(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26/4, Đoàn giám sát 3135 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị và Quyết định số 763-QĐ/TU ngày 5/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa.

Giám sát việc ban hành Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa

Sáng 26/4, Đoàn giám sát 3135 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị và Quyết định số 763-QĐ/TU ngày 5/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa.

Giám sát việc ban hành Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại buổi giám sát.

Dự thảo báo cáo của Đoàn giám sát 3135 chỉ rõ: Trong những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đã cụ thể hóa các nhiệm vụ công tác dân vận phù hợp với nhiệm vụ chính trị từng cấp, từng ngành để thực hiện. Cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến phường, xã duy trì và thực hiện nghiêm lịch tiếp dân, đối thoại với công dân; lịch tiếp dân được thông báo và niêm yết công khai tại trụ sở, cơ quan và thông báo đến các phường, xã để công dân và các tổ chức được biết.

Giám sát việc ban hành Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Trọng Dũng phát biểu tại buổi giám sát.

Từ năm 2021 đến hết năm 2023, UBND thành phố đã tiếp 1.166 lượt người, 13 đoàn đông người; đồng chí Bí thư Thành ủy đối thoại trực tiếp với hơn 300 lượt người; tổ chức 20 buổi tiếp dân với 100 lượt công dân. Công tác dân vận chính quyền trên địa bàn từng bước được quan tâm triển khai thực hiện. Nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng được chú trọng. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đạt nhiều kết quả, tạo sự lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, cải thiện, nâng cao đời sống của Nhân dân và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Giám sát việc ban hành Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân bổ sung, làm rõ hơn trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW, Quyết định số 763-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa; đồng thời đề nghị tỉnh tăng cường giám sát công tác dân vận chính quyền tại cơ sở, tập trung vào một số lĩnh vực, vấn đề trọng tâm như công tác nội chính, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc phức tạp. Giám sát trách nhiệm nêu gương, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong công tác dân vận. Cần quan tâm, xem xét việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị cấp huyện trong giai đoạn hiện nay đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ liên quan đến việc tinh giản biên chế.

Giám sát việc ban hành Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu kết luận giám sát.

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận, đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW, Quyết định số 763-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa một cách nghiêm túc, bài bản, phù hợp với tình hình thực tế, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, các tổ chức trong hệ thống chính trị của địa phương, đơn vị đối với việc thực hiện Quy chế, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW, Quyết định số 763-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa cần nghiêm túc tiếp thu, đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong hệ thống chính trị một cách bài bản, nghiêm túc, chất lượng nhất.

Giám sát việc ban hành Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện các Quyết định của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận và quy chế công tác dân vận đạt kết quả, tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ từ thành phố đến các xã, phường, sự đoàn kết, thống nhất trong Nhân dân, quyết tâm xây dựng thành phố đến năm 2025 là một trong những đô thị loại 1 đứng đầu của cả nước, mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị thông minh, hiện đại.

Trong công tác dân vận, đặc biệt quan tâm công tác quán triệt, triển khai vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, huy động sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân TP Thanh Hóa cho mục tiêu phát triển của thành phố. Cụ thể hóa các quyết định của Trung ương, Tỉnh ủy và các quy định của thành phố về công tác dân vận gắn với nhiệm vụ cụ thể ở từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục chỉ đạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ thành phố đến các xã, phường đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh lưu ý Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa cần tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận nói riêng, cán bộ, công chức nói chung từ thành phố đến các phường, xã. Chủ động lựa chọn những vấn đề xác đáng, xuất phát từ thực tiễn để đề xuất những nhiệm vụ, chủ trương mới về công tác dân vận nhằm huy động sức mạnh toàn dân trong tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua đạt kết quả cao nhất.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]