(Baothanhhoa.vn) - Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị. 

Giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm gửi tới Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị.

Giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm gửi tới Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII

Ảnh minh hoạ.

Cử tri TP Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh có phương án xử lý, đưa vào sử dụng khu tập thể của trường Cao đẳng Thể dục thể thao cũ nay là Trung tâm Huấn luyện thể thao của tỉnh nằm trên trục đường Hoàng Văn Thụ đã bỏ không nhiều năm gây khó khăn trong công tác quản lý, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Theo kết quả giải quyết: Đến nay 4 hộ dân vẫn chưa thực hiện việc di chuyển và bàn giao mặt bằng theo quy định. Đề nghị Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa quan tâm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng và UBND phường Ngọc Trạo khẩn trương yêu cầu các hộ dân thực hiện di dời, tháo dỡ công trình và hoàn trả lại mặt bằng cho Nhà nước theo quy định.

Cử tri TP Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh quan tâm tiếp tục đầu tư để hoàn thiện và đưa vào sử dụng dự án Tiêu úng Đông Sơn, hệ thống sông Nhà Lê được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh và thành phố quan tâm giải phóng mặt bằng và thi công nhiều hạng mục, như: Kè hai bên bờ sông; đầu tư toàn bộ hệ thống gom nước thải sinh hoạt của Nhân dân thành phố trong đó có phường Đông Vệ. Dự án được thi công từ năm 2014 (thuộc dự án phát triển toàn diện hợp phần 5 cống bao) nhưng đến nay chưa đưa vào sử dụng, toàn bộ nước thải trong khu dân cư vẫn chảy ra sông Nhà Lê không đảm bảo vệ sinh môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của Nhân dân. Theo kết quả giải quyết: Về dự án Tiêu úng Đông Sơn, hệ thống sông Nhà Lê: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố đang lập phương án báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang, cải tạo hệ thống sông trên địa bàn TP Thanh Hóa (gồm sông nhà Lê) để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống sông tiêu. Sau khi xác định rõ nguồn vốn đầu tư, UBND thành phố sẽ chỉ đạo xây dựng cụ thể phương án và lộ trình thực hiện theo quy định. Về nước thải trong khu dân cư vẫn chảy ra sông Nhà Lê không đảm bảo vệ sinh môi trường: Đề nghị UBND thành phố thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo đơn vị vận hành hệ thống cống bao và các trạm bơm xử lý nước thải để giải quyết tình trạng nêu trên.

Cử tri TP Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng mới nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự phường, xã và nhà trực của Trung đội dân quân cơ động của 34 phường, xã trên địa bàn TP Thanh Hóa từ nguồn vốn của ngân sách tỉnh, hoặc hỗ trợ kinh phí sửa chữa, cải tạo các cơ sở nhà đất dôi dư. Theo kết quả giải quyết: UBND tỉnh đã có Công văn số 14952/UBND-KSTTHCNC ngày 7/10/2022, về việc xây dựng nhà làm việc của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và nhà trực Trung đội dân quân cơ động; trong đó, chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

Cử tri phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ban, ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án khu sinh thái biển Đông Á, để ngư dân sớm có khu neo đậu thuyền, bè đảm bảo an toàn cho ngư dân. Theo kết quả giải quyết: Hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh đang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất biện pháp khắc phục tồn tại trong việc triển khai thực hiện dự án tại Văn bản số 2322/UBND-NN ngày 23/2/2024. Sau khi có văn bản tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo thực hiện.

Cử tri 3 xã (Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Đại) TP Sầm Sơn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện cho Nhân dân 3 xã được kết nối hòa chung lưới điện của TP Sầm Sơn. Theo kết quả giải quyết: Theo báo cáo của Công ty Điện lực Thanh Hoá, hiện nay Tổng công ty Điện lực Miền Bắc vẫn chưa phê duyệt dự án mạch vòng kết nối lưới điện khu vực 3 xã (Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Đại) với lưới điện khu vực Sầm Sơn. Vì vậy, UBND tỉnh sẽ yêu cầu Công ty Điện lực Thanh Hoá sớm báo cáo Tổng công ty Điện lực Miền Bắc khẩn trương đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng dự án trên.

