(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26-8, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND về việc triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TVV ngày 22-1-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Ngày 26-8, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND về việc triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TVV ngày 22-1-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Ảnh minh họa.

Mục đích nhằm tuyên truyền đầy đủ, sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Chỉ thị số 30-CT/TW và Kế hoạch số 149-KH/TU tới các cấp chính quyền, đội ngũ công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi cùa người tiêu dùng trong thời gian tới; thu hút sự quan tâm đông đảo người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xà hội bằng những hành động thiết thực tạo hiệu quả và tính xã hội hóa ngày càng cao của các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; việc tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng phải đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm hiệu quà.

Cụ thể, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, có lộ trình cho từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ, đồng thời khắc phục triệt đế tình trạng thiếu trách nhiệm, vô cảm, thiếu quyết liệt của các ngành, đơn vị được phân công phụ trách; có cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức và UBND các huyện, thị xã, thành phố, trong đó có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể đối với từng cấp, từng ngành trong công tác bảo vệ quyền lợi cùa người tiêu dùng; tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng được thực hiện thường xuyên, kịp thời, chuyên sâu bằng nhiều hình thức đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

UBND tỉnh yêu cầu tập trung tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy và chính quyền, các ngành tổ chức đảng; phát huy vai trò tiên phong, giám sát của chi bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; chủ động tích cực hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế; các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ theo quy định, gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

HG


HG

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]