(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 27-1đến 16 giờ, ngày 28-1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 582 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Ngày 28-1, Thanh Hóa ghi nhận 582 bệnh nhân mắc COVID-19

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 27-1đến 16 giờ, ngày 28-1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 582 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Ngày 28-1, Thanh Hóa ghi nhận 582 bệnh nhân mắc COVID-19

Cụ thể, 196 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng gồm:

Huyện Nông Cống 7 (Tân Khang 5, Tân Phúc 2);

Huyện Triệu Sơn 4 (Đồng Thắng 1, Triệu Lộc 1, Thị Trấn 1, Dân Lý 1);

TP Sầm Sơn 12 (Quảng Châu 2, Quảng Cư 2, Quảng Thọ 3, Bắc Sơn 1, Quảng Hùng 1, Quảng Minh 1, Trường Sơn 1, Quảng Vinh 1);

Huyện Hoằng Hóa 44 (Hoằng Tiến 1, Hoằng Thịnh 8, Hoằng Đồng 2, Hoằng Phong 3, Hoằng Đức 2, Hoằng Trường 3, Hoằng Thái 4, Hoằng Đại 1, Hoằng Thắng 2, Bút Sơn 3, Hoằng Yến 2, Hoằng Hà 1, Hoằng Quang 1, Hoằng Phụ 1, Hoằng Đạt 1, Hoằng Hải 2, Hoằng Châu 2, Hoằng Thanh 1, Hoằng Tân 1, Hoằng Quý 1, Hoằng Trung 1, Người tỉnh khác lưu trú 1);

Huyện Cẩm Thủy 3 (Thị trấn Cẩm Thủy 1, Cẩm Bình 1, Cẩm Tân 1);

Huyện Quảng Xương 7 (Quảng Bình 1, Quảng Thái 1, Quảng Long 1, Thị trấn Tân Phong 2, Quảng Định 2);

Huyện Thọ Xuân 10 (Xuân Hưng 3, Phú Xuân 2, Thọ Lập 1, Thọ Xương 1, Xuân Sinh 1, Công ty VICTORY 2);

Thị xã Nghi Sơn 17 (Trường Lâm 4, Tân Dân 1, Nguyên Bình 1, Mai Lâm 1, Hải Hà 3, Hải Thanh 1, Hải Thượng 1, Nghi Sơn 2, Xuân Lâm 2, Hải Ninh 1);

Thị xã Bỉm Sơn 18 (Quang Trung 1, Ba Đình 3, Phú Sơn 2, Đông Sơn 3, Ngọc Trạo 4, Lam Sơn 5);

Huyện Thiệu Hóa 13 (Thị trấn Thiệu Hoá 1, Thiệu Phú 2, Thiệu Giang 1, Thiệu Chính 3, Thiệu Nguyên 1, Tân Châu 3, Thiệu Ngọc 1, Thiệu Phúc 1);

Huyện Vĩnh Lộc 13 (Thị Trấn 2, Vĩnh Thịnh 4, Vĩnh Hưng 3, Vĩnh Yên 1, Vĩnh An 1, Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hùng 1);

TP Thanh Hóa 18 (Tân Sơn 1, Ngọc Trạo 1, Đông Thọ 2, Lam Sơn 2, Đông Vệ 1, Long Anh 3, Quảng Đông 2, Quảng Thành 1, Đông Sơn 2, Quảng Hưng 1, Quảng Phú 1, Quảng Cát 1);

Huyện Yên Định 9 (Định Hòa 3, Định Tiến 1, Định Tăng 1, Quán Lào 3, Yên Phong 1);

Huyện Thạch Thành 8 (Thành Thọ 1, Thành An 1, Thành Trực 2, Vân Du 1, Ngọc Trạo 1, Thạch Đồng 1, Thạch Định 1);

Huyện Như Thanh 6 (Yên Lạc 1, Bến Sung 2, Thanh Tân 1, Cán Khê 1, Phú nhuận 1);

Huyện Hậu Lộc 5 (Hưng Long 1, Minh Lộc 1, Thành Lộc 1, Văn Lộc 1, Đại Lộc 1);

Huyện Đông Sơn 1 (Đông Hòa);

Huyện Hà Trung 1 (Hà Lĩnh).

