(Baothanhhoa.vn) - Chiều 23-3, thông tin từ Trường THCS Lý Tự Trọng (TP Thanh Hóa) cho biết, em Lê Anh Tuấn, học sinh lớp 6E vừa được Công an phường Đông Sơn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đông Sơn (TP Thanh Hóa) tặng Giấy khen “Tấm gương người tốt việc tốt” vì nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.
4bq94buxaGbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUIg4butReG7tXHhu4XDquG6vcSQRURB4bu54burw6rhu7Lhu7Fx4bu5ZkXhu7Hhu4Dhuqjhu7nhu6tm4bux4bqg4bufZsSQ4but4bu54buxZuG7ueG7scO0RWZw4buA4bqs4bufZuG7n8OKbGZEw4Lhu61mRUTDs2bhu7Vv4butZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWbhu7fhu5VF4bq9L8SQRURB4bu54burw6rhur0v4buxaMOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu7BxbOG7oeG7hcOq4bue4bux4but4bulw4lmacOtLcOtxJFmReG7scSC4bu54burZkXhu63hu7lmReG7gmYgROG7gOG6puG7ueG7q2Yg4buw4bueImbhu7Thu4pmIOG7hGYgROG6oOG7ueG7q2bhurkgfWYg4buxbOG7ueG7sWbhu7DDgWzhurtm4buf4buxQWbhu6Phu63DuUXEkWZx4bu3ZuG7tMO6Zkzhu7nhu7FmIMOJ4buV4bu5xJFm4bux4bqg4bufZsSQ4but4bu54buxZuG7teG6pEJm4buJUWZI4buCbGZw4buA4bqs4bufZuG7nsSC4bu54burZmzhu7lmQuG7seG7gOG6puG7ueG7q2ZQxILhu7nhu6tmIsOC4bu5xJFmUEFu4bu5ZiDhu7jhu54iZuG7sOG6sGbhu57hu7Hhu69m4bu24but4bu54buxZkLhu7Hhu4Dhuqbhu7nhu6tmUMSC4bu54burZiLDguG7uWbhurkgfWYg4buxbOG7ueG7sWbhu7DDgWzhurtmRcO04bu54burZuG7quG7reG7lcOMZuG7s+G7sXHhu7lm4oCcIOG7leG7t2bhu6vhu4DDguG7ueG7q2bhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61mReG6rkVmSOG7reG7p+G7n2ZF4bquReKAnWZIdmbhu7nhu7HDtEVmcOG7gOG6rOG7n2bhu5/DimxmRMOC4butZkVEw7Nm4bu1b+G7rWbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61mcG3hu7nhu7Fm4bu34buVRWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG6veG7reG7t+G7q2bhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7heG7reG7nnHhu7lFcUThu4VmxJBFw4zhu7Vx4bql4buFSeG7reG7oUXhu7FjZsSpaeG7i0LDjWRm4buxceG7reG7q+G7sUVjZsOsasOtQsONZOG7hWbEkEThu5/huqXhu4UvL+G7n+G7oeG7uWXhu6NsQUXhu7Fs4bu54bux4buxQWxlSOG7uS/hu6FxxJDhu7NFQUIv4bu5cUnEkC9pw61oaS9oa8Sp4buhw6xoamhq4buLaEVoaWhpZ+G7tWdlw71C4burYkThuqXhu4vDrcOt4buFZmzhu7VF4bql4buF4buy4buxceG7uWZF4bux4buA4bqo4bu54burZuG7seG6oOG7n2bEkOG7reG7ueG7sWbhu7nhu7HDtEVmcOG7gOG6rOG7n2bhu5/DimxmRMOC4butZkVEw7Nm4bu1b+G7rWbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4bu34buVReG7hWZJ4but4buhReG7seG6peG7hcSpaeG7i+G7hWbhu7Fx4but4bur4buxReG6peG7hcOsasOt4buFZi/DquG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7nmxCReG7rUHhu7nhu4XDquG7nsSC4bu54burZmzhu7lmQuG7seG7gOG6puG7ueG7q2ZQxILhu7nhu6tmIsOC4bu5ZkhuZlBBbuG7uWYg4bu44bueImbhu7DhurBm4bue4bux4buvZuG7tuG7reG7ueG7sWZC4bux4buA4bqm4bu54burZlDEguG7ueG7q2Yiw4Lhu7lmRcO04bu54burZuG7quG7reG7lcOMZuG7s+G7sXHhu7lm4oCcIOG7leG7t2bhu6vhu4DDguG7ueG7q2bhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61mReG6rkVmSOG7reG7p+G7n2ZF4bquReKAnWbhu5/hu7FBZnHhu7dm4bu0w7pmTOG7