(Baothanhhoa.vn) - Thời gian gần đây trên địa bàn TP Thanh Hóa xuất hiện tình trạng học sinh, sinh viên, nhất là học sinh các trường THCS, THPT có hiện tượng sử dụng chất gây nghiện, gây ảo giác mạnh, khiến các bậc phụ huynh hoang mang, lo lắng.
eU/huqDDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buow7PDk+G7ruG7mEdBw7154bus4buu4buwxqDhu5ZOw73Ds1Ym4buK4buWw4Hhu67hu7BWJsSo4buW4butw4Hhu6hP4buc4buWTsOB4buWTuG7uMOCw4Ek4bqmw4Hhu5ZOQuG7lsOB4buCT8SQ4buWw4Hhu67hu4zhu5ZPw4Hhu67hu7Dhuqzhu5ZOw4F5L+G7rOG7ruG7sMag4buWTsO9eeG7rOG7ruG7sMag4buWTsO9T+G7ouG7gsOB4busw5Phu5ZP4butw4Hhu6zDk+G7lk/DgSTDk+G7iuG7lsOB4busI8OB4buEWeG7lk7DgeG7gk/hurrhu67DgU7hurgmw4Hhu5ZOT8OTSuG7lnkv4bus4buu4buwxqDhu5ZOw715L0/huqDDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buo4bqnR8OC4buEQcO9eUfhu5TDvcOzT+G7pMOTw4FOw5PDguG7lsOBTuG6vOG7lsOBRuG6uCbDgeG7ruG7sOG7iuG7lsOBRuG7jsOCw4Hhu4bhuqbhu5bDgcOzbMOBw7NPw4Lhu5ZPw4Hhuqfhu5rDgsOBKlbhurrhu67DgU/Dk0rhu5bDgeG7ruG7jOG7lk/DgeG7ruG7sOG6rOG7lk7DgU/hu6Lhu4LDgeG7rMOT4buWT+G7rcOB4busw5Phu5ZPw4Ekw5Phu4rhu5bhu63DgeG7lk/hurrhu67DgeG7mOG6psOBT+G7ouG7gsOB4busw5Phu5ZPw4Hhu4LhuqThu4LDgeG7ruG7sOG7tOG7pOG7lk7DgcOz4bqnOG/hu63DgcOz4bqnbMOzw4Hhu4Lhu5rDgU/Dk0rhu5bDgeG7ruG7tOG7puG7lk7DgeG7rCPDgeG7hFnhu5ZOw4Hhu4JP4bq64buuw4FO4bq4JsOB4buWTk/Dk0rhu5bhu63DgU7hurgmw4HhuqjGoMOBTsOT4bqk4buCw4Hhu5Thuqzhu5ZP4butw4Hhu5JPw5Phu4jhu5bDgeG7guG6pOG7gsOB4buGw4rhu4LDgeG7qE9Zw4FPVibhu5ZPw4FPxqDDguG7lk7DgeG7lMOC4buWTuG7rcOB4buYxqDDgeG7mEPhu5ZO4buveS9H4buUw715L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9eUfhu5TDvXnDk+G7lE7DgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buE4buuT1bhu5Thu4bDgcOTOEfhu5bhu65H4buwQcOB4bus4buuJuG7mEfDuUElw5Phu4Thu65P4burw4HhurLDgMOA4buoKuG7scOBT0fDk05P4buu4burw4Hhuq7huqDEguG7qCrhu7FBw4Hhu6zhu7Dhu4LDuUEvL+G7guG7hOG7luG7r+G7hsOCxqDhu65Pw4Lhu5ZPT8agw4Lhu68k4buWL+G7hEfhu6zhu5Lhu67GoOG7qC/hu5ZHJeG7rC/huqLDg+G6oMODL+G6osOA4bqu4buEw4PhuqDhuq7huqLhurThuqLhuqLhu67huqLhurLEgsSCw4Phu