(Baothanhhoa.vn) - Nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu theo chỉ đạo của Chính phủ, ngày 30-7, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND về việc nắm bắt thông tin, khảo sát, kiểm tra đặc thù, đột xuất về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

JeG6uSgu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG7luG6u+G7l2bhurUsKuG7hOG6u2RnLuG7l+G7mSAu4bqzbeG7ly7hu6XGocOg4buXLuG6seG6ucOg4buXLmZw4buPaMOpLuG7pTVow6ku4bq34bqhxqEu4buX4buZ4bqpaC7hurPhur8gLuG6rzFoLuG7l+G7gWjhurklL+G6uSgqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bq44bq1IOG6tywqSOG6uTdnLuG7heG6v+G7kS7hu5fhurnhu43hursu4buR4bq5MOG7ly7hurnhurtjaC7hurEw4bqxLuG6uTFo4bq5LsO64bq7LsO64bq7LuG7keG6uTJnLuG7keG6uTDhu5EuZsah4bqj4buXLsO6Yi7hu5fhurvhuqnGoS7hurHhurnGocOjaOG7uC7hurNpLmZw4buNaMOpLuG6seG6ucOg4buXLmZw4buPaMOpLuG7pTVow6ku4bq34bqhxqEu4buX4bq54bq1aS7hurHhurnhu4Eu4bqzMmku4bqx4bufIC7hurDhurnhur1o4bq5LuG7keG6ueG7n+G7uC5ow6kx4bunLjwhLVvhu7guxqDhuq5I4bq2LuG7l+G7gWjhurku4bqzNC7huq8gaC7hurkxaOG6uS7hu4Thuqsu4bq5aTLhurHhurku4buVay4ofV0v4buE4bq4Lcag4bquSOG6ti7DumIuw7rhurtj4bqxLmg2Zy7huq824buXLuG7l+G6uWpow6ku4buX4bq7aOG7uC7hu4XhurkzaS7hu5Uw4buX4bu4LuG7heG6u2RnLuG7l+G7mSAu4bqzOOG6sS7hu5fhurnhu53hu7gu4bqzbeG7ly7hu6XGocOg4buXLsO6Yi7hu5fhurvhuqnGoS7hurHhurnGocOjaOG7uC7hurNpLmZw4buNaMOp4bu4LuG6seG6ucOg4buXLmZw4buPaMOpLuG7pTVow6ku4bq34bqhxqEu4buX4buZ4bqpaC7hurPhur8gLuG6rzFoLuG7l+G7gWjhurku4buW4bq5IGjhurku4bq4w60gLmg1Zy4pISgiQCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6sOG6tWjhu5fhurXhu5ksKiXhurtnw6ku4bqxZiDhu5Xhu5VWLC7hurfhu5fhurnGoWfhuq8sLuG7leG7l+G7p2bhurVWLMO54bq74bq34buX4bq54bu0Ln17IeG7keG7peG7ti7hurnhurXhurvDqeG6ueG7l+G7tC4+PCnhu5Hhu6Xhu7YsLuG7leG7meG6sVYsLy/hurHhurdoQOG6ryBp4buX4bq5IGjhurnhurlpIEDDumgv4bq34bq14buV4buF4buXaeG7kS9o4bq1w7nhu5UvKCI8IS8oIXvhurc8ISJ7Iilb4buXKX0pIWYoQOG7g+G7kcOpLC4gZuG7l1Ys4buE4bq7ZGcu4buX4buZIC7hurNt4buXLuG7pcahw6Dhu5cu4bqx4bq5w6Dhu5cuZnDhu49ow6ku4bulNWjDqS7hurfhuqHGoS7hu5fhu5nhuqloLuG6s+G6vyAu4bqvMWgu4buX4buBaOG6uSwuLyolL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCrGoOG6rkjhurYu4buX4buBaOG6uS7hu6fhuqnGoS7hurHhuqHGoS7DuuG6u2PhurEu4buF4bq5M2ku4buVMOG7ly7hu5Hhurkz4bq7LuG6s3Dhu4/hurEu4buX4bq5c+G6sS7hurnhurtjaC7hurMzZy7huq8zaS7hu5fhur1o4bq5LuG7heG6uTDhurHhurku4buTxqEgaOG7uC7hurHhurnhur1o4bq