(Baothanhhoa.vn) - Chiều 9-8, tại TP Sầm Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Hữu Hinh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xrDDjHl3RU/huqDDmsOa4bufdlPhu4vhu4rDmU/hurp24bupxrDDmsOZVeG7jMOSw43hu6nhu4tV4bqg4buMd8Oj4buk4bu0d8OM4buKRuG7pHdBeHfDkuG6tsOTd8OZ4buk4bua4buKdzHhuq7DksONd0XDjOG7jHfhurjhu5bDksONd0XDjOG7iHfhuqfhu4Z3w6NY4bukd8Oj4buKw5LDjMawL8Oaw5lV4buMw5LDjeG7qcawL8OMeeG7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592U8Oj4bq64bqgw4l24bupIMOM4buK4buE4bukd8OALcOBw7p3w5nEguG7infhu4tod8Os4bqqw5N3w6zhu6LDksO6dyLhuqDDknfhu4vDjOG7sOG7oMOSw413Wcavd+G7i0vDksOMd+G7qOG7tHfDmeG7mndFw4zhu6xFd09Id8OZVeG6oOG7jHfDmcOCw5LDjXfDo+G7pOG7tHfDjOG7ikbhu6R3QXh3w5LhurbDk3fDmeG7pOG7muG7incx4bquw5LDjXdFw4zhu4x34bq44buWw5LDjXdFw4zhu4h34bqn4buGd8OjWOG7pHfDo+G7isOSw4zDunfDksON4buk4bu04buGw5J3bOG7tHdZ4buK4buGw5J3IuG6oMOSd+G7i8OM4buw4bugw5LDjXdZxq934buLS8OSw4x34buo4bu0w7p3w5LDjeG7pOG7tOG7hsOSd2nhu6Thu7Thu4TDkncgw4zhu6h3w5lKRcOMd+G7iSLhuqkwd8OZS8OSw4zDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMg4bq6w5LDmeG6ulV24bupxrDhu4rDk8ONd0VP4bqgw5rDmuG7n3bhu4og4bq6w5LDmeG6ulV2d8Oaw5nhu7RP4bq64bufdsOd4buKw4nDmcOMdHfhu7l5eFPhu7J1d8OM4bq64buKw43DjMOZdHfhu7XDgXhT4buydXZ3w5pVReG7n3YvL0XDicOSw7nEkOG6oOG7jMOZw4zhuqDDksOMw4zhu4zhuqDDuVnDki/DieG6usOaTsOZ4buMUy/DkuG6usOdw5ovecOA4buzeS954bu3eMOJ4bu3eUHhu7XDveG7tcOBw5nDvcOBw4HDvXhPeMO5TVPDjXNV4buf4bu34bu1eXZ34bqgT8OZ4bufduG7i1XhuqDhu4x3w6Phu6Thu7R3w4zhu4pG4bukd0F4d8OS4bq2w5N3w5nhu6Thu5rhu4p3MeG6rsOSw413RcOM4buMd+G6uOG7lsOSw413RcOM4buId+G6p+G7hnfDo1jhu6R3w6Phu4rDksOMdncv4bupxrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyDhuqBTw5nhu4rhu4zDknbhu6kx4buWw5LDjXdFw4zhu4h3IuG7iHfDmcOM4buwd+G7i0vDksOMd+G7qOG7tMO6dyDDjOG7qHfDmUpFw4x3w6Mx4bqpMHfDmUvDksOMd8OZVeG6oOG7jHfDmcOCw5LDjXfDo+G7pOG7tHfDjOG7ikbhu6R3MeG6rsOSw413RcOM4buMd+G6uOG7lsOSw413RcOM4buId+G6p+G7hnfDo1jhu6R3w6Phu4rDksOMw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qTBWd8SQ4buk4bua4buKd09Id0Xhu453ReG6okV34bq44buWw5LDjXdFw4zhu4h0d+G7i1VKw5LDjHfDteG6tsOSdyDDjOG7iuG7gsOSw7p3bOG7tHdZ4buK4buGw5J34buLVeG7pMOSw4134buw4buiw5LDjXcx4bquw5LDjcO6dyLhu4h3w5nDjOG7sHfhu4tLw5LDjHfhu6jhu7TDuncgw4zhu6h3w5lKRcOMd8OjMeG6qTB3w5lLw5LDjHV34bqpw43hu6Thu7RIw5J3McSow5LDjHfhu5Hhu6zDksONw7p3aMOM4buOdyLhu4h3w5nDjOG7sHfhu4tLw5LDjHfhu6jhu7TDuncgw4zhu6h3w5lKRcOMd+G7iSLhuqkwd8OZS8OSw4x1dzHhu5x34bqt4buKw5LDjHfhu4vhu6ThuqjDksO6d2jDjOG7jnci4buId8OZw4zhu7B34buLS8OSw4x34buo4bu0dXdF4bqiRXfhurjhu5bDksONd0XDjOG7iHfDmVXhu4zDksONdyLhuqDDknfhu4vDjOG7sOG7oMOSw413Wcavd+G7i0vDksOMd+G7qOG7tMO6d+G7i8OM4buw4bugw5LDjXfDmVVWRXfDozHhuqkww7p34buJIuG6qTDDunds4bu0d8SQ4bqgw5J34bqt4buL4buLaXfDmUvDksOMdXfhurjEguG7infDieG7ikbDknfhu4vDjOG7sOG7oMOSw413w5lVVkV34buLw4zDg8OSw4x34buo4bu0d+G7i2h34buLw4zhuqDDksOMd8Oj4buO4bqgw7p3MeG6rsOSw4134buo4bu0d1PDjOG7sOG7oMOSw413MeG7mMOSw4134buLw4zDlHdZw4N3IMOM4buKd8SQxqB3Mcag4buKdyDhu6TDksONd3nDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMg4bq6w5LDmeG6ulV24bupxrDhu4rDk8ONd0VP4bqgw5rDmuG7n3bhu4og4bq6w5LDmeG6ulV2d8Oaw5nhu7RP4bq64bufdsOd4buKw4nDmcOMdHfhu7nhu7V4U+G7snV3w4zhurrhu4rDjcOMw5l0d+G7tcO94bu3U+G7snV2d8OaVUXhu592Ly9Fw4nDksO5xJDhuqDhu4zDmcOM4bqgw5LDjMOM4buM4bqgw7lZw5Ivw4nhurrDmk7DmeG7jFMvw5LhurrDncOaL3nDgOG7s3kveeG7t3jDieG7t3lB4bu14bu3w73hu7nDmeG7t3hB4bu3QU94w7lNU8ONc1Xhu5/hu7Xhu7PDvXZ34bqgT8OZ4bufduG7i1XhuqDhu4x3w6Phu6Thu7R3w4zhu4pG4bukd0F4d8OS4bq2w5N3w5nhu6Thu5rhu4p3MeG6rsOSw413RcOM4buMd+G6uOG7lsOSw413RcOM4buId+G6p+G7hnfDo1jhu6R3w6Phu4rDksOMdncv4bupxrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyDhuqBTw5nhu4rhu4zDknbhu6kx4buWw5LDjXdFw4zhu4h34buLVeG7sFHDksONdyLhuqDDknfhu4vhu5p3RcOM4busRXfhu4tLw5LDjHfhu6jhu7R34bqnxILhu4p34buLw4zhu4J34bqpw43hu6Thu7Thu4bDkndF4buYw5LDjXfEkOG7lHdU4buk4bu04buCw5l34bq4SsOSw4x3ReG7qOG6oHci4bqgw5J34buLw4zhu7Dhu6DDksONd1nGr3fhu4tLw5LDjHfhu6jhu7R3WeG7hHdZ4buKRkV3w5nDgsOSw413w5nDjOG7sFHDksONd8Oj4buk4bu0d8OM4buKRuG7pHdBeHfDkuG6tsOTd8OZ4buk4bua4buKdzHhuq7DksONd0XDjOG7jHfhurjhu5bDksONd0XDjOG7iHfhuqfhu4Z3w6NY4bukd8Oj4buKw5LDjMO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nhu4vEguG7infEkOG7pOG7muG7indPSMO6d+G6uOG7lsOSw413RcOM4buId+G6p8SC4buKd+G7i8OM4buCd+G6qcON4buk4bu04buGw5LDunds4bu0d1nhu4rhu4bDknci4bqgw5J34buLw4zhu7Dhu6DDksONd1nGr8O6d+G7i1Xhu7BRw5LDjXci4bqgw5J34buL4buad0XDjOG7rEV34buLS8OSw4x34buo4bu0d+G6uOG6sHdF4buYw5LDjXfEkOG7lHdU4buk4bu04buCw5l34bq4SsOSw4x3ReG7qOG6oHci4bqgw5J34buLw4zhu7Dhu6DDksONd1nGr3fhu4tLw5LDjHfhu6jhu7R3WeG7hHdZ4buKRkV3w5nDgsOSw413w5nDjOG7sFHDksONd8Oj4buk4bu0d8OM4buKRuG7pHdBeHfDkuG6tsOTd8OZ4buk4bua4buKdzHhuq7DksONd0XDjOG7jHfhurjhu5bDksONd0XDjOG7iHfhuqfhu4Z3w6NY4bukd8Oj4buKw5LDjMO6d8OSw43hu6Thu7Thu4bDknds4bu0d1nhu4rhu4bDknci4bqgw5J34buLw4zhu7Dhu6DDksONd1nGr3fhu4tLw5LDjHfhu6jhu7TDunfDksON4buk4bu04buGw5J3aeG7pOG7tOG7hMOSdyDDjOG7qHfDmUpFw4x34buJIuG6qTB3w5lLw5LDjMO5d+G7i8OM4bqg4bu0d8OTw4LDmXci4bqgw5J34buLw4zhu7Dhu6DDksONd1nGr3fhu4tLw5LDjHfhu6jhu7TDunfhurjhu5bDksONd0XDjOG7iHci4buId8OZw4zhu7B34buLS8OSw4x34buo4bu0w7p3IMOM4buod8OZSkXDjHfDozHhuqkwd8OZS8OSw4x34buLVUrDksOMd8O14bq2w5J3IMOM4buK4buCw5J34bq44bqwd8ON4bqyw5J3w6Phu6Thu7R3w4zhu4pG4bukd0F4d8OS4bq2w5N3w5nhu6Thu5rhu4p3MeG6rsOSw413RcOM4buMd+G6uOG7lsOSw413RcOM4buId+G6p+G7hnfDo1jhu6R3w6Phu4rDksOMw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIOG6usOSw5nhurpVduG7qcaw4buKw5PDjXdFT+G6oMOaw5rhu5924buKIOG6usOSw5nhurpVdnfDmsOZ4bu0T+G6uuG7n3bDneG7isOJw5nDjHR34bu54bu1eFPhu7J1d8OM4bq64buKw43DjMOZdHfhu7XDveG7t1Phu7J1dnfDmlVF4bufdi8vRcOJw5LDucSQ4bqg4buMw5nDjOG6oMOSw4zDjOG7jOG6oMO5WcOSL8OJ4bq6w5pOw5nhu4xTL8OS4bq6w53Dmi95w4Dhu7N5L3nhu7d4w4nhu7d5QeG7tcO9eOG7s8OZ4bu3eOG7t0/DgS3DicOaRS144bu14bu5QcO5TVPDjXZ34bqgT8OZ4bufduG7i1XhuqDhu4x3w6Phu6Thu7R3w4zhu4pG4bukd0F4d8OS4bq2w5N3w5nhu6Thu5rhu4p3MeG6rsOSw413RcOM4buMd+G6uOG7lsOSw413RcOM4buId+G6p+G7hnfDo1jhu6R3w6Phu4rDksOMdncv4bupxrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyDhuqBTw5nhu4rhu4zDknbhu6kx4buWw5LDjXdFw4zhu4h3IuG7iHfDmcOM4buwd+G7i0vDksOMd+G7qOG7tMO6dyDDjOG7qHfDmUpFw4x3w6Mx4bqpMHfDmUvDksOMd+G7i1VKw5LDjHfDteG6tsOSdyDDjOG7iuG7gsOSd1PDjOG6osOZd8SQ4buKR+G7pHfDmcSC4buKd8SQ4buk4bua4buKd09Iw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qWjDjOG6osOZd8SQ4buKR+G7pHfDmcSC4buKd8SQ4buk4bua4buKd09Iw7p34bq44buWw5LDjXdFw4zhu4h3IuG7iHfDmcOM4buwd+G7i0vDksOMd+G7qOG7tMO6dyDDjOG7qHfDmUpFw4x3w6Mx4bqpMHfDmUvDksOMd+G7i1VKw5LDjHfDteG6tsOSdyDDjOG7iuG7gsOSd0XDjOG7pkV3w5Phu67DksONd+G6uOG7lsOSw413RcOM4buId+G6p+G7hnfDo1jhu6R3w6Phu4rDksOMd+G6uOG7sFBFd8OZVeG6oOG7jHfDmcOCw5LDjXfDo+G7pOG7tHfDjOG7ikbhu6R3QXh3w5LhurbDk3fDmeG7pOG7muG7incx4bquw5LDjcO6d+G6uOG7lsOSw413w5nDjOG7oOG7infDksOM4bqow5J3w5PEgsOSw4x0dzHhuqzhu7R3T8ODd8OaVnfDjcOM4buKd8OSw4xCw5J3w5LDjFjDksONd+G6uOG7jsOSw413w43hu45Tw7p3ReG7lMOSw413w4zhu4rhu4LDkndF4buo4bqgd+G6uOG7lsOSw413RcOM4buId+G6p+G7hnfDo1jhu6R3w6Phu4rDksOMd+G6uOG7lOG7indZ4bue4buKd8OaVnfDksONw4zhu4pGU3dF4bqiRcOMd8OTxILDksONd0Xhu6jhuqB3MeG6rsOSw413w5Lhu47hu4p3RcOM4bukw5LDjXdZw4N3MeG6rsOSw413xJDGoHfDmUvDksOMd+G7i8OM4bqgw5LDjHfDo+G7juG6oHfDkuG7juG7indV4buK4buGw5LDjcO5dzHhu5bDksONd0XDjOG7iHci4buId8OZw4zhu7B34buLS8OSw4x34buo4bu0w7p3IMOM4buod8OZSkXDjHfDozHhuqkwd8OZS8OSw4x3w5Phu4zDksONd8OT4buk4buUw5J34bq44buWw5LDjXdFw4zhu4h34bqn4buGd8OjWOG7pHfDo+G7isOSw4x3w5nhu4rhu4JTd8OZxq9Fd8ON4buKWHfDjcSow5J3w5rhu6xFd07DjOG7kOG6usO6d0/hu6Thu5jDknfDjeG7sOG7osOSw413w5NE4bukd1nDg3fDmeG7iEXDjHdFVkV34bq4xqDDksONd1nhu4rhu4bDkndF4buMw5J3RcOM4bqi4bukd8OZVeG7jMOSw413w43hu4rhuqB34bq4xKjDksOMw7p3ReG6osOSd8SQxqDDunfhurjhuq7DksONd1nhu4rhu4bDksO6d8OSw4zhuqzDknfDieG6rMOSd8OS4bui4buKd0Xhu7B3w5lV4bumd8OZw4xWRXfDjOG7ikbDknfDmeG7lMOZd0XhuqJFd8OSw4zhu4pGw5N3Wcavd0XDjOG7iMOSw4x3w5lVSsO6d1PDjOG6osOZd8OZVeG7ikfDkndO4buKw5LDjHfDmeG7gnctd+G7suG6sHfDjMag4buKd0Xhu6jhuqB3w5lLw5LDjMO5dyLhu4bDkndFxILDksOMd+G6uOG7jsO6d8SQ4bq0w5LDjXdO4buKw5LDjHfDksONw4zhu4pGw5PDunfDmVXhu4h3w5nhu6RGd0Xhu6jhuqB3w5PEqMOSw4zDundF4buqw5LDjXfDksOM4buwd8OSw4xYw5LDjXfDmcOM4buYw5LDjXfDmeG7isOSd8OS4bqyw5N3xJDhurLDmXdRd0Xhu6J3w5pRw7p34bq44buWw5LDjXdFw4zhu4h34bqn4buGd8OjWOG7pHfDo+G7isOSw4x3w5nhu4rhu4JTd8OZxq9Fd8ON4buOU3fhu7Z