Ngày 6/4, Mỹ, cùng với Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và Liên minh châu Âu ( EU ) tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga do liên quan tới xung đột ở Ukraine.

Tin liên quan

Đọc nhiều

LOG7h1t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu6Dhu4Phu6Hhu4vhuqs+LuG7iHkqe+G7gDJ74bupN3vhuqpQezbhu5t74bqp4bqj4buhe+G6pzbhuqd74bql4buD4bq7xKl74bub4buHNuG7m3vhu6Hhu6Phu6XEqeG7gXvhu5vhu4c44buhe8Os4buDxKnhu4d74buhw6l74bqpw7Lhu4N74bup4buT4buDe8So4buBNSwv4buHWy4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4uLOG7g+G7ieG7gXvhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG6p+G7ieG7ny3hu5vhu4dq4buhaj574buh4buD4buh4buL4bqr4bu0PuG7iHkqe+G7gDJ74bupN3vhuqpQezbhu5t74bqp4bqj4buhe+G6pzbhuqd74bql4buD4bq7xKl74bub4buHNuG7m3vhu6Hhu6Phu6XEqeG7gXvhu5vhu4c44buhe8Os4buDxKnhu4d74buhw6l74bqpw7Lhu4N74bup4buT4buDe8So4buBNXvhu4dmxKnhu4d7OcSp4buHe1s+e+G7n+G7o+G6p+G7tD4vL+G6p+G6rcSpJuG6pTVq4buh4buHNcSp4buH4buHajUm4bupxKkv4bqt4bqr4bufw6zhu6Fq4bubL8Sp4bqr4bur4bufL11dWyAvWzIy4bqtIH0zICJ9MuG7oV1bXSLhu4tbJsOt4bub4buBPns14buL4buh4bu0PuG7iHkqe+G7gDJ74bupN3vhuqpQezbhu5t74bqp4bqj4buhe+G6pzbhuqd74bql4buD4bq7xKl74bub4buHNuG7m3vhu6Hhu6Phu6XEqeG7gXvhu5vhu4c44buhe8Os4buDxKnhu4d74buhw6l74bqpw7Lhu4N74bup4buT4buDe8So4buBNT574bqtNeG7oTUt4bub4buHauG7oWotauG7o+G7g+G7geG7g8SpNeG7iy3hu5/hu6Phuqfhu7Q+4buH4buh4buh4bub4bufJC8v4bqn4bqtxKnhu4Phu4nhu4Em4bup4buD4bqr4buhxKk14buJ4bub4buLcOG7nybhu6nEqS/hu6ExXX0vcOG7m+G7i2o14bqt4bqr4bqtL+G7g+G7qeG7m+G7reG6p+G7g+G7qWovXX1dXV99IF99Mi/hu4EyJsOt4bub4buBPnsvLuG6pjbhuqd7xKnhu4c3e+G7i2HEqeG7h3vhuqk4anvhu4AyeyZ7OuG7ucSp4buHJHvDveG6vuG7mi/hu6Dhu6Dhu7Dhu6jEqDssL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4buG4bqrNeG6rT4uxKjhu4E34butezEvICp74buIeSp74bqncsSp4buBe+G7qeG7k+G7g3vEqOG7h2vhu4l74bqnNuG6p3vEqcO64buT4bqne+G6p8OzxKnhu4F7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5t74bub4buHNuG7oXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvhu4c3xKnhu4F74bqp4bq3cHvhu6Hhu4fDqXvhu4Hhu4Phu5Phu4N7OuG7gDI7e+G7qTd74buK4buDZcSpe+G7ieG7g8Sp4buHe+G6p+G7h+G6r3B74bqucHs6e+G6qlB7O3vhu6Hhu4PDqeG7m3vhu6Fz4bqnezbhu5t74bqp4bqj4buhe+G6pzbhuqd74bql4buD4bq7xKl74bub4buHNuG7m3vhu6Hhu6Phu6XEqeG7gXvhu5vhu4c44buhe8Os4buDxKnhu4d74buhw6l74bqpw7Lhu4N74bup4buT4buDe8So4buBNXvhuq1qe+G7i+G7g2XEqXvhu51wNcSpe+G7oeG7k+G7g3vhu7FwxKnhu4F74bqp4buP4buhe+G7l3tQw6zhu6M14buDxKnhuqsmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG7oOG7h+G6q2p7xKjhu4c3e+G7oOG7o8OgxKnhu4Eqe+G7izd74buJ4buP4buhe+G7m+G7h+G6t8Spe+G6p3Q1e8Spw7R74buL4bun4bqne8SpN+G7rSp74buIeXvhuqk1xKnhu4F74bqnw7PEqeG7gXvhuqXDsnvhuqc24bqne+G6peG7g+G6u8Spe+G7m+G7hzbhu5t7w6zhu4PEqeG7h3vhu6HDqXvhuqnhur174bqn4bqx4buJe+G6qeG6t3B74buhw7p74buJ4buT4buDe+G7qTdqe8So