(Baothanhhoa.vn) - Xác định ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật (KHKT), công nghệ hiện đại nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, ngành y tế không ngừng đầu tư, nâng cấp hạ tầng thiết bị; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHKT và công nghệ y học hiện đại trong khám, điều trị cho bệnh nhân, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3MsOd4buTazjhu4F24buTazjDtWzhu5nhurc4bMah4bq/OEHhurU44bq/4buj4buTazjhu5NrbOG7izjhu4fhu4k44buTxJHhu5NrOOG6v+G6t+G7mTjhur9sZeG7qzjDtHnDuuG7k2s4w7Vs4bqz4buRWzjhur9s4bu54bq3OMOq4buL4buTbDEvbGEyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunTOG7g+G6t+G7gTcyPeG6s+G6vzjhu4fDs+G7k2w4w73hu5NrOOG7gXbhu5NrOOG7q23DreG7kzjDqnA4w7Vs4buZ4bq3OGzGoeG6vzgtOMO14bqwOOG7q2zhu7Hhurnhu6s4IMOVTMOV4buqMFs44bq/4buj4buTazjhu5NrbOG7izhsbeG7i+G7kzjhu4fDom044buTxJHhu5NrOOG6v+G6t+G7mTjhur9sZeG7qzjDtHnDuuG7k2s4w7Vs4bqz4buRWzjhur9s4bu54bq3OMOq4buL4buTbDggw5Xhur7DijA4w7ThurU44buRcOG7qzjhu6vGsOG7meG7k2s44buTbOG7ueG7k2s44buTbG3hu4vhu5E4QXY44burxrDGoeG7k2s44burxJHhu5FbOOG7k2zhu7nhu5NrOOG7k+G6reG7kTjFqeG7seG6t1s44buTa+G6teG7k2w44bqgOOG7q8OtOMO1bOG7o+G7k2s44buTa+G7s+G7k2s44buHw6nhu7E44bureVs44buTxJHhu5NrOOG6v2Xhu6c4bMOiOOG7q8Op4buTazjhu6tsbcOt4burOMOqw7N9OOG7h+G6u+G6oDjhu5HDouG7k2w44buTa2xtaeG7kzjhur/DveG7sVs4w73hu5NrOOG7gXbhu5NrOOG7q23DreG7kzjDqnA4w5VMw5Xhu6o4QeG6tTjhur/hu6Phu5NrOOG7k2ts4buLOOG6oDhsxqHhur84bG3hu4vhu5M44buHw6JtOOG7q8aw4buZ4buTazjDtWzhurPhu5FbOOG7h23DrOG7sTjhu6vGsMOzOOG6v2zhu5k4w6rhu4vhu5NsOOG7k2zEkeG7k1s44bur4buz4buTazjDqnl04bq/OOG7k8SR4buTazjhur/hurfhu5k44bq/bGXhu6s4w7R5w7rhu5NrWzhsbeG7i+G7sTjFqeG7seG6pTjhur9s4bqt4buROOG7qeG7leG6vzjhu6nDveG6vzjDtWzhu5vhu4M44buSbMSR4buTOOG7gcSR4buTXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p+G6vuG6t+G7p+G7q23hu5nhu5M3MjFt4buRazjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434buB4burbOG7seG7kcOqOG3hur7hu4Phu5Phu6vhu4PGsDc44bup4bur4bqgw7Thu4MuN8OBbeG7geG7q2x7OMSDOTnhu6fDgH04bOG7g21rbOG7q3s44bqjw6DDoeG7p8OAfTc44bupxrDhur8uNy8v4bq/4buB4buTXcOq4bq34buZ4burbOG6t+G7k2xs4buZ4bq3XUHhu5Mv4buB4buD4bupw7Xhu6vhu5nhu6cv4buT4buDw4Hhu6kvw6HDoDnDoy9hxIPEg+G7gcOgYeG6ocOhOTnDoOG7q+G6seG6ocOgYcOhw7Q5XeG7j+G7p2s+xrAu4bqjYcOgNzjhurfDtOG7qy43w53hu5NrOOG7gXbhu5NrOMO1bOG7meG6tzhsxqHhur84QeG6tTjhur/hu6Phu5NrOOG7k2ts4buLOOG7h+G7iTjhu5PEkeG7k2s44bq/4bq34buZOOG6v2xl4burOMO0ecO64buTazjDtWzhurPhu5FbOOG6v2zhu7nhurc4w6rhu4vhu5NsNzjDgW3hu4Hhu6tsLjfEgzk5Nzhs4buDbWts4burLjfhuqPDoMOhNzgvMuG7pmzhu5fhu5NrOMOA4buF4burOOG7k2tsbeG7i+G7kTjhu6ts4buj4buTazjhu5Ft4buTbDjhu6vDom04w5Vs4buZ4bq3OEzhu5Xhurc44bupbeG7k2w4IMOK4buL4buTbDhBbeG7i+G7kzjhu4bhurc4w7Vs4buZ4bq3OOG7q8Oy4buTbDBdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7kmzhuqvhu5E44buH4bqz4bunOMO94buTazjhu5Ns4buxOOG6v8Op4buxOOG7k2vhurXhuqA44