(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa tập trung hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa tập trung hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới

Ảnh minh họa.

Với sự chỉ đạo tập trung của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động bất lợi của đại dịch COVID-19, song Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa trong 8 tháng qua tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, toàn tỉnh có 12 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, có 346 xã, 902 thôn, bản (trong đó có 690 thôn bản miền núi) đạt chuẩn NTM; 56 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 9 xã, 242 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có 236 sản phẩm OCOP cấp tỉnh (được xếp hạng từ 3-4 sao), trong đó, có 1 sản phẩm 5 sao.

Tuy nhiên, so với mục tiêu, yêu cầu về chất lượng và tính bền vững, Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh còn có những hạn chế, đó là:

Việc triển khai thực hiện Chương trình ở một số huyện, xã còn lúng túng, chưa thực sự chủ động, thiếu quyết liệt trong công tác chỉ đạo; kết quả về số xã được công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao 8 tháng năm 2022 còn hạn chế so với mục tiêu cả năm; chưa có thôn (bản) được công nhận đạt chuẩn NTM. Còn 1 huyện (Mường Lát) “trắng” xã NTM; có 10/27 huyện, thị xã, thành phố (thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thành phố Sầm Sơn, các huyện: Cẩm Thủy, Lang Chánh, Bá Thước, Như Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát) chưa có xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 21/27 huyện, thị xã, thành phố chưa có xã kiểu mẫu.

Với yêu cầu về mức độ đạt chuẩn ngày càng cao và khó thực hiện của các tiêu chí NTM các cấp độ và mức độ, các địa phương đăng ký đạt chuẩn còn nhiều nội dung tiêu chí chưa đạt chuẩn, khối lượng công việc cần thực hiện nhiều, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình xây dựng NTM, giai đoạn 2021-2025, trước mắt, từ nay đến cuối năm 2022, phải có thêm ít nhất 1 huyện, 13 xã đạt chuẩn NTM; 14 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 42 sản phẩm OCOP.

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh được giao phụ trách tiêu chí NTM các cấp độ và mức độ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả các tiêu chí NTM ngành được giao phụ trách, nhất là những nội dung tiêu chí mới, khó như: nước sạch tập trung, cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm chủ lực, ngành kinh tế chủ lực, các nội dung tiêu chí liên quan đến chuyển đổi số…; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các địa phương thực hiện hoàn thành các nội dung tiêu chí chưa đạt đối với những huyện, xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn các mức độ năm 2022, làm cơ sở để thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các tiêu chí thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành, đơn vị phụ trách khi đáp ứng các mức độ đạt chuẩn theo yêu cầu, quy định của các bộ tiêu chí.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo rà soát, tổ chức thực hiện củng cố, duy trì mức độ đạt chuẩn tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu đối với các xã đã được công nhận và duy trì đạt chuẩn các nội dung tiêu chí huyện NTM đối các huyện, thị xã, thành phố đã được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM theo các Bộ tiêu chí NTM các cấp độ và mức độ giai đoạn 2021-2025 được Trung ương và tỉnh ban hành; Chỉ đạo các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM các mức độ theo chỉ tiêu của tỉnh giao năm 2022, khẩn trương rà soát, đánh giá hiện trạng, mức độ đạt chuẩn của các tiêu chí cấp xã, cấp huyện, trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch chi tiết, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các nội dung tiêu chí, đảm bảo chất lượng và bền vững, trình thẩm tra, thẩm định, công nhận đạt chuẩn theo quy định.

Huyện Hậu Lộc và thị xã Bỉm Sơn khẩn trương thực hiện hoàn thành các tiêu chí huyện, xã NTM, các yêu cầu, quy định về thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm tra, trình Trung ương thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn NTM/thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trước tháng 12-2022.

Các huyện có sản phẩm OCOP được công nhận từ năm 2021 trở về trước, khẩn trương tiến hành rà soát, đánh giá lại các sản phẩm theo Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP...

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tăng cường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Trung ương, của tỉnh cho cán bộ, đảng viên và người dân về việc tiếp tục xây dựng NTM toàn diện, nâng cao và bền vững, với phương châm “Xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, “Nông nghiệp, nông thôn và nông dân luôn giữ vai trò quan trọng, là trụ đỡ, là nền tảng trong phát triển kinh tế - xã hội. Người nông dân phải là trung tâm, là chủ thể, nông thôn phải là nền tảng, là cơ sở và nông nghiệp phải là động lực cho sự phát triển của tỉnh”, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Xem văn bản tại đây.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]