Ngày 6/4, chính quyền Mỹ đã hối thúc mạnh mẽ Triều Tiên trở lại đối thoại, khẳng định rằng Washington sẵn sàng thảo luận “bất cứ quan ngại nào” của Bình Nhưỡng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bu4Yzom4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDlGTDtOG6v8SDKkDhuqBjxJHhu4djJuG7jeG7kXThuqXhu4cm4buA4bunJmPDrGQmw7Rj4buT4bqhJsOU4buPZOG6peG7kSbDlGThurXhu4cmw7Thu49vJuG6v11kJsOjw6xkJsO0Y+G7g11k4bu4L2M6QOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhu7hk4buBYibhuqHhur97w7XDteG7qCrhuqHhu4HDtS3DsmPhu4PDtOG7gyomw7Rkw7Thur/Eg+G7qCrhuqBjxJHhu4djJuG7jeG7kXThuqXhu4cm4buA4bunJmPDrGQmw7Rj4buT4bqhJsOU4buPZOG6peG7kSbDlGThurXhu4cmw7Thu49vJuG6v11kJsOjw6xkJsO0Y+G7g11kJmNl4buHYyYi4buHYyY6KibDteG7j+G6oeG7qCovL+G6oeG6o+G7h8Odw6B74buDw7Rje+G7h2Nj4buDe8OdceG7hy/huqPEg8O1w6rDtOG7g8OyL+G7h8SDcsO1Lzs7Oi4vOikp4bqjLj88LCguOsO0PC4o4bq/OsOd4bq9w7JiKiZ74bq/w7Thu6gq4bqgY8SR4buHYybhu43hu5F04bql4buHJuG7gOG7pyZjw6xkJsO0Y+G7k+G6oSbDlOG7j2ThuqXhu5Emw5Rk4bq14buHJsO04buPbybhur9dZCbDo8OsZCbDtGPhu4NdZCom4bqje8O0ey3DsmPhu4PDtOG7gy3hu4Phu49kYmThu4d74bq/LcO14buP4bqh4buoKmPDtMO0w7LDtVcvL+G6oeG6o+G7h2Thu4Fiw51xZMSDw7Thu4d74buBw7Lhur/hu5HDtcOdceG7hy/DtCg7Py/hu5HDsuG6v+G7g3vhuqPEg+G6oy9kccOydOG6oWRx4buDLzs/OztfPy5fPykvw6pk4buBw7Xhu5Hhu4di4bqje+G6ocOyY3tkcWTEg+G7h+G7gXQ6Pjo/w53hur3DsmIqJi9Aw4Mz4bqhJsOyY31kJnFk4bq14buHJuG7gOG7pyZx4bqlJsOU4buPZOG6peG7kSbDlGThurXhu4cmw5Xhu5Hhu4diJsOKZOG7gcOdJuG7tOG7seG7h2NXJlThu4Lhu4ZDxanDki/DlMOUU1Hhu4bhu7bhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7JDxIN74bqjKkDhu4ZiW3QmKC8uWSbhuqFjxJHhu4djJuG7jeG7kXThuqXhu4cm4buA4bunJsOjICZjw6xkJsO0Y+G7k+G6oSbhu4Fd4buHYybhu4HhurMmw5Thu49k4bql4buRJsOUZOG6teG7hybDtOG7j28m4bq/XWQmw6PDrGQmw7Rj4buDXWRZJsOqYzThu4diJsOjw6nhu4djJuG7jzLhu4diJlJ7w7VjZOG7h2LDtOG7g+G7hybDtTXhu4cmw7Vb4buHYibDtGMi4buDJuG6v+G7kTnhu4cm4oCcw6A3w7Qm4bqh4budJuG7jeG7kXvhu4cm4buHYl1kJuG7h1vhu4PigJ0m4bqh4buXeybDgGXhu4djJuG7hmPhu5vDs+G7h2LDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAw4Mz4bqhJsOyY31kJnFk4bq14buHJsOyY+G7lSbDtOG7j33huqFjJuG6oX3huqEmcTfhu4cmw6PhuqUmw5Thu49k4bql4buRJsOUZOG6teG7hybhuqHhu5d7JuG7gOG7pybDleG7keG7h2Imw4pk4buBJuG6oWPhu4Mmw6Bkw6LDtCbDreG7h2Im4oCc4bqhYzbhu4