bq/4bq14buTazjhur/hurfhu5k44bq/d+G6tzjhu5JsxJHhu5M44buBxJHhu5NbOMOK4buL4buTbDhBbeG7i+G7kzjhu4bhurc4w7Vs4buZ4bq3OOG7q8Oy4buTbDjhu4fhuqc44burbOG7teG6vzhsbeG7i+G7kzjhu5NsbcOs4buxOMO14bqwOOG7q2zhu7Hhurnhu6s44bureXPhu5NrOOG7h3lz4buTazhBdG044bur4bux4bqgw63hu5M44buqxrDhu7Hhu5NrOHlz4buTazjhu5NseXs44bunbOG6veG7sTjhu6ts4bux4bq54burOOG7k3BtOOG7qeG7mW04cTjDqnbhu5NrfTjhu6ds4bq94buxOOG7q2zhu7Hhurnhu6s44buTcG044bup4buZbTjhur/huqnhu6s44buxOMOAczjhu6ttw6zhu5M4w7Rt4buL4burOOG7q+G7seG6oMOt4buTWzjhu7E4w6rhurXhu5NrOMWp4bux4bq34buTa1s44bq/4bqp4burOOG7k+G6t+G7k2s44burbOG6ueG7k1s44buTcG044bup4buZbTjhu6nhurfhu7E44bunbOG7reG6vzjhu5HDouG6vzjDtGXhuqA44bup4bubbTjhu5Nt4buL4buxOMWp4bux4bql4buTfTjhu6ds4bq94buxOOG7q2zhu7Hhurnhu6s44buTcG044bup4buZbTjDtOG7oeG7k2s44buTa+G7teG6v3044bunbOG6veG7sTjhu6ts4bux4bq54burOOG7qcahOOG7k+G6p+G7mVs4bHDhu6c44bupxqF9OOG7p2zhur3hu7E44burbOG7seG6ueG7qzjhur9w4burOOG7qeG7n+G7k2tdXV04w4rhu4vhu5NsOEFt4buL4buTOOG7huG6tzjDtWzhu5nhurc44burw7Lhu5NsOOG6v3jhu5NrOMO04bq1OMOq4buL4buTbDhBbeG7i+G7kzjhu6vhu7HhuqDDreG7kzjhu6vDsuG7k2w44burbMO9OMOhOOG6v3fhurc44bq/4bqlOOG7k3l04bq/OOG7h3nDuuG6vzjDinA4JDjhu6vDrTjhur/hu6Phu5NrOOG7k2zhurnhu5M44buHdzjhu4dtw6zhu7E4w7Vt4buL4buTOOG7q2zhu7Xhur84bG3hu4vhu5M4w7XhurA44burbOG7seG6ueG7qzjDtGXhuqBbOGts4buF4bunOOG7q2zhurnhu5M44bur4buzOOG7k2t5dW044bq/bOG7mTjhu6nhu5/hu5NrOEHhurU44buTa3l1bTjhur9s4buZOOG6v2zDreG7qzjhu5Phuqfhu5ldOMavZeG7qzjhu5NsbcOs4buxOOG6v+G6tzjDquG7i+G7k2w44bq/ZeG7pzjhur/DveG7sTjhu4d5w7rhur844bq/bOG6u+G7kzjhu4fhu5nhurPhu5NbOOG6v2zhu7nhurc44burxrDDszjDtcOz4bunOOG7q2x1bVs4a23hu7k44buHecO64bq/OOG7kcOi4buTazjhu6nhu5/hu5NrOOG6v2zhu5k4w6rhu4vhu5NsOOG7k2zEkeG7k11dXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu4Zi4bq/OMOqbeG7i+G7q1s44bq/4bux4bufbTjhu6ts4bqz4buTazjhuqEtw6E5w6HDoVs4w4rhu4vhu5NsOEFt4buL4buTOOG7huG6tzjDtWzhu5nhurc44burw7Lhu5NsOOG7qmzhurfhu5NsOEzhu5Xhurc44buH4bqnOOG7h3nhurc4QeG6teG7mThB4bq54buTOGzhurXhu5NsOOG7p2zhu5fhu5NrOMOA4buF4burOOG7k2tsbeG7i+G7kTjhu6ts4buj4buTazjhu5Ft4buTbDhBdG04bOG7izjhu6ts4buf4buTazjhu5HhurPhuqA44buR4buV4bq/Wzjhu6tsbcOt4burOMOqw7M4bG3hu4vhu5M44buHw6JtXThM4buLOOG7q2zhu5/hu5NrOMOA4buF4burOOG7k2tsbeG7i+G7kTjhu4di4burOOG7q8OibTjDtWzhu5nhurc4bOG7leG6tzjhu6lt4buTbFs44bq/4buVOOG6v+G7o+G7k2s44bup4buxZeG7qzjDtGnhu5M44burdG04YV3DoTk5OOG7n+G7k2s44buR4bq94buxL2ttdX044bur4bu1OOG7h3Dhu5NrOGzhu5nhurXhu5M44bur4buZ4bq14buTOOG7q+G7szjDtWzEkeG7sTjhu5Ns4bq54buTOOG7n+G7k2s44buR4bq94buxOEHhurXhu5k4bOG7izjhu6ts4buf4buTazjhur9s4buZOOG7h8Ot4buTOMO1bG044burxrDhuqU4w7XDreG7qzjFqeG7seG6pV044buGbcOs4buxOOG7k+G6teG6oDjDtWzhu6Phu5NrOOG6v2zDsjhr4buV4bunOOG7p2zDqeG7kzhrbeG6pW044bunbOG7leG7k2s44bupw73hur84w7Thurfhu5k44buHcOG7k2tbOOG7q23DreG7qzjDtW3hu4vhu5E44buTbMSR4buTOMO04bu14bq/Wzjhu5HhurU44bq/4buX4buTOMO04buZw6JtOMOq4bubOOG7k2vhu7HhuqA44bq/czjhu5NsbcSp