(Baothanhhoa.vn) - Ngày mai (5-5-2019) triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” sẽ chính thức khai mạc, với sự tham gia của 27 huyện thị, xã, thành phố, các đơn vị Bảo tàng, Thư viện tỉnh Thanh Hóa, Hội Cổ vật và di sản Thanh Hóa, một số nhà nghiên cứu văn hóa trong tỉnh. Tham gia triển lãm, 11 huyện miền núi đã mang đến hàng trăm tư liệu, hiện vật quý, “độc và lạ”, gắn liền với đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh nhà theo suốt dặm dài lịch sử.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Ngày mai (5-5-2019) triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” sẽ chính thức khai mạc, với sự tham gia của 27 huyện thị, xã, thành phố, các đơn vị Bảo tàng, Thư viện tỉnh Thanh Hóa, Hội Cổ vật và di sản Thanh Hóa, một số nhà nghiên cứu văn hóa trong tỉnh. Tham gia triển lãm, 11 huyện miền núi đã mang đến hàng trăm tư liệu, hiện vật quý, “độc và lạ”, gắn liền với đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh nhà theo suốt dặm dài lịch sử.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Mô hình nhà sàn truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi Thanh Hóa.

Từ các hiện vật cổ, quý hiếm...

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Trường ca Ú Thêm của đồng bào dân tộc Thái.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Sách chữ Thái cổ, niên đại thế kỷ XVI.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Cuốc đá cổ xưa được phát hiện tại xã Sơn Điện (Quan Sơn).

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Thuổng đá cổ xưa được phát hiện tại xã Sơn Điện (Quan Sơn).

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Trống đồng Mường thời Trần được phát hiện tại xã Cẩm Thạch (Cẩm Thủy).

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Túi thiêng thời kỳ Đông Sơn của đồng bào các dân tộc huyện Quan Hóa.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Niếng đồng thế kỷ XV được phát hiện tại xã Phú Nhuân (Như Thanh).

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Niếng đồng thời Lê.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Sanh đồng thời Nguyễn được tìm thấy ở huyện Ngọc Lặc.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Bộ sưu tập nồi, năng, niêu cổ được phát hiện ở huyện Ngọc Lặc.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Đồ đồng đồ xôi thời Lê được phát hiện tại huyện Ngọc Lặc.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Đôi lộc bình cây trúc thế kỷ XVI được phát hiện năm 1991 tại xã Phượng Nghi (Như Thanh).

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Tiền xu cổ được sưu tập ở huyện Quan Hóa.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Tiền xu cổ được xếp thành con số 990, thể hiện kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Sắc phong của vua Khải Đinh cho ông Cao Sơn Thượng đẳng thần - Họ Lê người Thổ, huyện Như Xuân.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Chiếu rương hình vuông bằng gỗ của đồng bào dân tộc Mường huyện Ngọc Lặc.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Trống lệnh của Thượng tướng thống lĩnh quân Lò Khằm Ban.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Bộ sừng trâu lớn được phát hiện tại huyện Ngọc Lặc.

Những vật dụng trong đời sống, sản xuất hàng ngày.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Cồng chiêng của đồng bào các dân tộc miền núi thường được dùng trong các lễ hội, sự kiện lớn của làng, bản.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Sáo của đồng bào dân tộc Thái.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Nhạc cụ của đồng bào dân tộc Mông.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Đồ săn bắn của đồng bào các dân tộc miền núi.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Dao, nỏ - thường được các nam giới đồng bào các dân tộc miền núi sử dụng khi đi rừng.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Dụng đánh bắt cá của đồng bào các dân tộc miền núi.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Rìu sắt của đồng bào các dân tộc miền núi.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Dụng cụ cắt lúa của đồng bào các dân tộc miền núi.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Chiếc gùi nam của đồng bào dân tộc Mông.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Chiếc gùi nữ đồng của bào dân tộc Mông.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Dụng cụ ép bông của đồng bào dân tộc Thái.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Dụng cụ cuộn sợi của đồng bào dân tộc Thái.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Khung dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Thái.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Khăn cuốn đầu, khăn lưng, chăn, váy thổ cẩm của đồng bào dân tộc miền núi.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Ống, hồ lô đựng đồ uống của đồng bào các dân tộc miền núi.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Dụng cụ đựng cá, gà và rau của đặc trưng của đồng bào các dân tộc miền núi.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Các dụng cụ đựng đồ ăn được làm từ nứa, luồng của đồng bào dân tộc miền núi.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Mâm của đồng bào dân tộc Mông.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Đèn ống được làm từ thân cây luồng của đồng bào dân tộc Mường.

Nhiều tư liệu, hiện vật “độc và lạ” của đồng bào các dân tộc miền núi tại triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

KBống - dụng cụ đựng các đồ thiêng của thầy mo.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]