tuG7s0Phu7Nq4buRXeG6tuG7rUvhu5FXdEThu5Hhu5jhuqDhu5Hhurfhu6lE4buRd3DGoOG7kV3hu4bhurLhu5FXcuG6suG7keG7mHLhu5F54bqy4buReOG6tkzGoMODROG7keG7mOG6oOG7kcO94bqkcOG7keG7iuG6tuG7jEZE4bqw4buRd+G7pUThurDhu5FLcOG7luG6suG7kUThurByxqDhu5Hhu5Xhu50t4buVauG7kcO9w4BE4buRROG6sHLGoOG7keG7leG7oS3hu5Xhu5F4ReG7kXhxeOG7kXfhurLDg0zhu5HhurbhurLhuqJE4buRSuG6vkvhu5Hhu5fhu6Nq4buf4buRw73hu4Zq4buRw71wTOG7kcSocUvhu5HhurbhurhE4bqw4buR4buYcuG7kcO9w4BE4buRxIPhurbDiUThurDhu5HhuqrhurZxQ+G7kcO9cOG7keG6quG6tsSQcOG7kTty4buR4bqz4bq2cEThurbhu5Ft4bqq4bq2TOG7keG7iuG6tuG6vuG7keG7m2rhu5HEg+G6tk3hu5HhurdGRGrhu5FL4bq24bqk4buR4buWdeG7kVfhuqZD4buR4bq3RkRu4buR4bqq4bq2cUNr4buR4bq3cEzhu5HDvUXhu5F34bqiROG6tuG7kUThurbhu6lE4buR4buY4bqg4buRROG6tnJq4buRQsOBROG7keG6s8Soc0Phu5Hhur3hu5FLw4Dhu5FL4bq24bqk4buRS8So4burROG7keG6quG6tnFD4buR4buYcuG7kcO94buMSXjhu5F44bq2TMagw4NE4buRw73DgEThu5FX4bqiROG6tuG7keG7mOG6suG6okThu5HDnXDhu5HhuqrhurbEkHDhu5HhurZMxqDhuqJE4buR4bqz4bq2c3jhurbhu5HhurPhurZyROG6tuG7kXhxeOG6tuG7kULGoOG7kcO94bqy4bqgTOG7kUvEqOG6pGtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs1fhuqJE4bq24buRROG6tuG7qUThu5HhurPEqGvhurNrWOG6tmrhu5FK4bqyROG6tuG7kUTDukPhu5Hhu5nhu6Hhu53hu59q4buRw73huqRw4buReOG6tuG6puG7kUvhurbDikThu5HhurPhu6lE4buRfeG7reG7imrhu5Hhu5Z14buRw6nhuqxE4bq24buRfcSQROG6sGrhu5HhurZMxqDhuqJE4buRw6nhuqxE4bq24buRfeG7hnhq4buRQnLhu5FCcMSQ4buRw73hu4ZE4bqw4buRS8OU4buRecSQ4buRw43hu5FQ4buR4bqx4but4buK4buR4bq7w4Hhu5FNS+G7keG7mOG6oOG7kTvhu4BE4bqw4buRWMOKROG6sOG7keKAk+G7keG6s8SoTEThurDhu5Hhuq9M4bq+eOG7kUpwTOG7kcO9ReG7keG7mOG6oOG7keG6s+G6tnHhurLhu5F9cEThu5Hhu5hy4buRS8OV4buR4bqz4bq2ceG6suG7kX1wROG7keG7mOG6oOG7keG6t+G7qUThu5F3cMag4buRXeG7huG6suG7kVdy4bqy4buRROG6sHLGoOG7keG7mS3hu5dq4buRw73hurLhu5FLcOG7luG6suG7keG7mOG6oOG7kcO94bqkcOG7keG7iuG6tuG7jEZE4bqw4buRS8SoxJBE4bqw4buRROG6sHLGoGvhu5Fd4bqwcsag4buR4buVLeG7l+G7kXfhuqJE4bq24buRROG6tuG7qUThu5FE4bq24but4buK4buRV+G6okThurbhu5Hhu5jhurLhuqJE4buRw51w4buR4bqq4bq2xJBw4buR4bq2TMag4bqiROG7kcOp4bqsROG6tuG7kX3hu4Z44buR4buYR+G6suG7kXhxeOG7kXfhurLDg0zhu5HhurbhurLhuqJE4buRSuG6vkvhu5Hhu5fhu6Nq4bub4buRw73hu4Zq4buR4bqq4bq2w4pE4bqw4buR4bq2xJBq4buR4bqq4bq2w4pE4bqw4buR4bqq4bq2ReG7kUvhurbDjWtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs1fhuqJE4bq24buRROG6tuG7qUThu5Fd4bqwa+G6r2s7auG7kUrhurJE4bq24buRRMO6Q+G7keG7meG7oeG7oeG7oWrhu5HDveG6pHDhu5F44bq24bqm4buRS+G6tsOKROG7keG6s8So4buMSEThurDhu5HhurPhurZyROG6tmrhu5Hhuq9MdEThurDhu5HhurPEqOG7jEhE4bqwauG7keG6r0x0ROG6sOG7keG6u+G7jEZE4bqwauG7kUvDleG7kTrGoOG7s8SQROG6sOG7kT5M4buR4oCT4buRO3JE4buR4bqvTOG6vnjhu5Hhu5jhuqDhu5FK4bupROG7kXdwxqDhu5Fd4buG4bqy4buRV3LhurLhu5FE4bqwcsag4buR4buVxqEt4buV4buR4buYcuG7kUtzQ+G7kUvEqE3hu5FLc+G6suG7kTty4buRXeG7huG6suG7keG7leG7kUThurByxqBq4buRROG6sHLGoOG7keG7leG7nS3hu5Xhu5Hhu5jhuqDhu5HDveG6pHDhu5Hhu4rhurbhu4xGROG6sOG7keG7mHLhu5Hhu5hyxJDhu5HhuqrhurZM4buReHF44bq24buRQsag4buRS3PhurLhu5FX4bqiROG6tuG7keG7mOG6suG6okThu5HDnXDhu5HhuqrhurbEkHDhu5HhurZMxqDhuqJE4buR4bqvTHRE4bqw4buR4bq74buMRkThurDhu5FL4bq24buzxJDhu5F54bq84bqyauG7kUThurByxqDhu5Hhu5ct4buX4buReEXhu5F4cXjhu5F34bqyw4NM4buR4bq24bqy4bqiROG7kUrhur5L4buR4buX4bujauG7m+G7kcO94buGauG7keG6quG6tsOKROG6sOG7keG6tsSQauG7keG6quG6tsOKROG6sOG7keG6quG6tkXhu5FL4bq2w41rby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7NX4bqiROG6tuG7kUThurbhu6lE4buRXeG6sGvDqWtY4bq2a2rhu5FK4bqyROG6tuG7kUTDukPhu5Hhu5nhu6Hhu5/hu6Fq4buRw73huqRw4buReOG6tuG6puG7kUvhurbDikThu5HhurPEqExE4bqw4buR4bq3RkRq4buR4buWdeG7kTvEkOG7pUThurDhu5FY4bq24bupTGrhu5HhurZMxqDhuqJE4buRO8SQ4bulROG6sOG7kTtFcGrhu5HDveG6suG7kUvDleG7kXvhurJDO+G7s+G7kS3hu5E7ckThu5Hhuq9M4bq+eOG7keG7mOG6oOG7kUrhu6lE4buRd3DGoOG7kVhwQ+G7keG6sXBE4bq24buRROG6sHLGoOG7keG7leG7nS3hu5Vq4buRROG6sHLGoOG7keG7leG7oy3hu5Xhu5F4ReG7kXhxeOG7kXfhurLDg0zhu5HhurbhurLhuqJE4buR4bq2xJBq4buR4bqq4bq2ReG7kUvhurbDjWrhu5FE4bqwcsag4buR4buVLeG7l+G7kXfhuqJE4bq24buRROG6tuG7qUThu5FLw5Xhu5FK4bupROG7kXdwxqDhu5FYcEPhu5HhurFwROG6tuG7keG7mOG6oOG7kUrhu6lE4buRd3DGoOG7keG6s+G6tuG6uOG7keG6u0zhu6lEauG7kXvhurbEkHDhu5F74bqyw4ND4buReeG6pHjhurbhu5HGoOG7kUvDgOG7keG7iEzhur544buRS8OA4buRLeG7keG6s8SoTEThurDhu5FL4bupQ+G7kXvhurLDg0Phu5FKxJBxS+G7kXfhuqJE4bq24buRS+G7rUvhu5FL4bqmROG6tuG7keG6s+G6tnBE4bq24buRO0Vw4buRw73hurLhuqBM4buRS8SocOG7kXnhuqR44bq24buRS8SC4buR4buYcuG7keG7iuG6tnFL4buR4bq24bqy4bqiROG7kXhxeOG7kUvEqOG6suG6okzhu5F44bq24buOROG6sOG7kUThurDhurbhurLhu5FE4bq24bqyxIJDauG7kUvhurLDgEThu5HhurZyROG6tuG7keG7mOG7rUThu5F44bq2TMagw4NEauG7kXhxeOG6tuG7kULGoGrhu5FL4bq24buzxJDhu5F54bq84bqyauG7kcO94bqy4bqgTOG7kUvEqOG6pOG7kUtz4bqy4buRV+G6okThurbhu5Hhu5jhurLhuqJE4buRw51w4buR4bqq4bq2xJBw4buR4bq2TMag4bqiROG7keG6s+G6tuG6uOG7keG6u0zhu6lEa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzXeG6tuG7jOG7keG7mOG