(Baothanhhoa.vn) - Trong lục súc (sáu con vật nuôi trong nhà: ngựa, trâu, dê, gà, chó, lợn) không có tên con mèo. Tuy nhiên, không phải vậy mà trong thực tế con mèo không có vị thế quan trọng trong đời sống của những cư dân trồng trọt. Ngược lại, nhờ tài bắt chuột bảo vệ lương thực, mùa màng mà mèo đã được con người thuần hóa từ 1.500 năm TCN. Bài tập đọc của học trò lớp đồng ấu xưa có câu Miêu bộ thử, cẩu khán gia, ngưu canh điền, mã vãn xa, hùng kê năng minh minh…, nghĩa là: mèo bắt chuột, trâu cày ruộng, ngựa kéo xe, gà trống gáy báo sáng... Theo đây, nhiệm vụ bắt chuột của mèo được đặt ngang hàng với công việc của những con vật có tên trong lục súc. Thậm chí dân gian cho rằng, diệt chuột là một sứ mệnh đặc biệt mà nhà Trời đã giao cho mèo.
4buj4bq4w7p04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kOG6u+G6uuG7lkbhurRz4bufw6DDvUd0w6F5SXThu4REdOG6sOG6uMag4bumQ0h0R+G6uuG6qMagdOG7luG6uOG6oEjhu6Mv4bq4w7rhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kDHhurThu63hurZz4buf4bq74buYSUjDiXRG4bui4bqwdOG7lOG7muG6sHThu5vhu5Thu6/GoHThurBJSHTDmuG6ouG7lnRIxqBK4bq6dOG7luG7mElIw4l0SOG6uHbhu5N0SMOJU+G7reG7lXThu5bhu5jDgcag4buVdOG6tuG6qOG7lXTDiXbhu5V04bqw4bq4w43hu5V0RuG7jkjhu5104buE4bq4SkjDiXThurDDjXThu5bhuqhIdOG6sElIdEfDqEnhu5d04bq7xqDhu6Z0SOG6uOG6uuG6qEjhu5V04buE4bq4SkjDiXThu5Dhurh44bq6dMOa4bqi4bumdEd2dOG7luG7mElIw4l04buW4bq4U+G6sHThu5bhuqp04bqwSUh0R8OoSXThu4ThurhKSMOJdOG6sMONdMOa4bq+dOG7luG6uOG6qnThu5LGoOG7rUh04buW4buY4buKSMOJdOG7luG7mElIw4l04bqy4buM4bq6dOG7lEtIw4l04bqw4bue4butdEjhurhVSMOJdOG6sFB04bq2w4FIdOG7luG7mExIw4l04buW4buY4buK4buW4buXdMOgw4lQ4buO4bqwdEZ34bq64buVdEjhurjhu4x04buWduG6unThuq7hu7Phu5Z04bqw4bq4xqBN4buWdOG6rnhJdMOaQ3RGUMOTSMOJdOG7luG6uFPhurDhu5V0R+G7nOG7rXRHdkjDiXRHdnRHw6hJdOG6snl04bqyUOG7juG6sHThurBJSHRIw4lQ4buM4bq6dOG7luG6uMag4bqgSHThurjDjeG7rXThu5ZSdMO64buXxal1dXRIw71HdOG6uzrDoOG7l3Q/duG6unThu5bhuqLhu5B04bqy4buK4bqwdOG6sOG7nuG7rXThurjhu4rhurB04buW4buYw4x0RsOS4buQdOG6skxIw4l0w4DGoHThu6RQ4butdOG6sMONdOG6sMOBxqB0w6HhurrhuqjGoHThuq5NdOG7luG6uFThu5V04bqww4PGoHThu4Thurjhu69IdMOJ4bq64but4buVdEjDiVDGoHThurDhu61I4bq4dOG6suG6ukJI4buVdEd5dMOaeUh04buk4but4buVdOG6uOG7nEjDiXThu4Thuqh0SMO9SMOJdEfhurpI4bq4dEfhurpI4bq44oCm4buVdEjDieG6uOG7huG7rXRGduG7k3RHw6hJdOG6ruG7s+G7lnThurDhurjGoE3hu5bhu5V04buW4buYw4HGoHThurB24bumdOG7mMagTUjDieG7lXRIw4lT4butdOG7hMOCSXThu6ThurThu5V0w4l2dOG7luG7mEtIw4l0w4nhu6/hu6Z04bqu4buvSXThu5Thu69Iw4nhu5fhu5fhu5d04bq74bq44bq0SXThurLDgeG7puG7lXRI4bq44bq6Q0d0w5rhu6J04bqu4buz4buWdOG6sOG6uMagTeG7lnThurDhu57hu610R8OoSXThurJQ4buO4bqwdOG6suG7t+G7lnRIw4nhu61Iw4l04bq4dkjDiXTDmsOS4bq6dOG6sEpIw4l0w5rhurpD4bqwdOG6sOG7nuG7rXRI4bq4VUjDiXThurBJSHTDmuG6ouG7lnThurDDjXThu5bhuqhIdOG7luG7mElIw4l0RuG7ouG6sHThu5Thu5rhurDhu5d04bq74bq44bqiR3ThurDhurjhurx04bq2w4FIdMOJ4bq64butSHThurDhurhJdOG7mOG7tUjDieG7lXThurbhurpD4buWdOG6sOG6uMagTeG7lnRGdnRHTeG7lnThu5RRdEdDSOG6uHThurLhu7fhurB04bqu4bq6Q+G7lnRHdnRI4bq4dnThurvhu5jhu4zhurp04bqyeXTDieG6uuG7rUl04bqw4bq4SXRHw6hJ4buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQOuG7reG7kOG7luG6uklIc+G7n+G7o+G6ukfDiXThurBG4but4buU4buUw7Jz4bq24buW4bq4xqBH4bqudOG6ujrhurRI4buW4bq04buYc3Thu5Thu5bhu6ZG4bq0w7Jzw5