(Baothanhhoa.vn) - Theo thống kê của huyện Thiệu Hóa, hiện trên địa bàn huyện có 314 di tích, trong đó có 44 di tích đã được xếp hạng, gồm 6 di tích cấp quốc gia và 38 di tích cấp tỉnh; 32 di sản văn hóa phi vật thể.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thiệu Hóa bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa

Theo thống kê của huyện Thiệu Hóa, hiện trên địa bàn huyện có 314 di tích, trong đó có 44 di tích đã được xếp hạng, gồm 6 di tích cấp quốc gia và 38 di tích cấp tỉnh; 32 di sản văn hóa phi vật thể.

Lễ hội đình - đền Đắc Châu, xã Thiệu Châu.

Để thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản, thời gian qua, huyện Thiệu Hóa chú trọng tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa nói chung, bản sắc văn hóa dân tộc nói riêng trong mọi tầng lớp nhân dân; tăng cường tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác văn hóa cơ sở; quan tâm đến công tác trùng tu, tôn tạo, nâng cấp các di tích.

Để gìn giữ và phát huy giá trị của các di tích, di sản văn hóa, trong giai đoạn 2011 – 2017, huyện đã huy động trên 30 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước và nguồn vốn xã hội hóa để tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích như: Di tích Nhà thờ họ Vương (xã Thiệu Tiến); di tích cách mạng nhà ông Lê Huy Toán (xã Thiệu Toán); Đình – Đền Đắc Châu (xã Thiệu Châu); Văn từ Bia ký - làng Đoán Phúc (xã Thiệu Phúc)... Bên cạnh đó, huyện quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựng hệ thống giao thông, các điểm vui chơi giải trí; tiếp tục tập trung lập quy hoạch tổng thể hệ thống di sản văn hóa trên địa bàn toàn huyện, quy hoạch theo vùng các cụm di tích, đặc thù của các di tích, các lễ hội, các tuyến du lịch; tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với việc phát huy giá trị lịch sử, văn hóa gắn với du lịch; quảng bá, giới thiệu tiềm năng về di sản văn hóa, du lịch, sản phẩm du lịch đặc sắc trên các phương tiện thông tin, các trang mạng xã hội, website. Cùng với đó, huyện đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển văn hóa gắn với du lịch và dịch vụ...

Không chỉ quan tâm bảo tồn các di tích, di sản văn hóa vật thể mà công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, cũng như truyền dạy sáng tạo nghệ thuật truyền thống cũng được huyện quan tâm. Một số loại hình di sản đã và đang duy trì, phát huy có hiệu quả như: Hát chèo (xã Thiệu Nguyên, xã Thiệu Công); đánh bài điếm (thôn Lam Vỹ, xã Thiệu Vũ); hát chầu văn (thôn Phác Đồng, xã Thiệu Công); nghề đúc đồng truyền thống làng Trà Đông (xã Thiệu Trung); nghề ươm tơ dệt nhiễu làng Hồng Đô (xã Thiệu Đô); nghề làm bánh đa làng Đắc Châu (xã Thiệu Châu); lễ hội làng Khánh Hội (xã Thiệu Duy); lễ hội Đình - Đền, làng Đắc Châu (xã Thiệu Châu)... Bên cạnh đó, công tác lập hồ sơ xếp hạng di tích tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trên địa bàn toàn huyện.

Đặc biệt, thực hiện Kết luận số 82-KL/TU ngày 30-5-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 – 2025, huyện đã xác định công tác quản lý các di tích, danh thắng, bảo vệ, tu bổ và phục hồi các di tích, di sản trên địa bàn là một trong những giải pháp hàng đầu. Theo đó, huyện đã tập trung kiện toàn các ban, tiểu ban quản lý các di tích danh thắng, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các luật về công tác quản lý các di tích danh thắng, kiên quyết ngăn chặn tình trạng xây dựng, mở rộng thêm các công trình khác khi chưa được cấp phép. Các xã, thị trấn chủ động phối hợp với các phòng, ban của huyện trong việc lập quy hoạch, đề xuất chủ trương hỗ trợ trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích do địa phương quản lý. Hằng năm, bố trí ngân sách và làm tốt công tác huy động xã hội hóa các nguồn lực để đầu tư bảo vệ, tu bổ, phục hồi các di tích. Đối với các di tích, danh thắng cấp quốc gia bị xuống cấp, huyện sẽ lập hồ sơ trình UBND tỉnh xin chủ trương, hỗ trợ sửa chữa, trùng tu kịp thời.


Bài và ảnh: Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]