5jDgOG7r+G7kOG7qE7hu6nhu7DDueG6tuG6ouG6tkHDgcOC4buY4buuw7lBw7NWJuG7iuG7lsOB4buu4buwVibEqOG7luG7rcOB4buoT+G7nOG7lk7DgeG7lk7hu7jDgsOBJOG6psOB4buWTkLhu5bDgeG7gk/EkOG7lsOB4buu4buM4buWT8OB4buu4buw4bqs4buWTsOBT+G7ouG7gsOB4busw5Phu5ZP4butw4Hhu6zDk+G7lk/DgSTDk+G7iuG7lsOB4busI8OB4buEWeG7lk7DgeG7gk/hurrhu67DgU7hurgmw4Hhu5ZOT8OTSuG7lkHDgSXDk+G7hOG7rk/DuUHhurLDgMOAQcOBT0fDk05P4buuw7lB4bqu4bqgxIJBw4Evw715L0fhu5TDvXkv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDjDguG7qOG7rsOTxqDhu5ZBw704UOG7lk7DgcOC4buWw4Hhu6hP4bu04buk4buWTsOBYVDhu5ZOw4Hhu51K4butw4HDs2zDgcOzT8OC4buWT8OB4bqn4buaw4LDgeG7rlYm4buK4buWw4Hhu67hu7BWJsSo4buWw4EkxKjDgeG7ruG6pOG7gsOBT+G6rMOTw4Hhu4LDncOCw4Hhu65PVlHhu4LDgeG7mOG6pMOBRsOTSuG7lsOB4buuI8OBJOG6psOB4buC4buew4Hhu5Quw4Hhu67huqzDk8OB4buC4bqk4buCw4Hhu67hu7Dhu7Thu6Thu5ZOw4FP4bui4buC4buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvcOzT8OT4buIVsOB4buu4bqkw4HhurtOViZM4buWw4FlT0Phu4LDgcOpQOG7guG7rcOBYVPDk8OB4buu4buw4bu0xajhu5ZOw4FhU8OTw4E44bqo4buWT8OB4bus4bqk4buuw4FGw5PEqFbDgeG7ruG7sMOCw4Hhu65Tw5PDgeG7qE/huqzhu5TDgSTEqMOB4buUw4LDgeG7rlcm4butw4E4UOG7lk7DgcOC4buWw4HDs2zDgcOzT8OC4buWT8OB4bqn4buaw4LDgeG7gk/GoMOB4buGw5Phu4jhu67hu6vDgcOp4bumw5PDgeG7hFnhu5ZOw4Hhu6xAw4Hhu67hu5zDgeG7lOG7nMOB4buCw53DgsOBTsOTw5nDk8OB4buu4buww43hu63DgUbEkOG7gsOB4buGw5NK4buuw4Hhu5jhuqbDgeG7mOG7tsOCw4Hhu65WVMOTw4FP4bui4buCw4Hhu6zDk+G7lk/hu63DgeG7rMOT4buWT8OBJMOT4buK4buW4butw4Hhu65Tw5PDgeG7qE/huqzhu5TDgeG7lMOCw4Hhu65XJsOBRuG6qsOB4buoT1bhu5bhu63DgeG7ruG6vuG7lMOB4buCT+G6uuG7rsOB4buUw4LDgeG7rlcmw4Ek4bqmxqDDgeG7rOG7psOTw4Hhu5jhuqTDgeG7guG6uCbhu63DgeG7rk/huqjGoMOB4buUU+G7gsOB4bus4bq6JsOB4buST1Dhu63DgeG7rsOT4buWT8OB4buE4bq8VsOB4buuT1ZR4buCw4Hhu5jhuqTDgUbDk0rhu5bDgeG7riPigKbDgeG7hOG7gOG7lsOBRuG7iOG7lsOB4buWTlYmw4FPw5NL4buUw4Hhu4JPxqDDgeG7lk7hu7Thu6TDk8OB4busI8OB4buEWeG7lk7hu63DgU7hurgmw4HhuqjGoMOBTsOT4bqk4buC4butw4Hhu5LDkuG7gk/DgeG7rk/DkuG7gk/hu63DgeG7ruG6rMagw4Hhu6xAw4Hhu5hKw4Hhu65PVlPhu4Lhu6/DgeG6uVPhu67DgeG7rFHDgUZRw5PDgeG7ruG7tOG7puG7lk7DgeG7guG7nOG7lsOB4buCUcOB4buu4buM4buWT8OB4buY4bumw5PDgeG7hFnhu5ZOw4Hhu65PVlHhu4LDgeG7mOG6pMOBRsOTSuG7lsOB4buuI+G7rcOB4oCc4buC4buew4Hhu5Qu4oCdw4FGS8OB4buYUMOTw4Hhu5JIxqDDgU/hu6Lhu4LDgeG7rMOT4buWT+G7rcOB4busw5Phu5ZPw4Ekw5Phu4rhu5bDgSThuqbGoMOB4buC4bqk4buCw4FPxqDhuqzhu67DgUZT4buWTsOB4buoT+G6rOG7lMOB4buuU8OTw4Hhu5ZP4bu0w4HigJzhu6xPw5Phu6jigJ3DgeG7lMOCw4Hhu65XJuG7rcOB4buu4buwU+G7lMOB4buCQ+G7qOG7rcOBRuG7nMOTw4Hhu5bhu6bDgeG7rk9W4buK4oCmeS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvcOz4buw4bu0w5nhu4LDgeG7ruG7jOG7lk/DgU/hu4zhu5ZPw4Hhu67hu7Dhu4rhu5bhu63DgThQ4buWTsOBw4Lhu5bDgeG7rk/huqbhu5ZPw4Hhu6hPUcOBw7NPw4Lhu5ZPw4Hhuqfhu5rDgsOBRuG6qsOB4buoT1HDk8OBT+G7puG7qMOBJMOZw5PDgeG7gk/DkuG7lk/DgeG7qlYmxKjhu5bDgeG7guG6pOG7gsOB4buoT+G7tOG7pOG7lk7hu63DgSrhuqrDgSThuqbDgeG7guG6pOG7gsOB4buWT+G6psOB4buu4buw4bu04buk4buWTsOBRuG6vibDgeG7lOG6rOG7lk/DgeG7rlYm4buK4buWw4Hhu67hu7BWJsSo4buWw4Hhu5bhurjhu5ZOw4Hhu4LDgsagw4Hhu5ZPw4rhu5bDgeG7rk/hu7bhu4LDgSThuqbDgT/DgeG7rk/hu7bhu4LDgeG7guG6qOG7lk/DgU7Dk+G6pOG7gsOB4buCT8agw4FP4bui4buCw4Hhu6zDk+G7lk/hu63DgeG7rMOT4buWT8OBJMOT4buK4buWw4Hhu5JPUOG7lk7DgeG7rCPDgeG7hFnhu5ZOw4Hhu4LhuqThu4LDgeG7mMag4bqsw5PDgeG7lMOCw4Hhu65XJuG7rcOB4oCc4buC4buew4Hhu5Qu4oCdw4Ek4bqmw4Hhu65PVlHhu4LDgeG7mOG6pMOBRsOTSuG7lsOB4buuI+G7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw704UOG7lk7DgcOC4buWw4Hhu4LhuqThu4LDgeG7qE/hu7Thu6Thu5ZOw4Hhu67hu7Dhu4rhu5bDgUbhu47DgsOB4buG4bqm4buWw4Hhu65P4bqm4buWT8OB4buoT1HDgUbhuqrDgeG7rk/hu7Thu6Thu5ZOw4EqVibhu4rhu5bDgeG7qE9Rw5PDgU/hu6bhu6jDgSTDmcOTw4Hhu4bDguG7lsOBTsOT4bqk4buUw4FPw5NKVsOB4buC4bqk4buCw4Hhu67hu7Dhu7Thu6Thu5ZOw4FP4bui4buCw4Hhu5LDk0vhu5TDgeG7ruG7sMOC4butw4FOw5PhuqThu5TDgeG7rOG6pOG7rsOBT8ag4bqs4buuw4FGU+G7lk7DgeG7lFbDgsOB4buG4bqk4buWw4FGUsOBQuG7luG7rcOB4buW4bu0w5nhu4LDgVZR4buWTsOB4buu4bqsw5PDgeG7guG6pOG7gsOB4buCVOG7lk7DgeG7ruG7sOG7tOG7pOG7lk7DgU/hu6Lhu4LDgUZLw4Hhu6hP4bqk4buuw4FPw5NK4buWw4Hhu5Lhu47hu6jDgeG7rk/hu6TDk8OB4buC4bqk4buCw4FGUcOTw4Hhu67hu7Thu6bhu5ZOw4Hhu4bhuqThu5bDgeG7rk9WUeG7gsOB4buY4bqkw4FGw5NK4buWw4Hhu64jw4Hhu4Lhu5rDgeG7ruG6vuG7lMOB4buCT+G6uuG7rsOB4buUw4LDgeG7rlcm4buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvXnDk+G7lE7DgeG7guG7mMOC4bus4busw7lBw5M4R+G7luG7rkfhu7BBw4Hhu6zhu64m4buYR8O5QSXDk+G7hOG7rk/hu6vDgeG6ssOAw4Dhu6gq4buxw4FPR8OTTk/hu67hu6vDgeG6sMOAw4Dhu6gq4buxQcOB4bus4buw4buCw7lBLy/hu4Lhu4Thu5bhu6/hu4bDgsag4buuT8OC4buWT0/GoMOC4buvJOG7li/hu4RH4bus4buS4buuxqDhu6gv4buWRyXhu6wv4bqiw4PhuqDDgy/huqLDgOG6ruG7hMOD4bqg4bqu4bqi4bqy4bqgw4Dhu67EgsSC4bqyxILhurLhu5jDgOG7r+G7kOG7qE7hu6nhu7DDueG6rsOAxIJBw4HDguG7mOG7rsO5QcOzVibhu4rhu5bDgeG7ruG7sFYmxKjhu5bhu63DgeG7qE/hu5zhu5ZOw4Hhu5ZO4bu4w4LDgSThuqbDgeG7lk5C4buWw4Hhu4JPxJDhu5bDgeG7ruG7jOG7lk/DgeG7ruG7sOG6rOG7lk7DgU/hu6Lhu4LDgeG7rMOT4buWT+G7rcOB4busw5Phu5ZPw4Ekw5Phu4rhu5bDgeG7rCPDgeG7hFnhu5ZOw4Hhu4JP4bq64buuw4FO4bq4JsOB4buWTk/Dk0rhu5ZBw4Elw5Phu4Thu65Pw7lB4bqyw4DDgEHDgU9Hw5NOT+G7rsO5QeG6sMOAw4BBw4Evw715L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g4w4Lhu6jhu67Dk8ag4buWQcO9YVPDk8OBbcOpw7PDs8OB4busUcOB4bqgw4Hhu5LDk0vhu5TDgeG7ruG7sMOCw4Hhu6xRw4Hhu65PVlHhu4LDgeG7mOG6pMOBRsOTSuG7lsOB4buuI8OB4buST1Dhu5ZOw4Hhu7Dhu6DDgeG7lk5WUuG7lsOBTlHhu4Lhu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9bE/hu5rDgWFTw5PDgeG7ruG7sOG7tMWo4buWTsOBYVPDk8OBbcOpw7PDs8OB4busUcOB4bqg4butw4E4WeG7gsOBbcOpw7PDs8OB4buuw5Xhu5ZPw4E4w4LGoMOB4bufVuG6uOG7lsOBw7NP4buO4buWT8OB4buCT8agw4Hhu4bDk+G7iOG7ruG7q8OB4bq7TuG6pibDgeG6ouG6sC3Dg8OBYVPDk8OBRuG6qsOB4buoT1HDk8OBT+G7puG7qMOBJMOZw5PDgThQ4buWTsOBw4Lhu5bDgeG7qE/hu7Thu6Thu5ZOw4E3w4LDgWHhu4zhu5ZP4butw4HDs2zDgcOzT8OC4buWT8OB4bqn4buaw4LDgeG7qE/huqThu67DgU/Dk0rhu5bhu63DgeG7rk9Ww4FOw5M9w4Hhu67hu7Dhu4rhu5bDgeG6osOAw4Hhu4ZTw4FPU+G7qMOB4buuT1ZR4buCw4Hhu5jhuqTDgUbDk0rhu5bDgeG7riPDgSThuqbDgeG7rsOT4buWT8OB4buE4bq8VsOBRkvDgU9X4buuw4Hhu65PVlHhu4LDgeG7mOG6pMOBRsOTSuG7lsOB4buuI8OB4buu4bqsw5PDgeG7lFPhu67DgeG7giPDgsOBT+G6puG7lk7DgeG7ksOT4buWT8OB4buExqDDguG7lk/DgeG7ruG6rOG7qMOBT+G7msOCw4Hhu67hu7Dhu4rhu5bDgeG7qE9Rw4HDqeG7isOB4bqnxqDhuqbhu5bhu6/DgeG6p+G6vFbDgU/hu4jhu67DgeG7rFHDgeG7rk9WUeG7gsOB4buY4bqkw4FGw5NK4buWw4Hhu64jw4Hhu65PVsOBRuG7tOG7puG7gsOBRsSoVsOB4buST1Dhu5ZOw4Hhu7Dhu6DDgeG7lk5WUuG7lsOBTlHhu4LDgSpW4bq64buuw4Eq4bu24butw4Hhu5JPUOG7lk7DgeG7guG7msOBT+G7msOCw4FGw5rhu5bhu63DgeG7gk/hu7bhu5ZOw4Hhu67hu7jDgSThuqbDgeG7guG7msOB4buCT+G7tsOCw4Hhu5bDk+G7gsag4buuw5Phu5ZHw4Hhu4JY4buWTsOB4buCT+G6uuG7rsOB4buoT1nDgU7Dk8OCw4Hhu4JP4bu0w4LDgUbhu7Thu6bhu4LDgeG7ksOTS+G7lMOB4buWTk/Dk0rhu5Thu63DgeG7gk/hu7bhu5ZOw4Hhu5ZPw4rhu5bhu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO94budw5NK4buCw4Hhu4bhuqThu5bDgeG7mMONw4Hhu4LhuqThu4LDgeG7mMag4bqsw5PDgeG7rk9WUeG7gsOB4buY4bqkw4FGw5NK4buWw4Hhu64j4butw4Hhu67Dk+G7lk/DgeG7hOG6vFbDgUbEqFbDgSTDk8OB4buoT+G6rOG7lMOB4buoT+G6pOG7qMOB4buYVsOK4buu4butw4Hhu4bFqMOTw4FPw5NK4buWw4Hhu5bDgibDgeG7gk/DlcOB4buC4buaw4Hhu5RT4buuw4Hhu6xRw4Hhu4TGoMOC4buWT8OB4buWTk/Dk0rhu6jDgUbhu7Thu6bhu4LDgeG7guG6uuG7qMOB4buoT0jhu6jDgeG7lk/DiuG7qMOB4buST+G6vlbhu63DgeG7qE/hurjhu5bDgeG7qE9Rw5PDgSThuqbDgeG7huG6pOG7lsOB4buww4LDgeG7rk/hu47DgeG7ruG7sOG7tOG7pOG7lk7DgeG7rOG6qOG7lsOB4buoT+G6vuG7lMOB4buuT1ZR4buCw4Hhu5jhuqTDgUbDk0rhu5bDgeG7riPhu6/DgcOz4buM4buWT8OB4buu4buw4bqs4buWTsOB4buG4bqk4buWw4Hhu5jDjcOB4buu4buw4buK4buWw4Hhu5Thuqzhu5ZOw4Eq4bqqw4FPU8OTw4Hhu4LDncOCw4Hhu4LhuqTDgeG7lk/hurjhu5bDgU/DgibDgeG7huG6pOG7lsOB4buGROG7lk7DgU/hu4zhu5ZPw4Hhu65P4bu24buCw4Hhu6pWw4LDgeG7rsOCJsOBT8OTSuG7lsOB4buWw4Imw4Hhu5jhuqbDgUbhuqThu5ZOw4Hhu5jGoMOB4buWTuG6rMOTw4Hhu4bFqMOTw4Hhu6zDjMOB4buST1Dhu5ZOw4Hhu5LDk0vhu5TDgeG7rMag4bqk4buuw4FG4bu04bum4buCw4Hhu4LhuqThu4LDgeG7mMag4bqsw5PDgeG7rsOT4buWT8OB4buE4bq8VsOB4buC4bqow4EkxKjDgeG7rk/huqbhu5ZPw4Hhu6hP4bq84buW4butw4Hhu5ZOVlLhu5bDgU5R4buCw4EqVuG6uuG7rsOBKuG7tuG7rcOBJOG6psOB4buWTlYmw4FPw5NL4buUw4Hhu5ZP4bq64buuw4Hhu5jhuqbDgeG7ruG7sMag4buWTsOB4buC4bqk4buCw4Hhu4JPw4LDk8OB4buuw5Phu5ZPw4Hhu4ThurxWw4Hhu4Lhu5rDgeG7gk/hu7bDgsOB4buC4bqk4buCw4Hhu5jGoOG6rMOTw4Hhu5TDgsOB4buuVybDgeG7rlThu5ZOw4FP4bum4buo4butw4Hhu4JP4bq64buuw4FO4bq4JsOB4buWTk/Dk0rhu5bDgeG7lMOZw5PDgU/Dk0rhu5bDgeG7lsOCJuG7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw715w5Phu5ROw4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QcOTOEfhu5bhu65H4buwQcOB4bus4buuJuG7mEfDuUElw5Phu4Thu65P4burw4HhurLDgMOA4buoKuG7scOBT0fDk05P4buu4burw4HhurDDg8OD4buoKuG7sUHDgeG7rOG7sOG7gsO5QS8v4buC4buE4buW4buv4buGw4LGoOG7rk/DguG7lk9PxqDDguG7ryThu5Yv4buER+G7rOG7kuG7rsag4buoL+G7lkcl4busL+G6osOD4bqgw4Mv4bqiw4Dhuq7hu4TDg+G6oOG6ruG6ouG6suG6ruG6ouG7ruG6tOG6suG6tOG6suG6ruG7mMOA4buv4buQ4buoTuG7qeG7sMO54bqi4bqgQcOBw4Lhu5jhu67DuUHDs1Ym4buK4buWw4Hhu67hu7BWJsSo4buW4butw4Hhu6hP4buc4buWTsOB4buWTuG7uMOCw4Ek4bqmw4Hhu5ZOQuG7lsOB4buCT8SQ4buWw4Hhu67hu4zhu5ZPw4Hhu67hu7Dhuqzhu5ZOw4FP4bui4buCw4Hhu6zDk+G7lk/hu63DgeG7rMOT4buWT8OBJMOT4buK4buWw4Hhu6wjw4Hhu4RZ4buWTsOB4buCT+G6uuG7rsOBTuG6uCbDgeG7lk5Pw5NK4buWQcOBJcOT4buE4buuT8O5QeG6ssOAw4BBw4FPR8OTTk/hu67DuUHhurDDg8ODQcOBL8O9eS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoOMOC4buo4buuw5PGoOG7lkHDvWFRw5PDgeG7ruG7tOG7puG7lk7DgWxP4bu0w5rhu5ZOw4HhurtO4bui4buCw4HhuqdY4buWTsOBJOG6psOB4busUcOB4oCc4buC4buew4Hhu5Qu4oCdw4Hhu4bhu47DgeG7rk9Ww4FOw5M94buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDveG6ucOZw5PDgUbhurgmw4Hhu5ZP4bq64buu4butw4Hhu5ZO4bqmJsOB4bqi4bqyLcODw4FhU8OTw4E4b2HDs8OB4buuU8OTw4Hhu6hP4bqs4buUw4EkxKjDgeG7lMOCw4Hhu65XJsOBOFDhu5ZOw4HDguG7lsOB4buuT+G6puG7lk/DgeG7qE9Rw4HDs0/DguG7lk/DgeG6p+G7msOCw4FG4bqqw4Hhu6hPUcOTw4FP4bum4buow4Ekw5nDk8OBOFDhu5ZOw4HDguG7lsOB4buoT+G7tOG7pOG7lk7DgWFQ4buWTsOB4budSsOBRuG6qsOB4buGQ+G7rsOB4buqVuG6qMOB4buuw4Lhu5ZOw4FGUcOTw4Hhu67hu7Thu6bhu5ZOw4FsT+G7tMOa4buWTsOB4bq7TuG7ouG7gsOB4bqnWOG7lk7hu63DgeG7rMOT4buWT8OB4buWQuG7lMOB4bqg4bq04bq2w4Phu63DgeG7ruG7sFfDgeG7ruG6rMOTw4HDs2zDgcOzT8OC4buWT8OB4bqn4buaw4LDgUbDguG7lk7DgeG7huG6pOG7lsOB4oCc4buC4buew4Hhu5Qu4oCdw4Hhu67huqzDk8OB4buWT+G6psOB4buww5Phu4rhu5ZO4buvw4HDs+G6rMOTw4Hhu4JPVeG7rcOB4buYQOG7gsOB4buY4