nhurrhurbhu5bhurjhu5N04bupdXXhu5Dhu6Thu5l04bq44bq04bq6w4nhurjhu5bhu5N04bur4bul4bur4buQ4buk4buZc3Thu5Thu5jhurDDsnMvL+G6sOG6tkjhu5fhuq7hu61J4buW4bq44butSOG6uOG6uEnhu63hu5fDmkgv4bq24bq04buU4buE4buWSeG7kC9I4bq0w5nhu5Qvw7nhu6V14bulL8O64bup4bup4bq2w7nDuXXhu6d1w7p14buW4bun4bux4bup4buxw7lGdeG7l+G7guG7kMOJ4buR4buYw7Lhu6Xhu6d1c3Thu61G4buWw7Jzw6DDvUd0w6F5SXThu4REdOG6sOG6uMag4bumQ0h0R+G6uuG6qMagdOG7luG6uOG6oEhzdMOZ4bq64bq24buW4bq4w7Jz4bupdXVzdOG6uOG6tOG6usOJ4bq44buWw7Jz4bur4bul4burc3Qv4bufw6HhurpI4bq4dOG6uOG7iuG7reG7k3QxdnQx4bq64bqqxqDhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu5/hurvhu5jGoOG7pkNIdOG6sE50w6HhurrhuqjGoHThu5bhurjhuqBIdOG6uOG7reG7pnThu5RTdOG7luG6vOG6sOG6uHThurDhurjGoE3hu5Z0w5p2dEfDqEl04buERHThu5jhu7VIw4nhu5V0R8OoSXTDmnZ04bqw4bq4xqBN4buWdMOaS0h0RnZ04bq44but4bq6dMOa4bq+dOG6u+G6uFR04buW4bq44bqgSHTDmnZ0w6HhurrhuqjGoHThu5bhurjhuqBIdOG7luG7mOG6qEh04bq74bq44bq64bqoSHThurLDikjhurh04bub4buW4bq4VHThu5bhu5hJSMOJdOG7luG6uuG6qkjDiXQx4buvSHThurDDjXRIw4nhurjhu4bhu610RnZ04bqw4bq4xqBN4buW4bud4buXdOG6u+G6uFR04buW4bq44bqgSHTDmktIdEZ2dMOa4bq+dOG7ksag4butSHThu5bhurjhu61I4bq4dEbhurrhuqhH4buVdMOJ4bq6VXThurDhurhR4bqwdOG6u+G6uOG6uuG6qEh04buE4bq4S3TDieG6uuG7r0d04bub4buW4buYSkjDiXThurBJ4bq6dOG7hOG6uEl0RsSCR3RI4bq4dnThurvhu5jhu4zhurrhu53hu5d0O0l04buW4bq4w4Dhu6Z04bqw4bue4butdOG6sHjhurp0SOG6uHZ04bq74buY4buM4bq6dEjhurjhurpCxqB04buE4bq4SkjDiXThu4REdOG7pOG6uuG6quG7luG7lXThurvhurhUdOG7luG6uOG6oEh0SHjhu6Z04buU4bq6SOG6uHRGw4xIw4l04buW4bq44butR+G7lXThu5bhurhQ4buMSMOJdOG6uOG7reG7pnThu5bhu5hNR3ThurDhu7Phu5Dhu5V04bquw5Lhu5Z04bukw4JI4buVdEjhuqhIdOG6ruG6vnTDoMOJ4buK4bqwdDFJdkjDiXThuq554bq6dOG6sOG6uFHhurB0w5p2dOG6snbhu6Z04bukxqBLSMOJdOG7luG7mOG6oEh0w4nhurrhu61I4buVdOG6uMON4butdOG7hOG6uuG6quG7kHRGdkd04bqwSUh0w5rhuqLhu5Z04buWxah04bq4SUjhu5V0R0xHdEjhurjhu4pI4buVdOG7mMO9SMOJdOG7lOG7s+G6sOG7lXThurLGoErhurp04bq2duG6uuG7lXThu5RLSMOJdOG6sOG6uMag4bq6dOG7mOG7muG6sHThu5bhu5hJSMOJdOG6sOG7r+G6sHThu6TDjXThu6Thu4BI4bq44buVdOG6sEtIw4l04buYeUjhurjhu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu5/hurnhu63GoHThu4Thurjhurp04bqu4bq+dOG6snbhu6Z04bukxqBLSMOJdOG7luG7mOG6oEjhu5V04bq74bq4VHThu5bhurjhuqBIdMOaxIJIdOG6sOG6uFFIw4l0SHZJdOG7luG6ouG7lnTDgOG7puG7lXRIw4l24bumdOG6suG6qEd0RuG7ouG6sHRG4buK4bq64buVdOG6suG7r0jhurh04bqw4bq4w4JI4buVdOG7kOG6uOG7r3Thu5Dhurjhu6/hurDhurh04buWw4Dhu5Z04bqweHRI4bq4VUjDiXThu5bhurhRdOG6sOG7nuG7rXThurB44bq6dOG6tkl04bqwSUh0SMOJUOG7jOG6unRGdkd04buY4but4buXdGFJduG6unRIw4lQ4buM4bq6dOG6uOG6quG7lnThu5RR4bqwdOG6sMO9R3TDieG6uuG6okjhu5V04buWw4pHdOG7luG7mMO9R3Thu5DhurhQw5NIw4l0SMOJdkh04buE4bqqdOG6skR0R0lIw4l04bq24bq6Q+G7lnThurjhuqrhu5Z04bq44buKdOG6uHZIw4l0SOG6uHZ04bqw4bq4xqBN4buW4buVdEd2dOG7hOG6uEpIw4l04bukxqBE4buXdDpJSHRIw4lQ4buM4bq6dOG7hOG6qMagdMOaw5Lhurp04bq74bq4TnThurBKSMOJ4buXdOG6u+G6uE504bqwSkjDiXRGd+G6unThu5bDgcagdOG7luG7mMOKSOG6uHRG4bqoSHThurvhurjhurrhuqhIdOG6ssOKSOG6uOG7l3TDoMOJ4buK4bqwdDFJdkjDiXThu5bhurhQ4buOSMOJdOG6suG6qnThu5ZR4bqwdOG7hOG6uOG7s+G6sHThu5Dhurjhu6/hurp0w6HhurrhuqjGoHThu5bhurjhuqBIdOG7pMagS0jDiXThu5bhu5jhuqBIdMOJ4bq64butSHThurJEdMOJ4bq64bua4buQdEZJduG6unRIw4lQ4buM4bq6dEjDicO9SHThurDhurjhu7dIdOG7lFN04bqy4bui4bqwdOG7hOG6uEnDguG7lnThurDhu57hu6104bq