4buBNSp74bqp4buNxKnhu4F74buh4buH4buZ4buDezbhu5t74bqp4bqj4buhe+G6pzbhuqd74bql4buD4bq7xKl74bub4buHNuG7m3vhu6Hhu6Phu6XEqeG7gXvhu5vhu4c44buhe+G7oTfhu4N74bqn4buH4buFxKnhu4d74oCcxKnhu4Hhu4fhu4Nl4buJe8Os4buHw6Dhuqd7xKnhu4fhurHhu6HigJ174bqpw7Lhu4N74bup4buT4buDe8Sp4buB4bqvxKl74buHN8Sp4buBe+G7i+G7k8Spe8Sp4buH4bqx4buhKnvhu4nhu4/hu6F74bufw7J74bqtajXEqeG7h3vEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7m3vEqeG7hzd7xKnDuuG7k+G6p3vhu51wNcSpe+G7oeG7o23EqeG7gXvEqeG7h+G6seG7oSYmJiYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bqmNuG6p3vhuqXhu4PhurvEqXvhu5vhu4c24bube+G7oeG7o+G7pcSp4buBe+G7m+G7hzjhu6F74buhN+G7g3vhuqfhu4fhu4XEqeG7h3vhu5/huq9we+G7o+G7j8Sp4buBe8SpN+G7rXvhu6Hhu4fhuqtqe+G7nzVwe+G7hzfEqeG7h3vhuqnhu4/EqeG7gXvhuqd0NXvhu4h5e+G7qTdqe+G6qeG6t3B74buhcOG6t8Spe8SpN+G7rXvEqeG7h+G6oeG7iXvhuqfDoOG7oXvhuqc24bqne8Os4buHajnEqXvhu6Hhu4PhurnEqXvhuqlhe+G6pWd74bqpa8Sp4buBe+G6pcOhxKnhu4F74bqndDV7xKjhu4E1e+G7oTjhu4N74buIeXvhuqnhur174buh4buHNcSp4buHe+G7oWo2xKl74bqnNuG6p3vDrOG7h2o5xKl7xKnhu5UmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG7iHl74bupN3vhu4fhu5HEqXsifXvhuqnhu43EqeG7gXvhu4nhu4PEqeG7hyp74bqpw7Lhu4N74buhNuG6p3vhuqlhezbhu5t74bqtc8Sp4buBe+G6pzbhuqd74bql4buD4bq7xKl74bub4buHNuG7m3vhu4c4xKl74bqn4buHw6l7w6zhu4PEqeG7h3vhu6HDqXvhu6nhu5Phu4N74bub4buHOOG7iXvhu6nhu4N74buj4buPxKnhu4F7xKnhu4fhurHhu6F74buh4bujasSp4buBe+G7i2fhuqfhu4d74bufxakmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG6pjbhuqd74bqn4buHcOG7rWXEqXvhu4Hhu4M1e+G6reG7p3vhuqlqNsSpe+G7oMO1xKnhu4F74bufOcSpe+G7m+G7h+G6teG7iXvhu51ww7Lhuqd7xKnhu4/hu4N74buA4bqs4buaO3vhuqd0NXvEqOG7gTV74bufxJF74buB4buDOeG7iXvhu6Hhu5Phu4N7WzDhu7h74buh4bujasSp4buBe8Spw6Hhu4l7xKk14butKns5xKnhu4d74buHw7rhu5fEqeG7gXvhu6Hhu5Phu4N74buh4buHN8Sp4buHe+G7nXA5e8Os4buDxKnhu4d74buhw6l74buh4bujasSp4buBe1swe8Spw6Hhu4l74budcDUmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG7ijjhu4l74bub4buHNuG7oXvhuqlhe+G7ocOhxKnhu4F74bupbeG7oXvhu6Hhu6NlxKl7WzDhu7h74bupN3vhuq3hu6d74bqlNmp74bufxJF74buhw6HEqeG7gXvhuqc1anvhu4fhu5HEqXvEqcawNSZ74buG4buRxKl7MX19e+G6p8OzxKnhu4F74buh4bute8Os4buHcHvhu6nhu6fhuqd74buhw7p7xKnhu4fhuq/EqXvhuqlhe+G7o+G7meG7g3vDrOG7h27hu4N74buh4buHZ3vhu6Hhu6PDuuG7mcSp4buBe8So4buBNSZ74bqm4buHcMO04buDe+G6p3DEqeG7gXvDucSp4buBe+G7l3vEqOG7gTV74bqpYXvhuqVne+G7geG7gzbEqXvhuqlqOMSpe8Sp4buB4buH4buDZeG7iXvhu6Hhu6NtxKnhu4F74bupN3vEqOG7gTV74buj4bqx4buhe+G6p2t74buh4buH4bq9e+G7n8SRe8Os4buHw7PEqeG7gXvhuq1w4bute+G7oeG7o2Z74bqpw7rhu5Xhuqd74bupZ3vhu6Hhu4fDqXvhu4s3e+G7ieG7j+G7oXvEqeG6ucSpe8Os4buDxKnhu4d74buhw6l74buL4buTxKkmLyYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bubw71w4buh4buHauG7oz4uOuG7oOG7oOG7sOG7qMSoL+G7qOG7g+G6q+G7ocSpNeG7iSs7LC/hu5su

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]