Cử tri thị xã Nghi Sơn đề nghị UBND tỉnh bố trí cán bộ thú y chuyên trách: Hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét đề xuất của Sở Nội vụ về phương án sửa đổi quy định có liên quan đến cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, ở thôn, tổ dân phố; trong đó có các nội dung đề xuất về bố trí nhân viên thú y ở phường thuộc các thị xã, thành phố tại Tờ trình số 151/TTr-SNV ngày 28/2/2024. Sau khi Phương án được cơ quan có thẩm quyền thông qua, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh.

Cử tri huyện Hoằng Hóa đề nghị tỉnh tháo gỡ khó khăn trong việc bàn giao công trình điện sau khi hoàn thành theo Quyết định số 41-QĐ/2017/TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Theo kết quả giải quyết: Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2024/NĐ-CP ngày 10/1/2024 về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam thay thế Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực từ kể từ ngày 1/3/2024. Ngày 1/2/2024, Sở Công Thương đã có Công văn số 344/SCT-QLNL về triển khai, hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo quy định của Nghị định số 02/2024/NĐ-CP và đã tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc trong việc bàn giao công trình điện cho Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị UBND tỉnh có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để đảm bảo quyền lợi của các hộ dân sinh sống trong phạm vi quy hoạch Khu đô thị du lịch biển Tiên Trang đã được phê duyệt 20 năm nhưng tiến độ thực hiện dự án rất chậm, ảnh hưởng đến việc xây dựng nhà để ở, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất,... của Nhân dân. Theo kết quả giải quyết, trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Quảng Xương, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 11963/UBND-THKH ngày 17/8/2023. Hiện UBND huyện Quảng Xương đang thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao tại văn bản nêu trên.

Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị tỉnh đầu tư sửa chữa nâng cấp tuyến mương tưới trạm bơm điện xã Quảng Văn thuộc hệ thống Kênh B22 do Công ty TNHH MTV Sông Chu quản lý, khai thác đang có nguy cơ đổ, sập. Theo kết quả giải quyết: UBND huyện Quảng Xương đã chỉ đạo UBND Quảng Văn phối hợp Chi nhánh thủy lợi Quảng Xương - Công ty TNHH MTV Sông Chu chủ động sử dụng các nguồn lực tại chỗ để khắc phục tạm thời, nhằm phục vụ sản xuất; UBND huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024, trong đó đưa công trình sửa chữa nâng cấp tuyến mương tưới trạm bơm điện xã Quảng Văn vào danh mục ưu tiên đầu tư năm 2024 để thực hiện.

Cử tri xã Cầu Lộc (Hậu Lộc) đề nghị UBND tỉnh sớm có phương án xử lý, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của một số hộ dân sống ven núi Thiều và núi Cầu có nguy cơ sạt lở rất cao. Theo kết quả giải quyết: Khu vực núi Thiều, thôn Thiều Xá 2, xã Cầu Lộc (Hậu Lộc) đã được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương và giao UBND huyện Hậu Lộc xây dựng “Phương án xử lý chống sạt lở đất khu vực núi Thiều, thôn Thiều Xá 2, xã Cầu Lộc”. Trên cơ sở chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND xã Cầu Lộc đã xây dựng, phê duyệt phương án tại Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 22/8/2023; chỉ định đơn vị thực hiện phương án tại Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 25/8/2023. Hiện nay, đơn vị thi công đang triển khai thực hiện chống sạt lở theo phương án đã được phê duyệt; dự kiến đến tháng 6/2024 hoàn thành.

Cử tri xã Tuy Lộc (Hậu Lộc) đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ để có kinh phí đầu tư, tôn tạo và mở rộng không gian chùa Cách, phát huy giá trị lịch sử của di tích. Theo kết quả giải quyết: UBND tỉnh sẽ giao UBND huyện Hậu Lộc căn cứ quy hoạch, kế hoạch, chỉ tiêu sử dụng đất của địa phương, khả năng cân đối nguồn vốn để đề xuất việc mở rộng diện tích đất di tích để thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích đảm bảo theo quy định.