133 bệnh nhân ghi nhận qua sàng lọc tại cơ sở y tế gồm:

Huyện Nông Cống 2 (Thị trấn 2); huyện Nga Sơn 1 (Thị Trấn); huyện Quảng Xương 14 (Quảng Hải 4, Quảng Lộc 1, Thị trấn Tân Phong 1, Quảng Giao 2, Tiên Trang 1, Quảng Nham 1, Quảng Khê 1, Quảng Ngọc 2, Quảng Định 1); huyện Hậu Lộc 4 (Ngư Lộc 1, Hưng Lộc 3); huyện Triệu Sơn 2 (Đồng Thắng 1, Thọ Tiến 1); huyện Thường Xuân 8 (Tân Thành 1, Bát Mọt 3, Xuân Lẹ 1, Vạn Xuân 1, Thị trấn Thường Xuân 1, Yên Nhân 1); huyện Lang Chánh 4 (Tân Phúc 2, Đồng Lương 2); huyện Đông Sơn 6 (Đông Văn 1, Đông Khê 3, Đông Yên 1, Đông Hoàng 1); thị xã Nghi Sơn 29 (Hải An 5, Hải Ninh 3, Hải Thượng 3, Mai Lâm 2, Phú Sơn 2, Nguyên Bình 2, Thanh Sơn 1, Tân Trường 3, Hải Bình 1, Hải Hòa 1, Định Hải 1, Xuân Lâm 1, Hải Thanh 2, Thanh Thủy 1, Trường Lâm 1); huyện Ngọc Lặc 7 (Quang Trung 7); thị xã Bỉm Sơn 3 (Ba Đình 2, Bắc Sơn 1); huyện Quan Sơn 2 (Tam Lư 1, Sơn Hà 1); huyện Thọ Xuân 5 (Thuận Minh 2, Thọ Lộc 1, Thọ Xương 1, Lam Sơn 1); huyện Yên Định 9 (Quán Lào 2, Định Hòa 1, Định Thành 1, Quý Lộc 4, Định Tiến 1); huyện Thạch Thành 9 (Thành Trực 3, Ngọc Trạo 1, Kim Tân 1, Thành Mỹ 1, Thạch Long 1, Thành Minh 2); huyện Cẩm Thủy 17 (Cẩm Giang 1, Cẩm Bình 6, Cẩm Yên 1, Phong Sơn 1, Cẩm Vân 5, Cẩm Tú 1, Cẩm Thạch 1, Cẩm Ngọc 1); huyện Như Xuân 1 (Thanh Lâm); huyện Như Thanh 1 (Hải Long); huyện Bá Thước 9 (Điền Lư 1, Điền Quang 1, Điền Thượng 7).

253 bệnh nhân đang được cách ly theo quy định gồm:

