(Baothanhhoa.vn) - Huyện Tĩnh Gia hiện có trên 250 di sản văn hóa (DSVH), trong đó có 32 di tích được xếp hạng. Trong số các DSVH có nhiều di sản có giá trị, tiêu biểu như: Đền thờ Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ; Đền thờ Quận công Lê Đình Châu; Di tích lịch sử và Danh lam thắng cảnh núi Am Các và địa điểm chùa Am Các...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Tĩnh Gia tập trung tu bổ, tôn tạo, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Huyện Tĩnh Gia tập trung tu bổ, tôn tạo, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Chùa Am Các (xã Định Hải), một trong những điểm du lịch tâm linh hấp dẫn du khách.

Huyện Tĩnh Gia hiện có trên 250 di sản văn hóa (DSVH), trong đó có 32 di tích được xếp hạng. Trong số các DSVH có nhiều di sản có giá trị, tiêu biểu như: Đền thờ Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ; Đền thờ Quận công Lê Đình Châu; Di tích lịch sử và Danh lam thắng cảnh núi Am Các và địa điểm chùa Am Các...

Tuy nhiên, qua đánh giá của UBND huyện, công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVH trên địa bàn vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là số lượng di tích được đầu tư tu bổ, chống xuống cấp, được xếp hạng chiếm tỷ lệ thấp so với tổng số lượng di tích trên địa bàn; công tác lập quy hoạch, khoanh vùng, cắm mốc giới bảo vệ di tích và cấp quyền sử dụng đất các cơ sở thờ tự còn chậm; hệ thống giao thông kết nối để phát huy hiệu quả giá trị của các di tích, cụm di tích, danh lam thắng cảnh... chưa đồng bộ.

Trước thực trạng trên, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu, ngăn chặn các nguy cơ thất truyền DSVH vật thể và phi vật thể, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn DSVH với phát triển kinh tế - xã hội, tháng 3-2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/HU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVH, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, đô thị hóa, giai đoạn 2018-2025”. Theo đó, nghị quyết đã đề ra các mục tiêu cụ thể đó là: Trong giai đoạn 2018-2020, tất cả các di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh được khoanh vùng, cắm mốc giới bảo vệ di tích và hoạt động theo quy định của pháp luật; các địa điểm di tích chưa được xếp hạng được kiểm kê bảo vệ; quy hoạch, mở rộng không gian di tích, cụm di tích, danh lam thắng cảnh; hoàn thành xây dựng giai đoạn 1 Đền thờ Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ; các di tích bị xuống cấp được tu bổ hoặc tu sửa cấp thiết, đặc biệt là di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh... Giai đoạn 2020-2025 hoàn thành giai đoạn 2 Đền thờ Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ; nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng, chống thất truyền 5 DSVH phi vật thể, trong đó có 1 DSVH phi vật thể được đưa vào danh mục DSVH phi vật thể quốc gia; các di tích, cụm di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh được quy hoạch tổng thể; đầu tư phát triển hệ thống giao thông kết nối nhằm phát huy hiệu quả giá trị của các di tích, cụm di tích, danh lam thắng cảnh, phát triển các tour tham quan du lịch...

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 07, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, trong đó tập trung vào nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp trong việc bảo tồn và phát huy giá trị DSVH; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện việc quản lý, bảo tồn; huy động có hiệu quả các nguồn lực để bảo tồn, phát huy giá trị DSVH; tăng cường công tác quản lý Nhà nước... Cùng với đó, UBND huyện đã phối hợp với Viện Quy hoạch và Kiến trúc tỉnh lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử và Danh lam thắng cảnh núi Am Các và địa điểm chùa Am Các. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ tu sửa cấp thiết, chống xuống cấp Di tích Quốc gia kiến trúc nghệ thuật Đền thờ Quận công Lê Đình Châu và Di tích cấp tỉnh Đình làng Bài; kiện toàn 3 ban quản lý các di tích cấp quốc gia, xây dựng quy chế hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy giá trị di tích... Về việc đầu tư, đến tháng 7-2019, huyện đã đầu tư xây mới Đền thờ Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ giai đoạn 1 là 17,7 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp 3 di tích cấp tỉnh (di tích Đền thờ Lê Trương Lôi – Lê Trương Chiến; di tích đền làng Lê và di tích đền Khánh Trạch và chùa Thiên Vương), với mức từ 300-500 triệu đồng/1 di tích. Ngoài ra, huyện đang chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng khuôn viên Đình làng Thổ Sơn (xã Nguyên Bình), với tổng kinh phí 2,7 tỷ đồng (chủ yếu là nguồn xã hội hóa), phấn đấu hoàn thiện vào quý IV-2019.

Duy Sơn


Duy Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]