(Baothanhhoa.vn) - Bằng những cách làm sáng tạo, sát thực tiễn, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Cẩm Thủy đã và đang triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên trong các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Thủy

Bằng những cách làm sáng tạo, sát thực tiễn, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Cẩm Thủy đã và đang triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên trong các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm ThủyBan CHQS huyện Cẩm Thủy tổ chức huấn luyện sử dụng súng máy phòng không 12,7mm cho lực lượng dân quân tự vệ.

Năm 2023, Ban Chính trị vinh dự được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Đồng thời là tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để có được thành tích đó, Ban Chính trị đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và tổ chức quán triệt những nội dung cốt lõi về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và quần chúng. Cùng với đó, tập trung hướng dẫn cho 100% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch hành động, đăng ký phần việc thực hiện các nội dung học tập và làm theo Bác sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong thực hiện nhiệm vụ, hàng năm, Ban Chính trị đã làm tốt việc tham mưu cho Đảng ủy, Ban CHQS huyện Cẩm Thủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương và các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của LLVT huyện Cẩm Thủy; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của huyện chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, kịp thời phát hiện và tham mưu chỉ đạo xử lý, không để xảy ra bất ngờ. Qua kiểm tra, đánh giá hàng năm của Bộ CHQS tỉnh, 100% các nội dung công tác của Đảng ủy, Ban CHQS huyện Cẩm Thủy như: Tổ chức, cán bộ, tuyên huấn, bảo vệ, an ninh, chính sách đều đạt kết quả khá trở lên.

Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trên cương vị Chính trị viên phó, kiêm Chủ nhiệm Chính trị Ban CHQS huyện Cẩm Thủy, Trung tá Bàn Văn Hùng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban CHQS huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Năm 2023, anh đã tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện Cẩm Thủy; diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ; hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2023 với 151 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Đó còn là việc duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của cấp trên. Kết quả huấn luyện các lực lượng năm 2023, 100% chiến sĩ tham gia đạt yêu cầu, trong đó có hơn 80% đạt loại khá, giỏi. Với những thành tích trong công tác, năm 2023, Trung tá Bàn Văn Hùng vinh dự được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao tặng danh hiệu “chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Quân sự huyện Cẩm Thủy đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên bằng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới” trong từng giai đoạn, từng năm sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Cùng với việc tổ chức quán triệt sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong đơn vị, Đảng ủy Quân sự huyện còn đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình hành động của cấp ủy, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nội dung học tập và làm theo Bác. Từ việc nghiên cứu, học tập Chỉ thị 05-CT/TW đã giúp các tập thể và mỗi cán bộ, đảng viên của đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tiếp tục giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân. Điều đó còn góp phần giúp Đảng ủy, Ban CHQS huyện Cẩm Thủy nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

Nổi bật phải kể đến công tác xây dựng đảng, kết quả bình xét hàng năm, 100% tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Quân sự huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó có trên 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 83% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh đó, phong trào thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao không ngừng được nâng lên qua từng năm. Kết quả huấn luyện các nội dung quân sự, chính trị, hậu cần - kỹ thuật và tập huấn cho các lực lượng, 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia đạt yêu cầu, trong đó có từ 70 - 75% đạt loại khá; từ 15 - 20% đạt loại giỏi. Cùng với công tác huấn luyện, các lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ được xây dựng ngày càng vững mạnh. Trong đó lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng rộng khắp với quân số chiếm 1,2% dân số của huyện. Phong trào thi đua trong hội thi, hội thao, phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ trong huấn luyện được phát động rộng khắp. Nhiều sáng kiến của cán bộ, chiến sĩ đơn vị được áp dụng vào thực tế và đem lại hiệu quả thiết thực, như: Sáng kiến cải tiến hộp báo thao trường đa năng; một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị ở cơ sở; khay cấp phát đạn súng bộ binh; hệ thống nước làm mát kho vũ khí; mô hình hộp tạo khói trong phòng chống dịch của Ban CHQS xã Cẩm Quý...

Phát huy vai trò xung kích và hưởng ứng phong trào “Lực lượng vũ trang huyện Cẩm Thủy chung sức XDNTM”, 5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đã chung tay xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn, làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, công trình “Nước sạch tình quân - dân” tại các xã Cẩm Châu, Cẩm Tâm, Cẩm Liên, Cẩm Ngọc, Cẩm Yên, Cẩm Phú, Cẩm Tân, Cẩm Long với số tiền hơn 300 triệu đồng... Những kết quả trên cũng là nền tảng để xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện Cẩm Thủy trong sạch vững mạnh; xây dựng cơ quan Ban CHQS huyện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Bài và ảnh: Trần Thanh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]