(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25-5, tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, đã quy tập được trong mùa khô năm 2022-2023.
w7LhurThu5fhu5nDvURyTExp4buTxKjDosOCTUThu7fhu5Phu43DoktO4buc4buZ4bu1w4LEgk7hu5nhu5Z04buZckXhu5lNc0XhurLhu5nhu5fhu5/hu5nhurR0w4Lhu5nDveG7hk3hu5lEw4LEgk3hu5lM4bqq4buZ4bq3TuG7sUXhu5lN4bqmReG6tOG7mUXhurJO4bucxIJF4buZ4buWdOG7mcO94bq0TuG7nOG6oEXhu5nhurLDgnLhu5nhurvDgsSCTeG7mSByxJDhu5nhurThu5zhu5lMw4JF4bq04buZTXXDguG7mV10w4nDsi/hurThu5fhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoLuG7t3Lhu7Phu5Phu40g4bqydOG7nOG7mcah4bujLeG7o2zhu5lNdcOC4buZReG6suG6tOG6qnLhu5lNS3JF4bqy4buZXcOCxIJN4buZTOG6quG7meG6t07hu4bDveG7mU3huqLhu5nhu7Thu4JF4bqy4buZw6Lhu7HEkOG7mW9Zc+G7mcOi4bq0w5VJw73Ds2zhu5nDouG6qEXhurThu5nhu4zhu5xs4buZLuG7tCDhu7Js4buZ4bqlWSDhu7Js4buZ4bqr4buc4buZeXJF4buZIsOiw6Lhurfhu5nhurvDgsSCTeG7mSByxJDhu5lN4bqoReG6tOG7mcOi4bq0ckXhurThu5ku4bq4cuG7mU1G4buZw73hurTDlMO94buZXeG6sOG7mU1LTuG7nOG7meG7tcOCxIJO4buZ4buWdOG7mXJF4buZTXNF4bqy4buZ4bq0dMOC4buZw73hu4ZN4buZRMOCxIJN4buZTOG6quG7meG6t07hu7FF4buZTeG6pkXhurThu5lF4bqyTuG7nMSCReG7meG7lnThu5nDveG6tE7hu5zhuqBF4buZ4bqyw4Jy4buZ4bq7w4LEgk3hu5kgcsSQ4buZ4bq04buc4buZTMOCReG6tOG7mU11w4Lhu5lddMOJbOG7meG7tcO54buZSk7hu5zhu5lNdsSo4buZ4bu1w5XDjMO94buZTUvDiUXhurLhu5nEkMOTcuG7mUPhurThu4Dhu5lF4bulxJDhu5nGoeG7lcahxqEtxqHhu5XGoeG7m23Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DssOCxJDhurLhu5nDvURyTExp4buTw4LDneG7t0VN4bu3S+G7k+G7mUxN4bucROG7t2nhu5PGoMOC4buzTeG6tGrhu5lw4buV4buVxKjhu5pr4buZ4bq04bu3w4LhurLhurRNauG7meG7o+G7m3HEqOG7mmvhu5Phu5lMS8O9aeG7ky8vw73hu7NFbXlyw4lN4bq0ckXhurThurTDiXJt4buWRS/hu7Phu7dMQ03DicSoL0Xhu7fGoEwvxqHhu5vGoeG7ly/Gocah4buX4buz4budxqHGoeG7leG7l+G7l+G7lU3hu5vhu6Phu5fGoXBE4buVbULEqOG6ssSpS2nhu51w4buj4buT4buZckRNaeG7k8OiS07hu5zhu5nhu7XDgsSCTuG7meG7lnThu5lyReG7mU1zReG6suG7meG7l+G7n+G7meG6tHTDguG7mcO94buGTeG7mUTDgsSCTeG7mUzhuqrhu5nhurdO4buxReG7mU3huqZF4bq04buZReG6sk7hu5zEgkXhu5nhu5Z04buZw73hurRO4buc4bqgReG7meG6ssOCcuG7meG6u8OCxIJN4buZIHLEkOG7meG6tOG7nOG7mUzDgkXhurThu5lNdcOC4buZXXTDieG7k+G7mcagw4Lhu7NN4bq0aeG7k3Dhu5Xhu5Xhu5Phu5nhurThu7fDguG6suG6tE1p4buT4buj4bubceG7k+G7mS/hu43Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKjDnXLEqE3DgsOJReG7k+G7jcOi4bq0csSQ4buZ4buz4buS4buZeU5Gw4Lhu5ld4bqw4buZw73hurjhu5nhu7Xhu4JF4bqy4buZw73hurThuqThu5nhu7Thu69O4buZw6LhurRyReG6tOG7mcOiw5NF4bqybOG7mcOi4bqoReG6tOG7mU5Q4buZ4buWw4LhuqBFbOG7meG6seG6tOG6uOG7mcOd4bq04buM4buZTeG6rMO94bq04buZ4bqlWSDhu7Lhu5lN4bqoReG6tGvhu5nhu7V1w4Lhu5nhu7PDgsSCReG7mcOdw5LDveG7mcOd4bq04bqkReG6tOG7mUxzw73hurRs4buZw6JGReG6suG7mcO9w5LDveG7mcOd4bq04bqkReG6tOG7mU1L4bqs4buZ4bq34bu0IOG7suG7meG6u8OCxIJN4buZIHLEkGvhu5lZ4buE4buZTcOV4buZRMSCReG6tOG7meG6t07hu7FF4buZW+G6tE7hu5nhu51r4buZ4bu1dcOC4buZ4buzw4LEgkXhu5lZckXhu5nDneG7gEXhurLhu5lNc8O94buZ4bu1xrDDveG7mXnDgsSCTeG7mU3huqhF4bq04buZLuG7jHLhu5nhurHhurThu6VF4buZb0XDlUnDveG7mcOd4buEReG6suG7meG6tOG6unLhu5nhu7Lhu7FF4buZw73hurThu4zhu5lF4bq04buxReG7meG7s+G7sUXhu5lddMOJw7Nr4buZw71zw73hu5lM4buKbOG7mXlyRWzhu5lF4bqydEXhurRs4buZTUbhu5nDveG6tMOUw73hu5nDveG6tOG6pEXhurThu5lNS+G6rGzhu5nhu5rDueG7meG6tOG7hMOC4buZw73Dk0XhurLhu5nhu7Xhu4BF4bqy4buZ4bu1w7rDieG7mSDhurThu7FF4buZ4buz4buxReG7meG7teG6rHLhu5nEqOG6tMOVSEXhurJtw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNw7Lhu7fEkOG7jcOyw4LEkOG6suG7mcO9RHJMTGnhu5PDgsOd4bu3RU3hu7dL4buT4buZTE3hu5xE4bu3aeG7k8agw4Lhu7NN4bq0auG7mXBxcMSo4buaa+G7meG6tOG7t8OC4bqy4bq0TWrhu5nhu5/hu5Xhu5XEqOG7mmvhu5Phu5lMS8O9aeG7ky8vw73hu7NFbXlyw4lN4bq0ckXhurThurTDiXJt4buWRS/hu7Phu7dMQ03DicSoL0Xhu7fGoEwvxqHhu5vGoeG7ly/Gocah4buX4buz4budxqHGoeG7leG7m+G7o+G7lU3hu59wxqHhu51E4bujLXrhu53hu5vhu6Hhu59w4buVxqHGoeG7oeG7leG7lXDhu58txqHhu5Xhu7NxeW1CxKjhurLhu5Phu5lyRE1p4buTw6JLTuG7nOG7meG7tcOCxIJO4buZ4buWdOG7mXJF4buZTXNF4bqy4buZ4buX4buf4buZ4bq0dMOC4buZw73hu4ZN4buZRMOCxIJN4buZTOG6quG7meG6t07hu7FF4buZTeG6pkXhurThu5lF4bqyTuG7nMSCReG7meG7lnThu5nDveG6tE7hu5zhuqBF4buZ4bqyw4Jy4buZ4bq7w4LEgk3hu5kgcsSQ4buZ4bq04buc4buZTMOCReG6tOG7mU11w4Lhu5lddMOJ4buT4buZxqDDguG7s03hurRp4buTcHFw4buT4buZ4bq04bu3w4LhurLhurRNaeG7k+G7n+G7leG7leG7k+G7mS/hu43Dsi/hu7fEkOG7jcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqMOdcsSoTcOCw4lF4buT4buN4bu0w4l0ReG7meG7tXXDguG7mXnDguG6rk7hu5lN4bqoReG6tOG7mcOi4bq0ckXhurThu5ku4bq4cuG7meG7s+G7sUXhurLhu5nhurTDiXLhu5nhu5bDguG6okXhurLhu5nDvXPDveG7mUTDgsSCTeG7mUzhuqptw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNw7Lhu7fEkOG7jcOyw4LEkOG6suG7mcO9RHJMTGnhu5PDgsOd4bu3RU3hu7dL4buT4buZTE3hu5xE4bu3aeG7k8agw4Lhu7NN4bq0auG7mXDhu5Xhu5XEqOG7mmvhu5nhurThu7fDguG6suG6tE1q4buZ4buj4bub4budxKjhu5pr4buT4buZTEvDvWnhu5MvL8O94buzRW15csOJTeG6tHJF4bq04bq0w4lybeG7lkUv4buz4bu3TENNw4nEqC9F4bu3xqBML8ah4bubxqHhu5cvxqHGoeG7l+G7s+G7ncahxqHhu5Xhu5/hu5dwTeG7n+G7n+G7n+G7n+G7m0Thu5VtQsSo4bqyxKlLaeG7l3Dhu5Phu5lyRE1p4buTw6JLTuG7nOG7meG7tcOCxIJO4buZ4buWdOG7mXJF4buZTXNF4bqy4buZ4buX4buf4buZ4bq0dMOC4buZw73hu4ZN4buZRMOCxIJN4buZTOG6quG7meG6t07hu7FF4buZTeG6pkXhurThu5lF4bqyTuG7nMSCReG7meG7lnThu5nDveG6tE7hu5zhuqBF4buZ4bqyw4Jy4buZ4bq7w4LEgk3hu5kgcsSQ4buZ4bq04buc4buZTMOCReG6tOG7mU11w4Lhu5lddMOJ4buT4buZxqDDguG7s03hurRp4buTcOG7leG7leG7k+G7meG6tOG7t8OC4bqy4bq0TWnhu5Phu6Phu5vhu53hu5Phu5kv4buNw7Iv4bu3xJDhu43Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKjDnXLEqE3DgsOJReG7k+G7mUxN4bucROG7t2nhu5NN4bu34buaTS1yRMOC4bqyRWrhu5nDveG7t0VN4bu3S2vhu5Phu43DonXDguG7mXlORsOC4buZROG6sGzhu5nDvXPDveG7meG7tXXDguG7mXnDguG6rk7hu5nDvcOTReG6suG7mcO9c8O94buZTeG7r0XhurLhu5lEScSo4buZIOG6tOG7sUXhu5nhu7Phu7FF4buZ4bu14bqscuG7mcSo4bq0w5VIReG6suG7meG7tcO54buZeXThu5zhu5lNw4rhu5lE4bq6ReG6suG7mXnDguG6ok3hu5lIReG7mUzhu7FO4buZTOG7p8O94buZTUvDlUnDveG7mUzhu5Lhu5nhurThu5zhu5lMw4JF4bq04buZw71yw4nhu5nDvcO64buZw73hu4xy4buZw71zw73hu5lSReG6tOG7meG6tMOTReG6suG7mV3DgsSCTeG7mUzhuqps4buZ4bu14buCReG6suG7mU3hurTDjcOC4buZQ+G6tOG7qUXhurLhu5nhu7XhuqxF4bq0bOG7mUXhurTDgsSCxJDhu5nhu5bDkuG7mU3huqbEkOG7mUPDguG6osSQbOG7mUpO4buc4buZTXbEqGzhu5nDveG7rU3hu5l54buGw73hu5nhu5Z04buZ4bq04buCw4Lhu5nhurTDlUhF4bqy4buZ4bq0dMOC4buZw73hu4ZN4buZRMOCxIJN4buZTFHhu5lEdOG7mUpO4buxReG7mU3huqZF4bq04buZReG6sk7hu5zEgkVs4buZw73hurRO4buc4bqgReG7meG6ssOCcuG7meG6u8OCxIJN4buZIHLEkOG7meG7lsOD4buZ4bu14butTeG7mSJB4buZTeG6tOG6ruG7meG6tMOCxIJF4buZ4bu1dcOJ4buZROG7ouG7meKAnOG6peG7hkXhurLhu5lFw5VJw73hu5lF4bq0SeG7mUXhurJO4buCReKAnWzhu5nigJzhu7TDg0Xhu5lIReG7meG7tXPEqOG7mUXhurLhurThuqpy4oCd4buZw73hu4xy4buZTeG6tOG6ouG7meG6tMSC4buZ4bq04buAxJDhu5lFcuG7nG3hu5nhu7Thu7Hhu5zhu5nDveG7jkXhurLhu5lEdOG7mU1Lc8O94bq04buZReG6tMOCxILEkGzhu5lN4bqmReG6tOG7mcO9w7rEkOG7mUzhu7FO4buZTOG7p8O94buZw73hu4xy4buZ4bu0w7pF4bqy4buZeeG7hGzhu5nDveG6tOG6pEXhurThu5lKTuG7nMODRWzhu5kg4bq04buxReG7meG7s+G7sUXhu5nhu5Z04buZw71zw73hu5lE4buSw73hu5lEw5XDjEXhurLhu5nhu5bhu47hu5lNS3JF4bqy4buZ4bu14buGw4Lhu5nhu5ZJw4Lhu5lF4bq04buUReG6suG7mUXhurLDlcONw4Lhu5nDvcOJReG7mcOVTuG7mU1P4buZw73hu4xy4buZ4buz4buxReG7mU3hu4TDveG7meG7tcO54buZ4buz4buxReG6suG7meG6tMOC4bqiReG7mU1ORsOC4buZTeG6tHJF4bq04buZ4buaTuG7sUXhu5nDveG6tMOJ4buZ4bu14buEw73hu5lEdsSobOG7mU3hu5Lhu5nhu7PDieG7mcO94buMcuG7meG6tHLDguG7mUXDlUnDveG7meG6u8OCxIJN4buZIHLEkGzhu5lddMOJbcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcOy4bu3xJDhu43DssOCxJDhurLhu5nDvURyTExp4buTw4LDneG7t0VN4bu3S+G7k+G7mUxN4bucROG7t2nhu5PGoMOC4buzTeG6tGrhu5lw4buV4buVxKjhu5pr4buZ4bq04bu3w4LhurLhurRNauG7meG7o+G7m+G7ncSo4buaa+G7k+G7mUxLw71p4buTLy/DveG7s0VteXLDiU3hurRyReG6tOG6tMOJcm3hu5ZFL+G7s+G7t0xDTcOJxKgvReG7t8agTC/GoeG7m8ah4buXL8ahxqHhu5fhu7Phu53Gocah4buV4buh4bud4bufTeG7o+G7m3Hhu6Hhu6FE4buVbULEqOG6ssSpS2nhu5/GoeG7leG7k+G7mXJETWnhu5PDoktO4buc4buZ4bu1w4LEgk7hu5nhu5Z04buZckXhu5lNc0XhurLhu5nhu5fhu5/hu5nhurR0w4Lhu5nDveG7hk3hu5lEw4LEgk3hu5lM4bqq4buZ4bq3TuG7sUXhu5lN4bqmReG6tOG7mUXhurJO4bucxIJF4buZ4buWdOG7mcO94bq0TuG7nOG6oEXhu5nhurLDgnLhu5nhurvDgsSCTeG7mSByxJDhu5nhurThu5zhu5lMw4JF4bq04buZTXXDguG7mV10w4nhu5Phu5nGoMOC4buzTeG6tGnhu5Nw4buV4buV4buT4buZ4bq04bu3w4LhurLhurRNaeG7k+G7o+G7m+G7neG7k+G7mS/hu43Dsi/hu7fEkOG7jcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqMOdcsSoTcOCw4lF4buT4buNw51zw73hu5nhu7V1w4Lhu5l5w4Lhuq5O4buZw73Dk0