(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 29-1 đến 16 giờ, ngày 30-1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 506 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Ngày 30-1, Thanh Hóa ghi nhận 506 bệnh nhân mắc COVID-19

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 29-1 đến 16 giờ, ngày 30-1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 506 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Ngày 30-1, Thanh Hóa ghi nhận 506 bệnh nhân mắc COVID-19

Cụ thể, 159 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng gồm:

Thị xã Nghi Sơn 7 (Hải Hòa 1, Trúc Lâm 1, Hải Thượng 1, Xuân Lâm 1, Hải Yến 2, Bình Minh 1);

Huyện Thạch Thành 8 (Thành Tâm 1, Ngọc Trạo 1, Thạch Quảng 1, Thành tiến 1, Thạch Cẩm 1, Thành Công 1, Thạch Long 1, Thạch Bình 1);

Huyện Như Thanh 24 (Bến Sung 2, Xuân Phúc 1, Cán Khê 4, Phượng Nghi 2, Thanh Tân 2, Xuân Khang 2, Xuân Du 3, Hải Long 2, Thanh Kỳ 2, Mậu Lâm 3, Phú Nhuận 1);

Huyện Thọ Xuân 8 (Thọ Lâm 6, Xuân Lập 2);

TP Sầm Sơn 7 (Quảng Thọ 1, Quảng Tiến 2, Quảng Cư 2, Quảng Minh 1, Bắc Sơn 1);

Huyện Hoằng Hóa 63 (Hoằng Đức 2, Hoằng Lộc 2, Hoằng Hải 3, Hoằng Tiến 1, Hoằng Trung 1, Hoằng Tân 1, Bút Sơn 7, Hoằng Hợp 2, Hoằng Giang 2, Hoằng Thanh 6, Hoằng Đạt 3, Hoằng Thắng 3, Hoằng Châu 3, Hoằng Phụ 5, Hoằng Phong 2, Hoằng Yến 1, Hoằng Thái 1, Hoằng Lưu 1, Hoằng Thành 3, Hoằng Trường 1, Hoằng Đồng 1, Hoằng Hà 1, Hoằng Trạch 1, Hoằng Đạo 2, Hoằng Trinh 2, Hoằng Ngọc 1, Hoằng Thịnh 1, Hoằng Phú 1, Hoằng Cát 2, Hoằng Quỳ 1);

Thị xã Bỉm Sơn 17 (Ngọc Trạo 1, Ba Đình 3, Bắc Sơn 2, Quang Trung 7, Phú Sơn 4);

Huyện Thiệu Hóa 4 (Thiệu Tiến 1, Thiệu Nguyên 1, Thiệu Chính 1, Thiệu Toán 1);

TP Thanh Hóa 20 (Hoằng Quang 1, Quảng Thịnh 1, Đông Hương 1, Trường Thi 6, Tân Sơn 1, Quảng Đông 1, Long Anh 1, Thiệu Khánh 1, Đông Hải 2, Đông Thọ 1, Ngọc Trạo 1, Thiệu Dương 1, Phú Sơn 1, Đông Sơn 1);

Huyện Hậu Lộc 1 (Xuân Lộc);

167 bệnh nhân ghi nhận qua sàng lọc tại cơ sở y tế gồm:

Thị xã Nghi Sơn 24 (Hải Hòa 1, Xuân Lâm 1, Hải Hà 2, Trường Lâm 2, Hải Nhân 3, Hải Châu 2, Trúc Lâm 1, Nguyên Bình 2, Hải Bình 5, Hải An 1, Hải Lĩnh 1, Phú Lâm 1, Hải Ninh 1, Thanh Sơn 1); huyện Lang Chánh 6 (Tân Phúc 2, Lâm Phú 2, Đồng Lương 1, Thị Trấn 1); huyện Hà Trung 19 (Hà Lai 2, Lĩnh Toại 1, Hoạt Giang 5, Yến Sơn 2, Yên Dương 1, Hà Vinh 3, Hà Lĩnh 1, Hà Châu 1, Hà Đông 1, Hà Sơn 1, Hà Giang 1); huyện Đông Sơn 4 (Rừng Thông 3, Đông Thịnh 1); huyện Như Thanh 1 (Xuân Khang); huyện Quan Sơn 4 (Sơn Lư 1, Trung tiến 3); huyện Hậu Lộc 18 (Cầu Lộc 2, Phú Lộc 2, Đa Lộc 1, Hải Lộc 1, Minh Lộc 2, Liên Lộc 1, Triệu Lộc 4, Quang Lộc 1, Tiến Lộc 1, Hoa Lộc 1, Hưng Lộc 1, Hòa Lộc 1); huyện Thọ Xuân 10 (Xuân Sinh 2, Thọ Xương 2, Trường Xuân 4, Xuân Hưng 1, Lam Sơn 1); huyện Nông Cống 2 (Thăng Bình 1, Hoàng Sơn 1); huyện Nga Sơn 15 (Nga Văn 3, Nga Trường 1, Nga Tiến 1, Nga Điền 1, Nga Thạch 1, Nga Bạch 1, Nga Thái 1, Nga Thủy 1, Nga Phượng 1, Nga Trung 1, Thị trấn 1, Nga Hải 2); huyện Cẩm Thủy 18 (Cẩm Giang 1, Phong Sơn 7, Cẩm Liên 1, Cẩm Long 2, Cẩm Bình 3, Cẩm Vân 1, Cẩm Ngọc 1, Cẩm Thạch 1, Cẩm Quý 1); huyện Ngọc Lặc 12 (Thạch lập 1, Cao Ngọc 11); huyện Như Xuân 2 (Xuân Hòa 1, Hóa Qùy 1); huyện Thường Xuân 4 (Xuân Thắng 2, Luận Thành 1, Vạn Xuân 1); thị xã Bỉm Sơn 6 (Ba Đình 3, Đông Sơn 1, Ngọc Trạo 1, Quang Trung 1); huyện Bá Thước 2 (Ban Công 2); huyện Quảng Xương 20 (Quảng Yên 2, Quảng Hải 4, Quảng Định 2, QuảngNhân 2, Quảng Long 1, QuảngNinh 1, Quảng Trường 1, Tiên Trang 1, Quảng Phúc 1, Thị trấn Tân Phong 2, Quảng Thái 2, Quảng Nham 1);