4buROOG6v2zhu4Xhu5k44buR4bq94buxWzjhu4fhuqXhu5E4w6rhuqXhu5k44bq/bGXhu6s4w7R5w7rhu5NrOOG7keG6veG7sTjhu4fDqeG7sThB4bq14buZWzjhu5Hhurfhu5NrOMO0w6JtOMO1w63hu6s4xanhu7HhuqU4w4Dhu4Xhu6s44buTa2xt4buL4buROOG7k2zhurfhu5NsOEHhurU44bq/bG7hu5NsOMOA4bqz4bq/XThMbeG7i+G7kzjhu5PhurfhuqBbOOG7kXJtOOG7k2vhurXhuqA4w6rhu4vhu5NsOEFt4buL4buTOOG6v+G7lTjhu6ts4buJOMOA4buF4burOOG7k2tsbeG7i+G7kThsc+G7kzhhOV05OTk44buR4bq94buxOMOq4buL4buTbDjhu6ds4bq74buRWzjhu6vhuq3hu5NrOGtl4bunOOG7h+G7o2044bup4buZOEF0bTjhu6vGsHl04bq/XTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLDiuG7i+G7k2w4QW3hu4vhu5M44buG4bq3OMO1bOG7meG6tzhMw7rhu6c4w5Thu7Xhur84w7ThurU4w6rhu4vhu5NsOEFt4buL4buTOOG7q3k44buTbMSR4buTOOG7q8aw4bu14bq/OOG7q2zhu7Fw4bq/OOG7qnHhu5NrOOG6vuG7o+G7k2s44bur4bqgOOG6vuG7pjhMw7rhu6c4w5Thu7Xhur9bOOG7h3nDuuG6vzjhu4fhurPhu5NsOGtt4bqzOOG6v+G6t+G7mThBw6w44bq/bGXhu6s4w7R5w7rhu5NrOMOV4bq+w4pbOOG7gcOz4bq/bDhBdjjhur9s4bqt4buROOG7qeG7leG6vzjDtWzhurPhur9sOGzhurXhu5NrWzjhur/hu5U44buTbG3DrOG7sTjhu6vGsOG6t+G7k2s44burbG3DreG7qzjDqsOzOOG6oDjhu6vDrThsbeG7i+G7kzjhu4fDom1dOOG7quG7szjhur/hu7Hhu59tOOG7k+G6reG7kTjDoTnDoTlbOMOK4buL4buTbDhBbeG7i+G7kzjhu4bhurc4w7Vs4buZ4bq3OEzDuuG7pzjDlOG7teG6vzjhu4fhuqc44buHeeG6tzhB4bq14buZOOG7qeG7tzjhu4F24buTazhs4buLOOG7q2zhu5/hu5NrOOG7keG6s+G6oDjhur9sduG7pzjhu5HDouG6v2w44bup4bufOGzhu5Xhurc4w4Dhu5Xhurc44buTw6zhu5M4IOG7gOG7qOG6tjA44bq/d+G6tzhs4bqn4buTazjhu6ZsbcO0beG7p+G7qTggTOG6tTjDlOG6t+G7kzBbOMO04bq1OGzhu4s44burbOG7n+G7k2s44burxrDhurfhu5NrOOG7q2xtw63hu6s4w6rDszhsbeG7i+G7kzjhu4fDom044buTbGXhu6s44burw6JtOEBt4buL4burOOG7kuG6t+G7kThB4bq1OMO1bOG7sThB4bu14bq/OGxt4buL4buTOOG7k+G6t+G6oF04TOG7izjhu6ts4buf4buTazjhu5PhurXhuqA44bunbHbhur84QXY44bq/bOG6u+G7kzjhu4fhu5nhurPhu5M4QeG6tTjhur/hurfhu5M44burbG3hu4vhu6c44burbeG7kTgtOOG7kcOi4bq/bDjhu5HhurPhu7E4QXRtOOG6v+G6s+G6vzjhur9sw73hur844buT4bqt4buTazjhur9sduG7pzjhu6tt4buRWzjhu4dw4buTazjhu5HDouG6v2w4QeG6teG7k2xbOOG6v+G6s+G6vzjDtOG7mcOibTjhu5HDouG6v2w44burw6Lhu5NrWzjhu5HDouG6v2w44bq/bMOyfTjhu5Phu63hu6s44buRw6Lhur9sOOG7q8aw4buZ4buTazjhur/hurPhur844burxrB5deG7k2s4bMO64bunOOG7p2xv4buTbDjhu5HDouG6v2w44buT4bqn4buZWzjhu4HDszjhu4HDouG7k2s44buRw6Lhur9sOOG7k+G6p+G7mVs4bGbhu6c44buHcOG7k2s44buRw6Lhur9sOOG7k+G6p+G7mVs4bGbhu6c4LTjhu6vhuqnhur844bq/4bqz4bq/OOG7h3Dhu5NrOOG7kcOi4bq/bDjhur9sbV1dXThMbeG7i+G7k1s4w4rhu4vhu5NsOEFt4buL4buTOOG7huG6tzjDtWzhu5nhurc4TMO64bunOMOU4bu14bq/OOG7h+G6t+G7k2s4w7RtaeG7kzjDtcOt4burOEF0bTjDiuG7i+G7k2w4QW3hu4vhu5M4QG3hu4vhu6s44buGw73hur84TOG6tTjhu5JwbTjhurPhu6c44buBduG7k2s4w7XhurA44burbOG7seG6ueG7qzg9LcWp4bux4bq34buTazjhur/hurfhu5M44burbG3hu4vhu6dbOMO0bWnhu5M4w7XDreG7qzhBdG04w4rhu4vhu5NsOEFt4buL4buTOMOKw6Lhur9sOOG7kOG6t2044bqz4bunOOG7gXbhu5NrOMO14bqwOOG7q2zhu7Hhurnhu6s44bq/4bq34buTOOG7q2xt4buL4bunOOG7q23hu5E44buRw6Lhur9sOOG6v2zhu5/hu5NrOOG6v2zhuqXhuqA44buR4bqz4buxOOG