5LuG7pTDhurHhu7Yu4bqzbGjDqS7hu5fhurnhu43hursuw7rhurtj4bqxLuG7heG6u2RnLuG7l+G7mSAu4bqx4bq54buBLuG6s3Dhu4/hurEu4buX4bq5c+G6sS7hurnhurtjaC7hu4Xhurnhursu4buR4bq5MOG7ly7hurnhurtjaC7hurHDrS7hurfDoMahLuG6ueG6u2PGoS7DuuG6uy7hu5HhurkyZy7hu5Phu58gLuG7heG6q+G7ly7hu5PGoTMu4buF4bq5M2ku4buVMOG7l+G7ti7hurEw4bqxLsO64bq7LuG7keG6uTJnLuG7keG6uTPhursu4bqzcOG7j+G6sS7hu6VxLmbFqS5ow6nhurnhurvhuqlnLuG7l+G6ueG6tWku4buTxqHhu6cu4bqz4bq/aOG6uS7hurHhu58gLuG7keG6uTDhu5EuZsah4bqj4buXQCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKuG6smvhursu4buXcOG7j2jDqS7hu4XhurkzaS7hu5Uw4buX4bu4LuG7heG6u2RnLuG7l+G7mSAu4bqzOOG6sS7hu5fhurnhu53hu7gu4bqzbeG7ly7hu6XGocOg4buXLmYxLuG7keG6uXDDs2jDqS7hu5fhurtjaC7hurNpLuG7pTVow6nhu7gu4bq34bqhxqEu4bq34bq74bq1euG6tWgu4buXMuG6uy7hurEw4bqxLuG6scOzLuG7lcO1LuG7heG6u2jhurku4bq3aSBo4bq5LuG7pTVow6ku4bq34bqhxqEu4buX4buZaWjDqS7hu5fhu4Fo4bq5QC7hurDhurnhu58u4buX4bq/4bqx4bq5Lsag4bquSOG6ti7hu5fhu4Fo4bq5LsOp4bq7IGkuZjRo4bq5LuG6szJpLuG7lMO1LuG7hOG6uWkgLuG6ueG7i+G6sS7DujEu4bqwamjDqS5ow6nhurljLuG7k8ah4bun4bqr4buXLuG6s+G6v2jhurku4bqx4bq54buLaC7hurHDsy7hu5XDteG7uC7hu5fhurnhu43hursu4bqz4bq7ZGcu4buF4bq5M2ku4buVMOG7ly7hurHhu6Mu4buX4bq5ZC7hu5fhu5nhuqloLuG6scOzLuG7lcO1Lmg2Zy7huq824buXLuG7l+G6uWpow6ku4buX4bq7aC7hu5dyLuG6sTDhurEu4bqxw7Mu4buTxqEgaC7hu5PGoTNoLmbFqS7DumIuw7rhurtj4bqxLuG7l+G6uXPhurEu4bq54bq7Y2gu4bqxMOG6sS7hu5PGoeG7py7hurPhur9o4bq5LuG6seG7nyAu4buR4bq5MOG7kS5mxqHhuqPhu5cu4buX4buZaWjDqS7hu5PGoTAu4buX4buZw6po4bq5LuG7heG6u2jhurku4bq3aSBo4bq5Lj3hurM44bqxLuG6r+G6u2Phu5cu4bqx4bq54bubLsWpLuG6sTDhurEu4bqxw7Mu4buVw7Uuw7rhursu4buR4bq5Mmcuw7piLuG6seG6ucOg4buXLmZw4buPaMOpLuG7l+G7mWlow6ku4bqxMOG6sS5m4bqhaC7hu4XhurtkZy7hu5fhu5kgLuG7l+G7mXDDsuG6sSThu7Yu4buX4bq5amjDqS7hu5fhurtoLuG7l3Iu4buTxqHhuqFoLuG6seG6ueG7m2jDqS5o4bq5w6FoLuG6t8OhaC7DumIu4bqxMOG6sS7hurfDoMahLuG6ueG6u2PGoS7DqeG6uyBoLmbhuqNoLuG7l+G6uXDDs2jDqS5nMuG6u0BAQC7hu5bhurlz4bqxLuG6ueG6u2NoLuG7heG6uTNpLuG7lTDhu5cu4buF4bq5aTNow6kufSEu4bqxdCAu4bq5MWjDqS7hu4Xhurto4bq5LuG6t2kgaOG6uS7hu6U1aMOpLuG6t+G6ocahLj3hu5dww7Now6ku4bqzcMOzaMOpLsO6w7LhursuKClYLuG7lWsu4bqxdCAu4bq5MWjDqS7hu4Xhurto4bq5LuG6t2kgaOG6uS7hu6U1aMOpLuG6t+G6ocahLuG7l+G7mWlow6ku4buX4buBaOG6uSRAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4butxqHhu5fhurlp4buZLCrhurjDiSUv4buRKg==

HG

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]