74bq4VHThu5bhurjhuqBI4buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4buf4bq7UMOTSMOJdOG7luG7mMag4bumQkjhu5V04buE4bq44bq6dOG6slDhu47hurB0w6DDieG7iuG6sHQxSXZIw4l04buU4but4bq6dOG7pMagS0jDiXThu5bhu5jhuqBIdMOJ4bq64butSHThurbhurpD4buWdOG7luG7mFJ0w4nhurrhu7fhurB04bqw4bq4xqBN4buW4buVdMOh4bq64bqoxqB04buW4bq44bqgSHRGSXRG4buzSMOJdOG7lsOBxqB04bquduG7puG7k+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7ny104bq7w4HGoHThuq5DdOG6uHfhu5V04bq44buKdOG6uHZIw4l04buW4bqoSHThurvhurhUdOG7luG6uOG6oEh04bquw4Hhu6Z0w4nhurrhu4x04bqySkjDiXTDmkp04buEROG7l3Rhd+G6unRIw4nhurjhurR0SMON4bq6dOG6sOG6uOG7mkjDiXRI4bq44buIdOG6rsOCdEd2dOG6sFPhurB04buExq90R+G7rXThu5LGoOG7r+G6uuG7lXThurDDjXThu5Z24bq6dOG7pMagw4Dhu5Z04buSxqDhu6p0SOG6uOG6ouG7kHThu5bhurjhuqBI4buXdD/DleG6unThu5bhurjhuqrhu5V04buW4bq44bqgSHThurR04buYw4Dhu5Z04buE4bq4w4104bqyRHThu5bhu5hSdOG6slDhu47hurB0R0vhurp04bq44buK4butdEh24bum4buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4bufw6DDieG7iuG6sHQxSXZIw4l04bq24buidOG7mOG7tUjDieG7k+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7ny104bq74buYxIJHdOG7lOG6rHThu5bhurjGoHRI4bq44buIdMOaw43hurB04bq24buvSMOJdOG6sOG7nuG7rXRIw4lQw5Phurp0Rnfhurp04bqyRHThurDDjXThu5bhurhEdOG6tsSQdOG6tnZIw4l0RsagTEh0RuG7r+G6sOG6uHRG4bucSMOJdOG6ruG7s+G7lnThuq7hu4pIdOG7luG6uFR04buW4bu34bqw4buVdEZ34bq6dOG6ruG7rUh04bqw4bq4SXRIw4lQw5Phurp0w4nDgUh04bqwS+G7lnThurBRSMOJdOG6sOG7r+G7kOG7lXTDmsSodOG7luG6uMag4bqi4buWdOG6sOG7rUl04bqwUOG7jEjDieG7lXRHw41Iw4l0w5rGoEvhu5Z04buU4buz4bqwdEjhurjhu4pI4buVdOG6sMONdOG7hOG6uHh0SMO9SMOJdEbhurRJdOG7luG7mMOoSeG7lXThurDhurh34bumdEjhurh44bum4buVdMOaTOG7lXThu5bhu6/hu5Z0SOG6uFB04bqw4bq4w5Lhu5Dhu5V0R+G7s+G7lnRI4bq4w4pIdOG7pMag4bum4bqoSHThurLhuqhH4buVdOG6sOG6uMOBSHThurLhurp0SOG6uFB0w4nhurrDjXRGUMOS4buW4buVdEbhu63hurp0w5pKdHhI4bq4dOG7hOG6uFF0w5pKdOG6uMOKSOG6uOG7lXThurDDjXThu5bhurhEdOG7lsONR3Thuq7hu7Phu5Z04bqu4buKSHThu5bhu5hNR3ThurDhu7Phu5B0SMOJ4but4bumdOG6sHh04buW4buYSUjDiXThurLhuqhHdOG7lkvhurrhu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu5/hu4nGoEtIw4l04buW4buY4bqgSHTDieG6uuG7rUjhu5V0w6HhurrhuqjGoHThu5bhurjhuqBIdMO9SHTDlXThurDhu5xIw4l0SOG6uHZ0w5rDkuG6unThurBJSHRIw4lQ4buM4bq64buVdEjDiXbhu6Z04bqy4bqoR3ThurDhuqBIdEfEgkh04bq24bq6Q+G7lnThu5bhu5hSdEh3SHThurDhurjGoE3hu5bhu5V04bqueEl0w5pDdOG6sOG7nuG7rXThurB44bq6dEfhu5zhu610R3ZIw4nhu5d04bq7UnThurLDgeG7puG7lXTDlXThurLDgcagdOG6sMONdEfDqEl04buW4bq4w4p0w5V04bqyw4104bqw4bq4xqBN4buWdOG7hOG6uEpIw4l04bq24buvR3Thu5ZTdOG6tkl04bqw4buzSHThu5Dhurjhu6/hu5d0w6DDiVDhu4zhurp04bqu4bq64bqq4buWdMOTSHRHw6hJ4buVdEjhuqhIdOG6sOG6uEl0w71IdMagS0jDiXThu5bhu5hJSMOJdOG6suG7huG7rXThuq7hu6/hu5bhu5V0R0/hurp04bquVeG7rXThurzhu5Z0SOG6uOG6ukLGoHThurJCxqB04bqww4104bqw4buvdOG7luG6uOG6vuG7luG7l3Qs4bqoR3ThurJKSMOJdOG7mMOC4buWdEdQw5Lhu5bhu5V0R8OoSXThurDDjEh04bqyUOG7juG6sHThurDhurjGoEjDiXThurDhurjDvUh0w5rDkuG6unRIw4lQ4buM4bq64buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4bufw6HDqEl04bqww410SMOJSXfhurp04bq4w4pI4bq4dOG7mMOA4buWdMOJ4bq6S0jDiXThurhO4buVdEjhuqhIdOG6tsOBSHTDieG6uuG7rUh0R0NI4bq4dOG6tuG7rUjhurh0RnZ04oCc4buW4bq6RMagdOG6uE7igJ3hu5d04bq7xqDhu6Z0SOG6uOG6uuG6qEjhu5V04bq4TnRGd+G6unThurJQ4buO4bqwdOG6sOG7r+G6sHRI4bq4dnThu4ThurhJ4butdOG6uOG7iuG6sHThu6Thuqrhu5B0w5p2SXThurjhu4p0SOG6uHZ0R8OoSXTDmnZ04bq2w4FIdMOJ4bq64butSHThurDhurhJdOG7mOG7tUjDieG7lXThurDhurjhurxI4bq4dEfDqEl0R8OS4bq6dEZ2dOG7hOG6pnThurJ5dOG6tnfhu6Z0w5rEqHThurDhurhJdOG6uE7hu5d0P8OV4bq6dOG7luG6uOG6quG7lXThurhOdOG6sMONdEjhurjhurpCxqB04buW4bqi4buQdOG7luG6vEjhurh04bumdOG6uEPhu5Z0R8OoSeG7k3RIw4l24bumdEZQ4buM4bq6dOG6ruG6uuG6qkjDiXRIw4nhu550w5rhu5zhurrhu5V04bqy4bqoR3Thu6TGoEtIw4l0R8OS4bq6dMOaUMOTSHTDmuG7reG6unThu5bhurhR4bqwdOG6tuG6ouG7pnThuq7hu7Phu5Z04bqy4bqgxqB04bqw4bq4SXThurDGoE3hurB04buUw71IdOG6ssSCR3RH4buvxqDhu5fhu5fhu5d0MU504buE4bq4SkjDiXThurLhurp04buUw71IdOG7luG6uOG6tEl04bqu4bqg4bumdEd2dOG6sk3hurB0RuG6ouG7kHThu5bhu6/hurB04bqw4bq44bq64bqqSOG7lXTigJzhu6TGoMOA4buWdOG7ksag4buqdEjhurjhuqLhu5B04buW4bq44bqgSOKAnXThurhD4buWdEjhurhVSMOJdMOJw4rigKZ04buUUHThu5Dhurjhu6J0R8OoSXThurJ5dOG6tnfhu6bhu5d0w6B2SXRGU+G7rXThurDhurjhu4pIdEfhu6LhurB04buW4bq64bqoxqDhu5V04buYd+G7kHRHw4pI4bq4dOG7luG6uuG6quG7kHThurDhuqJIdOG6sElIdEdM4bq64buZdOG6uEnhu7fhurB04buW4bq4xqB0R8OKSOG6uOG7lXThu5LGoOG7rUh04buU4buv4buWdOG7hOG6uEpIw4l04bqw4bq4w5Lhu5B0R+G7s+G7luG7lXThu4ThurrhuqhIdEjhurjEgkh04bqw4bq44buMdOG6suG7juG6unThurh2SMOJdMOJ4bq64buM4oCmdDnhurjhurp0w5pS4butdOG7luG6oEd04bqu4bqi4buWdEjhurh44bumdEfDkuG6unThuq7DgOG7lnRIw4nhu4x04buW4bq4U+G6sHThurjhurpDSHThurDhu5p0w5pMdOG6sOG6uOG6vHThu5ZUdOG7hOG6uOG6uuG6qkh04bqyS+G6unThu5DhurhQw5NIw4l04buE4bq4SkjDiXThu4Thur7hu5B04buW4buYw5V04buW4but4bumxqHhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu5/hurtQw5NIw4l04buW4buYxqDhu6ZCSOG7lXTDmsOKdEfDqEl0SOG6uOG6okh04buW4bq4w4Dhu6Z04buE4bqmdOG6uOG7iuG6sHThu5bhu5jDjHThu5TDlXThurhVxqB04buUUeG6sHRHd0jhurh0w5pKdOG7lElIw4nhu5V0R3Z04bqueEh04buW4bq8SOG6uHRGd+G6unThurJN4bqwdOG7r+G6sOG7lXThu5bhu5jhu69JdOG7luG7mMOV4buVdEjhuqhIdOG6sMOMSHRIw4nDjUh0w5rEqHThurDGoEvhurp04bqw4bucSMOJdEZ2dEbhurRJdOG7luG7mMOoSeG7lXTigJzhu5RQdOG7kOG6uOG7ouKAnXRHw6hJdOG6snl04buE4bq4SkjDiXThu5bhu5jGoOG7pkJIdOG6tnfhu6Z04bqw4bq4SXThurhO4buVdOG7kOG6uMOMSMOJdOG7hOG6uOG6unThu4ThuqZ04bq4xqBIw4l04bqud0l0SHbhu6Z04buQ4bq4eEh04buW4bq44bqg4bum4buXdD/DleG6unThu5bhurjhuqrhu5V04buWxqDhu6Z04buW4buYSUjDiXThu5bhurhT4bqwdOG7luG6qnThurDhurjhu5rhu6104buUw5NIdEbDgUd0w5rEgkh0RuG6tEl04buW4buYw6hJdOG6slDhu47hurDhu5V0SOG6uFBIw4l0w5rDinTigJzhurjhu4rhurB0RuG7iEfigJ10SOG6qEh0SMOJw41IdEjDieG6uEJ04buE4bq4SkjDiXTDieG6uuG7iOG6uuG7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7n8Ohw6hJdOG6sMONdMOaw43hurB04bq24buvSMOJdOG6rsOCdEjhurjhu4jhu5V0SOG6uFBIw4l0w4nDgUh04bqwS+G7lnThu5jDgOG7lnThurbhuqZJdOG6tuG7reG6uuG7lXRGd+G6unThu5TDlXThurhVxqB0SOG6uOG6ukLGoHThu5bGoOG7pkPhu5Z04bqw4bq44bq64bqoxqB0w5rEqHThurBKSMOJdOG7luG7mOG7jOG6unThu5Dhurjhu5rhu5d0P8OV4bq6dOG7luG6uOG6quG7lXThurLhuqpIdOG6sHh04bqwSUh0SMOJUOG7jOG6unThurDhu6BIw4l04buQ4bq4eOG6unThuq7hu7Phu5Z04bqw4bq4UMOS4bqwdOG6sOG7r+G6sHThu5bhurjhuqp0w5rEqHThurDhu57hu610R8OoSeG7lXTDieG7iuG6unRGdnTDoeG6uuG6qMagdOG7ksag4bumQkjhu5V0SOG6uFB04bquTXThu5Dhurjhu6/hu5Dhu5N04bquUMOS4bqwdOG6suG6unRI4bq44bqkdEjhurh2SMOJ4buVdMag4bumREh04bqw4bq4xqDhu6ZESOG7mXThu5bhurjDgUh04buQ4bq44buv4buQ4buTdOG7luG6uMOBSHThurjDikjhurh0R0JHdEd34bq64buVdEbhurpI4bq4dOG6uEl34buW4buZdOG7lsOASHThu5Dhurjhu6/hu5Dhu5N04buW4bq44bqqdOG