180 bệnh nhân đang được cách ly theo quy định gồm: TP Thanh Hóa 64 (Đông Tân 1, Long Anh 7, Tào Xuyên 2, Lam Sơn 2, Ba Đình 1, Trường Thi 6, Quảng Đông 6, Đông Vệ 3, Quảng Tâm 5, Quảng Thắng 3, Hàm Rồng 1, Thiệu Khánh 1, Đông Hải 3, Phú Sơn 1, Thiệu Dương 4, Đông Thọ 5, Quảng Phú 3, Quảng Hưng 1, An Hưng 1, Đông Hương 2, Quảng Thành 2, Nam Ngạn 3); huyện Hoằng Hóa 23 (Hoằng Phụ 2, Bút Sơn 2, Hoằng Hợp 1, Hoằng Trung 1, Hoằng Đức 1, Hoằng Phong 1, Hoằng Yến 1, Hoằng Kim 2, Hoằng Thịnh 3, Hoằng Thái 4, Hoằng Thành 1, Hoằng Phú 1, Hoằng Quỳ 3); huyện Cẩm Thủy 10 (Phong Sơn 9, Cẩm Châu 1); huyện Thọ Xuân 1 (Xuân Bái); huyện Đông Sơn 1 (Đông Phú); huyện Mường Lát 6 (Pù Nhi 1, Mường Chanh 4, Quang Chiểu 1); thị xã Nghi Sơn 7 (Thanh Sơn 2, Mai Lâm 2, Hải An 1, Hải Thượng 1, Tân Dân 1); huyện Thạch Thành 16 (Thành Tân 1, Thành Long 1, Vân Du 1, Ngọc Trạo 1, Thạch Sơn 2, Thành Thọ 2, Thạch Lâm 1, Thạch Long 1, Thành Tiến 1, Thạch Cẩm 5); huyện Hậu Lộc 1 (Phong Lộc 1); Nông Cống 8 (Công Liêm 1, Tân Khang 1, Công Chính 2, Tế Lợi 1, Thăng Long 2, Tượng Lĩnh 1); TP Sầm Sơn 8 (Quảng châu 2, Quảng Cư 1, Quảng Châu 1, Bắc Sơn 3, Trường Sơn 1); huyện Quảng Xương 1 (Quảng Ninh); huyện Nga Sơn 1 (Nga Vịnh); huyện Triệu Sơn 13 (Khuyến Nông 1, Thị trấn Nưa 1, Hợp Tiến 2, Dân Lực 1, Đồng Thắng 1, Minh Sơn 1, Thái Hòa 1, Đồng Lợi 1, Xuân Thịnh 1, Thị trấn Triệu Sơn 2, Thọ Bình 1); huyện Ngọc Lặc 20 (Mỹ tân 2, Đồng Thịnh 1, Ngọc Sơn 6, Ngọc Trung 1, Quang Trung 2, Kiên Thọ 5, Phùng Minh 1, Minh Sơn 1, Nguyệt Ấn 1);

Tính từ ngày 27/4/2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 20.637 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn; 14.753 người điều trị khỏi được ra viện; 25 bệnh nhân tử vong.

Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 5.539.148 liều vắc xin phòng COVID-19, đã và đang triển khai 22 đợt tiêm với kết quả cụ thể như sau: 2.382.901/2.393.453 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 99,56%; 2.342.522/2.393.453 người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 97,9%; 282.428/285.226 trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 99,0%; 277.956/285.226 trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 97,5%; 264.963 người tiêm mũi bổ sung và 92.610 người tiêm mũi nhắc lại.

Mỗi người dân hãy theo dõi chặt chẽ thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương mình, tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]