(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30-1, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai (Sau đây gọi tắt là Nghị định).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triển khai thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai

Ngày 30-1, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai (Sau đây gọi tắt là Nghị định).

Triển khai thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai

Ảnh minh họa.

Theo đó, các nội dung để triển khai kế hoạch bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản, các điểm mới của Nghị định; Tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Nghị định; Xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể nội dung và tần suất, thời lượng phát tin chỉ huy ứng phó thiên tai trên các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh; Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp theo quy định tại các Điều 20,21,22 của Nghị định. Thời gian thực hiện từ năm 2019 và các năm tiếp theo. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật, Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của các sở, ban, ngành và địa phương. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác triển khai Nghị định thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và địa phương, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị triển khai theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị liên quan và địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ.

Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

BĐT (Nguồn UBND tỉnh) {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]