(Baothanhhoa.vn) - Trong khi nhiều lao động, công nhân, ngay sau tết phải “cấp tốc” tìm hoặc giữ công việc thì riêng người giúp việc (NGV) không những không lo thất nghiệp mà còn “có giá” hơn. Đây là một thực tế, bởi cuộc sống hiện đại, bận rộn, nhiều gia đình đã rơi vào tình trạng “không thể duy trì nếu thiếu NGV”. Bởi thế, để lo giữ chân NGV trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, trước đó nhiều tháng, không ít gia đình đã phải treo thưởng tiền tết hậu hĩnh, hứa hẹn tăng lương... Tuy nhiên, không ít gia đình vẫn rơi vào tình trạng “dở khóc dở cười” vì NGV lỗi hẹn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

RcWo4buC4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pxrDGr31Y4bui4bq+w4nhu43FqOG7iMOd4buAxajGr1NZ4buAw53hu6YyLMav4buA4bumxq9dKeG7gDjGr1XGoOG7gHvhu4hb4buAfVN9RS/FqOG7gsOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vilq4bui4buI4bua4bq+w4nGsD7hu7LDneG7puG7gFfFqMav4buAw53FqMavVFvhu4BY4buI4buy4buA4bucKsOd4bum4bqq4buAxqA9w53hu6bhu4DDncWow5XDneG6quG7gMOd4bum4buIw6Hhu4B74buIW+G7gH1TfeG7gCnFqEzGr+G7gOKAnMagw5Qp4buAfSTGoOKAneG7gH3hu6pZ4buAxajhu7LDksag4buA4bumxq834buAxqA9w53hu6bhu4A4xq9VxqDhu4B9xajhu6rhu4A+xq9Sw53hu6bhu4DDneG7pjIsxq/hu4Dhu6bGr10p4buAOMavVcag4buARMO0xKnhu7fEkOG7gFfFqD3DneG7puG7gMOdxag3w53hu6bhu4BXxag9w53hu6bhu4BY4buy4buAfcWow5R94buAw53hu6bFqMavVSnhu4BZSuG7gMag4bu2w53hu4DigJzGoOG7tOG7gOG7psavxKjigJ3hu4DFqDrDnULhu4Dhur/DlcOh4buAWErhu4BZKn3hu4B9xag1xqDhu4B9U+G6quG7gOG7liHGr+G7gMagWyrGoOG7gHskw53hu6bhu4DFqMavVcOd4buA4bucS8av4bqq4buA4buW4buSw53hu4A+KsOd4bqq4buAw53FqMavVFvhu4Dhu6bGr+G7iOG7gOG7nOG7qsOdxajhu4Dhu5xN4buAPjrGr+G7gDhK4buy4buAfeG7qsOdxajhu4B9PkvDneG7puG7gOKAnFfFqD3DneG7puG7gH3FqMOa4buA4buaW8Oh4buAfT7hu6rhu4DDnVNb4buAfcWoxq9TW+G7gMO0xKnhu7figJ1C4buA4bq7Icav4buAfcWoU+G6quG7gOG7nMOa4buAWOG7suG7gOG7psavN+G7gMagxajDlcOd4buAw7TEqeG7t+G7gH0+IeG7gFhLxq/hu4BYSlnhu4A4xq9VxqDhu4B74buIW+G7gFfhuqHhu4DDneG7psWo4bus4buAxrBTfeG7gMO04bumW8OhUsOd4buA4bucxKjDneG7gOG7mkrGr+G7gMOd4bumSsOh4bqq4buAfT4yO8ag4buA4buc4bu04buAw53FqMavVFvhu4B9xajEqMOd4bum4bqq4buAV8WoPcOd4bum4buA4buofeG7gOG7psav4buI4buA4buc4buqw53FqOG7gOG7nE3hu4ApxahMxq/hu4B9PuG7ouG7suG7gH3FqDIhw53hu6bhu4B9xq9Uw53hu4B9U33hu4DFqOG7klvhu4DFqOG7rsOdxajhuqrhu4DFqDPhu4jhu4DFqOG7oMOd4buAfU7DneG7puG7gFgyOsOd4bumQkJC4buAxrBbw6Hhu4DDncWoxq9Sw53huqrhu4BXxag9w53hu6bhu4Dhu6h94buA4bumxq/hu4jhu4Dhu5zhu6rDncWo4buAOOG7lMOd4buAPjrGr+G7gDhK4buy4buAfeG7qsOdxajhu4B9PkvDneG7puG7gOKAnOG7miHhu4BXxajhu7TGoOG7gOG7miHhu4DGoDIsxq/igJ3hu4A44buq4buAw7TEqeG7t+G7gFg/xq