bu04bum4buWTsOBOFDhu5ZOw4HDguG7lsOBRuG6qsOB4buuT1bDgU7Dkz3DgcODw4FO4buaw5PDgeKAnOG7guG7nsOB4buULuKAncOB4buCWOG7lk7DgeG7lk/Dk8SoVsOB4buuw4Lhu5ZOw4Ekw4rhu67DgeG7mMOT4buK4buWw4Hhu6pWw4Lhu5bhu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9OFDhu5ZOw4HDguG7lsOBw7Nsw4HDs0/DguG7lk/DgeG6p+G7msOCw4Hhu5JPVibhu4jhu5bDgeG7guG6pMagw4Hhu5ZO4bu04bukw5PDgeG7hOG6uOG7luG7rcOB4buWT+G6uuG7rsOB4buY4bqmw4Hhu65Pw4Lhu5ZPw4Hhu65Pw5Phu4hWw4Hhu5bDk+G7iuG7luG7rcOBT+G7ouG7gsOB4busw5Phu5ZP4butw4Hhu6zDk+G7lk/DgSTDk+G7iuG7lsOB4buW4bq44buWTsOB4buCw4LGoMOB4buuw5Phu5ZPw4Hhu65P4bq84buWw4Hhu4Lhuqjhu5ZPw4FOw5PhuqThu4Lhu63DgeG7kk9Q4buWTsOB4busI8OB4buEWeG7lk7DgeG7guG6pOG7gsOB4buYxqDhuqzDk8OB4buUw4LDgeG7rlcm4butw4HigJzhu4Lhu57DgeG7lC7igJ3hu63DgeG7rk9WUeG7gsOB4buY4bqkw4FGw5NK4buWw4Hhu64j4buvw4E4T8Odw4FGU+G7lk7hu63DgeG7rsOS4buCT8OB4buCQOG7gsOB4buoT1HDk8OBT+G7puG7qMOB4buuUcOBTsOT4bqk4buCw4Ek4bqmw4Hhu4JW4buWTsOB4buC4bq64buow4Hhu65PUOG7lk7DgeG7rsOT4buW4butw4Hhu67huqbDk8OB4buYw5NKVsOBJMSow4Hhu5ZPPeG7lk7DgUZRw5PDgeG7ruG7tOG7puG7lk7DgeG7qE/huqzhu5TDgeG7rlPDk8OBJMSow4Hhu5TDgsOB4buuVybDgU/GoMSQ4buCw4Hhu4Lhu5rDgeG7guG6pOG7gsOB4buGw5NLVsOBT8OTSuG7lsOBT8ag4bqs4buuw4FGU+G7lk7DgeG7mMOT4buK4buWw4Hhu6pWw4Lhu5bDgUbhu4jhu5bDgeG7rlPDk8OB4buoT+G6rOG7lMOBJMSow4Hhu5TDgsOB4buuVybDgeG7gk/GoMOBOMOaw4Hhu6pWw4Lhu5bDgThQ4buWTsOBw4Lhu5bDgeG7lsOaw5PDgU7hurzhu5bDgeG7lk/hurrhu67DgU/GoMSQ4buCw4Hhu5jDk+G7iuG7lsOBT0rDgUbhu4jhu5bDgUbhu7Thu6Thu5ZOw4Hhu4Thurgmw4Hhu5bhu5rhu5ZOw4E4UOG7lk7DgcOC4buWw4HDs2zDgcOzT8OC4buWT8OB4bqn4buaw4Lhu63DgeG7qlbDgsOB4busUcOBRsOTSuG7lsOB4buuT8ag4bqsw5Phu6vDgXnhu6zhu67hu7DGoOG7lk7DvcOA4bqiw4PhurbDg+G7r+G6suG6ruG6ouG7r+G6ouG6suG6rsOBeS/hu6zhu67hu7DGoOG7lk7DvUZLw4FG4bu04bum4buCw4EqI8OB4buYP8OB4buS4buO4buow4Hhu65P4bukw5Phu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6ghVuG7rk/GoOG7sEHDvXnhu6zhu67hu7DGoOG7lk7DvcOzT+G6pMOTw4HDs0/DguG7lk95L+G7rOG7ruG7sMag4buWTsO9eS/hu6jDvQ==

Thái Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]