(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ ngày 30-1 đến 16 giờ ngày 31-1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 2 bệnh nhân mắc COVID-19 mới có địa chỉ tại huyện Thọ Xuân.
Tjrhu5LDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PhurY74bq3e8Odw5VP4bupP1HhurvDlOG7lOG7ki3hu5LEqMOU4bq2OuG7oFs6w5RxIuG7oMOUPzo7w5RbOuG7sFvDlOG7mMOUViRbOsOUWzrGr1vDlH3DmlfDlOG7jeG7q0Vy4buPLeG7kuG7nk4vOuG7kk9Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6Nxw53hu6BYw5VP4bq2OjNbP8OU4bq3O1vDlOG6t2LDlMOy4bugW8OU4buNOijDlFlSXcOUw6M6IFs/xKjDlFc6NFs/w5RYIVc6w5Thu43hu6tFcuG7jy3hu5Lhu57DlOG6tyhbOsOU4bq2OuG7oFs6w5RxIuG7oOG7isOU4bq2LFs6w5Thurdiw5Thu5Lhu5rDlD87w6HDlFs/UeG6u8OU4buU4buQLeG7ksOUWSNbw5Thu5Lhu5rDlD87w6HDlFs/UeG6u8OU4buU4buSLeG7ksSow5Thurfhuq9AW8OUWSHhu6DDlFZRW8OU4bq3KFs6w5Q/OjvDlFs64buwW8OU4buYw5RWJFs6w5RbOsavW8OUfcOaV8OU4buN4burRXLhu48t4buS4buew5R9YTvDlFciw5RZIeG7oMOUVzoow5ThurdSO8OUOuG6s+G6uyRbw5ThurY6MMOU4bq44bqzxq9bSk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT047fT/DlFd74bug4bqx4bqxRsOVO+G7jcOdW+G6t8Od4bqvw5XDlOG6seG6t+G6u3vDnUbDlcOpO1jhurc64buKw5Thu6Lhu5Dhu5DDo+G6ueG7iMOUOsOdOz864bq34buKw5Thu5Lhu5jhu57hu57Do+G6ueG7iMOVw5ThurHhuq9XRsOVLy9XWFtKVuG7oF3hurc64bugWzo6XeG7oEplWy9Yw53hurE+4bq3XcOjL1vDncOp4bqxL+G7mOG7lOG7kMagL+G7kuG7muG7lljhu5jhu5Lhu5rhu5Dhu5jhu5Thu5jhurfhu57GoOG7kOG7lnvhu5Lhu5At4buY4bua4bue4bucVuG7kMag4buc4buY4bug4buSWFfhu5Thu5bhu5Thu57hu6Dhu5BXSjzDoz/DlcOU4buge+G6t0bDleG7qT9R4bq7w5Thu5Thu5It4buSxKjDlOG6tjrhu6BbOsOUcSLhu6DDlD86O8OUWzrhu7Bbw5Thu5jDlFYkWzrDlFs6xq9bw5R9w5pXw5Thu43hu6tFcuG7jy3hu5Lhu57DlcOUw6k7WOG6tzpGw5Xhu6Lhu5Dhu5DDlcOUOsOdOz864bq3RsOV4buS4buY4bue4buew5XDlC9PTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VP4bq2LFs6w5Thurdiw5RbP1HhurvDlOG7mOG7nC3hu5Yt4buY4buQ4buY4buSw5RZI1vDlFvhu6DhurvEqMOU4bq2OuG7oFs6w5RxXVDDlD86O8OUWzrhu7Bbw5Thu5jhu5DGoErhu6LGoOG7osOUViRbOsOUWzrGr1vDlFc2Wz/DlFg1W+G7iMOU4buY4buQxqBK4buc4bui4buQw5RbP+G6qcOhO8OUWTs94bqzw5Thurfhuq8hw5Q+OjE74buIw5Thu5zhu5zDlFYkWzrDlFs6xq9bw5Thurdkw5RlXVs/Sk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT+G7jTNbP8OU4bq3UFfDlOG6tztAfcOUVzrhuqdbP8OUZcOaV8OU4bq5O1vDlMOjOiBbP8OU4buN4burRXLhu48t4buS4bue4buKw5ThurZdUVvDlOG6tyhbOsOUWVTDlOG6tzsjw6PDlFs64buwW8OU4bueSuG7mOG7nuG7okrhu5Thu5Thu5DDlHs7