7mMOKSOG6uHRHTOG6unThu5bhurpCR3Thu5Z2SMOJdOG7hOG6vEh04bqy4buvSXRI4bq4UHThurhOdOG7kOG6uOG7ouG6sOG7mXThu5bhurjhu5504buQ4bq44buv4buQ4buTdOG7hOG6uuG6qEh0SOG6uMSCSHThurDhurjhu4x04bqy4buO4bq6dOG6skvhurp04buQ4bq4UMOTSMOJdOG7lMOTdOG6uMOV4buZdOG6sEpIw4l04buQ4bq44buv4buQ4buTdOG7luG6ouG7kHThu5bhu5jGoEjDiXThu5RR4bqwdEZT4bqwdOG7mOG7rXThurLDjEh04buSxqDhu6bhuqrhu5Z04bqy4bq+SOG6uOG7lXThuq7DgOG7lnRIw4nhu4zhu5V04bqw4bq44bq8SOG6uHThu6Thu6/hurDhu5V04bq24bugSMOJdEd5SOG6uOKApuG7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7n8Ogw4nGoExIdOG7luG6uFHhurB0w71IdOG6sOG7nuG7rXRHw6hJdOG7hOG6uOG7r3Thu5DhurhJSMOJdOG7kOG6uOG7muG7l3TDoMOJSXbhurp04bqw4bq4xqBN4buW4buVdEfDqEl04bqww4xIdOG7lMO9SHThuq7hu7Phu5Z04bqweHThurDhu6904bqyTEjDiXTDmnZ04bqw4buv4bqwdEZJduG6unThurDhurjhurpHdEjhurjhu4jhu5V04buW4bq44bqiR3ThurDhurjhurx0RnZ04buW4bq44bu1SHRG4bu1SOG7lXThuqrhurDhurh0SOG6uOG7r+G6unTDmnZ04bqwSkh04buW4buY4bucSMOJ4buX4buX4buXdOG6u+G7mElIw4l04bqyw43hu5V04bqw4bq4xqBN4buWdOG7hOG6uEpIw4l04bqyw5NIdOG7luG6uMag4bqgSHRGdnRIw4nGoExIdOG7luG6uFHhurB0w71I4buVdEd2dOG6sMOMSHRGdnThu4ThuqZ04buW4bq44bucdOG7luG7mMag4bumQkh04buE4bq64bqq4buQdOG6sOG7nuG7rXRHw6hJ4buXdDHEkHThu5bhurjDgOG7pnThuq7DjUjDiXThurbhu69Iw4l04bqw4bq4xqBN4buW4buVdOG6tuG7nHThurJ5dOKAnEhJdOG7pErhurp04bqw4bq44buvSHThurDhurjDqOKAneG7lXRHw6hJdMOaxIJIdOG7mOG7rXThu5bhu63hu6Z04bq4d3Thu5bhurjhu5504buE4bq4SkjDiXThu5bhurhQw5NIw4l04buW4bq64bqq4bqwxqHhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu5/hurt3SXThurjDjeG7rXThu5ThurpI4bq4dOG7mOG7rXThurDhurjGoE3hu5bhu5V04buYTOG6unRGd+G6unThu5ThurpI4bq4dOG7mOG7rXRHw6hJdOG6skR04bqww4FIdOG6ruG7tUjDiXThu5ThurpI4bq4dOG7luG6uOG7r+G6uuG7l3ThurvGoOG7pnRI4bq44bq64bqoSOG7lXThu5bhu5hJSMOJdOG7llB04bq2xqDhu6Z04bqw4bue4butdOG6tsOBSHTDieG6uuG7rUjhu5V04bqyw410RnZ04bqweHRHTeG7lnThurDDgcagdOG6sOG6uMag4bumQ0h0RuG7pnThu4TGr+G7l3TDoMOJUOG7jOG6unThu6RQ4butdOG6slDhu6104buY4butdEjhurjhurpCxqB04bqw4buv4bqw4bq4dMOJ4bq6eOG6unThu5bhurjhurzhurDhurh0w5pCdEdL4bq6dOKAnOG7luG6uMOBR3ThurBSxqDigJ104bqw4bue4butdEfDqEl04bqyS+G6unTDmsOS4bq6dOG6sOG6uMagTeG7luG7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7nzrhurjGoOG7pkNIdOG7hER04buY4bu1SMOJ4buVdEdN4buWdEjDiXbhu6Z04buE4bq64but4buVdMOgw4nhu4rhurB0MUl2SMOJdOG7lOG7reG6unRHw6hJdOG6ruG7r0l04bqw4bq4SXThurDhu6/hurB0Rkl24bq6dOG6sOG6oEd04buW4bq44buadEbhuqhIdOG7luG7mOG7jOG6unThurJEdOG6slDhu47hurB04buU4buz4buQdOG7pOG6quG7kHThu5bhurhRdOG7llN04buW4bq44bq0SXRG4bq+4bqw4bq4dOG7kOG6uOG7r+G7kOG7l3Q64bq4xqBN4buWdOG7mOG7rUjhurh0R+G7rXRIw4nhurjhurR04buW4buYTUd04bqyUOG7juG6sOG7lXTDmk3hurp0RuG6pkh0RuG6qEh04buW4buYUMOS4bqw4buVdEjhuqhIdOG6slDhu47hurB0w6DDieG7iuG6sHQxSXZIw4l04buk4bqq4buQdOG6sOG6uEl04bqyUUjDiXThurLhuqDGoHTDusO5dOG6sElIdMOJ4bq64buv4buQ4buXdDrDjEh0R8OoSXRGdnThu4ThuqZ04bqy4bq6dEZJ4butSHThu5bhurpI4buVdOG7luG6uMOKdEZ34bq6dOG7kOG6uHjhurp04bqw4bq44bq+xqB04bqyUUjDiXThu5bhurhRdOG7llDhu5V04buU4butxqB04bq74bq84buVdOG6uVTGoHTDmnZ0O+G6oEjhu5d0w6HDqEl0w5pKdOG6sOG7nEjDiXThurDDvUd0w4nhurrhuqJI4buVdEjhuqhIdOG7llJ04bqyw4Hhu6Z04buU4bq6SOG6uHThu5jhu610R0vhurp04buW4bq4w4FHdOG7luG6uOG7nHTDmsOS4bq6dOG6sOG6uMagTeG7luG7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7n+G6u+G7mMag4bumQ0h04bqwTnThurbDgUh0w4nhurrhu61IdOG6u+G7mMagSMOJdGXGoEvhurB0YXlJdOG7luG6uFR04buW4bq44buadOG7luG6uMOBSHThu5ss4buvR3ThurBQw5Lhurp04bqw4bq4xqBN4buW4buddEZ34bq6dOG6sOG6uEl04buY4bu1SMOJ4buVdOG7lMOVdOG6tuG7hnThurDhurjGoE3hu5Z0R3nhurp0R3nhurp0RnZ04bqyS+G6unThu5ZQ4buOSMOJdOG7lMO9SHThuq7hu7Phu5Z04bqw4bue4butdEfDqEl0RnZ04bq2SXThu5LGoOG7rUh04buWw4zhu6104bqyeXThu5Dhurjhu69IdOG7ksag4bum4bqq4buWdEjhurhQdMOa4bqi4bum4buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4bufOuG6uMag4bumQ0h04buY4bu1SMOJ4buVdEjDiXbhu6Z04bukVOG7rXRIw4l24bumdOG7pFDhu63hu5V04bqww410R03hu5Z04bqy4buvR3ThurBQw5Lhurp04bqw4bq4xqBN4buWdOG7lk504bqw4bq4UeG6sHTDmnZJdOG6rsagTuG6unThu5ZL4bq6dEjDiXbhu6Z0R+G7nEjDiXThu6t04buW4bq44buvSMOJdDDhurrhuqhIw4nhu5d0MeG7reG6unThuq7huqhIdOG6slDhu4xIw4l04bqw4bq4w71Iw4l04bqyw6hIdOG7hOG6quG7lnThurhJ4butdEZNSMOJdEbEguG7puG7l3ThurvDgUh0SFDDk0jDiXThurDhurjGoE3hu5Z04bqy4bqgxqB04bqyTeG6unRH4bugdOG6uEnhu63hu5V0R+G7t+G6sHThu69JdOG6uEnhu63hu5V0SMOJTOG6unThu5bhu5hJSMOJdOG7hOG6ukPGoHThurhJ4butdOG6tkl04bquS0h04bqwSUh04bqw4bq4xqBN4buWdOG7luG7mOG7r0jDiXThurLhurpI4bq4dOG7hOG6uOG6qEjhurh04buE4bq6Q8ag4buXdDrhurjGoE3hu5Z04buWw4FIdEbhu61Iw4l04bqww4104bqweHThu5Dhurjhu5x04buYRHThurbEgkh04bqyUOG7jEjDieG7lXThu5bhurpCSHThurhKdOG6uOG6osagdOG7nkjDieG7lXThurDhurjhurrhuqhIw4l04buW4buYS0jDiXTDmuG7rUjDiXRGUkjDieG7l3Qs4butSMOJdEbhu5rhurB04buWw4Dhu5Z04bqweHThurDhu5xIw4l0SMON4bq6dOG6sFDhu4zhurp0w5rGoOG6unTDmuG6puG7lXThurDhurjGoE3hu5Z04buWw4FIdEbhu61Iw4l04buW4bq4w4Dhu6Z04buE4bq4SkjDiXThu63hurp04bqyRHTFqHThuq7DqEh0SOG6uHjhu6Z0w5p2SXTDvUh0w5rhu6JIw4l04buW4bq4w43hurB04bqw4bue4butdEjDiVDhu4zhurrhu5d0YeG6ouG7kHThu5ZR4bqwdOG6sOG6uOG7mnThu5hEdOG6sOG6uMagTeG7lnThuq7hur50R8OoSXTDieG7r+G6sHThu4ThurhJdOG7lsONR3TDieG7r+G7puG7l3ThurvhurrhuqpIw4l04buE4bqoxqB04bqwUcagdMOa4butSMOJdEbhuqhIdOG6oEd04buG4buXdGXGoOG7rUh04buE4bq44buv4bqw4bq4dOG7luG6uMOA4bumdOG6sOG6uMagTeG7lnThuq7hur50R8OoSXThuq7hu7Phu5Z0SMOJ4but4bumdOG7luG7mElIw4l04bqy4buvR3ThurBQw5Lhurp04buW4bq4w4p0w5pKdOG6sOG7nEjDiXThu5DhurjEgkh0SE3hu5d0w6zhu6J0w5rhurpD4bqwdEbhuqLhu5B04buWUeG6sHThurJQ4buO4bqwdOG7luG7mMOKSOG6uHRG4bqoSHThu5LGoOG7rUh0OuG6uMagTeG7luG7l3RlxqDhu61IdOG7puG6qMagdOG6sOG6oMagdEfDqEl04buQ4bq4eOG6unThu5DhurjDjUjDiXThu5bhurjhurzhurDhurh04bqw4bq44buadOG7mER04bqw4bq4xqBN4buWdEjDieG7reG7pnRG4bqi4buQdOG7llHhurDhu5d04bq7xqDhu6Z0SOG6uOG6uuG6qEjhu5V0R8OoSXThu5bhurjhu7lIw4l04buW4bq4UkjDiXThu4ThurhQw5LhurB04buWUuG7l3QsSuG6unThuq7huqhIdOG7luG6uuG6quG7kHThu5bhu6LhurB04buW4buYw4pI4bq4dEbhuqhIdOG7ksag4butSHThurjGoOG7pkNI4buXdOG6ueG7rcagdOG7hOG6uOG6unRIw4nhurjhurR0R8OoSXTDmnZ04bqw4bq4xqBN4buWdOG7luG7mMOKSOG6uHThuq524bumdOG6suG6oMagdOG6ssagSuG6unThu5RTdMOa4bq6Q+G6sOG7lXThu5LGoOG7rUh0RsOSSHThu5Dhurjhu69IdOG7mOG7tUjDieG7k3Q64bq4xqBN4buWdOG7lsOBSHRG4butSMOJdMO9SHThu5bhu5hNR3RGUMOTSMOJdOG7luG6uFPhurDhu5V04bukw4Lhu5Z0w5pCdEbFqHThurBLdEjhurjhurrhuqhIdEZ2dOG7kOG6uHdHdOG7lk3hurrhu5d04bq7xqDhu6Z0SOG6uOG6uuG6qEjhu5V04buUU3TDmuG6ukPhurB04bukeOG7pnThu5jhu6104bqy4buaSMOJdEjDiXbhu6Z04bqyd+G6unThurjhu6rhu5V04bqweHThurLhu4zhurp0SMONdOG6sOG6uOG7gHThurDDjXRHTeG7lnRG4bqgSOG7l3Thurvhurjhuqp0SOG6qEh04bukw4Lhu5Z0w5pCdOG7lsOKSOG6uOG7lXThuq54SHThu5LGoOG7rUh04buW4bq44butdOG6sOG6uEl04bq44