Cử tri huyện Hậu Lộc xem xét và bãi bỏ Quyết định số 4500/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ UBND cấp huyện, cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng vì văn bản này không còn phù hợp với các quy định của pháp luật và gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Theo kết quả giải quyết, hiện nay Sở Tư pháp đang thực hiện để đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Cử tri thị xã Bỉm Sơn đề nghị UBND tỉnh nâng cấp, cải tạo đường Hồ Tùng Mậu (tỉnh lộ 522 thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý) nằm phía Tây của phường Bắc Sơn (đường qua Khu phố 10) đã xuống cấp từ lâu, thời gian qua cũng được nâng cấp nhưng không đảm bảo. Theo kết quả giải quyết: Thực hiện Quyết định số 4828/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình sửa chữa các tuyến đường tỉnh thuộc kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2024; hiện nay Sở Giao thông vận tải đang thực hiện dự án sửa chữa các đoạn Km0+230 Km0+300, Km1+090 - Km3+150 tuyến ĐT.522B (đường Hồ Tùng Mậu) với tổng mức đầu tư là 9,7 tỷ đồng, tiến độ hoàn thành trong quý IV năm 2024.

Cử tri huyện Nga Sơn đề nghị UBND tỉnh sớm có giải pháp đầu tư, nâng cấp và đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường tỉnh lộ 524 đảm bảo an toàn giao thông cho Nhân dân. Theo kết quả giải quyết: Hiện nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn đang triển khai dự án sửa chữa, cải tạo đoạn Km0+00-Km13+120/ĐT.524, giá trị thực hiện đạt khoảng 84,2/136,35 tỷ đồng (đạt 61% vượt tiến độ hợp đồng khoảng 22%). Dự kiến hoàn thành năm 2024. Đồng thời, thực hiện Quyết định số 4828/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang thực hiện dự án sửa chữa đoạn Km16+380 - Km18+230 Km22+600-Km23+660, cống tại Km21+020 với tổng mức đầu tư 13,7 tỷ đồng, tiến độ hoàn thành trong Quý IV năm 2024.

Cử tri huyện Nông Cống đề nghị UBND tỉnh xác định lại giá xử lý rác thải y tế. Hiện nay, Bệnh viện đa khoa Nông Cống đang đảm nhận 1 công trình do tỉnh đầu tư khu xử lý chất thải y tế nhưng máy móc đã hư hỏng, cơ cấu giá đã tính từ rất lâu không còn phù hợp với thực tế. Theo kết quả giải quyết: Đối với nội dung xác định lại giá xử lý rác thải y tế: Đã được UBND tỉnh đã trả lời tại Báo cáo số 216/BCUBND ngày 29/9/2023. Đối với việc Bệnh viện đa khoa Nông Cống đang đảm nhận 1 công trình do tỉnh đầu tư khu xử lý chất thải y tế nhưng máy móc đã hư hỏng, cơ cấu giá đã tính từ rất lâu không còn phù hợp với thực tế: UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch vận chuyển và xử lý chất thải y tế; trong đó, có nội dung về đơn giá thu gom và xử lý chất thải y tế.

Cử tri các xã Đông Quang, Đông Văn (Đông Sơn) đề nghị UBND tỉnh cho lắp đặt biển báo tại các nút giao nhau với đường liên xã trên đường vành đai phía Tây (đặc biệt là 2 nút giao ngã tư Đông Quang và ngã tư Đông Văn). Theo kết quả giải quyết: Hiện nay, tại khu vực các nút giao đã bố trí cơ bản đầy đủ hệ thống an toàn giao thông như: vạch sơn tim đường, gờ giảm tốc, biển báo giao nhau với đường không ưu tiên, đường ưu tiên; đèn chớp vàng cảnh báo, biển chỉ hướng.

Cử tri xã Đông Khê (Đông Sơn) đề nghị UBND tỉnh có kế hoạch xây khu tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại xã Đông Khê. Theo kết quả giải quyết: UBND tỉnh đã trả lời tại Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 29/9/2023. Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo UBND huyện Đông Sơn tiếp tục nghiên cứu các quy định hiện hành để tổ chức triển khai thực hiện.

Quốc Hương (Tổng hợp)


Quốc Hương (Tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]