PeG6s8OUZcOaV8OU4bq5O1vDlMOjOiBbP8OU4buN4burRXLhu48t4buS4buexKjDlFlUw5RlUcOUWeG7oFs/w5Thurfhuq87JVvDlD464bugO8OU4bq34bqvOyVbw5Q+OuG7oDvDlOG6tztAfcOUVzrhuqdbP8OUVzpdw5RZNDvDlOG6t+G6qcOgWz/DlOG6t2LDlMagw5ThurfhurM3O8OU4bq34bqv4bqhw5R7QFvDlGVhO8OUPiPhurfDlMSD4bqzU8OUV+G6pcOU4bq3OiXDlFs64bqpw5ThurHhu6DhurPhu4pOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/hurY7QH3DlFc6XcOUWTQ7w5ThurfhuqnDoFs/w5Thurdiw5Thu5Lhu6LDlOG6t+G6szc7w5Thurfhuq/huqHDlHtAW+G7isOU4buNIsOU4buYSuG7lOG7nuG7mkrhu6Lhu5Thu5jDlFs/4bqpw6E7w5Thurc7QH3DlH3huq07w5Thu5LEqMOUWVLhurfDlOG6t+G7gcOUeyTDlOG7kuG7kOG7kMSo4buSSOG7iMOU4buYSuG7lOG7nOG7nErhu5rhu57GoMOUWz/huqnDoTvDlOG6tztAfcOUWeG6p8OUfeG6rTvEqMOUWVLhurfDlOG6t+G7gcOUeyTDlOG7nuG7nsSo4buU4buWSOG7iMOU4buYSuG7kuG7lOG7nErhu5jhu5jhu5bDlFs/4bqpw6E7w5Thurc7QH3DlH3huq07w5RbOsOaV8OUe1I7w5R74buqW8OU4buSxKjDlFlS4bq3w5Thurfhu4HDlHskw5Thu57hu5rEqOG7okjhu4jDlOG7muG7muG7okrhu5Dhu5jGoC/hu5rhu5zGoErhu5Lhu5zGoMOUWz/huqnDoTvDlOG6tztAfcOUfeG6rTvDlFs6w5pXw5R7UjvDlHvhu6pbw5Thu5jEqMOUWVLhurfDlOG6t+G7gcOUeyTDlOG7nuG7osSo4bueSEpOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/hurY7QH3DlFc6XcOU4bq34bqv4bu2w5Thurdiw5Thu5Lhu5jDlFkjW8OUWOG6qWE7w5Thu5Lhu6LDlOG6t+G6szc74buKw5Thu40iw5Thu5jhu57GoErhu5Dhu5Thu5bDlOG6t+G6r+G7tsOU4bq3O0B9w5R94bqtO8OU4buSxKjDlFlS4bq3w5Thurfhu4HDlHskw5Thu5Lhu5Dhu5TEqOG7kkjhu4jDlOG7mOG7nuG7mErhu57hu5bhu57DlOG6t+G6r+G7tsOU4bq3O0B9w5RZ4bqnw5R94bqtO8Sow5RZUuG6t8OU4bq34buBw5R7JMOU4buS4buQ4buYxKjhu5hI4buIw5Thu5jGoMagSuG7muG7mOG7mi/hu5jhu6LGoErhu5bhu57hu5zDlOG6t+G6r+G7tsOU4bq3O0B9w5R94bqtO8OUWzrDmlfDlHtSO8Sow5RZUuG6t8OU4bq34buBw5R7JMOU4bui4buexKjGoEhKTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VP4bq2O0B9w5RXOl3DlOG6t+G6r+G7tsOU4bq3YsOUxqDDlFkjW8OUWOG6qWE7w5Thu5Lhu5jDlOG6t+G6szc74buKw5Thu40iw5Thu5bhu5rhu5pK4buc4buU4buQL+G7luG7nOG7mErhu5rhu5jhu5LDlOG6t+G6r+G7tsOU4bq3YsOUxqDDlFkjW8OUWOG6qWE7w5Thu5Lhu5jDlOG6t+G6szc7w5Thurc7QH3DlH3huq07w5Thu5LEqMOUWVLhurfDlOG6t+G7gcOUeyTDlOG7nuG7osSo4buiSOG7iMOU4buW4buU4buaSuG7lOG7muG7mi/hu5bhu5zhu5hK4bua4buY4buSw5Thurfhuq/hu7bDlOG6tztAfcOUfeG6rTvDlOG7mMOUWVLhurfDlOG6t+G7gcOUeyTDlOG7nuG7mMSo4buUSEpOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo+G7g+G6s+G6tzpd4bqvw5VP4bq2M8OUcVFOL8OjTw==

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]