7rcagauG7kcO9w4BE4buRS+G6tkjhurLhu5HDveG6ssODQ+G7kURyxqBq4buR4buV4bufL+G7leG7n+G7kXfhuqJE4bq24buRROG6tuG7qUThu5FE4bqw4bq24bqy4buRROG6sEjhu5FLc+G6suG7keG6s+G6tnBE4bq24buRO0Vw4buRw73hu4xJeOG7kULhu6vGoOG7kUN2TOG7keG7luG7tUvhu5FE4bqw4bq24bqy4bqiQ+G7kcO9deG7kXhF4buR4bqqw4BL4buR4buITHThu5Hhu6lD4buRS+G6tEThurbhu5Hhu5hH4bqy4buR4bq3UOG6seG6ty1YxJDDqS3hu5Vr4buRXeG6sHJE4bq24buRxqDhu5FLw4Dhu5HDvXBE4bqw4buRS+G6ssOA4buK4buRS0944buR4bqw4bqycUPhu5FKcUtq4buR4bq24buE4buRS8SoSeG7kXjhurbEkOG7keG6tsSQc0vhu5HDveG7hkThurDhu5F4cXjhu5FCxqDhu5FL4but4buK4buRS8SoTEThurDhu5FLc+G6suG7keG6s8SoTEThurDhu5FL4bupQ+G7kTrhurJxxJDhu5F5T3jhu5Hhuq9M4bq+eOG7keG7iuG6tsOJROG6sOG7keKAk+G7kVBE4buRROG6skThurZq4buRS8So4buMSEThurDhu5HDnXPhurLhu5Hhurbhurh44buRO+G7gEThurDhu5HDneG7jnhq4buR4buZ4buV4buReMOKROG6sOG7kXnhu6lE4buRQnLhu5F44bq2TMagw4FE4buR4bqw4bqycOG7kUThurDhu4xI4bqy4buR4bqzxKhMROG6sOG7keG6r0zhur544buReEXhu5FLw4JE4bq24buR4bq2w4JE4bq24buRS+G7jOG7kUvhu4zDjUThurDhu5Hhu5hy4buRSuG7jnjhu5Hhuqrhurbhurrhu7Phu5Hhu4JE4buRw73huqRE4bq2auG7keG6quG6tsOKROG6sOG7kXhF4buReeG6ssSCROG7kXfhurLDgEThu5F34burS+G7kUvhurbhu4xIROG6sMSp4buRw73hu6tM4buRQ+G6vuG6suG7kUvEqOG6ssODROG7keG6quG6tnDhurLhu5F4w4pE4bqw4buRS3F44buRw71x4buK4buR4buOROG6sOG7keG6tuG7rUzhu5F44buxROG7kXjhurbEkOG7keG7iuG6tsOJROG6sOG7kXjhurbhur5E4bqw4buReeG6pHjhurbhu5FLc+G6suG7kcO94bqkcOG7keG7iuG6tuG7jEZE4bqwa+G7keG6s8SoxJBE4bqw4buRROG6sHLGoOG7keG7lS3hu5dq4buR4bqzxKhMROG6sOG7kUvhu6lD4buRe+G6ssODQ+G7kUrEkHFL4buRd+G6okThurbhu5FL4butS+G7kUvhuqZE4bq24buR4bqz4bq2cEThurbhu5E7RXDhu5HDvXXhu5F44bur4buK4buR4buVa+G7k+G7k+G7k+G7keG6quG6tuG7r0zhu5FLxKhwROG6sOG7kcag4buRS8OA4buR4buYcuG7keG7meG7k+G7k+G7kXfhu4bhu5Hhu4hM4buxROG7kXHEkOG7kXjhurbhur5E4bqw4buReeG6pHjhurbhu5Hhu5nhu5FC4buxROG7kXjhurbEkOG7keG6s8SoTEThurDhu5FL4bupQ+G7keG6veG7kUvDgOG7keG6s8SD4buR4bqz4bq2cEThurbhu5E7RXDEqeG7kUThurByxqDhu5Hhu5ct4buXauG7kXjhu6vhu4rhu5Hhu5Xhu5Phu5Phu5Hhuqrhurbhu69M4buRS8SocEThurDhu5HGoOG7kUvDgOG7keG7mHLhu5Hhu5Xhu5Phu5F34buG4buR4buITOG7sUThu5FxxJDhu5F44bq24bq+ROG6sOG7kXnhuqR44bq24buR4buZ4buRQuG7sUThu5F44bq2xJDhu5FX4bqiROG6tuG7keG7mOG6suG6okThu5HDnXDhu5HhuqrhurbEkHDhu5HhurZMxqDhuqJE4buR4bqz4bq24bq44buR4bq7TOG7qURrby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilBMS+G6tsSQxKjDtMOz4bqzw4rhu5E7cm8v4buKw7M=

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]