(Baothanhhoa.vn) - Huyện Hậu Lộc đã ban hành Đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (DN) trên địa bàn huyện Hậu Lộc đến năm 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 19-7-2021 của UBND huyện Hậu Lộc) nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho DN thành lập mới và đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân, góp phần đưa kinh tế của huyện phát triển bền vững.

Huyện Hậu Lộc hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

Huyện Hậu Lộc đã ban hành Đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (DN) trên địa bàn huyện Hậu Lộc đến năm 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 19-7-2021 của UBND huyện Hậu Lộc) nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho DN thành lập mới và đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân, góp phần đưa kinh tế của huyện phát triển bền vững.

Huyện Hậu Lộc hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp phát triểnCông nhân Nhà máy may Ny Hoa Việt, đóng tại xã Triệu Lộc trong ca sản xuất.

Mục tiêu cụ thể là số DN thành lập mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 đạt 325 DN trở lên; đến năm 2025, khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đóng góp cho ngân sách Nhà nước chiếm tỷ lệ 35% thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trở lên (trừ thu tiền sử dụng đất). Theo đó, nội dung hỗ trợ chung đối với các DN, bao gồm: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ DN gia nhập thị trường; hỗ trợ DN tiếp cận tín dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho DN; hỗ trợ công tác kế toán cho DN vừa và nhỏ khởi nghiệp; hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; nghiên cứu, chuyển giao và đổi mới công nghệ; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; đào tạo nguồn nhân lực cho các DN chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Đối với DN thành lập mới, hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến những chính sách hỗ trợ thành lập DN trên địa bàn; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho hộ kinh doanh và phí thực hiện thủ tục thành lập DN mới.

Các tháng đầu năm 2022, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp huyện Hậu Lộc đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục khó khăn, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả lợi thế bứt phá đi lên, xây dựng Hậu Lộc phát triển nhanh, bền vững. Huyện đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ về định hướng quy hoạch, phát triển trên cơ sở quy hoạch và căn cứ tiềm năng, lợi thế của địa phương ban hành các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư. Rà soát và xác định các dự án trọng điểm để đầu tư, ưu tiên các dự án phục vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD), giải quyết được nhiều việc làm, cải thiện thu nhập cho nhiều lao động. Khuyến khích thu hút vốn đầu tư từ các tổ chức tư nhân, các DN trong và ngoài tỉnh, DN nước ngoài; chủ động đấu mối với các ngành, các cấp để được cấp vốn cho các dự án đã được phê duyệt, các công trình dở dang nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng, thu hút các dự án trong và ngoài nước đầu tư vào huyện.

Xác định công tác quy hoạch phải đi trước một bước, huyện đã tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng, phát huy lợi thế của từng vùng, quan tâm vùng đồi và vùng biển. Trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, huyện tiến hành quy hoạch phát triển các trung tâm, các cụm công nghiệp để thu hút đầu tư, tạo bước tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, phù hợp lợi thế từng vùng. Đồng thời, huyện đã xây dựng, ban hành một số cơ chế khuyến khích các nhà đầu tư theo hướng tập trung vào các dự án thu hút nhiều lao động, giải quyết việc làm và đóng góp lớn vào ngân sách Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thành lập DN, thực hiện công khai, minh bạch trong quy hoạch, thủ tục hồ sơ, cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư. Tập trung làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư, đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi để DN yên tâm đầu tư phát triển SXKD...

Cùng với việc chủ động kêu gọi các DN đầu tư vào địa bàn, huyện dành thời gian đưa DN đi khảo sát địa điểm, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và cam kết đồng hành với họ suốt quá trình đầu tư. Tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư, như: tư vấn chính sách của tỉnh, giải quyết kịp thời hồ sơ, thủ tục theo thẩm quyền, hỗ trợ DN thu hút lao động, cùng DN giải quyết vướng mắc trong quá trình đầu tư... Hiện nay, trên địa bàn huyện đã hình thành một số cụm, khu công nghiệp tập trung như cụm công nghiệp dịch vụ nghề cá Hòa Lộc, cụm công nghiệp thị trấn, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước xây dựng một số nhà máy có quy mô khá lớn như Nhà máy May Đại Lộc, Nhà máy may của Công ty TNHH Ny Hoa Việt (xã Triệu Lộc), Nhà máy may BMT (xã Hoa Lộc), Nhà máy may công nghiệp IVORY (thị trấn Hậu Lộc), Nhà máy gạch tuynel công nghệ cao của Công ty FLC Đò Lèn (Tập đoàn FLC)... Các ngành dịch vụ mà huyện có nhiều lợi thế cũng được quan tâm phát triển, như: chế biến hải sản, cơ khí, đóng và sửa chữa tàu thuyền, mộc dân dụng, dịch vụ thương mại...

Đến đầu tháng 5-2022, toàn huyện đã có 30 DN đăng ký thành lập mới/kế hoạch 55 DN thành lập mới năm 2022, nâng tổng số DN trên địa bàn lên 680 DN; tập trung ở các lĩnh vực thương mại dịch vụ, chế biến thủy sản, mộc dân dụng, gia công cơ khí... Nhiều DN đầu tư trên địa bàn huyện Hậu Lộc đang hoạt động hiệu quả, như: Công ty CP May BTM, Công ty TNHH Nhất Phúc, Công ty TNHH Hòa Hải, Công ty TNHH Tuyên Phong, Công ty TNHH Tuấn Tuyết, Công ty TNHH Ny Hoa Việt, Công ty TNHH Xuân Thanh, Công ty TNHH Đức Xuân, Công ty Linh Hoàng, Chi nhánh Công ty CP Đại Thanh... Đa số các DN đều hoạt động kinh doanh có hiệu quả, tạo được nhiều việc làm cho người dân, hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Cộng đồng DN hoạt động trên địa bàn Hậu Lộc đã tạo việc làm cho gần 7.500 lao động, mỗi năm tạo việc làm mới cho gần 1.000 người dân và đã khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Hậu Lộc, cho biết: Với quan điểm “doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế của đất nước”, “lợi ích của các nhà đầu tư, của các DN là mục tiêu trước mắt và lâu dài của huyện”, huyện Hậu Lộc đã và đang tập trung thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để DN đầu tư mở rộng SXKD hiệu quả, bền vững.

UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban liên quan triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ DN trên địa bàn huyện Hậu Lộc đến năm 2025 nhằm khuyến khích, tạo điều kiện hỗ trợ các DN phát triển. Yêu cầu các ngành chức năng thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ DN của Trung ương và tỉnh. Tăng cường đối thoại gặp gỡ DN để kịp thời hỗ trợ các thủ tục liên quan đến mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật... Tiếp tục thực hiện quy định “3 không” (không phiền hà, sách nhiễu, không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần trong quá trình giải quyết công việc, không trễ hẹn theo quy định) trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết công việc của DN. Tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho ban quản trị DN, các lớp khởi nghiệp. UBND huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với các phòng liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch, duy trì đối thoại gặp gỡ DN, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy DN phát triển. Huyện tích cực tuyên truyền, vận động các DN tranh thủ thời cơ để điều chỉnh chiến lược SXKD. Đổi mới phương pháp quản trị DN, tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng suất lao động. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp đối với người lao động, làm tròn nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo nguồn lực và tăng thu ngân sách, tranh thủ sự quan tâm của các cấp, các ngành và hợp tác đầu tư của DN huy động vốn đầu tư, triển khai thực hiện các dự án, tạo đà thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển nhanh, bền vững.

Bài và ảnh: Thùy Dương {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]