cmw7RjW+G7h2PigJ0mY3QmcWfhu4diJsOAZeG7h2Mm4buGY+G7m8Oz4buHYibDteG6syZj4buLZCbDo33Dsibhu4Hhu4nDtCbhuqF94bqhYybDtMSR4bqhYybhuqHhu5/huqEmw6Phu4vhu4diJsO0Y21kJuG6ocah4buHYibhur/hu5vhu5EmdSbhu48y4buHYibDlOG7j2ThuqXhu5Emw5Rk4bq14buHJnHDoeG7hybhuqFj4bubeybDtOG7jyIm4bq/bWQmw6A3w7Qm4bqh4budJuG6v21kJsOj4bqlJuG7h2Jjw6km4buHW+G7gybhuqHhu5d7JsOyY8SReybhu4Dhu6fDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAw5Thu4/hu5ts4bqhJsOj4buFWSbhuqF94bqhJsOjM+G6oSbDsmN9ZCZxZOG6teG7hybhuqHhu5d7JuG7gOG7pyZxWybDlOG7j+G7keG7h2Im4buM4buRw6zhuqEm4buHYlt0JiEvLibDoyAmw7Rkw6Lhu4cmY1vhu4djJmPhu4lkJsOjW+G7gSbDtF1kJlJ7w7VjZOG7h2LDtOG7g+G7hyZx4bqlJnE34buHJsOj4bqlJsOyY2QmY13DtCbhu4djNuG7hyZj4buFeybDgH3hu4cmw6Mi4buDJsOU4buPZOG6peG7kSbDlGThurXhu4fDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAw5RdZCbhuqHhu5Hhu4nhuqEmY+G7iWQmw6Nb4buBWSbDreG7h2Imw5Xhu5Hhu4diJsOKZOG7gSZxWybhu4di4bubbWQmw6Phu4vhu4diJuG6oTfDsibDlOG7j+G7keG7h2Im4buM4buRw6zhuqEm4bq+4bub4buRJkNk4bqt4buRJuG7gGThu4djJsOjICbDtGMi4buDJuG6v+G7kTnhu4cmceG6pSbhu4djcOG7h2Im4bqhayZj4buJZCbDo+G6rSbDtGPhu5PhuqEmw6NhdCbhu4Hhu5XhuqEmw7Rk4bq14buRJuG6oWPhu5Hhu4diJsOyY2QmY13DtCbhu4djNuG7hyZj4buFeybDgH3hu4cmw6Mi4buDJsOU4buPZOG6peG7kSbDlGThurXhu4cm4bqhxqHhu4diJuG7h2Phu5sm4bqhfeG6oWMmw7Rj4bud4bqhJsOj4bqtJsOqY+G7kXTDouG7hybDqmPEkeG6oWMmw5Thu49k4bql4buRJsOUZOG6teG7hybDtGN74buBJmJkeybhuqF94bqhJuG6oX3huqEm4bqh4buR4buJ4bqhJsOjW+G7gSbDsmN94buHw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQMON4buHYibDleG7keG7h2Imw4pk4buBJsOjICbhu4djN+G7hybhu4Fd4buHYybDtDjhu4Em4buN4buRe+G7hybDtOG7j2fhu4diJuG6oeG7l3smcWThuqfhuqEm4bqh4buFJuG7h2Nw4buHYibigJzDsmMi4buHJuG7neG7h2Imw6pk4bq14buHJuG7jeG7kXTDosO04oCdJsOjw6xkJnFsZCbhuqF94bqhJsOj4buJ4buHYibDtGN9ZCbhur/Eg+G7gybDtGN74buHYibhuqHhu5d7JsOU4buPZOG6peG7kSbDlGThurXhu4dZJsOj4buL4buHYibDtGNtZCbDtH1kJsOqYzThu4diJsOjw6nhu4djJuG6oXvhu4Emw6rDosO0JuG6oeG7l3smUnvDtWNk4buHYsO04buD4buHJsO0Y8SD4buDJsOj4buRxKlkJuG7h2Lhu4NdZCZiZHvhu4MmcVsmw6PDrGQmw7Rj4buDXWQmcWxkJsOAZeG7h2Mm4buGY+G7m8Oz4buHYsOdL8Od4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyxanhu5HDtGPhu4Phu48qQOG7tMOUw5RTUeG7hi9RZMSDw7Thu4d74buBK+G7tuG7uC/DskA=

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]