(Baothanhhoa.vn) - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Quan Hóa đã, đang mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, được đông đảo các tầng lớp Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tạo nên sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Quan Hóa thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Quan Hóa đã, đang mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, được đông đảo các tầng lớp Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tạo nên sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Huyện Quan Hóa thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Huyện Quan Hóa luôn duy trì, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để người dân tham gia.

Nhận thức rõ vai trò của việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, ban chỉ đạo phong trào từ huyện đến cơ sở đã tập trung nâng cao chất lượng làm tiền đề quan trọng thực hiện tốt những nội dung khác. Trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, làm cho mọi người dân, từng gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị hiểu rõ ý nghĩa, nội dung của phong trào; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đưa các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của phong trào vào các nghị quyết của cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương để chỉ đạo thực hiện. Huyện Quan Hóa cũng triển khai xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước bản, khu phố để phù hợp với tình hình phát triển chung; đồng thời phổ biến, triển khai những tiêu chí của phong trào xây dựng gia đình văn hóa, bản, khu phố văn hóa tới từng bản, khu phố, từng gia đình... Việc đăng ký, bình xét, đề nghị công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ, đúng chuẩn nên số lượng, chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên...

Nhờ những cách làm phù hợp nên thời gian qua các hoạt động văn hóa trên địa bàn huyện Quan Hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn huyện có 3 xã, 34 bản, 51 cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 55% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 27% dân số luyện tập thể dục - thể thao thường xuyên. Di tích lịch sử Hang Co Phường được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia và Lễ hội Mường Ca Da được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia...

Huyện Quan Hóa cũng chú trọng việc phát triển cơ sở hạ tầng, củng cố và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể dục - thể thao; giúp nhau phát triển kinh tế; tạo lập cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; xóa bỏ các hủ tục, giữ gìn thuần phong mỹ tục, xây dựng nếp sống văn minh; hình thành môi trường văn hóa lành mạnh. Đến nay, toàn huyện có 1 trung tâm văn hóa huyện; 18/18 nhà văn hóa xã, thị trấn; 50% có nhà văn hóa bản; toàn huyện có 107 câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, 36 câu lạc bộ thể dục - thể thao. Từ các câu lạc bộ này những giá trị văn hóa truyền thống, đặc trưng của từng dân tộc được gìn giữ và phát huy, như: kéo co, đẩy gậy, tung còn, bắn nỏ, khua luống, nhảy sạp, cồng chiêng...

Để phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, huyện Quan Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, không ngừng nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản, khu phố văn hóa; tăng cường công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, gắn kết việc phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phong trào xây dựng nông thôn mới...

Bài và ảnh: Gia Bảo


Bài Và Ảnh: Gia Bảo

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]