7k3BtOOG7q8Oi4buTazhsbeG7i+G7sTjFqeG7seG6pTjhur/hurfhu5ldOOG7kmvhu5nhurVtOMaw4bq3WzjDtWzhu5nhurc44bux4buTazjDqnl04buxOOG6v3fhurc4w4rhu4vhu5NsOEFt4buL4buTOOG7huG6tzjDtWzhu5nhurc4TMO64bunOMOU4bu14bq/OOG6v3jhu5NrOOG7h3nDuuG6vzjhu4fDqeG7sTjhu6t5OOG7keG6s+G6oDjDgMOiOOG7q8aww7M4QeG6tTjhu5NsbcOs4buxOOG7q2xtw63hu6s4w6rDszjhu6ttaeG7kzjhu6ttw63hu5NdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7qsaw4buZ4buTazjhu5Ns4bu54buTazjhu5Phuq3hu5E4xanhu7HhurdbOOG7k2vhurXhu5NsOOG6oDjhu6vDrTjhu6ps4bq34buTbDhM4buV4bq3OOG7h+G6pzjhur/hu5U44buTbOG7ueG7k2s4w6p5dOG6vzjhu6ds4bqz4burOOG7q8awbeG7ieG7kzjhu5Ns4bq34buTbFs4QXnDuuG7qzjDquG6ueG6v1s44buH4buVOMO04bq1OOG7k2x1OEHhurdtOOG7q8aw4buXOMO1bOG7o+G7k2s44buTbOG7mzjhur934bq3OEFt4buL4bq/OOG7k2tsbWnhu5M44bq/w73hu7FbOMO94buTazjhu4F24buTazjDlUzDleG7qjhB4bq1OOG6v+G7o+G7k2s44buTa2zhu4s4bG3hu4vhu5M44buHw6JtOEHhurXhu5k44bq/4buj4buTazjhu6vhurPhur844bqgOOG7q8OtOOG7geG7tTjhu6ds4buX4buTa1s4w5Xhur7Dils44bup4bql4buTOMOA4buxZeG7qzjhu6ts4bux4buf4bq/WzhB4bq54burOOG7q3k4QeG6tTjhu6vGsOG6t+G7k2s44burbG3DreG7qzjDqsOzOOG6oDjhu6vDrV04QHRtOOG7qeG7tTjhu6vGsMO6OGtt4but4bunOOG6v3fhurc44bq/4bqz4bq/OOG7q8aw4bq34buTazjhu6tsbcOt4burOMOqw7M44bup4bu3OOG7gXbhu5NrOOG6v+G7o+G7k2s44buTa2zhu4s4bG3hu4vhu5M44buHw6JtWzjhu5NsbcOs4buxOMO14bqwOOG7q2zhu7Hhurnhu6s44buRdG044buH4bqnOOG7h3nDuuG6vzjDveG7k2s44buBduG7k2s4QeG6teG7mTjhur/hu6Phu5NrOOG7q+G6s+G6vzjDleG6vsOKWzjhur/hu6Phu5NrOOG7q+G6s+G6vzjhuqA44burw6044buB4bu1OOG7p2zhu5fhu5NrWzjhu6nhuqXhu5M4w4Dhu7Fl4burOOG7gXnDuuG6vzjhu6ds4bq74buROC04QeG6ueG7qzjhu6t5OOG6oDjhu6vDrV044buSbHU44buH4bq74bqgOOG7kcOi4buTbDjhu5NrbG1p4buTOOG6v8O94buxWzjDveG7k2s44buBduG7k2s4w5VMw5Xhu6o4QeG6tTjhur/hu6Phu5NrOOG7k2ts4buLOGxt4buL4buTOOG7h8OibThB4bq14buZOOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqz4bq/Wzjhur9sZeG7qzjDtHnDuuG7k2s4bOG7mcOi4burOOG7h3Dhu5NrOOG6v2zhu7HhuqBp4buTOOG7keG7o+G7kzjDtWzhu6Phu5NrOOG7k2vhu7Phu5NrOOG7h3nDuuG6vzjhu6vhuq3hu5NrOMO0aeG7k1s44bq/4buj4buTazjhu6nhu7Fl4burOOG7qeG7tzjhu4F24buTazhrbXl14buTazjDquG7i+G7k2w44bq/d+G6tzjhur/hurPhur84w6rhu4vhu5NsOEFt4buL4buTOOG7q+G7meG6teG7kzjhu6vDsuG7k2w44buTa+G6teG6oDjhu5Fw4burOOG7q+G6reG7k2t9OOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqz4bq/OOG7p2zhu5fhu5NrWzjhur9s4buf4buTazjhu4HDs+G6v2w44buHw6Lhu6s44buHecO64bq/OOG7k2zhu7nhu5NrOMO1w63hu6s4xanhu7HhuqU44bur4buf4burWzjhu4HDs+G6v2w4w6rhu4vhu5NsOOG7h3nDuuG6vzjhu6ds4bqz4burOGxt4buL4buTOOG7qXThu5FbOMO1bOG7n+G7k2s44bq/bMOtOEHhurU44buH4bq74bqgOMO04buvbV044bq+4buVOOG7q2zhu4k44buT4buVbVs44bq/4bqz4bq/OOG7k2xt4buL4buROEF2OMO1bOG7meG6tzhsxqHhur84QeG6tTjhur/hu6Phu5NrOOG7k2ts4buLOCDDlUw84bq+4buSMDjhu6vGsOG7meG7k2s4w7Thu43hu5NsOEHhu7Xhur844bqgOC044buBecO64bq/OOG7h+G6pzjhu4d5w7rhur84w73hu5NrOOG7gXbhu5NrOOG6v+G6s+G6vzjhur/hu6Phu5NrOOG7k2ts4buLWzjDteG6sDjhu6ts4bux4bq54burOOG7