/hu4DFqOG7oMOdQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG7gCnhur3hu6LDnX3hu6I+4bq+w4lFxq9Z4bum4buAxqBY4buIe3vhurbhur7Gr+G6veG7osOdfeG7oj7hur7hu4B7fcOhWOG7ouG6tuG6vjnGr+G7mn3FqOG6rOG7gEnhu4bhu4YpYeG6qOG7gMWo4buixq/hu6bFqH3huqzhu4BGw4xIKWHhuqjhur7hu4B7Psag4bq24bq+Ly/Gr0Lhu5bhu4jhu7J9xajhu4jDncWoxajhu7Lhu4hCOMOdL8Od4buiOXsv4buC4buK4buGw40v4buCw43DjeG7mkbhu4bDjOG7hkhI4buKfUbhu4bDjEfDjVjhu4ZCVinhu6bhuqY+4bq24buCR+G7huG6vuG7gOG7iFh94bq24bq+4buNxajhu4jDneG7gMWoxq9TWeG7gMOd4bumMizGr+G7gOG7psavXSnhu4A4xq9VxqDhu4B74buIW+G7gH1TfeG6vuG7gC/DiUUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhur3hu4gpfcav4buyw53hur7DicWp4buIW+G7gH1TfeG7gFg1xqDhu4BYMi7DneG7puG7gFjhu4jhu7Lhu4Dhu5wqw53hu6bhu4Dhu6bGr10p4buAOMavVcag4buAfT4h4buAw51Sw53hu4BXxajhu4jDneG7gMWoxq9TWUJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DicWp4buIW+G7gH1TfeG6quG7gMOdxajGr1Rb4buA4bumxq/hu4jhu4Dhu5zhu6rDncWo4buAfcavUynhu4B9IMag4buAWOG7iOG7suG7gOG7nOG7iOG7suG7gMagxahbw6FVw53hu4B94buqWeG7gMO0xKnhu7fhuqrhu4Dhu5Yhxq/hu4DDncWoxq9UW+G7gOKAnD0te8avw53igJ3hu4A4VOG7gDxbUuG7gMOd4bumxajhu6zhu4B9U33hu4Dhu5xN4buA4oCcWSp94buA4bucxq/hu4BXxag9w53hu6bhu4B9PiHhu4BYS8av4oCdQuG7gOG6vcWo4buw4buAajI6w53hu6bhu4At4buAfcavw5pb4buAfcWoMjrDneG7puG7gCHhu4DGoMWoLuG7gD7hu4hb4buA4oCT4buAxqAw4buALeG7gDxbTOG7gH3FqDXGoOG7gCnFqOG7mFnhuqrhu4ApxagyLMOd4bum4buA4bq/PcOd4bum4buAajI6w53hu6bhu4BExrDDueG7gMawxajhu4jDncWo4buAauG7tOG7iMSQ4buAxqDFqOG7suG7gMWo4buIw6Hhuqzhu4DigJzDtMSp4bu34buAw53FqErhu4BZ4buqw53FqOG7gGHGr8Od4buAOFThu4A8W1Lhu4B9NOG7gOG7hMOM4buAfVN94bqq4buAxagz4buI4buAWSLDneG7puG7gEfhu4B7UeG7gDxb4buIw6Hhu4B9PiHhu4BYS8av4bqq4buAw5TDoeG7gDjhu5LDoeG7gFlK4buA4bucU8Od4buA4bumxq8s4buAOOG7lMOd4buAV8WoPcOd4bum4buAfcWow5TDoeG7gH1OWeG7gMWoOsavQ+G7gOG6vT3hu4DDlMOh4buAfcWoS+G7suG7gDjGr1XGoOG7gMOdxahK4bqq4buAPuG7iOG7gMagxagu4buAWEvGr+G7gMOdxajhu4jDncWo4buAw53FqOG7oMOd4bqq4buAfT3Gr+G7gD7DlH3hu4Ayw53hu6bhu4DDoELhu4DEqeG7uMav4buA4bucxq9Vw53hu4DDnU5Z4buAWOG7kMOd4buA4buWTMOh4buAWDIufeG6quG7gMagPeG7gMOUw6Hhu4DGoMWo4bus4buAxajhu6DDneG7gH07xq/hu4DFqOG7oMOd4buAWFvGr+G6quG7gGHGr8Od4buA4bucMi7GoOG7gMOd4bumxajhu6zhu4Dhu5xTw53hu4A8W+G7iOG7gD7Dk1nhu4B9xajEqMOd4bum4buA4bumxq9Sw53hu6bhu4A4O8av4buAWMOg4buA4bua4buy4buAWMOVW+G7gFjDlVvhu4BZO8av4buAOFThuqrhu4Dhu6bGr+G7iOG7gOG7nOG7qsOdxajhu4DGoMWoMuG7iOG7gMagxajhu7Lhu4Dhu5zGr+G7gFhKWeG7gFhLxq9D4buA4buNxag9w53hu6bhu4DGoOG7tOG7gMO0xKnhu7fhuqrhu4B9Pcav4buA4buWIuG7gOG7nOG7kFvhu4A4O8av4buAxqA9w53hu6bhu4A4xq9VxqBCQkLigJ1C4buA4bq9xajhu7Dhu4Dhu49S4buAxrDFqOG7sOG7gGoyOsOd4bum4buA4bucTeG7