(Baothanhhoa.vn) - Vào lúc 21h15 ngày 19-2, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Công an tỉnh nhận được tin báo đuối nước tại khu vực cầu Hàm Rồng cũ, phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa. Nhận được tin báo, đơn vị đã điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe CNCH, 1 xuồng cao su, thiết bị lặn cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buOKOG7muG7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhuqYp4bqnIEDhu5TDleG7juG6peG6p8OiMjEhw5V24bqh4buWIOG6ueG7tOG7luG6pz4w4buWIikmMOG7ljHDmTHhu5YxKOG7rjHhu5bhu7jhuq05KeG7ljHEkcOj4bu04buOL+G6peG6p8OiMjEhw5Xhu44vKOG7msOV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s8O6QFThu7bhu5TDlcOKw5oy4buWIOG6qeG7tOG7luG7nOG7mijhu5rhu6Dhu5YxIcOa4buH4buW4buaUy3hu5xO4buW4bqyKDQxIeG7luG7k+G7pDEo4buW4bqlVeG6p+G7luG6syg0MSHhu5bhu7QoVeG7h07hu5bhu7Qo4bq9VOG7luG7tChV4buH4buWw5LhurLhu5Phu5Phu5Phu4zhu5bDqsOa4buW4bu0ZeG6reG7ljHDmTFO4buW4bu0ZeG6reG7lijDoeG7lsOS4buTduG7k8O64buMTuG7luG7kzgxIeG7llQx4buW4bqnfTEo4buWMShYMeG7luG7uMSR4bqv4bu04buW4bqnKTHhu5bhu7JVMuG7luG7uOG6rTkp4buWMcSRw6Phu7Thu5bhuqfDmSnhu5YiKOG6reG7lsOq4bq54bu04buW4bu0V+G6reG7lsO6w5ow4buWw4JhMSHhu5bhu7RkTuG7luG6syjEkcSDMSHhu5bhuqbDmjLhu5bhu4Dhuq3hu4cqMU7hu5bhuqbhurLhu5bhuqYoVDEo4buWw7ozVE/hu5Z2KFgx4buW4bu4xJHhuq/hu7Thu5bhuqcpMeG7luG7slUyTuG7luG7uOG6ozHhu5bDqnvhu5bhu7jhu6bhu5bhu7gpP+G6reG7luG7uMOhMSHhu5bhu5rhu5bhu4FA4buW4bu0KH3hu5Yo4bqt4buHTuG7luG7muG7luG7gUDhu5bhu5N24buTw7pO4buW4bua4buW4buB4bqtYTEh4buW4bu0VDLhu5bhuqXhuq1O4buW4bqnKCkm4bqn4buW4buye+G7liDhu6ox4buW4bu04bqrMSHhu5bhu5rhu6Dhu5bhu7RVMeG7luG7ssOhTuG7luG7tCgpJjHhu5bhuqVb4buW4bu4JjHhu5YoKTox4buW4bqnw6LEkcSDMSHhu5bhuqfDoOG7luG7tChl4bu04buW4bqnPjDhu5YiKSYw4buWMcOZMeG7ljEo4buuMU/hu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buTQDHhuqdAw6Lhu5TDleG7jikwIeG7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5Thu7bhuqco4bqtMOG7suG7linhu5NAMeG6p0DDouG7lOG7luG6peG6p+G7hyBAw4zhu5Thur8p4bu24bqnKEzhu5ZQ4buexqDhurPhu4FN4buWKEApISjhuqdM4buW4bueUsag4bqz4buBTeG7lOG7luG6pcOi4bu0w4zhu5QvL+G7tOG7tjFP4buyVDLhuqcoVDEoKDJUT8OqMS/hu7ZA4bqlIuG6pzLhurMvMUDhur/huqUv4buaU8agUS/hu5rhu55S4bu24bui4bua4buaxqBS4bucUuG6p1JQ4buaxqDhu5wgxqBPXeG6syFLw6LDjFBSUeG7lOG7llQg4bqnw4zhu5R24bqh4buWIOG6ueG7tOG7luG6pz4w4buWIikmMOG7ljHDmTHhu5YxKOG7rjHhu5bhu7jhuq05KeG7ljHEkcOj4bu04buU4buWL8OV4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7k1ThurPhuqcpMjHhu5TDleG7k1Ux4buW4buyw6FO4buW4bu0KCkmMeG7luG6pVvhu5bhu5Phu6QxKOG7luG6pVXhuqfhu5bhurLhu5Phu5Phu5Phu5bDqsOa4buW4buT4buTdsO64buW4bqnw6Dhu5bhu7QoZeG7tOG7luG6pz4w4buWIikmMOG7ljHDmTHhu5YxKOG7rjFP4