XhurLhu5nDvXPDveG7mU3hu69F4bqy4buZREnEqOG7mSDhurThu7FF4buZ4buz4buxReG7meG7teG6rHLhu5nEqOG6tMOVSEXhurLhu5nhu7XDueG7mU3hurR0ReG6tOG7mUPhuqRF4bq04buZ4buz4buxReG6suG7meG6tMOJcmzhu5nhu7Phu7FF4bqy4buZ4bq0w5VIReG6smzhu5lNw5Xhu4pF4bqy4buZRcOCxILEkOG7mcO9c8O94buZUkXhurThu5nhurTDk0XhurLhu5lEw4LEgk3hu5lM4bqqa+G7meG6suG7mMOC4buZRMONw4Lhu5lNS8OC4buZ4buxReG7mU1Jw4Lhu5lN4bq04buxReG7mUXhurThu7FF4buZw71zw73hu5lEw4LEgk3hu5lM4bqqbOG7meG6ssOCcuG7meG7teG6pkXhurThu5lN4bq0w5VIReG6suG7mXnDgkXhurRs4buZecSCReG6tOG7mXnDgkXhurThu5nhu5Z04buZReG6tOG7lEXhurLhu5lF4bqyw5XDjcOC4buZw73DiUXhu5nDlU7hu5lNT+G7mcO94buMcuG7meG7s+G7sUXhu5lN4buEw73hu5nhu7XDueG7meG6tOG7nOG7mUzDgkXhurThu5nDveG6tMOJ4buZ4bu14buEw73hu5lEdsSobOG7mU3hu5Lhu5nhu7PDieG7mcO94buMcuG7meG6tHLDguG7meG7s+G7sUXhu5lN4buEw73hu5nhurvDgsSCTeG7mS3hu5lddMOJbcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcOy4bu3xJDhu43DssOCxJDhurLhu5nDvURyTExp4buTw4LDneG7t0VN4bu3S+G7k+G7mUxN4bucROG7t2nhu5PGoMOC4buzTeG6tGrhu5lw4buV4buVxKjhu5pr4buZ4bq04bu3w4LhurLhurRNauG7meG7o+G7m+G7m8So4buaa+G7k+G7mUxLw71p4buTLy/DveG7s0VteXLDiU3hurRyReG6tOG6tMOJcm3hu5ZFL+G7s+G7t0xDTcOJxKgvReG7t8agTC/GoeG7m8ah4buXL8ahxqHhu5fhu7Phu53Gocah4buX4buV4buV4buVTcah4buX4budxqHhu5tE4buVbULEqOG6ssSpS2nhu5vhu5fGoeG7k+G7mXJETWnhu5PDoktO4buc4buZ4bu1w4LEgk7hu5nhu5Z04buZckXhu5lNc0XhurLhu5nhu5fhu5/hu5nhurR0w4Lhu5nDveG7hk3hu5lEw4LEgk3hu5lM4bqq4buZ4bq3TuG7sUXhu5lN4bqmReG6tOG7mUXhurJO4bucxIJF4buZ4buWdOG7mcO94bq0TuG7nOG6oEXhu5nhurLDgnLhu5nhurvDgsSCTeG7mSByxJDhu5nhurThu5zhu5lMw4JF4bq04buZTXXDguG7mV10w4nhu5Phu5nGoMOC4buzTeG6tGnhu5Nw4buV4buV4buT4buZ4bq04bu3w4LhurLhurRNaeG7k+G7o+G7m+G7m+G7k+G7mS/hu43Dsi/hu7fEkOG7jcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqMOdcsSoTcOCw4lF4buT4buN4bu0dcOC4buZecOC4bquTuG7mVlyReG7mcOd4buAReG6suG7mU1zw73hu5nhu7XGsMO94buZecOCxIJN4buZTeG6qEXhurThu5ku4buMcuG7meG6seG6tOG7pUXhu5lvRcOVScO94buZw53hu4RF4bqy4buZ4bq04bq6cuG7meG7suG7sUXhu5nDveG6tOG7jOG7mUXhurThu7FF4buZ4buz4buxReG7mV10w4nDs+G7mU3hurR0ReG6tOG7mUPhuqRF4bq04buZ4buz4buxReG6suG7meG6tMOVSEXhurJs4buZTcOV4buKReG6suG7mUXDgsSCxJDhu5nDvXPDveG7mVJF4bq04buZ4bq0w5NF4bqy4buZRMOCxIJN4buZTOG6qm3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DsuG7t8SQ4buNw7LDgsSQ4bqy4buZw71EckxMaeG7k8OCw53hu7dFTeG7t0vhu5Phu5lMTeG7nEThu7dp4buTxqDDguG7s03hurRq4buZcHFwxKjhu5pr4buZ4bq04bu3w4LhurLhurRNauG7meG7n+G7leG7lcSo4buaa+G7k+G7mUxLw71p4buTLy/DveG7s0VteXLDiU3hurRyReG6tOG6tMOJcm3hu5ZFL+G7s+G7t0xDTcOJxKgvReG7t8agTC/GoeG7m8ah4buXL8ahxqHhu5fhu7Phu53Gocah4buXxqHhu5fhu51N4budcOG7oeG7neG7m0Thu5VtQsSo4bqyxKlLaXDhu5/hu5vhu5Phu5lyRE1p4buTw6JLTuG7nOG7meG7tcOCxIJO4buZ4buWdOG7mXJF4buZTXNF4bqy4buZ4buX4buf4buZ4bq0dMOC4buZw73hu4ZN4buZRMOCxIJN4buZTOG6quG7meG6t07hu7FF4buZTeG6pkXhurThu5lF4bqyTuG7nMSCReG7meG7lnThu5nDveG6tE7hu5zhuqBF4buZ4bqyw4Jy4buZ4bq7w4LEgk3hu5kgcsSQ4buZ4bq04buc4buZTMOCReG6tOG7mU11w4Lhu5lddMOJ4buT4buZxqDDguG7s03hurRp4buTcHFw4buT4buZ4bq04bu3w4LhurLhurRNaeG7k+G7n+G7leG7leG7k+G7mS/hu43Dsi/hu7fEkOG7jcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqMOdcsSoTcOCw4lF4buT4buNw51zw73hu5nhu7V1w4Lhu5l5w4Lhuq5O4buZ4bu1w5Vy4buZ4bq0dMOC4buZw73hu4ZN4buZRMOCxIJN4buZTOG6quG7meG7lsOD4buZRUjDguG7mXJF4buZReG6suG6tOG6qG3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DsuG7t8SQ4buNw7LDgsSQ4bqy4buZw71EckxMaeG7k8OCw53hu7dFTeG7t0vhu5Phu5lMTeG7nEThu7dp4buTxqDDguG7s03hurRq4buZcOG7leG7lcSo4buaa+G7meG6tOG7t8OC4bqy4bq0TWrhu5nhu6Phu5vhu53EqOG7mmvhu5Phu5lMS8O9aeG7ky8vw73hu7NFbXlyw4lN4bq0ckXhurThurTDiXJt4buWRS/hu7Phu7dMQ03DicSoL0Xhu7fGoEwvxqHhu5vGoeG7ly/Gocah4buX4buz4budxqHGoeG7l+G7m+G7lXFN4bud4bufxqHhu5tE4buVLXrhu53hu5vhu6Hhu59w4buVxqHhu53hu5fhu5vhu6Phu6Hhu6Mt4buXw71x4buh4buzbULEqOG6suG7k+G7mXJETWnhu5PDoktO4buc4buZ4bu1w4LEgk7hu5nhu5Z04buZckXhu5lNc0XhurLhu5nhu5fhu5/hu5nhurR0w4Lhu5nDveG7hk3hu5lEw4LEgk3hu5lM4bqq4buZ4bq3TuG7sUXhu5lN4bqmReG6tOG7mUXhurJO4bucxIJF4buZ4buWdOG7mcO94bq0TuG7nOG6oEXhu5nhurLDgnLhu5nhurvDgsSCTeG7mSByxJDhu5nhurThu5zhu5lMw4JF4bq04buZTXXDguG7mV10w4nhu5Phu5nGoMOC4buzTeG6tGnhu5Nw4buV4buV4buT4buZ4bq04bu3w4LhurLhurRNaeG7k+G7o+G7m+G7neG7k+G7mS/hu43Dsi/hu7fEkOG7jcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqMOdcsSoTcOCw4lF4buT4buNw6Lhu5Dhu5lF4bulxJDhu5nhu5dxcXDhu5nhu7XhuqJF4buZRXLhu5xs4buZTeG6tOG7ksO94buZ4bq0w4LEgkXhu5nDveG6tOG6qOG7meG7tXXDieG7mcO94buMcuG7mVlyReG7mcOd4buAReG6suG7mU1zw73hu5nhu7XGsMO94buZecOCxIJN4buZw53hurThuqRF4bq04buZxKjhurThu4xs4buZWXJF4buZw53hurThuqjhu5nhu7V1w4nhu5nhurdO4buGw73hu5nhurLDgnLhu5nhu6Phu5fhu6Ns4buZWeG7hOG7mU3DleG7mUTEgkXhurThu5nhurdO4buxReG7mUPhurRO4buZ4budbOG7meG7tcOVw4zDveG7mUzhu5Lhu5nhu4xF4bqy4buZ4bq04buEbOG7meG6ssOCT8So4buZ4bu14buI4buZw73hu4xy4buZ4bu0w7pF4bqy4buZeeG7hGzhu5nDveG6tOG6pEXhurThu5lKTuG7nMODReG7meG7lnThu5kg4bq04buxReG7meG7s+G7sUXhu5nDvXPDveG7mXnhu4Thu5lN4buEw73hu5lN4bqoReG6tOG7mS7hu4xy4buZ4bqx4bq04bulRWzhu5nhu7Thu4TDguG7mUpO4buc4buZTXbEqOG7mcSQ4buE4buZRMOCxIJN4buZTOG6quG7mcO94buMcuG7mVnhu4Thu5nDnS7hurfhurXhu5lN4bqoReG6tOG7mcOi4bq0ckXhurThu5ku4bq4cuG7meG7tcO54buZ4buWw5XDjE3hu5lKTnLhu5nEkE7hu4BF4buZ4buWdEXhu5lD4bq04bq44buZQ+G6tOG7pUVs4buZ4bqyw4JyReG7mUPhurRGbOG7mXnhu6VF4bqy4buZS+G7kEXhurJs4buZROG7hMOC4buZTE7hu4bDguG7mU1Jw4Lhu5nDvXPDveG7meG7teG6rHLhu5l5dEXhu5nDveG6tMOC4bqiReG7meG7teG7rU7hu5lzw73hu5lEw4LEgk3hu5lNS8OJReG6suG7mcO9c8O94buZTeG6tMONw4Lhu5lD4bue4buZQ+G6tHNF4bqy4buZw73hurTDguG6okXhu5lNdcOC4buZRcOVScO94buZw53hu4RF4bqy4buZ4bq04bq6cuG7meG7s+G7sUXhu5nDveG6tOG7jOG7mUXhurThu7FF4buZ4buz4buxReG7mV10w4nhu5lN4bq0TuG7mU3hurR2xKjhu5lN4bq04buAReG6suG7mU3DgkVs4buZTeG6psSQ4buZQ8OC4bqixJBs4buZw73hu61N4buZeeG7hsO94buZ4bq0dEXhurLhu5lF4bqy4bq04bqmReG7meG6tHTDguG7mcO94buGTeG7mcO94buMcuG7mcO9c8O94buZ4bu14buCReG6suG7mcO94bq04bqkbOG7meG7teG7gkXhurLhu5nhu7Xhu4TDguG7meG7tcO54buZckXhurThu5nhu7Phu45F4bqy4buZ4bq04buc4buZTMOCReG6tOG7mU1Lw4lF4bqy4buZTOG7kuG7mUXhurLhurTDgsSCxKjhu5nDvXPDveG6tOG7mcSQdUXhurLhu5nhu5bDgeG7meG7lnJF4bqy4buZ4bu1w5Vy4buZ4buWw4Phu5nhurvDgsSCTeG7mSByxJDhu5lyReG7mU1zReG6sm3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DsuG7t8SQ4buNw7LDgsSQ4bqy4buZw71EckxMaeG7k8OCw53