gH3hu6jDncWo4buAKcWoMjrDneG7puG7gMSow53hu4B94buqWeG7gMO0xKnhu7fhu4BXxajEqMag4buAfcWo4buIw6Hhu4B9xahT4buAw53FqDLDneG7puG7gFhLxq/hu4DDneG7pkvGr+G7gFfFqD3DneG7puG7gH3hu6pZ4buA4bucMi7GoOG7gMOd4bumMizGr+G7gH3FqEvhu7Lhu4A4xq9VxqDhu4DDnVLDneG7gOG7nErDncWo4buAKcWoTMav4buA4bumJcOd4bum4buAWeG7qsOdxajhu4DigJxYSlnhu4A9LXvGr8Od4buAfUtZ4buAfcWoLMav4buAxqDFqOG7suG7gMagTOG7gMOdxahK4oCd4bqq4buAw53FqDLhu4BYLMav4buAxqDFqOG7sOG7gMOd4bu0xq/hu4A4W8avQuG7gMawMjrDneG7puG7gH014buAw53FqDLhu4DGoMWo4buw4buAajI6w53hu6bhuqrhu4DGoMWo4buw4buAxrA+4buww53FqOG7gMawxajhu7Dhu4DDucWoMjrDneG7puG6quG7gH3FqOG7sOG7gGFN4buA4bq74busWeG7gMWpOsOd4buAV8Oa4bqs4buAw7U7xq/hu4Dhu5zhu5Bb4buAw51OWeG7gFlK4buAOC7hu4DGoMWoJcOd4bum4buA4bucTeG7gMagTcav4buAw53FqOG7iFvhu4A44buq4buAV8WoPcOd4bum4buAxqDhu7Thu4DDneG7pjIsxq/hu4B9Pj3DneG7puG7gMag4buyw53huqrhu4B9PuG7ssOd4bum4buAV8Woxq/hu4DGoD3DneG7puG7gDjGr1XGoOG7gMagMOG7iOG7gMagTOG7gMWo4buIxq/hu4BXxag9w53hu6bhu4B9xajDmuG7gOG7lkDhu4Dhu5wyLsagQuG7gMO0xKnhu7fhu4B9PjI7xqDhu4B9U33hu4Dhu5xN4buA4buc4bu2xq/hu4A4VOG7gHs7WeG6quG7gMWoM+G7iOG7gHtR4buAWFLDneG7gOG7nF3DneG7puG7gMWo4bugw53huqrhu4DDncWoMsOd4bum4buA4bucU8Od4buAWSLDneG7puG7gEnhu4A44buUw53hu4DGoMWoMuG7iOG7gH3FqMOUw6Hhu4Dhu5zDlVtC4buAxKnhu7jGr+G7gOG7nMavVcOd4bqq4buAfcWo4buq4buAw53FqOG7ksOd4buA4bucMi7GoOG7gMagw5Vb4buAfT5M4buAWCzGr+G6rOG7gOKAnOG6vcWoJcOd4bum4buAxqA94buAJFnhuqrhu4DGoMWoMuG7iOG7gH3FqMOa4buAWFLDneG7gOG7nDIuxqDigJ1C4buAw7Xhu6rDncWo4buA4bucTeG7gMOdxags4buAw53FqMavVFvhu4DDneG7pjIsxq/hu4B94buqWeG7gOG7psavXSnhu4DDncWoMsOd4bum4buAOOG7lMOd4buAxqDFqDLhu4jhu4DGoOG7tOG7gFdTfeG7gDxbTOG6quG7gMagWyTGr+G7gMagIsOd4bum4buA4bucSsOdxajhu4B9xahbUuG7gFkqfeG7gMOd4bumMizGr+G7gFhKWeG7gDjGr1XGoOG7gH3FqOG7ouG7suG7gOG7psavLEJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DieG6vcOVW+G7gMagxahbw6FVw53hu4DDlMOh4buA4buc4buIw53hu6bhu4BhTMOh4buAPuG7iOG7gDg7xq/hu4BXxag9w53hu6bhu4Dhu6h94buA4bumxq/hu4jhu4Dhu5zhu6rDncWo4buAV8Woxq/hu4DDtMSp4bu34buA4buWQOG7gDjGr1XGoOG7gMWo4buyw5LGoOG7gFhSw53hu4A8W8So4buAWVsqw53hu4B74buy4buAODvGr+G7gFjhu7DGoMWo4buAWEpZ4buAOMavVcagQuG7gOG6v8OVw6Hhu4BYSuG7gH3hu6rDncWo4buAfT5Lw53hu6bhu4DDnU5Z4buAw51K4buy4buAxqAxw53hu6bhu4BhTMOh4buAPuG7iOG7gFfFqMav4buAWDIuw53hu6bhu4BY4buI4buy4buA4bucKsOd4bum4buA4bumxq9dKeG7gDjGr1XGoOG7gOKAnOG7lsavU33hu4DDneG7psWoVOKAneG7gOG7qH3huqrhu4BZSuG7gMOdxahb4buAxqDhu5Bb4buAWEvGr+G7gH1Ow53hu6bhu4DGoOG7iOG7skLhu4DGsDThu4Dhu5zhu7Thu4Dhu5rhu5TDneG7gOG7nFPDneG7gH3hu6rDncWo4buAfT5Lw53hu6bhu4DGoEvDncWo4buAfT7hu4jDncWo4buAV8WoPcOd4bum4buAxqDFqOG7rOG7gOG7lsOTw53hu6bhu4BYMjrDneG