(Baothanhhoa.vn) - Với quan điểm “Xây dựng nông thôn mới (NTM) có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, ngay sau được công nhận huyện NTM năm 2019, Đảng bộ, chính quyền huyện Thọ Xuân tiếp tục chỉ đạo các địa phương trong huyện thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Trong tổ chức và thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân đặc biệt chú trọng việc nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở, phát huy vai trò của các đoàn thể nhằm huy động sự đồng thuận và sức mạnh của toàn dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở huyện Thọ Xuân

Với quan điểm “Xây dựng nông thôn mới (NTM) có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, ngay sau được công nhận huyện NTM năm 2019, Đảng bộ, chính quyền huyện Thọ Xuân tiếp tục chỉ đạo các địa phương trong huyện thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Trong tổ chức và thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân đặc biệt chú trọng việc nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở, phát huy vai trò của các đoàn thể nhằm huy động sự đồng thuận và sức mạnh của toàn dân.

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở huyện Thọ Xuân

Thôn 1 Yên Trường, xã Thọ Lập (Thọ Xuân) phấn đấu hoàn thành xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021.

Thôn 1 Yên Trường, xã Thọ Lập có 249 hộ, với 779 nhân khẩu, đang phấn đấu đạt thôn NTM kiểu mẫu trong năm 2021. Dẫn chúng tôi đi thăm cơ sở hạ tầng quanh thôn, đồng chí Lê Hải Huệ, bí thư chi bộ thôn cho biết: Để đạt mục tiêu đề ra, thôn 1 Yên Trường đã kiện toàn ban phát triển thôn, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; thôn cũng đã rà soát các tiêu chí, trên cơ sở đó xác định rõ nội dung, lộ trình từng việc cần làm. Cấp ủy, chi bộ thôn đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ chương trình xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong việc xây dựng và thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Mặt khác, thôn tập trung tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đảm bảo nội dung và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tính chủ động tham gia thực hiện các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu. Cùng với đó, cấp ủy chi bộ thôn đã tuyên truyền bà con Nhân dân tích cực tập trung hoàn thiện 3 vườn hộ mẫu, mỗi vườn có diện tích từ 500m2 trở lên, có hệ thống tưới, tiêu khoa học, hiệu quả; sản phẩm hàng hóa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giá trị sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của vườn hộ chiếm tỷ lệ 75%. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn được chú trọng. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng được quan tâm. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng đạt 100%; thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt 75 triệu đồng.

Đồng chí Lê Văn Lực, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Lập cho biết: Để Thôn 1 Yên Trường đạt thôn NTM kiểu mẫu trong năm 2021, cấp ủy, chính quyền xã Thọ Lập đã chỉ đạo cấp ủy chi bộ tiếp tục tập trung lãnh đạo, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên trong chi bộ và tính dân chủ trong Nhân dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” để tiếp tục huy động Nhân dân tham gia mở rộng, cứng hóa đường; nâng cấp, bổ sung nắp đậy rãnh thoát nước hai bên đường, đường nội đồng; trồng hoa, cây xanh hai bên đường để tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp...; phấn đấu cuối năm nay được công nhận thôn NTM kiểu mẫu.

Năm 2013, Xuân Giang đã về đích xã NTM đầu tiên của huyện Thọ Xuân. Từ đầu năm đến nay, xã đã tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, phấn đấu xây dựng thành công xã NTM nâng cao trong năm 2021.

Để đạt được mục tiêu đề ra, cấp ủy, chính quyền xã Xuân Giang đã căn cứ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban chỉ đạo, ban quản lý, đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng NTM nâng cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trên cơ sở rà soát các tiêu chí, xã tập trung củng cố một số tiêu chí đã đạt nhưng chất lượng chưa cao và hoàn thiện các tiêu chí khó thực hiện. Với sự triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đến nay, xã đã đạt 15/15 tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao theo quy định. Địa phương đã hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Theo kế hoạch, năm 2021, huyện Thọ Xuân phấn đấu có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Xuân Trường, Thọ Hải, Thọ Lâm, Thọ Xương, Xuân Giang; 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là Xuân Hòa và Bắc Lương; 5 thôn NTM kiểu mẫu gồm: thôn Phong Cốc, xã Xuân Minh; thôn 3, xã Thọ Lâm; thôn 1 Yên Trường, xã Thọ Lập; thôn Nam Thượng, xã Tây Hồ và thôn 27, xã Xuân Tín. Để đạt được chỉ tiêu đề ra, huyện Thọ Xuân đã tập trung chỉ đạo các phòng, ngành chức năng tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã hoàn thành các tiêu chí theo lộ trình cam kết về đích NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và thôn NTM kiểu mẫu; tổng hợp kết quả để hàng tháng và quý báo cáo Thường trực UBND huyện chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi trong quá trình thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, các địa phương vẫn còn gặp một số khó khăn đó là kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình hạ tầng giao thông, điện, nước và các công trình văn hóa, dân sinh đảm bảo tiêu chí NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu là rất lớn, trong khi đó hầu hết các xã không có nguồn thu, nguồn sử dụng đất ở nhiều xã chưa được quy hoạch, nếu không có sự hỗ trợ từ Nhà nước thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều công trình đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng ở các xã xây dựng và hoàn thành NTM thời gian đã lâu (7-8 năm) nên đã hư hỏng, xuống cấp cần phải xây dựng hoàn thiện theo tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí NTM nâng cao, nhưng nguồn kinh phí huy động, đóng góp của Nhân dân hạn chế do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19...

Để đạt mục tiêu đề ra và phấn đấu năm 2021 có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 5 thôn NTM kiểu mẫu, huyện Thọ Xuân đã, đang tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các xã, thôn hoàn thành các tiêu chí theo lộ trình cam kết về đích NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; Đánh giá các tiêu chí, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách, báo cáo tiến độ cho các phòng, ban và văn phòng NTM vào ngày 25 hàng tháng. Đối với các xã, thôn xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu: Chỉ đạo, quán triệt, phổ biến các nội dung liên quan đến công tác duy trì các tiêu chí NTM, xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn; xây dựng kế hoạch vốn, chủ động phát huy nguồn lực tại địa phương, ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn do địa phương quản lý để đầu tư xây dựng khu dân cư NTM nâng cao, kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2023, Thọ Xuân xây dựng thành công huyện NTM nâng cao.

Bài và ảnh: Nguyễn Minh


Bài và ảnh: Nguyễn Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]