Huyện Nông Cống 8 (Yên Mỹ 1, Thăng Long 1, Minh Khôi 1, Tượng Sơn 3, Vạn Hòa 2); huyện Nga Sơn 5 (Nga Trường 2, Nga Bạch 1, Nga Thạch 1, Nga Văn 1); huyện Quảng Xương 4 (Quảng Ngọc 1, Thị trấn Tân Phong 2, Quảng Giao 1); huyện Hậu Lộc 22 (Tuy Lộc 1, Ngư Lộc 2, Thuần Lộc 1, Đa Lộc 1, Hòa Lộc 1, Thành Lộc 1, Liên Lộc 1, Mỹ Lộc 2, Triệu Lộc 2, Đại Lộc 1, Hưng Lộc 2, Phú Lộc 1, Hải Lộc 2, Minh Lộc 1, Phong Lộc 1, Tiến Lộc 2); huyện Triệu Sơn 18 (Đồng Thắng 8, Đồng Tiến 2, Hợp Thành 1, Đồng Lợi 1, Dân Lý 2, Nông Trường 1, Thị Trấn Nưa 1, Dân Lực 1, Vân Sơn 1); huyện Thường Xuân 2 (Thị trấn Thường Xuân 2); TP Sầm Sơn 2 (Trung Sơn 1, Quảng Cư 1); huyện Hoằng Hóa 23 (Hoằng Cát 1, Hoằng Thịnh 15, Hoằng Thái 7); huyện Mường Lát 13 (Quang Chiểu 4, Trung Lý 1, Mường Chanh 8); thị xã Nghi Sơn 43 (Ninh Hải 1, Hải Thanh 2, Hải Châu 2, Bình Minh 1, Hải Bình 7, Hải An 6, Hải Hà 1, Trường Lâm 3, Nghi Sơn 9, Mai Lâm 4, Xuân Lâm 2, Hải Hòa 1, Hải Thượng 2, Thanh Thủy 2); huyện Ngọc Lặc 16 (Thuý Sơn 2, Mỹ Tân 1, Phùng Minh 1, Kiên Thọ 4, Phúc Thịnh 1, Ngọc Trung 1, Quang Trung 1, Nguyệt Ấn 2, Lộc Thịnh 1, Thị trấn Ngọc Lặc 2); huyện Quan Sơn 1 (Trung Xuân); huyện Thạch Thành 17 (Thành Công 1, Vân Du 2, Thành Tâm 1, Thành Tân 6, Thành Vinh 5, Thạch Quảng 1, Thành An 1); thị xã Bỉm Sơn 1 (Lam Sơn); huyện Hà Trung 1 (Hà Tiến); huyện Cẩm Thủy 9 (Cẩm Quý 6, Cẩm Giang 1, Câm Tú 2); TP Thanh Hóa 67 (Quảng Hưng 3, Long Anh 5, Tào Xuyên 1, Quảng Thành 1, Quảng Đông 2, Phú Sơn 4, Hoằng Quang 5, Tào xuyên 2, Quảng Tâm 2, Thiệu Dương 5, Hàm Rồng 3, Điện Biên 2, An Hưng 3, Phú sơn 1, Đông Thọ 3, Tân Sơn 1, Trường Thi 6, Đông Hải 2, Lam Sơn 4, Đông Vệ 2, Quảng Cát 1, Ba Đình 2, Quảng Phú 1, Đông Hương 3, Nam Ngạn 1, Đông Lĩnh 2); huyện Bá Thước 1 (Văn Nho).

Tại Bệnh viện điều trị COVID 19 số 1 tỉnh, ngày 27-1-2022 ghi nhận 2 bệnh nhân tử vong do COVID-19, là 1 bệnh nhân nam 87 tuổi, địa chỉ xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân và 1 bệnh nhân nữ, 84 tuổi, địa chỉ xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn; ngày 28-1-2022 ghi nhận 1 bệnh nhân nữ, 54 tuổi, địa chỉ phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, tử vong do COVID-19/bệnh viêm cầu thận mạn và thể trạng béo phì.

Tính từ ngày 27-4-2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 19.399 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn; 13.663 người điều trị khỏi được ra viện; 25 bệnh nhân tử vong.

Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 5.509.148 liều vắc xin phòng COVID-19, đã và đang triển khai 22 đợt tiêm với kết quả cụ thể như sau: 2.382.300/2.393.453 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 99,5%; 2.338.436/2.393.453 người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 97,7%; 282.329/285.226 trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 99,0%; 274.861/285.226 trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 96,3%; 243.082 người tiêm mũi bổ sung và 79.715 người tiêm mũi nhắc lại.

Mỗi người dân hãy theo dõi chặt chẽ thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương mình, tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]