7puG6quG7gH3FqDIhw53hu6bhu4BZSuG7gMag4bu2w53hu4DGoEzhu4Dhu5zGr1Rb4buAV8avVcOd4buATsOd4buAIeG6quG7gMagPcOd4bum4buAOMavVcag4buAw53DksOd4bum4buAw53FqOG7oOG6quG7gH3FqMSoxq/hu4Dhu5wq4buAxqAw4buI4buA4bumxq/hu4jhu4DGoMWoMEJCQuG7gMO0xajGr1Rb4buAw7TEqeG7t+G7gFjDlMOh4buAWMOg4buA4bua4buy4buAV8WoPcOd4bum4buAfT4h4buAWEvGr+G7gOG7psav4buI4buA4buc4buqw53FqOG7gMagMeG7gOG7liHGr+G7gOG7nE3hu4B94buqWeG7gOG7nDIuxqDhu4DDnTrGr+G7gFk7xq/hu4BYMjrDneG7puG7gH0kfeG7gMWoOsOdQuG7gOG7pyXGr+G7gH3hu6rDncWo4buAfT5Lw53hu6bhu4B9xajGr1Nb4buAxqDFqFvDoVLDneG7gMOd4bumxajGr1Up4bqq4buA4oCcfcWo4buoxqDFqOG7gH3FqOG7quG7gFhKWeG6quG7gFfFqD3DneG7puG7gH3FqOG7qMagxajhu4B9xajhu6rhu4DDneG7psWo4bus4oCd4buAxqAw4buI4buAw7TEqeG7t+G7gMagMcOd4bum4buAV8Woxq9Tw53hu4DGoMSoxqDhu4Dhu6bGr+G7iOG7gOG7nOG7qsOdxajhu4BZVX3hu4BZQMavQuG7gOG7t+G7qOG7gMOdxagy4buAfT4yLMOd4bum4buAxaguKeG7gMagMOG7iOG7gMagxajhu7Dhu4DDteG7iMav4buAxrDFqOG7sOG7gOG7j+G7iMOd4bqq4buAKcWoMizDneG7puG7gOG7pVtMw53hu6bhu4DGsMWoSsOdxajhu4BExrDDueG7gMawxajhu4jDncWo4buAauG7tOG7iMSQ4bqq4buAw7TEqeG7t+G7gGHGr8Od4buAOFThu4A8W1Lhu4B9PjI7xqDhu4B9U33hu4Dhu4Lhu4B9xajEqMOd4bum4buAOOG7lMOd4buAxqDFqDLhu4jhu4B9PiHhu4BYS8av4bqq4buAWcOSxqDhu4Dhu5oi4buAxqDFqOG7sOG7gOG7nE3hu4DigJzFqFvDoeG7gOG7nCrDneG7puKAneG7gFnhu7jGr+G7gFkkxq/hu4A8W+G7iMOd4buAxahV4buAIeG7gDxbUuG7gOG7nMOa4buAfeG7qlnhu4DDtMSp4bu34buAWTvGr+G7gMOdxagyw53hu6bhu4Dhu5xTw53hu4DDneG7iMOh4buAOOG7lMOd4buAxqDFqDLhu4jhu4DGoOG7tOG7gFdTfeG7gDxbTELhu4Dhur3FqOG7sOG7gOG7j+G7iMOd4buAPuG7kFvhu4A+4buu4bqs4buA4oCcw7TFqErhu4DGoOG7tOG7gMOd4bumMizGr+G7gOG7psavSuG7gMWo4buIw6Hhu4Dhu5zhu4hb4buAJFnhuqrhu4DGoD3DneG7puG7gDjGr1XGoOG7gMagMOG7iOG7gDgu4buAxqDFqCXDneG7puG7gFnhu6rDncWo4buAWEvGr+G7gDxbxKjhu4Dhu5bhu5LDneG7gD4qw53hu4DDnVLDneG7gD7DlH3hu4DGoOG7kMOd4buAxqDhu7Thu4DDtMSp4bu3QuG7gMawxajhu5J94buAPuG7iOG6quG7gMagMcOd4bum4buAxqDhu7Thu4DDneG7pjIsxq/hu4Dhu5xTw53hu4DDncWo4buSw53hu4A4xq9VxqDhu4DDncWoMsOd4bum4buAWEpZ4buAV8WoPcOd4bum4buAxajGr1Vb4buAPFtM4bqq4buAWeG7qsOdxajhu4DGoMWoMuG7iOG7gH3FqOG7kn3hu4Ayw53hu6bhu4DDoEJCQuKAnULhu4Dhur3hu7Thu4DDncWoxq9UW+G7gH0+MizDneG7puG7gMWoLinhuqrhu4A44buq4buAPFvEqOG7gMOdPcOd4buAw53hu7TDneG7puG7gFlbJMOd4buAxqDhu7Thu4DDtMSp4bu34buAw51Sw53hu4BZKn3hu4B7JOG7gOG7psav4buI4buA4buc4buqw53FqOG7gOG7nErDncWo4buAw53FqOG7ksOd4buA4bucS8av4bqq4buAODvGr+G7gMWow6Hhu4A44bu4w53hu6bhu4B7UeG7gOKAnOG7nErhu7Lhu4B9S+G7suG6quG7gMWoW8OUw53hu4BYW8OhVcOd4oCd4buA4bucw5rhu4DDtMSp4bu34buAKcWoIMag4buAOCDhu4B9JH3hu4DFqDrDnULhu4DDtMWoMsOd4bum4buAxajhu5Jb4buAPFtM4buAfcWo4buq4buAw53hu6YyLsag4buAWEvGr+G6quG7gMOdxagy4buAxqDFqOG