hu7dFTeG7t0vhu5Phu5lMTeG7nEThu7dp4buTxqDDguG7s03hurRq4buZcOG7leG7lcSo4buaa+G7meG6tOG7t8OC4bqy4bq0TWrhu5nhu6Phu5vhu5vEqOG7mmvhu5Phu5lMS8O9aeG7ky8vw73hu7NFbXlyw4lN4bq0ckXhurThurTDiXJt4buWRS/hu7Phu7dMQ03DicSoL0Xhu7fGoEwvxqHhu5vGoeG7ly/Gocah4buX4buz4budxqHGoeG7l+G7o+G7neG7n03GoXHhu53hu5Xhu6NE4buVbULEqOG6ssSpS2lw4buV4buf4buT4buZckRNaeG7k8OiS07hu5zhu5nhu7XDgsSCTuG7meG7lnThu5lyReG7mU1zReG6suG7meG7l+G7n+G7meG6tHTDguG7mcO94buGTeG7mUTDgsSCTeG7mUzhuqrhu5nhurdO4buxReG7mU3huqZF4bq04buZReG6sk7hu5zEgkXhu5nhu5Z04buZw73hurRO4buc4bqgReG7meG6ssOCcuG7meG6u8OCxIJN4buZIHLEkOG7meG6tOG7nOG7mUzDgkXhurThu5lNdcOC4buZXXTDieG7k+G7mcagw4Lhu7NN4bq0aeG7k3Dhu5Xhu5Xhu5Phu5nhurThu7fDguG6suG6tE1p4buT4buj4bub4bub4buT4buZL+G7jcOyL+G7t8SQ4buNw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8Sow51yxKhNw4LDiUXhu5Phu40iw5Ny4buZQ+G6tOG7gOG7mUXhu6XEkOG7mcah4buVxqHGoS3GoeG7lcah4bubbOG7meG7tOG7hMOC4buZ4bq3TuG7nOG7mU12xKjhu5nDveG7jHLhu5lZ4buE4buZw50u4bq34bq14buZTeG6qEXhurThu5nDouG6tHJF4bq04buZLuG6uHLhu5nhu7XDueG7mcO94bq04buM4buZ4bu14buEReG6suG7mUPhurThu6fDveG7mcSo4bq0w5LDveG7mcSQ4bq8w4Lhu5lD4bq04bq44buZQ+G6tOG7pUVs4buZxKjhurThu4bDguG7meG6tMOMxKjhu5nDveG6tMawTeG7mcO94bq0w4Dhu5nhu5ZJw4Lhu5nDvXPDveG7mcO94butxKhs4buZw71zw73hu5lF4bqydEXhurRs4buZw71zw73hu5nhu7Xhuqxy4buZxKjhurTDlUhF4bqy4buZTeG6qEXhurThu5ku4buMcuG7meG6seG6tOG7pUXhu5lvXXTDicOz4buZTcOC4bqiReG7meG6tHRF4bq04buZTeG6psSQ4buZQ8OC4bqixJBs4buZw73hu61N4buZeeG7hsO94buZ4bu1w5XDjMO94buZ4buX4buf4buZ4bq0dMOC4buZw73hu4ZN4buZw71zw73hu5lEw4LEgk3hu5lM4bqq4buZ4bq3TuG7sUXhu5lN4bqmReG6tOG7mUXhurJO4bucxIJF4buZ4buWdOG7mcO94bq0TuG7nOG6oEXhu5nhurLDgnLhu5nhurvDgsSCTeG7mSByxJDhu5nhurThu5zhu5lMw4JF4bq04buZRHTEkOG7mUXhurTDgsSCxJDhu5nhu5bDkuG7mUpO4buGw73hu5lN4bqi4buZTXXDguG7mV10w4nhu5nhu7XDlXLhu5nhu5bDg+G7mUXDlUnDveG7mXJF4buZTXNF4bqybcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFJOTeG6tMOJS+G7k+G7jS7DiXRF4bqy4buZXXJF4buZ4buWdOG7mcOdw6LhurvDsi/EqOG7jQ==

Hoàng Lan và CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]