buzSOG7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7n+G6u+G7mMOSdOG7luG7mOG6qMagdOG7luG6uOG7reG7puG7lXThurLhu5pIw4l0RuG7muG6sHThu5bGoOG7puG6qEh04buvSOG7lXThu5bhurjDinThurDhurjhu5p04buYRHThurDhurjGoE3hu5Z04bquT0jDiXRG4bqoSHThurDDk0h0SMOJUeG7rXThu5jDvUjDieG7l3Q64bq4dkjDiXThu5bhu6104bqw4buzSHRIw4nhu63hu6Z0w5p2SXRLSMOJdOG7ksag4bqgSHThurDhu57hu6104buSxqDhu61IdOG7lsOM4but4buXdMOs4bq+dOG7ksag4butSHTDmlLhu6104buWxqDhu6bhuqhIdOG6sOG6uMagTeG7lnTDmkp04buWTeG6uuG7lXThu5ZR4bqwdMOJ4bq64bqiSHRH4buzSMOJdOG7mOG7tUjDieG7k3TigJwsTHThurhPSHThu6RQ4buO4bqwxqF0LOG7mkjDiXRGdnTDieG6uuG7rUjDiXThu5TDk0h04bq24bq+dOG6sHjhurrhu5V04bqueEh04buW4bq8SOG6uHRI4butSHThurbhurrGoeKAneG7l3TDoMON4bq6dOG6skl3SOG7lXThu5LGoOG7rUh04bqweOG6unThu5Dhurjhu69I4buTdOKAnGF5SXThu5bhurhUdOG6ruG6vnThu5bhu5jDjeG6sOG7lXThu5ZN4bq6dOG6uFXGoHRQSMOJdOG6suG7s+G6sOG7mXRH4bq64bqoxqB0SMOJ4bqi4buWdEZ5SXThu5bhurhU4buVdMOa4bq+dOG6tsOBSHThu5bhu5hSdOG6uHfhurrhu5V04buW4bq44bq64bqoSHThu4ThurpI4bq4dOG6suG6vuG7rXRIw4nhurjhu4bhu63hu5V0w5rhu4ZI4bq4dMOa4bq6xJBIdEjhurhQdOG7luG6uFTigJ3hu5V0SMOJ4bq44buG4butdEZ24buTdDrhurjGoE3hu5Z04buE4bq64butdOG6ruG6vnThuq7hu7Phu5bhu5V04buWTeG6unThurLhu69Iw4l04buQ4bq4eOG6unThurDhurjhur7GoMahdMOhw6hJdMO9SHThu5bhurjhur7hu5Z04bqw4bq4xqBN4buW4buVdOG7luG7mFJ04bq4d+G6unThurDhurhJdOG6tsOBSOG7l3Rh4bqsdOG7luG6uFDhu4xIw4l04bukUOG7rXRI4but4bum4buVdMOa4buGSOG6uHTDmuG6usSQSHRI4bq4UHTDmuG6ouG7psah4buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4bufMXZIw4l0SMOJdkh0SMO9R3Thu5LGoOG7reG7lXThurDhurjGoE3hu5Z0RsagSkh0RnZ0SMOJxqBMSHThu5bhurhR4bqwdMO9SHThurDhu57hu610R8OoSeG7l3Qx4buKdOG6uHZIw4l04bq74bq4VHThu5bhurjhuqBIdOG6ssOAxqB04buW4buY4butSOG6uHThu5ThurpI4bq4dOG7lkxIdOG6ruG7tUjDiXThurDhu6/hurDhurh0SMOJduG7pnThurB2SMOJdOG7luG7mMOVdEjhuqhIdOG7luG6ukjhurh04buSxqDhu6/hurrhu5V04bqyTEjDiXThu5bhurjhu4zhurp04buU4bq6SOG6uHThurBJSHThurJ2SHThurDhurjhu6/GoHThurJLSMOJdOG6skR04bqu4bucdEZ34bq6dOG7lEt0RlDhu45Iw4l04bqu4bq+dMOJ4bq64bqq4buW4buXdMOh4bu34buWdOG7hOG6uOG7r+G6sOG7lXThurDhurjhu5pIw4l04bqww4xIdOG6ruG6uuG6quG7lnTigJzhurBQw5NIw4l0SOG6uMagdOG7luG7nOG7pnThu5bhurjhu4zhurrigJ3igKbhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu5/hurvhu5jGoOG7pkNIdOG6sE504bq2w4FIdMOJ4bq64butSHQs4buvR3ThurBQw5Lhurp04bqw4bq4xqBN4buWdOG7m2F5SXThu5bhurhUdOG7luG6uOG7mnThu5bhurjDgUjhu5104bqw4bue4butdOG6u+G7mMagSMOJdGXGoEvhurDhu5V04bq44but4bumdOG7luG7mOG7rUjhurh04bq2w4FIdMOJ4bq64butSHQs4buvR3ThurBQw5Lhurp04bqw4bq4xqBN4buWdOG7m2F5SXThu5bhurhUdOG7luG6uOG7nnThu5bhurjDgUjhu5104bqw4bue4butdMOs4bq6Q+G7lnTDoOG7rUd04bqw4bq44bq8SOG6uHRGdnThu4ThurpExqB04oCc4bqyw4DGoHThu5bhu5jhu61I4bq4dEjDiUl34bq6dMOJ4bq64butSeKAnXThurDhu57hu6104bqw4bq4xqBN4buW4buXdDrhurjhu5pIw4l04bqw4bq44buedOG6sk1Iw4l04bqwS0jDiXRId+G7kOG7lXThurDhuqDGoHThu5bhurjDgUh04bqyRHTigJzhu5bDikd04buE4bq64bqqR3ThurjDjOG7rXThuq7DikjhurjigJ3hu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu5/hurvhurjhurRJdEdN4buWdOG6sOG7r+G6sOG6uHThu4Thurjhu6/hurDhu5V04bq44buKdEjhurh2dOG6sOG6uMagTeG7lnThurDhu6BIw4l04buE4bq4SkjDiXThu5ZSdOG6ruG7iHTFqHThurJMdOG7hOG6uEtIw4l04bqw4bq44bqq4buVdOG7lsOKR3ThurDhu6/hurDhurh04oCcw5pKdOG6uOG6ukPGoHThurjDjeG7reKAnXTDmsSodOG6sEpIw4l04bqw4bue4butdEfDqEnhu5d04bq74buYxqDhu6ZDSHRIw4nhu6J0SMOJSkh0LOG6tEl04bqw4bq4xqBKSMOJdOG6sOG6uEl0R8OoSXThu4REdOG7mOG7tUjDieG7lXRHTeG7lnThurhKR3Thurjhu4p04bq4dkjDiXRI4bq4dnThurDhurjGoE3hu5Z04buW4buY4bq6Q8agdOG7luG6ouG7kHThurhN4bq6dEjDieG6uOG6vnThuq52SHThurDhu6/hurDhurh04bqyS+G6unThu5DhurjDjXTDmsOS4bq6dEfDqEnhu5d0w6FN4buWdOG6sElIdOG6sOG6uMagTeG7lnRI4bq44buz4buWdOG7luG6uuG6qkh0RuG6qEh04bq44bq64bqqSHThu4Thuqrhu5N04oCc4bq5w5V04bq24buGdOG6sOG6uOG7mkjDiXThu5bhu6104bqu4bq+dOG7lsONR3TDieG7r+G7pnRGdnThuq7DleG6unThuq7hu4pIdEfDqEl04bqww4104buWxqDhu6ZD4buWdOG6sOG6uOG6uuG6qMagdOKAnEbhu63hurp0w5pKdHhI4bq4dOG7hOG6uFF0w5pKdOG6uMOKSOG6uOKAneG7l3Q/w4Hhu6Z0w4nhurrhu4zhu5V04bq4eeG7pnThurLhurRJdOG6sOG7r+G6unThurDhurjGoEpIw4l0w5p2SXThurBOdEfDqEnhu5d0w6DDjXThurLhurp04bqy4bqqSHThurLDgcagdOG6sOG6uOG7mkjDiXThu5bhu6104bqyQsagdEjDieG6uOG6tHThu5bhurjDgOG7pnTDmnZ04buU4bqsdOG6tsSQdOG6tnZIw4l0RsODSHThu5bhu5hLSOKAneG7l3Rh4buM4bq6dOG6skJ0SMOJ4bq44bq+dEh24bumdOG6slDhu47hurB04bq4TeG6unRIw4nhurjhur50SOG6uOG6ukPhu5Z0RuG6ukPhu5Z04bq4SeG7rUh0SMOJ4bq44bqoSOG6uOG7lXThurBJ4bq6dEZ2dOG6tuG6ukPGoHThu4Thuqrhu5d04bq74bq44bqqdEjhurhQSMOJ4buVdEdN4buWdOG6sElIdOG6sOG6uMagTeG7lnTDieG6unZ04bqyUUjDiXThurbhuqLhu6Z04buWUnThu5ZLSHThurjhu4jhurrhu5N04oCc4bq7S+G7lnRG4buzR+G7lXTDmuG6ouG7pnThu63hurp04buU4bqsdEZ2dEjDiVDhu4zhurp04bqy4bq0SXThurDhurjGoEpIw4l0w5p2SXThurBOdEfDqEnhu5HigJ3hu5d0OuG6uOG7gHRIw4nhurjhurR04bqy4bqqSHTDmuG6ouG7puG7lXThu5ZSdOG6sOG6uMagTeG7lnThurBLSMOJdOG6suG6qkh04bqw4bq4xqBN4buWdEjhurjhu7Phu5bhu5V04bqw4bq4xqBN4buWdOG6skxIw4nigKZ04buWw4Dhu5Z04bqweHThurJCxqB04buY4buiSMOJdOG7mOG7jOG6unThu5bhu63hu6Z04bqw4bq4w4FI4buXdDvGoOG7pnThurDDjXRGeUl04bqw4bq4xqBN4buWdOG6sOG6uOG7nHQtdOG7hOG6pnThurhK4bq6dOG6uOG7r0d04bqy4bqqSHRHUeG6sHThu5bhurhQ4buMSMOJdOG7hOG6uOG6unRHw6hJdOG7kOG6uHjhurp04buWw4pHdOG6sOG7r+G6sOG6uHThu5bhu5jhu69I4bq4dEfhu7fhu5Z0LXRGeUjhurh0SOG6uOG6ukNHdMOa4buidOG7luG7mOG6tEl04bqw4bq4xqBKSMOJdOG6sE50R8OoSeG7l3Q94bumdOG7luG6uOG6qnRI4bq4UEjDiXTDmlLhu6104buW4bq4SeG7r0jDiXThu5bhurjDgOG7pnThuq7DjUjDiXRHw6hJ4buVdOG6sOG6uMagTeG7lnThurDhurjhu5x04bqyeXThurhMSHThu6ThurrhuqjGoHThu5Dhurjhu6/hurDhurh0RnfhurDhu5V04buSxqDhu7lIw4l04bqw4bq4xqBKSMOJdEd2dOG6sOG6uHfhu6bGoeG7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7nyzhu5pIw4l0RnZ04bq54buz4bqwdOG7mMO9SMOJ4buVdOG6sOG6uMagTeG7lnThurbEkHThurDhu7NIdOG6slDhu47hurB04bqwTnRHw6hJxqF0w6DDjeG6unThu5bhurjDinThurbEkOG7lXRGdkd0R8OS4bq6dOG7hOG6uMONxqF0OeG6pnThu6TDgMagdOG7pOG7rXThurbhu5x04bqww4104buWw4pHdEfhu4rhurp04bqw4buv4bqw4bq4dOG6sOG7oEjDiXThu4ThurhKSMOJdOG7luG6uOG7s0jDiXRITuG6unThurJQ4buO4bqwdOG7lFHhurB0R3dI4bq4dOG6sOG7nuG7rXThurDhurjhurxI4bq4dEjDieG6uOG7huG7reG7l3TDqUvhu5Z04bqwxqBN4bqwdMOaxIJIdEZ24buTdMOhw6hJdMO9SHThu5bhurjhur7hu5Z04bqw4bq4xqBN4buW4buVdOG7luG7mFJ04bq4d+G6unThurDhurhJdOG6tsOBSOG7l3Rh4bqsdOG7luG6uFDhu4xIw4l04bukUOG7rXRI4but4bum4buVdMOa4buGSOG6uHTDmuG6usSQSHRI4bq4UHTDmuG6ouG7psah4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6ZzdOG7lOG7luG7pkbhurTDsnPhu5bhurThu6Thu5Yt4butRuG6usOJSOG7k3Thu5jhurrDieG6uOG7luG7mXPhu5/hu6Phu5Thu5bhu5hJSMOJ4bufw6HEgkh0w6BKSMOJ4bujL+G7lOG7luG7mElIw4nhu5/hu6Mv4buQ4buf


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]