kXRtOOG7q8aw4buZ4buTazjhur9s4bq74buTOOG7h+G7meG6s+G7kzhB4bq1OOG7h23DrOG7sTjhu6vGsMOzOGvhu5Xhu6c44bunbMOp4buTOOG7k8SR4buTazjhur/hurfhu5k44bq/bGXhu6s4w7R5w7rhu5NrOMOV4bq+w4pbOMOq4bql4buZOEHhu4s44bupw73hur84w7Vs4bub4buDOOG6v2zhu5k44buSbMSR4buTOOG7gcSR4buTXTjhu6rhu7M44buT4bqt4buROMOhOWHDozjhu4fDreG7kzjhu5PhurfhuqBbOOG7k2vhurXhu5NsOOG6oDjhu6vDrTjhu4fhuqc44bq/4buVOMOgw6A44buTbG3hu4vhu5E4QXY4w5VMPOG6vuG7kjjhu4d5w7rhur844bunbGk44buB4bux4bqg4buL4burfTjhu6ts4bu14bq/OGxt4buL4buTOGvDqeG7kzhhOTk44buHw6w44bur4bq1bTjhu5NrbG1p4buTOOG6v8O94buxOMO1bOG7meG6tzhsxqHhur844bq/ZeG7pzjhu5Nr4bq14buTbDhB4bq1OOG7q8awaeG7kzjDoF3huqM5OTjhu4fDrDjhu6vhurVtOOG7k2tsbWnhu5M44bq/w73hu7E44bq/d+G6tzjhur/hurPhur84w6rhu4vhu5NsOEFt4buL4buTWzjhur/hurPhur844buHc+G7kzhBw7M44burxrDhu7Xhur844burbOG7sXDhur844bur4bux4bqgw63hu5M44burw7Lhu5NsWzjhu6vhu7HhuqDDreG7kzhs4bux4bqg4buL4buTXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu4bhu4k4QW3hu4vhur84w73hu5NrOOG7gXbhu5NrOMOVTDzhur7hu5I44burxrDhu5nhu5NrOOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqz4bq/OMOV4bq+w4o44buHw6Lhu6s4bG3hu4vhu7E4xanhu7HhuqU44bq/4bq34buZWzjhu5Nr4bq14buTbDjhuqA44burw6044buH4bqnOOG6v2x3OOG7h3Dhu5NrOOG7h8Op4buxOOG7q3k44burxrDhurfhu5NrOOG7q2xtw63hu6s4w6rDs1s4w7Vt4buTbDjhu6dsbjjhur9s4buZOOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqz4bq/OOG7k2tsbWnhu5M44bq/w73hu7E4w5VMPOG6vuG7kls44buTbG3DrOG7sTjhu6ttw63hu5M4w6pwOMO1bOG7meG6tzhsxqHhur844buRdG044buHecO64bq/OOG7k2tsbWnhu5M44bq/w73hu7FbOMO94buTazjhu4F24buTazjhu6dsduG6vzhBdjjhur/hu6Phu5NrOOG7q+G6s+G6vzjDleG6vsOKWzhs4bq14buTazjDtOG7mcOi4burOOG6v+G6s+G6vzjDteG6sDjhu6ts4bux4bq54burOOG6v+G6t+G7mTjhu4fhuqc44buHecO64bq/OOG7q8awbeG7ieG7kzjDtWzhurdtOOG7q2zhurXhu5NsOOG6v+G7o+G7k2s44burw6JtOOG6v+G6s+G6vzjDquG7i+G7k2w4QW3hu4vhu5M44bur4bux4bqgw63hu5M44burw7Lhu5NsWzjhu6vhu7HhuqDDreG7kzhs4bux4bqg4buL4buTXTjhu6rGsOG7meG7k2s44buH4buVWzjhur/hu5U44buTbG3DrOG7sTjhu6nhurPhu5NrOMO1bcOt4buTOOG7q8awbeG7ieG7kzjDtWzhurdtOGxt4buL4buxOMWp4bux4bqlOOG7k2x5ezjDteG6sDjhu6ts4bux4bq54burOMOA4buF4burOOG7k2tsbeG7i+G7kTjhur7huqBqxrDhurfDoWEtYVs44buS4buo4buCWzjhur7hu4LhurZbOOG7qOG6vuG6vjhB4bq1OOG7psaw4buZS8av4bumOOG7q8aw4buZ4buTazjhur9s4bq74buTOOG7h+G7meG6s+G7kzhB4bq1OOG7q2zhu4Phu5k44buB4budbTjhu4dtw6zhu7E44burxrDDszjhu7Hhu5NrOOG7q2x5OOG7p2xxbTjhu6vDom04w4rhu4vhu5NsOEFt4buL4buTOOG7huG6tzjDtWzhu5nhurc44burw7Lhu5NsfTjhu6ds4bq94buxOOG7q2zhu7Hhurnhu6s44buTcG044bup4buZbTjDtcOt4burOGzDuuG7pzhBdG044bunbOG6veG7sTjhu6ts4bux4bq54burOOG7kcO5OOG7h23DrOG7sTjhu6vGsMOzOOG7gcOzOOG7q+G6ueG7qzjDtWzhu6Phu5NrOGzhurnhu7E44buR4buj4buTOEHhurU4w7XhurA44burbOG7seG6ueG7qzjhu6ts4bq34bqgOOG7keG6s+G7sTjhur9s4buZOOG7q8awZzhB4bq14buTazjhu4Hhurc44bupczjhu6lt4buTbDjDquG6q+G7k2s44bunbHlz4buTazjhu6ds4bqz4bunOOG7q+G7tTjhu4dw4buTa304w7XhurA44burbOG7seG6ueG7qzjhur/hurfhu5M44burbG3hu4vhu6c44burbeG7kTjhu5HDouG6v2w4xanhu7Hhurc44buB4bq3OOG7q8aw4buZ4buTazjhu4dtw6zhu7E44burxrDDszjhu6tt4buROMOq4bq74buROOG7qW3hu5NsOOG6v+G7lTjDtOG7seG7oeG7k2s44burbOG7o+G7k2s44burxrDhurNtOOG7p2zhuqVtOOG7q8OibTjDiuG7i+G7k2w4QW3hu4vhu5M44buSbG19OOG7p2zhur3hu7E44burbOG7seG6ueG7qzjhu5NwbTjhu6nhu5ltOOG6v+G6qeG7qzjhu4HDojjhu4HhurXhuqA44buHbcOs4buxOOG7q8aww7M44buRcOG7qzjhu6nhu584w6rhu4vhu5NsOOG7k2vhu5nDom04w7Vs4buZ4bq3OOG7gcOiOOG7geG6teG6oDgtOOG7q+G6szjhu6vGsOG6teG7k2s44burw6JtOMOK4buL4buTbDhBbeG7i+G7kzjhu4bhurc4w7Vs4buZ4bq3OOG7q8Oy4buTbDjhu6ps4bq34buTbDhM4buV4bq3fTjhu6ds4bq94buxOOG7q2zhu7Hhurnhu6s44buTcG044bup4buZbTjhu6vhurNtOOG7q8Oi4buZOOG7gcSR4bqgOOG6v2zhuqvhu5NrOOG6v2zhu4Xhu5k44burxrB5dOG6vzjDtWx04bunOGvhu59tOMOq4bqr4buTazhrxJHhu5M44bur4bu1OOG7q2zEkeG7kzjhu6vDom04w4rhu4vhu5NsOEFt4buL4buTOOG7huG6tzjDtWzhu5nhurc4w7Vs4buxOEHhu7Xhur844buSa8ah4bq/OMOUYuG6v11dXX044buTa2xtaeG7kzjhur/DveG7sTjFqeG7seG6oDjhu6vGsG/hu5NsOEHhurU44bup4bql4buTOMOA4buxZeG7qzjhu6ts4bq14buTbDjhur/hu6Phu5NrOOG7kXDhu6s44bup4bufOOG7qeG6peG7kzjhu6ds4bq74buROOG7q+G7szjhu4F5w7rhur84w7Rt4buL4buxOOG7q8aw4buZ4buTazjDtOG7jeG7k2w4QeG7teG6vzjhu6ts4bux4buf4bq/OOG7h+G7o+G7k2s44bqgOGvhu5Xhu6c44bunbMOp4buTOOG7h23DrOG7sTjhu6vGsMOzOOG7kXDhu6s44bup4bufOMOq4buL4buTbH044buTa2xtaeG7kzjhur/DveG7sTjhu6l54buxOOG7q8Op4buROEHhurU4w6rhuqXhu5k44bur4buh4buTOGtt4buf4buTazjhu4F5w7rhur84w7Rt4buL4buxOMWp4bux4bqiOOG6v3fhurc44burw7Lhu5NsXV1dOMWo4bux4bq3OOG7q2zhu7Xhur84bG3hu4vhu5M44buHw6w44bur4bq1bTjhu4fhuqc44buH4bq14buZOOG7q8Oi4buZOOG7h3nDuuG6vzjhu5NsbcOs4buxOMOq4bqz4bq/OOG7qeG7jVs4w7XhurA44burbOG7seG6ueG7qzhBbWnhu5M44buT4bqp4buROEHhu7nhu5NrOMWp4bux4bqgOOG7q8awb+G7k2w4w7XhurA44burbOG7seG6ueG7qzjhu6dsduG6vzhBdjjhur/hu6Phu5NrOOG7q+G6s+G6vzjDleG6vsOKOOG7q8OibTjhur/hurPhur84w6rhu4vhu5NsOEFt4buL4buTOOG7q8aw4buZ4buTazjhu6vDsuG7k2xbOGtt4bql4buROOG7q+G6pW04w6rhu4vhu5NsOOG7k2zEkeG7kzjhur9s4buZOOG7q+G7seG6oMOt4buTOOG7q8awaeG7k1s44burbcOt4burOMO1beG7i+G7kTjhur9sbTjhu6dsbjjhur9s4buZOGtt4bq3OOG7h2/hu5NsOMOq4buL4buTbDjhu5NsxJHhu5NdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7kmvhurXhu5NsOOG6oDjhu6vDrTjhu4fhuqc44buHw6w4xrDhurc44buRduG6vzjhu6ttaeG7sTjhu4fDreG7kzjhu5Phuq3hu5E4w6E5w6HhuqNbOOG7k2tsbWnhu5M44bq/w73hu7E44bup4bql4buTOMOA4buxZeG7qzjhu4d5w7rhur84buG7qzjhu5NsZeG7qzjDoTjhu6nhuqXhu5M44bunbOG6u+G7kTjhu4fhu6Phu5NrOOG7h3nDuuG6v1s44burbOG7teG6vzjhu6ds4bq74buROMOq4bql4buZOEHhu4s44bupw73hur84w7Vs4bub4buDfTjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s44bqvOMOq4buL4buTbDhBbeG7i+G7kzjhu6vGsMO5OMO0aeG7kzjhu6ts4buD4buZOGx5dOG7k2s4w6rhu4vhu5NsOEFt4buL4buTOOG7q2zhu6Phu5NrOOG7kW3hu5NsfThhOTkoOOG6v3M44bupw7k44bqgOOG7q8OtOMO94buTazjhu4F24buTazjhur/hu6Phu5NrOOG7k2ts4buLOOG7q2zhu6Phu5NrOOG7q23hu5NbOOG6v2zhu7HhuqDhu4nhu5M44buHcW044bup4bufOOG7q8aw4buZ4buTazjDleG6vsOKfTjDveG7k2s44buBduG7k2s44buRdG04buG7qzjhu5NsZeG7qzhhOTjDteG6sDjhu6ts4bux4bq54burOOG6v+G6t+G7mVs4w7XhurA44burbOG7seG6ueG7qzjhu6ttaeG7kzjhu6ttw63hu5M44burxrDhu5nhu5NrOOG6v2zhurvhu5M44buH4buZ4bqz4buTOEHhurU44buHbcOs4buxOOG7q8aww7NdOOG7kmtsbWnhu5M44bq/w73hu7E44bup4bql4buTOMOA4buxZeG7qzjhu5Fw4burOOG7qeG7nzjDtOG7mcOibTjhu6ts4bux4buf4bq/Wzjhu4F5w7rhur84w7Rt4buL4buxOOG6oDhsxqHhur844bq/cTjhu6vGsOG7seG6oMOs4buTWzjhu5Nr4bux4bqgaeG7kzjDtG3hu4vhu7E4w7ThurXhu5E44burbOG7seG7n+G6vzhB4bq1OOG7q2zhu7Xhur844bunbOG6u+G7kTjDquG6peG7mThB4buLOOG7qcO94bq/OMO1bOG7m+G7g1044buSa2xtaeG7kzjhur/DveG7sVs4w73hu5NrOOG7gXbhu5NrOEHhurU44bq/bOG7seG6oOG7ieG7kzhrbeG6t+G7mTjhu6ttw63hu5M4w6pwOMOVTMOV4buqOOG7q8aw4buZ4buTazjDgOG7heG7qzjhu5NrbG3hu4vhu5FbOOG6v2zhurvhu5M44buH4buZ4bqz4buTWzjhu6ds4bq94buxOOG7q2zhu7Hhurnhu6s4QeG6tTjhu4dtw6zhu7E44burxrDDs11dXTjhu4bhu4k4bOG7meG6teG7kzjhu6ts4bq14buTbDjhu6ts4bqp4buTazjDtMO6bVs44burbHVtOGtt4bq34buTOOG7q3RtWzjhu5Nr4bq14buTbDjhuqA44burw6044burbcOt4bunOOG7q3bhur844buHw6nhu7E44bureThs4buLOOG7q2zhu5/hu5NrOMO0eeG7sTjhu6vGsOG7uThB4bq1OOG7q8aw4bux4bqgw6zhu5M44bur4bqlbThsb+G7k2w44bql4buTbDjhuqA44burw6044burw6JtOOG6v+G6s+G6vzjDquG7i+G7k2w4QW3hu4vhu5NdOOG7qsawbeG7ieG7kzjDtWzhurdtOOG7q2zhu7Xhur84bG3hu4vhu5M44bq/4buVOGxt4buL4buxOMWp4bux4bqlOOG6v2x5c+G7k2s44burxrBv4buTbDjDveG7k2s44buBduG7k2s44burbOG6teG7k2w44bur4bu14buxOMOVTDzhur7hu5I44burxrDhu5nhu5NrOOG6oDjhu4F5w7rhur9bOOG7k8SR4buTazjhur/hurfhu5k44bq/bGXhu6s4w7R5w7rhu5NrOOG6v2zhuq3hu5E44bup4buV4bq/OEHhurU4w6rhuqXhu5k4QeG7izjhu6nDveG6vzjDtWzhu5vhu4M44bq/cOG7k2s44buH4buh4buTa304w4DEkeG6oDjhu4Hhu7Xhu5NrWzjDquG6t+G7kzhs4bq14buTbDhB4bq1OOG7q8awbeG7ieG7kzjDtWzhurdtOOG7q2zhu7Xhur84bG3hu4vhu5M44bq/czjhur9sw61bOOG6v2xu4buTbDjhu6nhurPhur9sOGxyOOG7q8aww7o44bq/bOG7seG6oOG7ieG7kzhrbeG6t+G7mTjDteG6sDjhu6ts4bux4bq54burOOG6v+G6t+G7mTjhu6vGsOG7meG7k2s44bq/bOG6u+G7kzjhu4fhu5nhurPhu5NbOOG7h23DrOG7sTjhu6vGsMOzOMOq4buL4buTbF04w5Vs4bux4bqgw63hu5M4w7VsbuG6v2w44bq/4bqz4bq/OOG6v3M44bupw7k4w5Xhur7Dils44bq/4bqz4bq/OOG7geG7meG6t+G7k2w44buTa2xt4buL4bunOGzhu5nDouG7qzjhu4dw4buTazjhu6vGsOG7meG7k2s4w7Thu43hu5NsOEHhu7Xhur844bqgOC044buBecO64bq/OOG7k2tsbWnhu5M44bq/w73hu7FbOMO94buTazjhu4F24buTazjhur/hu6Phu5NrOOG7k2ts4buLOOG6v+G6t+G7mVs44bq/4buj4buTazjhu5NrbOG7izjhu6lt4buTbDhsxqHhur844burxrDhu5nhu5NrOOG6v2zhurvhu5M44buH4buZ4bqz4buTOEHhurU44buHbcOs4buxOOG7q8aww7M4w6rhu4vhu5NsOCDDveG7k2s44buBduG7k2s44burw604w6rhurXhu5k4a+G7n+G6vzjhu6vGsOG7meG7k2s44buHbcOs4buxOOG7q8aww7M44buRcOG7qzjhu6nhu584w6rhu4vhu5NsfTjDveG7k2s44buBduG7k2s44bq/4buj4buTazjhu5NrbOG7izjhu6rhu4PDtOG7g2zhu4Phurfhu6tsOOG7q8aw4buZ4buTazhscjjhu6vGsMO6OOG6v2zhurvhu5M44buH4buZ4bqz4buTOEHhurU44buHbcOs4buxOOG7q8aww7M44bur4buzOMOA4bq3fTjDveG7k2s44buBduG7k2s44bupbeG7k2w4bMah4bq/OOG7p2zEkeG7kzjhu6vhu7c44burxrDhu5nhu5NrOOG6v2zhurvhu5M44buH4buZ4bqz4buTOEHhurU44buHbcOs4buxOOG7q8aww7NdXV0wfTjhu5NrbG1p4buTOOG6v8O94buxOOG7qeG6peG7kzjDgOG7sWXhu6s44bq/4bqz4bq/OMO04buZw6JtOOG7q2zhu7Hhu5/hur9bOOG7gXnDuuG6vzjDtG3hu4vhu7FbOOG7q2zhu7Xhur844bunbOG6u+G7kTjhur9sw73hur844buT4bqt4buTazjDquG6peG7mThB4buLOOG7qcO94bq/OMO1bOG7m+G7gzjhu5F0bV044buSa+G7meG6tW04xrDhurdbOOG7h+G7iTjhu6ttw63hu5M44burdG044bq/bHc44buHcOG7k2s4w7Vt4buJ4buROOG7qeG7meG6s+G7qzjhu6vhu5/hu6s4w6rhu4vhu5NsOOG7q+G6ueG7qzhB4bq1OOG6v+G7seG7k2s4w73hu5NrOOG6v+G6s+G6vzjhu4HDs+G6v2w4QXY4w7XhurA44burbOG7seG6ueG7qzjDleG6vsOKOOG7q8awb+G7k2w44buHcDjhur/hurfhu5lbOOG6v2xl4burOMO0ecO64buTazjhur/hurfhu5lbOOG7k2vhurXhu5NsOOG6oDjhu6vDrTjhu6ttw63hu6c44burduG6vzjDtWzhu7HhuqDDreG7kzjDtWxu4bq/bFs44buHcOG7k2s4QW1p4buTOOG7h3BtOOG7k2t4OOG6v+G6s+G7kzjDqnBbOOG6v+G7o+G7k2s44bq/bMO94bq/WzhBbWnhu5M44bq/bMO94bq/OOG7q27hur9sOOG6v+G7teG6vzjhu6tv4buROOG7q+G7l21bOOG7qeG6s+G7k2s44burw6Lhu5k44buTbG3DrOG7sTjhu6nhurPhu5NrOMO1bcOt4buTOOG6v+G6pW044burbcOt4buTfTjhu5PEkeG7k2s44bq/4bq34buZOOG6v2xl4burOMO0ecO64buTazjhur/hurPhur844buHw6w44bur4bq1bTjhu5NrbG1p4buTOOG6v8O94buxOOG7q2zhu4Phu5k4bHl04buTazh54buxOOG7q21p4buTOEHDrDjhu6tu4buTbDjDveG7k2s44buBduG7k2s44burbOG7teG6vzjhu6ttxKnhu5M44burxrDhu5nhu5NrOGzhu5nDouG7qzjhu4dw4buTazjDleG6vsOKXTjhu4bhu6Hhu5NrOOG7q2x1bVs44bq/bMOyOOG7h8Oi4buZOOG6v+G6s+G6vzjhur9zOOG7qcO5OOG6oDjhu6vDrTjhu6vhurnhu6c44burxrDhu7Hhu5NrOOG7h+G6teG7mTjhu6vDouG7mVs4w6pxOOG7qeG7seG7k2s44buTa+G7seG7oeG7kzjhu5NsxJHhu5M4w7Thu7Xhur844bq/bOG7seG6oGnhu5M44buR4buj4buTOOG6v+G7lTjhur9sZeG7qzjDtHnDuuG7k2t9OGxt4buL4buTOOG7h8OibThs4buV4bq3OOG6v3M44bupw7k4bMOiOOG7q8Op4buTa1s44burxrDhurfhu5NrOOG7q2xtw63hu6s4w6rDszjhuqA44burw619OOG7h+G6u+G6oDjhu5HDouG7k2w44buTa2xtaeG7kzjhur/DveG7sTjDtWzhu5nhurc4bMah4bq/Wzh54buxOOG7q21p4buTOEHhurU44burw6Lhu5k44buHcOG7qzjhu6ds4bqzOOG7kXDhu6s44bup4bufOMO14bqwOOG7q2zhu7Hhurnhu6s44bq/bOG7seG6oGnhu5M44bupxJHhu7E44burbOG7sXDhur844bq/4bqz4bq/OMO04buN4buTbDhB4bu14bq/OOG7kXhtOOG7k2zGoeG7k1s44bq/w6nhu5M44burbG3DreG7q104xajhu7Hhurc44buH4buVWzjhu6vhu7Phu5NrOMOqeXThur844burbOG7teG6vzhsbeG7i+G7kzjhu4HDs+G6v2w4QXY4w7XhurA44burbOG7seG6ueG7qzjhur/hurfhu5k44buTa+G6t+G7k2s44burw6nhu5E4QXRtOOG6v+G6s+G6vzjDquG7i+G7k2w4QW3hu4vhu5M44buqxrDhu7Hhu5NrOHlz4buTa1s44burbcOt4buTOOG7h8Ot4buTOOG7k+G6reG7kTjDoTnDoeG6ozjhu6ps4bq34buTbDhM4buV4bq3OOG7q8aww7k44burbOG6teG7k2w44burxrDhu7Hhu5NrOOG7q8SR4buROOG6oDhsxqHhur844bq/4buj4buTazjhu5NrbOG7izjhur/hurfhu5k44bq/d+G6tzjDtWzhu7E4QeG7teG6vzjDiuG6qeG6vzjhu5Ftw6zhu5M44buqxrDhu7Hhu5NrXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzjhu6nhu6vhuqDDtOG7gy434bur4buDw4Dhu6st4bq3w7Rta+G7k3s4xrBta2zhu6t9NzIx4bup4burxrDhu5nhu5NrMsOK4bq1bThB4bq1OOG6peG7k2x7OOG7qsaweXXhu5NrOEtt4bq34buTazEv4bup4burxrDhu5nhu5NrMjEv4bunMg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]