(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) và các Khu công nghiệp (KCN) đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là thu hút đầu tư phát triển KKTNS và các KCN trên địa bàn tỉnh. Thu hút đầu tư phát triển trên địa bàn KKTNS và các KCN có bước phát triển. Hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định và có bước phát triển khá; an ninh trật tự được giữ vững, đời sống người lao động được quan tâm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Thời gian qua, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) và các Khu công nghiệp (KCN) đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là thu hút đầu tư phát triển KKTNS và các KCN trên địa bàn tỉnh. Thu hút đầu tư phát triển trên địa bàn KKTNS và các KCN có bước phát triển. Hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định và có bước phát triển khá; an ninh trật tự được giữ vững, đời sống người lao động được quan tâm.

Nhà máy Xi măng Nghi Sơn.

Công tác cải cách hành chính được Ban Quản lý KKTNS và các KCN quan tâm chỉ đạo, bám sát thực hiện tiêu chí “4 tăng, 2 giảm và 3 không” và mục tiêu xây dựng “cơ quan hành chính phục vụ”. Việc kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) được ban tổ chức thực hiện nghiêm túc và đã có 3 TTHC được công bố mới, bổ sung áp dụng tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Ban tổ chức tiếp nhận 953 hồ sơ giải quyết TTHC; trong đó, trả lại và xin rút 56 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 782 hồ sơ, đang giải quyết 18 hồ sơ (có 5 hồ sơ chậm, chưa có kết quả do UBND tỉnh chưa xử lý); đồng thời, tiếp nhận, xử lý 2.543 văn bản đến, ban hành 1.725 văn bản đi đúng quy định của pháp luật. Tập trung chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn chỉnh đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng KKTNS theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các bộ, ngành Trung ương, báo cáo UBND tỉnh trình Chính phủ phê duyệt theo kế hoạch. Ban Quản lý KKTNS và các KCN phối hợp với UBND huyện Quan Sơn tổ chức khảo sát, xây dựng đề cương nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Na Mèo trình UBND tỉnh phê duyệt. Công tác quản lý quy hoạch tiếp tục được nâng lên, ban đã tổ chức thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 đối với 6 dự án; tham gia ý kiến về hướng tuyến và tổng mặt bằng 8 dự án, công trình; ý kiến đề nghị cấp giấy phép quy hoạch cho 5 dự án; bàn giao mốc giới hạn nghiên cứu cho 22 dự án; cấp giấy phép xây dựng, cải tạo cho 20 dự án và tham gia ý kiến cấp phép xây dựng cho 50 công trình nhà ở đơn lẻ; tham gia ý kiến về địa điểm cho 17 dự án trình chấp thuận chủ trương đầu tư; xác định mốc ngoài hiện trường, bàn giao mốc giới hạn nghiên cứu cho các dự án... Hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh. Ban đã cử cán bộ tham gia nhiều đoàn công tác của tỉnh đến các nước phát triển để xúc tiến, kêu gọi đầu tư. Đồng thời, tích cực đấu mối, cung cấp thông tin và giới thiệu, xúc tiến tiềm năng, cơ hội đầu tư với các tập đoàn, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước. 9 tháng đầu năm 2018, ban đã hướng dẫn 46 đoàn là các nhà đầu tư, doanh nghiệp quan tâm, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào KKTNS, các KCN trên địa bàn tỉnh, ký nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư. Thẩm định và cấp mới 30 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký 10.340 tỷ đồng và 7 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 32,4 triệu USD; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư cho 45 dự án, chấm dứt hoạt động của 3 dự án. Lũy kế đến nay, KKTNS và các KCN thu hút 484 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký 127.729 tỷ đồng và 43 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 13,53 tỷ USD; giá trị thực hiện lũy kế đạt 56.061 tỷ đồng và 9,758 tỷ USD. Tích cực theo dõi, chỉ đạo ban quản lý dự án khu vực và các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; giám sát, quản lý chất lượng công trình theo quy định, nghiệm thu giá trị khối lượng hoàn thành để giải ngân và hoàn ứng vốn. Tuy nhiên, một số công trình, dự án có vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng chưa được địa phương giải quyết kịp thời, một số nhà thầu chưa tập trung thiết bị triển khai thi công dẫn đến tiến độ triển khai thi công và giải ngân theo khối lượng chậm so với kế hoạch. Đối với các dự án của nhà đầu tư, Ban Quản lý KKTNS và các KCN đã hỗ trợ, hướng dẫn và thực hiện các TTHC liên quan bảo đảm theo quy định, trong 9 tháng đầu năm, đã thẩm định hơn 40 hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng 3 dự án. Ban Quản lý KKTNS và các KCN phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh quan tâm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng trong KKTNS, các KCN; giải quyết nhanh chóng, kịp thời những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư triển khai thi công dự án.

Ngoài ra, Ban Quản lý KKTNS và các KCN cũng đã hoàn thiện các thủ tục trình UBND tỉnh thu hồi đất, giao đất cho đối với 21 dự án, tổng diện tích 396,7ha; trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với 15 dự án, tổng diện tích hơn 55,4ha; giao đất, cho thuê đất đối với 27 dự án, tổng diện tích 440,7ha; miễn giảm tiền thuê đất cho 28 dự án; thông báo thuế và khấu trừ tiền giải phóng mặt bằng cho 26 dự án; thu hồi đất 1 dự án với diện tích 0,8ha. Ban đã phê duyệt 29 báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho 25 dự án, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho 3 dự án. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhắc nhở các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường; giám sát, nghiệm thu công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại các khu tái định cư; các tuyến giao thông trục chính trong KKTNS, các KCN theo quy định... Tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp 9 tháng đầu năm được duy trì ổn định, có bước phát triển khá, giá trị sản xuất công nghiệp và kinh doanh dịch vụ thương mại đạt 45.172 tỷ đồng, tăng 60% so cùng kỳ; giá trị xuất nhập khẩu 471 triệu USD, tăng 38% so cùng kỳ; nộp ngân sách Nhà nước 5.069 tỷ đồng, tăng 174% so cùng kỳ; giải quyết việc làm ổn định cho gần 80.000 lao động, với thu nhập bình quân đạt hơn 5 triệu đồng/người/tháng.

Thời gian tới, Ban Quản lý KKTNS và các KCN tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính theo cam kết “4 tăng, 2 giảm và 3 không”; cải tiến, chuẩn hóa các quy trình quản lý, TTHC theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; nâng cấp hạ tầng mạng, triển khai ứng dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung (TDOffice, theo dõi nhiệm vụ, một cửa điện tử...). Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho KKTNS và các KCN. Thường xuyên giám sát, hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghiêm các chỉ thị của UBND tỉnh về thanh tra, kiểm tra trong KKTNS, các KCN. Tổ chức đối thoại định kỳ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2018; chủ động tiếp cận các tập đoàn lớn, tiềm năng để vận động, kêu gọi đầu tư. Tăng cường hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết những khó khăn, vướng mắc và thực hiện TTHC có liên quan để triển khai dự án. Chỉ đạo ban quản lý dự án khu vực, các nhà thầu triển khai thi công các dự án công trình hạ tầng kỹ thuật bảo đảm tiến độ, chất lượng, giải ngân vốn theo kế hoạch và giảm dư ứng tại các dự án. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh và chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực, nhiệm vụ được giao.


Bài và ảnh: Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]