(Baothanhhoa.vn) - Ngày 12-12, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá có quyết định về việc kết thúc phong tỏa Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa.
w6JwxJFjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ojpx4bqw4bunw7Vi4bql4buk4buX4bqwY+G6sHDhurLDsmPhuqJw4bupxrDhu6Fj4bqw4buv4buHY8OT4bubxrBwY8SQceG7m8awY+G7j+G7h2Phu6Vw4bup4buHY3Dhurbhurjhu5vGsGM6cHHhu5vhurZjUOG7q+G7h8OiL3DEkeG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqJQw7Xhu4fhu41i4bqlxq/hu6Hhu4XhurhjxJFlLcSRZeG6r2PDknDhuqRj4bqwdMOycGM7w5PGr+G7jGPhurB1xrBwYzpw4buHxrBwY1Dhu6nhu4Njw7Lhu6tjw4Phurbhurjhu5fhurBj4buPdMawcGPEkMahY8SQceG7m8OyY+G7peG7l+G6sGPhurBw4bqyw7Jj4bqicOG7qcaw4buhY+G6sOG7r+G7h2PDk+G7m8awcGPEkHHhu5vGsGPhu4/hu4dj4bulcOG7qeG7h2Nw4bq24bq44bubxrBjOnBx4bub4bq2Y1Dhu6vhu4fhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlw6Jxxanhu6Fjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YnHDksO1xrDhurDDtcSCYmPhuq7hurDhurjhu6fDtTliRXHhu43hurBww6Nj4bq/ZGThuqLDicSDY3DDtXHhu6Fw4bqww6Nj4bq9ZGThuqLDicSDYmPhuq7EgsOyOWIvL8Oy4buNxrDhurHDs+G7h+G7qeG6sHDhu4fGsHBw4bup4buH4bqxxJDGsC/hu43DteG6ruG7peG6sOG7qeG6oi/GsMO1ReG6ri9lxJHhurnhu4EvxJHhur3hurnhu41kZOG6v2Xhur1k4buB4bqww6rhur9l4bq94bun4bq7LcSRw6rDquG7jeG6uWThur/DqeG6u8SRZeG6sGXEkeG6ueG6ueG6u+G7p2ThurHDueG6osO14buhYmPhu4fhu6fhurA5YuG7pOG7l+G6sGPhurBw4bqyw7Jj4bqicOG7qcaw4buhY+G6sOG7r+G7h2PDk+G7m8awcGPEkHHhu5vGsGPhu4/hu4dj4bulcOG7qeG7h2Nw4bq24bq44bubxrBjOnBx4bub4bq2Y1Dhu6vhu4diY0Vx4buN4bqwcDli4bq/ZGRiY3DDtXHhu6Fw4bqwOWLhur1kZGJjL+G6pcOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqU6cMO14bupY+G7j+G7q+G6r2Phu6Xhu5fhurBj4bqwcOG6ssOyY+G6onDhu6nGsOG7oWPhurDhu6/hu4djw5Phu5vGsHBjxJBx4bubxrBj4buP4buHY+G7pXDhu6nhu4djcOG6tuG6uOG7m8awYzpwceG7m+G6tmNQ4bur4buHY+G7peG7nWPhurDhuqpjZGRj4buhcUFjxrDhu6Hhu4XhurhjxJFlLcSRZS1lZGXEkeG6sWPhu6Bx4buDxalj4buPeMOyY8OT4bubxrBwY8SQceG7m8awY+G7j+G7h2Phu6Vw4bup4buHY3Dhurbhurjhu5vGsGM6cHHhu5vhurZjUOG7q+G7h2PDsuG7q2PhurDEguG7g8OycGPGsHBx4bubxalj4bulcHdxY+G6onDDgsOyY+G6sMSCw4Bj4bunZnFjw7Lhu4PDsmNw4bupZuG6sGPhu4/Dvcaw4buhY+G6sGZxY8OT4bubxrBwY8SQceG7m8aw4bqvY+G7j2fFqWPDs2fhu6lj4bqwcMO14bupY+G7j+G6ssaw4buhY8OD4bq24bq4Y+G7j3TGsHBjcHHhu5vGsGNw4buFxrBwY8Oy4bqk4buHY+G6onDhu4PhuqJj4bun4bq2beG6sGPEkOG7hWPhu4fGsGPhurDhu6nhu4XGsGPhurDEguG7qcaw4buhY8Oyd8aw4buhY+G6sOG7g8OyY+G6onDhu7HGsOG7oeG6r2PDsnB4xrDhu6Fj4buNdMOycGPDkuG7qCJR4buMLcSR4buB4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pT/DgGMxY+G6sOG7l2PDsnDhuqRj4bqwxIJz4bqvY+G6onB4cWNww4HhuqJjxJDhu7lxY8Oy4buDw7Jj4buP4bu3xrBjxJB0Y+G7p3Hhu5XGsGPDg+G6tuG7h8awY+G6sGnGsOG7oWPDsuG6rEHGsOG7oWPhu6Vx4budxalj4bqwxILhu4fhuq9j4buhceG7g8WpY+G6ruG7g+G6sGPDsnfGsOG7oWPhurDhu4PDsmPhuqJw4buxxrDhu6Hhuq9jw7JweMaw4buhY+G7jXTDsnBjw7Phu5vGsHBj4bqwZnFjw5Phu5vGsHBjxJBx4bubxrBj4buP4buHY+G7pXDhu6nhu4djcOG6tuG6uOG7m8awYzpwceG7m+G6tmNQ4bur4buHxINj4buldOG6omPhurBwQXFjw7JwdWPhu49m4bupY8OJQ2Phu6fhurpjcOG7qeG7i8OyY+G6sHDhu4fFqWPFqeG6rOG6tmPDiUNj4bun4bq6Y8Oy4buDw7Jj4bqwc8awcGNw4bq2eMaw4buhY+G6onDhu4PhurBj4bquccawcGPhurBww7Xhu6ljw4Phurbhurhj4buPdMawcOG6r2Phu49nxaljw7Nn4bupY8Oy4buDw7JjcOG7qWbhurBj4buPw73GsOG7oWPhurBmcWPDk+G7m8awcGPEkHHhu5vGsGPhu4/hu4dj4bulcOG7qeG7h2Nw4bq24bq44bubxrBjOnBx4bub4bq2Y1Dhu6vhu4dj4buP4bqsw4HDsmNwceG7m+G6tmPDg+G6tmdjxJDhu4Vj4buHxrBj4bqw4bup4buFxrBj4bqwxILhu6nGsOG7oWPDsnfGsOG7oWPhurDhu4PDsmPhuqJw4buxxrDhu6Hhuq9jw7JweMaw4buhY+G7jXTDsnBjw5Lhu6giUeG7jC3EkeG7geG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLhu4bhurbhurBw4bupxIJi4bqlOndjUOG7hcOiL+G6ouG6pQ==

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]