ueG7sWYgw4nhu5Xhu7ll4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6ogROG7gOG6pOG7n2Zww4HEkWZIbkFm4buz4buxQcOz4bu54burZmho4buxw61nZuG7ueG7q27DjGZpaS3DrS1pZ2nDrWZx4bu3ZuG7tMO6Zkzhu7nhu7FmIMOJ4buV4bu5ZkVEw7rhu7lmcOG7gOG6puG7ueG7q2Zw4butZuG7seG6oOG7n2ZI4bulZnDDsmbhu7nhu7HDtEVmcOG7gOG6rOG7n2ZoZkXhurjhu61mw41t4buf4buxZuG7t27DiWZwceG7ucSRZuG7s+G7rcWp4bu3ZkVEbGbhu6PDuuG7uWZFREHhu7nhu6tm4bufw4FmaGZw4but4bun4bu5ZkXhu7FBb+G7rWbhu6194buxQeG7uXFmaGhmSG5m4buxw4Lhu7lm4buLZkVE4but4bunw4lmcOG6sOG7ueG7q2VmUeG7t2Zww7Jm4bu54bux4bqmZuG7ueG7sUfhu7nhu6tm4bu54bur4buA4bqm4butZsONw4nhu7nhu6tmQ8OJbOG7ueG7sWZFduG7t2bhu5/hu7HDimbhu7nhu7Hhu5nhu7lm4bufw4psZuG7n+G7seG7rcO54bufZkXhurjhu61m4bu54bux4buA4bu54burZuG7s+G7scSC4bu54burZmzhu61m4buj4butw7lFZWYibMOJZnDDgWZx4bu3ZuG7n+G6uuG7ueG7q2bhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4buh4buZ4bu5ZnDDueG7uWbhu57EguG7ueG7q2Zs4bu5ZkLhu7Hhu4Dhuqbhu7nhu6tmUMSC4bu54burZiLDguG7uWbhu6vhu61sQWbhu7nhurZCZuG7n+G7seG7rcO54bufZkXhurjhu61mSG5m4bu54bux4bqmZuG7n8OCZkPDiWzhu7lm4bufxILhu7nhu6tmbOG7uWZFduG7t2bhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4bujd2bhu7fhu5VFZkVu4butZsSQw7Phu7ll4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rhur3hu63hu7fhu6tm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4Xhu63hu55x4bu5RXFE4buFZsSQRcOM4bu1ceG6peG7hUnhu63hu6FF4buxY2ZqZ2dCw41kZuG7sXHhu63hu6vhu7FFY2bhu4vhu4nhu4tCw41k4buFZsSQROG7n+G6peG7hS8v4buf4buh4bu5ZeG7o2xBReG7sWzhu7nhu7Hhu7FBbGVI4bu5L+G7oXHEkOG7s0VBQi/hu7lxScSQL2nDrWhpL2lnaOG7ocOsaGpn4buJw63DrUXDrWrhu4low63hu7VnZcO9QuG7q2JE4bqlxKlnaeG7hWZs4bu1ReG6peG7heG7suG7sXHhu7lmReG7seG7gOG6qOG7ueG7q2bhu7HhuqDhu59mxJDhu63hu7nhu7Fm4bu54buxw7RFZnDhu4Dhuqzhu59m4bufw4psZkTDguG7rWZFRMOzZuG7tW/hu61m4bu54bur4buA4bqm4butZuG7t+G7lUXhu4VmSeG7reG7oUXhu7HhuqXhu4VqZ2fhu4Vm4buxceG7reG7q+G7sUXhuqXhu4Xhu4vhu4nhu4vhu4VmL8Oq4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buebEJF4butQeG7ueG7hcOq4buexILhu7nhu6tmbOG7uWZC4bux4buA4bqm4bu54burZlDEguG7ueG7q2Yiw4Lhu7lmSG5mceG7t2bhu7TDumZM4bu54buxZiDDieG7leG7uWZFRGxBZkVEw7NmcOG6sGbhu5/hu7FBZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWZwbeG7ueG7sWbhu7fhu5VFZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4bu44burbsOMZmnDrS3DrcSRZuG7nsSC4bu54burZmzhu7lmQuG7seG7gOG6puG7ueG7q2ZQxILhu7nhu6tmIsOC4bu5ZnDDsmZFduG7t2Zw4buA4bqs4bufZuG7n+G7scOKZuG7ueG7seG7meG7uWbhu5/hu7Hhu63DueG7n2ZF4bq44butZkhuZkVEbEFmRUTDs2bhu7Vv4butZuG7n+G7sUFm4buf4buxw4pm4bu54bux4buZ4bu5ZuG7tW5mIGXhu7Bl4bu2ZeG7sGbhuqhmQuG7seG7gOG6puG7ueG7q2Zbw4nDs+G7ueG7q2bhu7Dhu4Dhu7nhu6vEkWYgfWYg4buxbOG7ueG7sWbhu7BBbWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUJMw4lF4buxQUThu4XDquG6vcSQRURB4bu54burw6rhu7Thu63hu7nhu7Fm4buw4buAw4Lhu7nhu6vhur0vxJBFREHhu7nhu6vDquG6vS9Cw6o=

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]