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7kTLhu7bhu4fhu5TDlXbDmTHhu5YxKOG7rjHhu5bhu7jEkeG6r+G7tOG7luG7gVXhu7Thu5bhu7h7MSjhu5Ygw5rhu5ZAMOG7lnYh4bqt4buHLDHhu5bhu60q4buW4buVZeG7tOG7luG7meG6reG7h07hu5bhuqUpMSjhu5Yxxagw4buW4bucxqDGoOG7ok7hu5YoNeG7tOG7luG6pSkxKOG7luG6psOixJHEgzEh4buW4bqmw7rhurLhuqbhu5bhu63EkeG6ozEh4buW4buVxq/hu7Thu5bhu5Hhu6gxIU/hu5bhuqbDoiox4buW4buyxINO4buWMcOZMeG7ljEo4buuMeG7luG7tDPhu5bhu7g74buWIMOZKeG7luG7muG7luG7tCgpJuG7tOG7luG7gUDhu5bhu5Phuq3hu7Lhu5ZS4buaT+G7luG6psOZKeG7ligpOjHhu5bhuqfDosSRxIMxIU7hu5Yg4bq54bu04buWIMSR4bqvMSHhu5bhu7QoZeG7tOG7ljHFqDEh4buW4bu44bum4buW4bqnw6IpOzHhu5YiKFQp4buW4buB4bqtYTEh4buW4bu0VDLhu5bhuqXhuq3hu5bDqsOa4buW4bu0VeG7tOG7luG6pygpJuG6p+G7luG7snvhu5Yg4buqMeG7ljEoVDEo4buW4bu0KDMxIeG7luG6pz4w4buWIikmMOG7ljHDmTHhu5YxKOG7rjFP4buW4bqm4bqt4buH4buWMSgpKjHhu5bhu7Yy4buWMOG6ueG7tOG7ljHEkcOj4bu04buW4bql4buu4bqtTuG7luG7tCjhu6Thu4fhu5bhuqUpJuG6p07hu5bhu7Qz4buW4buBMlXhu4fhu5bhurXhuq1ZMeG7ljEqMeG7luG7tDgxIeG7luG6p1Xhu7Thu5bhuqc+MOG7liIpJjDhu5Yh4buq4bqz4buWMSgpP+G6reG7liIoM+G7liIoxagxT+G7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhu5NAMeG6p0DDouG7lMOV4buOKTAh4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lCnhu5NAMeG6p0DDouG7lOG7luG6peG6p+G7hyBAw4zhu5Thur8p4bu24bqnKEzhu5ZQ4buexqDhurPhu4FN4buWKEApISjhuqdM4buW4bueUsag4bqz4buBTeG7lOG7luG6pcOi4bu0w4zhu5QvL+G7tOG7tjFP4buyVDLhuqcoVDEoKDJUT8OqMS/hu7ZA4bqlIuG6pzLhurMvMUDhur/huqUv4buaU8agUS/hu5rhu55S4bu24bui4bua4buaxqBS4buc4buc4bqn4bui4bue4buixqAgxqAt4bua4buc4buiT13hurMh4buU4buWVCDhuqfDjOG7lHbhuqHhu5Yg4bq54bu04buW4bqnPjDhu5YiKSYw4buWMcOZMeG7ljEo4buuMeG7luG7uOG6rTkp4buWMcSRw6Phu7Thu5Thu5Yvw5Xhu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buTVOG6s+G6pykyMeG7lMOV4buTVTHhu5bhu7LDoU7hu5bhu7QoKSYx4buW4bqlW+G7luG7k+G7pDEo4buW4bqlVeG6p+G7luG6suG7k+G7k+G7k+G7lsOqw5rhu5bhu5Phu5N2w7rhu5bhuqfDoOG7luG7tChl4bu04buW4bqnPjDhu5YiKSYw4buWMcOZMeG7ljEo4buuMU/hu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buRMuG7tuG7h+G7lMOVw7opOjHhu5Yg4bq54bu04buWIMSR4bqvMSHhu5bhu5Phu6QxKOG7luG6pVXhuqfhu5bhurLhu5Phu5Phu5Phu5bDqsOa4buW4buT4buTdsO64buWw6rDmuG7ljEo4buuMeG7luG7tuG7rjHhu5bhu7hUMSHhu5Yx4bqh4buWIOG6ueG7tOG7luG6pz4w4buWIikmMOG7ljHDmTHhu5YxKOG7rjFP4buW4but4bq54bu04buWIMSR4bqvMSHhu5bhu7QoZeG7tOG7ljHFqDEh4buW4bqnKSbhurPhu5bhuqdi4bu04buW4bqnw6IpOzHhu5YiKFQp4buW4bu0ODEh4buW4bqnVeG7tOG7luG6pz4w4buWIikmMOG7luG7tCgy4buW4bu4JjHhu5YiKCnhu5Yxw5kx4buWMSjhu64x4buW4bu4xJHhuq/hu7Thu5bhuqc+MOG7luG6pyhW4buHT+G7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurNp4bqt4bqnKDLDouG7lMOV4buTVDLhu5bDusSRxIMxIeG7ji/hurPDlQ==

Cao Hường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]