(Baothanhhoa.vn) - Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là phong trào) có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, những năm qua, huyện Như Thanh đã triển khai các nội dung phong trào bằng nhiều cách làm phù hợp, nhằm thu hút đông đảo người dân tham gia và mang lại hiệu quả thiết thực.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Như Thanh: Quan tâm xây dựng đời sống văn hóa

Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là phong trào) có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, những năm qua, huyện Như Thanh đã triển khai các nội dung phong trào bằng nhiều cách làm phù hợp, nhằm thu hút đông đảo người dân tham gia và mang lại hiệu quả thiết thực.

Huyện Như Thanh: Quan tâm xây dựng đời sống văn hóaTiết mục văn nghệ khai trương đơn vị văn hóa tại thôn Đồng Tâm, xã Thanh Kỳ.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phong trào huyện Như Thanh, phong trào được triển khai liên tục, sâu rộng đến tận cơ sở. Qua đó, đời sống văn hóa khu dân cư được nâng cao, các hộ gia đình, khu dân cư thi đua xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa tăng theo từng năm (năm 2020 đạt 81% tăng 0,1% so với năm 2019). Người dân tích cực tham gia các hoạt động của địa phương; bài trừ tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình. Hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng diễn ra sôi nổi; những hủ tục trong đời sống, lễ tết được bài trừ; các giá trị văn hóa truyền thống được duy trì, phát huy trên cơ sở giữ nguyên hồn cốt của từng dân tộc.

Có những chuyển biến tích cực trên là do huyện xác định nội dung cốt lõi của phong trào là xây dựng gia đình văn hóa, thôn, khu phố văn hóa. Huyện đã chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt các hương ước, quy ước bản, khu phố phù hợp với tình hình phát triển chung; phổ biến, triển khai các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, thôn, khu phố văn hóa tới từng hộ gia đình để Nhân dân biết và thực hiện. Nhiều điển hình tiên tiến trong xây dựng môi trường văn hóa, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, các hoạt động tương thân tương ái xuất hiện và được nêu gương. Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ, đúng chuẩn nên số lượng và chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên.

Để phong trào triển khai hiệu quả, Ban chỉ đạo phong trào huyện thường xuyên củng cố, kiện toàn, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, từng địa phương; sơ kết, tổng kết đúc rút kinh nghiệm; nêu gương, nhân rộng các mô hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào. Tạo điều kiện cho cán bộ văn hóa, thành viên ban chỉ đạo phong trào tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ, năng lực chỉ đạo, điều hành phong trào cơ sở. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa; môi trường văn hóa; chấp hành các quy định về thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội.

Bên cạnh đó, huyện đã quan tâm xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao. Đến nay toàn huyện có 1 trung tâm văn hóa huyện; 14/14 trung tâm văn hóa xã, thị trấn đạt chuẩn; 105/165 nhà văn hóa, khu thể thao thôn đạt chuẩn. Các thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư nâng cấp, xây mới đã trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao bổ ích cho Nhân dân. Các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được thành lập và duy trì thường xuyên. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh.

Những kết quả đạt được từ phong trào đánh dấu sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cộng đồng; tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dân tộc. Từ đó, tạo động lực cho Nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng tư tưởng lành mạnh, nếp sống văn ninh, kỷ cương xã hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bài và ảnh: Thùy Linh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]