7sOG7gMawPuG7kMOd4buAxrDFqOG7sOG7gOG6v0rhu7Lhuqrhu4ApxagyLMOd4bum4buA4bqvw53hu4Bq4buyS8agxajhu4BExrDDueG7gMawxajhu4jDncWo4buAauG7tOG7iMSQ4bqq4buAe+G7iFvhu4B9U33huqrhu4DGoMWo4buw4buA4bumxq9dKeG7gDjGr1XGoOG7gDhU4buAPFtS4buAIeG7gMWo4buMw53hu4A44buq4buAxqDFqCXDneG7puG7gFjDlVnhu4Dhu5ZVw53FqOG7gMOdw5LDneG7pkLhu4Dhur3FqOG7sOG7gMOdSsOh4buA4bumxq87xq/hu4B9xajGr1Vb4buAWSp94buAw7TEqeG7t+G7gFfFqMSoxqDhu4DGoMWo4buy4buA4bumxq/hu4jhu4DGoMWoMELhu4Dhur3hu7Thu4DDneG7pjIsxq/hu4Dhu5ZVw53FqOG7gH0+4buyw53hu6bhu4DDncWoSuG6quG7gMagPcOd4bum4buAOMavVcag4buAWEvGr+G7gOG7luG7ksOd4buAPirDneG7gMOdUsOd4buAxqDFqOG7sOG7gOG6v0rhu7Lhu4Dhu5wlw53hu6bhu4DDoOG7gMOd4bum4buIw6FC4buAw7TFqDLDneG7puG7gMO0xKnhu7fhu4BZO8av4buAw51Kw6Hhu4A4JMOd4buAxqDFqOG7rOG7gOG7lsavU33hu4BYSlnhu4A+WyrDneG7puG6quG7gMagxagy4buI4buAfTTDneG7puG7gOG7psavXSnhu4A4xq9VxqDhu4DDncWoSuG7gMOdUsOd4buAV8WoPcOd4bum4buA4buWxq9TfeG7gHs24buA4buaIMOd4bum4buAxqDEqMag4buAfcWoxq9TfeG7gOG7luG7sOG7gOG7psav4buI4buA4buaIMOd4bum4buAxajGr1XDneG7gOG7nEvGr0Lhu4DDtTvGr+G7gFhKWeG7gOG7nDIuxqDhu4A4Ssav4buAw53hu6ZKw6Hhuqrhu4DDtMSp4bu34buA4bucTeG7gFfFqMavU8Od4buAxqDFqMavU8ag4buAWcSow6Hhu4Dhu6bGr8OSfeG7gMagMOG7iOG7gMOdxahK4buAxqDFqOG7sOG7gOKAnOG7luG7tuG7gFhKw53FqOG7gH3FqErDncWo4buA4buW4bu24buAPFvDqOKAnUPhu4Dhur3FqDLhu4jhu4BXw5rhu4DFqErDneG7puG7gFjhu7JLfeG7gMagPcOd4bum4buAOMavVcag4buA4bucOsOd4buA4bumxq9Mw53hu4BXxajEqMag4bqq4buA4bumxq/hu4jhu4DGoMWoMOG7gCnFqEzGr+G7gMagxajhu6zhu4Dhu5rhu5TDneG7gH00w53hu6bhu4BYw6Hhu4B9NMOd4bum4buAfcOgQuG7gOKAnOG7jcWoPcOd4bum4buAxqDhu7Thu4A9LXvGr8Od4buAxqAxw53hu6bhu4BZVX3huqrhu4BZSuG7gMag4bu04buAxqAxw53hu6bhu4DGoMWo4buMw53hu6bhu4DDncWoSsOd4buAxag6w53igJ3hu4BYSuG7gFdTfeG7gFhb4buSw53hu4DGoDDhu4jhu4DDncWoxq9UW+G7gOG7psav4buI4buAxqDFqDDhu4BXxajGr+G7gFfFqD3DneG7puG7gH3hu6pZ4buA4bucMi7GoOG7gMO0xKnhu7fhu4Ayw53hu6bhu4DDoELhu4Dhur3hu7Thu4B9PjIsw53hu6bhu4DFqC4p4bqq4buAxqDFqDDhu4DDncWoSuG7gOG7msOSw53hu4BZKn3hu4Dhu5zDk8Od4bum4bqq4buAPS17xq/DneG7gFhKWeG7gFkqfeG7gMOdUOG7suG6quG7gHvhu4jGr+G7gD4lxq/hu4BZSuG7gMag4bu2w53hu4DGoE3Gr+G7gMOdxajhu6JZ4buAw53FqFBZ4bqo4buA4buW4buw4buAWOG7iOG7gFlPw53hu6bhu4BYSuG7gFjhu5Ip4buAfTPGoOG7gOG7psOVw6Hhu4DigJzGoMWoxq9Tw53hu4B9PuG7iMOdxajhu4BYS8OdxajigJ3hu4BZw5TDoeG7gMOd4bumSsOhQuG7gOG6veG7tOG7gD0te8avw53hu4Dhu5bGr1N94buA4bumxq/hu4jhu4DGoMWoMOG7gOG7nOG7iMOd4bum4buAfT7hu7LDneG7puG7gH3FqFPhu4DGoOG7kMOd4buAw7TEqeG7t+G7gMOdUsOd4buA4oCcWEpZ4buAWeG7qsOdxajhu4BYSlnhu4BZ4buYw6HigJ3hu4Dhu5zhu7bGr+G7gH1Ow53hu6bhu4BYMjrDneG7puG6quG7gOG7muG7uOG7iOG7gOG7nMav4buAV8avU1nhu4A4xq9VxqDhu4DDnTrGr+G7gFfFqMSoxqBCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nGsD7hu7LDneG7puG7gDjhu4jGr+G7gFkqfeG7gMOd4bumMizGr+G7gMag4bu04buAw53FqFvhu4DGoOG7kFvhu4B94buqWeG7gMO0xKnhu7fhuqrhu4DGoMWoXcOd4bum4buAfT3Gr+G7gH3hu6pZ4buA4bucU8Od4buA4bq9PcOd4bum4buAfcOh4buAxrDDtGpq4buAQV3GoOG7gH3Gr1PDneG7gMawxagyOsOd4bum4buAWUvGr+G7gMOq4buIw53FqOG7gOG7t8avVX3huqrhu4B9S8av4buA4buE4buE4buA4buPMjrDneG7puG7gMawxahT4buA4bu3xq/DncWo4bqq4buAKcWoMizDneG7puG7gOG6u+G7iOG7gOG6v+G7qsOdxajhu4BExrDDueG7gMawxajhu4jDncWo4buAauG7tOG7iMSQ4bqq4buAw506xq/hu4Dhu5zDlcOh4buAxqDFqFvDoVLDneG7gMagW8Od4bum4buAxqDDlCnhu4DGoMSoxqDhu4Dhu5rhu7DGoMWo4buAOCDhu4A4VeG7gHvGr8Odxajhu4DDncWoSuG7gMagNuG7iOG6quG7gMagOuG7gDxb4buIw53huqrhu4B9PjIsw53hu6bhu4DFqOG7uMag4buAOErhu4DGoFvDneG7puG7gMagw5Qp4buA4bumxq9dKeG7gDjGr1XGoOG7gOG7psav4buI4buA4buc4buqw53FqOG7gH3FqOG7ouG7suG7gMOd4bumSsOh4bqq4buAfcWo4bui4buy4buA4bumxq8s4bqq4buAfcWo4bui4buy4buAfcWoxKjDneG7pkJCQuG7gOG6vcWo4buw4buAw7nFqEtZ4buAxrDFqOG7sOG7gGpbw6FUw53huqrhu4DGoMWoMOG7gMagOuG7gHsh4buAxqDFqOG7suG7gOG7lsavU33huqzhu4Dhur3hu7Thu4A+w5R94buAw53FqMavVFvhu4DDneG7pjIsxq/hu4B94buqWeG7gOG7nFPDneG7gOG7nMOVw6Hhu4Dhu5zDmuG7gOG7nE7DneG7puG7gFfDoOG7gH3hu6pZ4buAw7TEqeG7t+G6quG7gOG7nOG7iOG7gHsk4buAxqDEqMag4buA4bumxq/hu4jhu4Dhu5zhu6rDncWo4buAxqDhu5DDneG7gH3hu6pZ4buAw53hu6YyLMav4buATsOd4bqq4buAIeG7gH1Lxq/hu4DDncWoSuG6quG7gMOdxagyw53hu6bhu4DFqMavVcOd4buAw53FqDfDneG7puG7gMOd4bumMizGr+G7gOG7nE7DneG7puG7gFfDoOG7gOG7nMav4buAWEpZ4buA4bumxq9dKeG7gDjGr1XGoOG7gOG7psav4buI4buA4buc4buqw53FqOG7gH1Lxq/hu4DGoD3DneG7puG7gH3DoeG7gFfFqD3DneG7puG7gMag4bu2w53hu4BZKn3hu4Dhu4jGr+G6quG7gMagxahPxqDhu4ApxahMxq/hu4DDneG7puG7skrGr+G7gD7Dk1nhu4B9xajEqMOd4bum4buA4bumxq9Sw53hu6bhu4BZO8av4buAxqDhu7Thu4DGoMOVW+G7gH0+TOG7gFgsxq/hu4DGoMWo4buy4buAxqDEqMag4buA4bumxq/hu4jhu4Dhu5zhu6rDncWoQuG7gGrGr1XDneG7gH1Lxq/hu4DGoD3DneG7puG7gH3DoeG7gFfFqD3DneG7puG7gMag4bu2w53hu4DDtMSp4bu3QuG7gOG7jcWoPcOd4bum4buAPsavUsOd4bum4buA4bum4buq4buAfUvGr+G7gOG6vT3DneG7puG7gH3DoeG7gMOq4buIw53FqOG7gOG7t8avVX3huqrhu4BZSuG7gH1Lxq/hu4DGoMSoxqDhu4DGsD5bw53hu6bhu4B9w5VZ4buAw6rhu7DGoMWo4buAOCDhu4A4xq9VxqDhu4BYSlnhuqrhu4DGoD3DneG7puG7gH3DoeG7gMagxahbw6FSw53hu4DGoFvDneG7puG7gMagw5Qp4buAw7TEqeG7t+G7gOG7nFRb4buAfT7hu7LDneG7puG7gH3hu6rDncWo4buAfT5Lw53hu6bhu4DigJzGoMWoxKjDoeKAneG7gMO0xKnhu7dCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nhur3hu7Thu4B9xajDmuG7gMOd4bu0xq/huqrhu4B74buIW+G7gH1TfeG6quG7gH3hu6rDncWo4buAxajhu6rDncWo4buAV8Wo4buIw53hu4DFqMavU1nhu4BY4buI4buy4buA4bucKsOd4bum4buAfT4h4buAw51Sw53hu4Apxagm4buA4buWxq9Tw51C4buAw7Thu6bhu7JKxq/hu4DGoMSoxqDhu4Dhu5wkxq/hu4B9Mi7DneG7puG7gMOdxagy4bqs4buAw7TFqMOVw53hu4A4xq9Sw53hu4ApxaggxqDhu4A4IOG6quG7gFjEqMav4buAYeG7ouG6quG7gFdT4buAfeG7ssSow53huqrhu4BYw5nhu4B9w5XDneG6quG7gOG7psav4buI4buy4buAxahKw53hu6ZCQkLhuqrhu4DDtMSp4bu34buAxqDhu7Thu4BYMi7DneG7puG7gOKAnMag4buQW+KAneG7gFfFqMSo4buAWDvDnULhu4Bq4buQW+G7gMWoU33hu4DGoMSoxqDhu4Dhu6bGr+G7iOG7gOG7nOG7qsOdxajhu4DGoOG7tOG7gMO0xKnhu7fhu4Dhu5xUW+G7gFnhu7LDneG7puG7gFlbJMOd4buAw53FqOG7iMOdxajhu4DGoMWo4bu0w53hu6bhu4DGoOG7tOG7gMOd4bumMizGr+G7gH3FqOG7iMOh4buAfcWoU+G7gFfFqMav4buAw7TEqeG7t+G7gMOd4bumxajhu6zhu4DFqOG7jMOd4buAe+G7iFvhu4B9U33hu4A44buq4buAw53FqMavVFvhu4BYw6Dhu4Dhu5rhu7JC4buAasavVcOd4buAw53hu4jDoeG6quG7gOG7psavxKjhu4B9xahbUuG7gMO0xKnhu7fhu4BXxajEqOG7gMag4buI4buy4bqq4buAfT5bw53hu6bhu4Dhu5bhu6rDncWo4buAfTThu4BH4buALeG7gEjhu4B9PsavVVvhu4Dhu5wlw53hu6YvfcWoxKjDneG7puG7gOG7nCTGr+G7gDg7xq/hu4Dhu6bGr+G7iOG7gOG7nOG7qsOdxajhu4DGoOG7tOG7gMag4buyw53hu4DDncWoQOG7gMWo4buyw5LGoOG7gMOd4bumMizGr+G7gOG7psavSuG7gDhK4buARuG7gC3hu4BH4buAfT7Gr1Vb4buA4bucJcOd4bumL33FqMSow53hu6bhu4Dhu5wkxq/hu4A4O8av4buA4bumxq/hu4jhu4Dhu5zhu6rDncWo4buAxqDFqOG7rOG7gMag4buQw53hu4Dhu6bGr10p4buAOMavVcag4buAw53FqEpC4buA4bq9xagy4buI4buAV8Oa4bqq4buAxajGr1XDneG7gMag4bu04buAw53FqDfDneG7puG7gMO0xKnhu7fhu4Dhu5wyLsag4buA4bucxKjDncWo4buA4bumxq/EqOG7gFhK4buA4buWxq9TfeG7gDjGr1XGoOG6quG7gMagxajhu7Bb4buAV8Wo4bu04buA4bucTeG7gOKAnOG7nOG7tsav4oCd4buASC1J4buAfT7Gr1Vb4buA4bucJcOd4bumL33FqMSow53hu6bhuqrhu4DGoMWoMOG7gMOdxahK4buA4buW4buI4buy4buAxqA6WeG7gE7DneG6quG7gMagxag/4buAIeG6quG7gH3Gr1TDneG7gH1KW+G7gGHhu6Lhuqrhu4Dhu5zGr+G7gFhLxq9CQkLhu4Dhur8lw53hu6bhu4B9xagsxq/huqrhu4DFqMavVcOd4buAxqAxw53hu6bhu4B9xajhu7DDncWo4buAxahKw53FqOG7gMWo4buqw53FqOG7gH3FqDPGoOG7gH3FqFtS4buAw7TEqeG7t+G7gH3FqOG7ouG7suG7gOG7psavLOG7gDg7xq/hu4BZM8ag4buAfTThu4Dhu4Lhu4bhu4ZC4buG4buG4buG4buALeG7gOG7gkjhu4ZC4buG4buG4buG4buA4bucJcOd4bumL+G7llsmxq9C4buA4bq9xKjGoOG7gOG7nCTGr+G7gH0yLsOd4bum4buAw51Kw6Hhu4DGoMWo4bus4buAw53FqOG7ksOd4buAxaguKeG7gOG7nCXDneG7puG7gOG7muG7uMOd4buA4bua4bugKeG7gMOdxahK4buAxqA24buI4bqq4buAfcWoxq/hu4B9xajhu7JMw53hu6bhu4BZO8av4buAxqDhu7Thu4DDneG7pjIsxq/hu4DDncWo4buSw53hu4B9Pj3DneG7puG7gH0+UOG7gMOdNuG7iOG7gMOd4bumSsOhQuG7gOG6v8OVw6Hhu4DGoDHDneG7puG7gFhK4buAWDXGoOG7gFgyLsOd4bum4buA4bucMi7GoOG7gMOdxajGr1Rb4buA4bumxq/hu4jhu4Dhu5zhu6rDncWo4buAxagyO8Od4bum4buAfTvGr+G7gH0+4buyw53hu6bhu4DDncWoN8Od4bum4buAw53hu6ZKw6Hhu4Dhu5zhu5Bb4buAw51OWUJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DicO1w5LGoOG7gOG7miLhu4DDtMSp4bu34buA4bucTeG7gH3FqErDncWo4buAWSp94buAw53FqFvhu4DGoOG7kFvhu4Apxagm4buA4buWxq9Tw53hu4A4O8av4buAw53FqMavVFvhu4Dhu6bGr+G7iOG7gOG7nOG7qsOdxajhuqrhu4BZKn3hu4DDneG7psWoVOG7gH0+4buyw53hu6bhu4BhTeG7gMWoKsav4buAw53FqDLDneG7puG7gDjhu5TDneG7gH3FqMavU1vhu4DGoMWoW8OhUsOd4buAw53hu6bFqMavVSlC4buAxak14buAYVvDlH3hu4DFqMavVcOd4buAxqAw4buI4buAw53FqDfDneG7puG7gH0+W8Od4bum4buAfcOVWeG7gFk9xq/hu4Dhu6bGrzvGr+G7gH3FqCzGr+G7gOG7psav4buIw53hu4A8W+G7iOG7gMagxagy4buI4buAxqDhu7Thu4DDncWoxq9UW+G7gOG7nOG7tMOd4bum4buA4bum4bu0KeG7gH0+4buyw53hu6bhu4A4xq9VxqDhu4DGoMWoW8OhUsOd4buAw53hu6bFqMavVSnhu4DFqOG7tOG7iOG7gMOd4bumxahU4buAw51Kw6Hhu4BZSuG7gOG7nD3Gr+G7gFhdxqDhu4DGoOG7tsOd4buAV8Woxq9Tw53hu4DGoMWo4buy4buAfcWo4buw4buAfT4yLMOd4bum4buAWOG7iOG7suG7gOG7nCrDneG7puG7gOG7psavXSnhu4A4xq9VxqDhu4B9PiHhu4DDnVLDneG7gD4kxq/hu4A+T1lC4buA4bq9xajhu6jDncWo4buAOOG7quG7gH3FqFPhuqrhu4A4xq9VxqDhu4Dhu6bGr+G7iOG7gMagxagw4buAV8WoPcOd4bum4buAfT3DneG7gH0+4bu4w53hu6bhu4DDtMSp4bu34bqq4buAw7TEqeG7t+G7gFfFqD3DneG7puG7gH09w53hu4B9PuG7uMOd4bum4buAxaguKeG7gOG7nCXDneG7puG7gFjGr1LDneG7gH0gxqDhu4Dhu5rGr8OZw53hu4A+4buI4bqq4buAV8Woxq9Tw53hu4DDncWoxq9UW+G7gMOd4bumMizGr+G7gDjhu5TDneG7gMag4bu04buAxqDEqMav4buAw53FqOG7qsOd4buAV8WoPcOd4bum4buA4bucXcOd4bum4buAOFThu4DDneG7psWoVELhu4DGsD7hu7LDneG7puG7gFfFqMav4buA4buc4bu04bqq4buAOMavVcag4buAxagyO8Od4bum4buAfTvGr+G7gMagPcOd4bum4buAw53FqOG7ksOd4buAw7TEqeG7t+G7gFhKWeG7gFkqfeG7gMOd4bumxahU4buAxqDFqFvDoVLDneG7gMOd4bumxajGr1Up4buAOOG7lMOd4buA4buc4buIw53hu6bhu4DigJx9T8ag4oCd4buAIeG7gFfFqMOVW+G7gOG7nFThu4BhW8OUfeG7gDhK4buAfT7hu4jDncWo4buAxqBNxq/huqrhu4BXxajGr+G7gOG6uyrhu4Dhu4/hu4jhu7Lhu4Dhu5wqw53hu6bhu4At4buAxrDFqDI6w53hu6bhu4Dhu5bGr8Odxajhu4A4SuG7gEFN4buAxagqxq/hu4DFqDI7w53hu6bhu4B9O8av4buAxqDFqDDhu4B7NuG7gOG7miDDneG7puG7gFjhu4jhu7Lhu4Dhu5wqw53hu6bhu4A4SuG7gMOd4bumMizGr+G7gFjhu4jhu7Lhu4Dhu5wqw53hu6bhu4ApxahMxq/hu4DGoOG7tOG7gFfDoOG7gFdTfeG7gMWoLinhu4Dhu5wlw53hu6bhuqrhu4B9PuG7ssOd4bum4buA4buc4bu04buAxqDhu7Thu4Dhu5zGr1Rb4buAV8Wo4buyTMOd4buAOFThu4BYMjrDneG7puG7gH0kxq/hu4B9xajGr8OaW+G6quG7gH3FqCzGr+G7gOG7psavLOG7gFhKWeG7gDjGr1XGoOG6quG7gOG7psavLOG7gMOd4bumxajhu6zhu4DDneG7pjrGr+G6quG7gH3Gr1TDneG7gFgyOsOd4bum4buAWEpZ4buAfcWoUlnhu4Dhu6bGryzhuqrhu4Dhu5zGr1Rb4buAV8avVcOd4buAWOG7iOG7suG7gOG7nCrDneG7puG6quG7gMagxKjGoOG7gMagxahT4buA4bucKuG7gFfFqMSoxqDhu4DGoMWo4buy4buAw53hu6YyLMav4buAWOG7iOG7suG7gOG7nCrDneG7pkJCQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhuq9bfcWo4buyPuG6vsOJ4bq7Ssav4buAOErhu4BMw53FqOG6rOG7gMawPuG7kMOd4buAasOTw53hu6ZFLynDiQ==

Bài Và Ảnh: Trần Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]