3RcOM4buMd0/hurDDksOMd+G6uMSC4buMd8OZS8OSw4x3WcODd8OZw4zhuqDDk3fDjeG7iuG6oHfhurjhu47DksONd8ON4buOU3dZw4Phu4x3w5pWd1PDjOG6osOZd8OZVeG7ikfDknfhurjhu4p3T+G7hsOSd0Xhu6jhuqB3w5lLw5LDjMO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyDhurrDksOZ4bq6VXbhu6nGsOG7isOTw413RU/huqDDmsOa4bufdsOJw5nDjOG7pMOTxJB34buKIOG6usOSw5nhurpVdnfDmsOZ4bu0T+G6uuG7n3bDneG7isOJw5nDjHR34bu54bu1eFPhu7J1d8OM4bq64buKw43DjMOZdHfhu7XDveG7t1Phu7J1dnfDmlVF4bufdi8vRcOJw5LDucSQ4bqg4buMw5nDjOG6oMOSw4zDjOG7jOG6oMO5WcOSL8OJ4bq6w5pOw5nhu4xTL8OS4bq6w53Dmi95w4Dhu7N5L3nhu7d4w4nhu7d5QeG7tcO94buzw73DmUFBeE/hu7ctw4nDmkUteOG7teG7ueG7ucO5TVPDjXZ34bqgT8OZ4bufduG7i1XhuqDhu4x3w6Phu6Thu7R3w4zhu4pG4bukd0F4d8OS4bq2w5N3w5nhu6Thu5rhu4p3MeG6rsOSw413RcOM4buMd+G6uOG7lsOSw413RcOM4buId+G6p+G7hnfDo1jhu6R3w6Phu4rDksOMdncv4bupxrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6kx4buWw5LDjXdFw4zhu4h34bqn4buGd8OjWOG7pHfDo+G7isOSw4zDunfhurjhuq7DksONd1nhu4rhu4bDkndBeHfDkuG6tsOTd8OZ4buk4bua4buKdzHhuq7DksONw7p3xJDDg+G7tHfDmeG7kHfDkuG7iuG7hMOTd1PDjOG6qMOSd07DjFHhu4rDundZ4buKw5LDjHfDiVZ3WcODd8OZVnfDjMOD4buMd07DjOG7infhurjhu7BQRXfDksOMQsOSd8Oj4buk4bu0d8OM4buKRuG7pHdBeHfDkuG6tsOTd8OZ4buk4bua4buKdzHhuq7DksONw7p3ReG7jOG7infhurjhuqzhu7R3T8ODd8OJ4bqo4bukd+G6qMOSd07DjOG7mMOSw413w5nDjEd3w5LDg+G7jHdU4buk4buGw5J3w5lV4buMw5LDjXdF4bukxqBFd+G6uOG7oOG7indF4buo4bqgd8OSw43hu7Dhu6Dhu4p34bq44bquw5LDjXdZ4buK4buGw5LDuXcx4buWw5LDjXfDmcOM4bug4buKw7p3w5Phu4zDksONd8OT4buk4buUw5J3MeG6rsOSw413xJDGoMO6d0XDjOG7iMOSw4x3VOG7pOG7tOG7hMOSd1nDg3fDksOM4bqsw5J3w4nhuqzDknfDmUvDksOMd+G7i8OM4bqgw5LDjHfDo+G7juG6oHfDmeG7iuG7glN3w5nGr0V3w5nDjFZFd8OM4buKRsOSd8OZw4zhurLDksONd09Q4buKd0XhuqJFd8OTxq9Fd8OZ4buK4buG4bukw7p3w5LDjOG7ikbDk3dZxq934bq44bqwd+G6uOG7hHdV4bqgw7p34bq44buw4bqgd8OZS8OSw4x34buLw4zhuqDDksOMd8Oj4buO4bqgd8OSw43Dg+G7tHdFw4PDksONd1PDjOG6osOZd8OZVeG7ikfDksO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyThu6TDmcOM4buMVXbhu6lp4buk4buURXfDo+G7sOG7osOSw43GsC9T4bup

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]