Nhiều nguồn tin tiết lộ giới ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) đã không thể phê chuẩn các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, do Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất, vì những vấn đề kỹ thuật cần được giải quyết - trong đó có câu hỏi về việc liệu một lệnh cấm nhập khẩu than đá từ Nga có ảnh hưởng đến các hợp đồng hiện hành hay không.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bu04bqrJiXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4buOYuG7j+G6veG6oyThu7bDgT7DoSXhur/hu5dqw6El4bqiw5Ulw7PDtTzhur8l4bq/4bqpfWIl4buh4bq1JeG7jz7DoSXhuqHDrOG6v+G6qSXhur3DouG6v+G6qyXDoTXDqiXhur/huqs3byXhurvhuqs4w7Ul4buP4bqrPOG6vyXDoeG7mTwl4bq+4bqpPOG7tC/huqsm4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhu7Riw6rhuqklw6Hhur084buN4buNxagkw6HDquG7jS1v4bqr4buB4buP4buBJCXhu49i4buP4bq94bqjxagkw4E+w6El4bq/4buXasOhJeG6osOVJcOzw7U84bq/JeG6v+G6qX1iJeG7oeG6tSXhu48+w6El4bqhw6zhur/huqkl4bq9w6Lhur/huqslw6E1w6ol4bq/4bqrN28l4bq74bqrOMO1JeG7j+G6qzzhur8lw6Hhu5k8JeG6vuG6qTwl4bqrZOG6v+G6qyVb4bq/4bqrJSYkJeG7jcOyw6HFqCQvL8Ohw6Dhur9YYTzhu4Hhu4/huqs84bq/4bqr4bqr4buBPFjhu6Hhur8vw6DhuqPhu43hurvhu4/hu4FvL+G6v+G6o3Dhu40vPz8mOy8mISHDoDsqKDouPyrhu487LiEm4bq9Jljhurlv4bqpJCU84bq94buPxagkw4E+w6El4bq/4buXasOhJeG6osOVJcOzw7U84bq/JeG6v+G6qX1iJeG7oeG6tSXhu48+w6El4bqhw6zhur/huqkl4bq9w6Lhur/huqslw6E1w6ol4bq/4bqrN28l4bq74bqrOMO1JeG7j+G6qzzhur8lw6Hhu5k8JeG6vuG6qTwkJcOgPOG7jzwtb+G6q+G7geG7j+G7gS3hu4HDsmLhuqli4bq/POG6vS3hu43DssOhxagk4bqr4buP4buPb+G7jeG7ri8vw6HDoOG6v2LDquG6qVjhu6Fi4bqj4buP4bq/PMOqb+G6vcO14buNWOG7oeG6vy/hu48uPyovw7Vv4bq94buBPMOg4bqjw6Av4bqr4buB4buP4bq/4bq/ei8/Kj8/Xyo7XyohL+G7j+G7j3Hhu6Hhur/hu4/huqs84bq/X8OgPFjhurlv4bqpJCUv4bu24bup4bq/4bqrJcOqYuG6v+G6qyXhuqvhu4U8WCXDneG6vuG6qcO1w63hur/hu64l4bul4bqsTy/hu47hu45R4bug4bq+4buy4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/huqrhuqM8w6Ak4bu24bq+4bqrYuG6tcO1JeG6v+G6qcO1w63hur8l4buPYuG6vyXhu49i4bqz4buPJeG6vcOsJeG6qWJqYiXhur/huqnhu4F9YiXhuqliPOG7gSXhurxi4bq34bq/JcOqYuG6v+G6qyXDoeG6qzTDtSV5w7Ulw53huqLDleG7siXhuqFdJeG6u+G6q2jhur/huqkl4buP4bqr4bqlJW/huqvhurclw6HhuqvDtTjhur8lw6E+w6ElYWLDouG6vyVv4bqrPm8l4buPw7Lhu5vhur/huqklb+G6q33hu48lw6pqYiXhuqFpYiXhu6FqYiXhur7huqk8VyXDoOG7gSXhu5hyJWE84bq/JcOh4bqrNMO1JXnDtSXDneG6osOB4buyJeG6oeG6tSVxw7U14buPVyXhu6FkJeG6v+G6q+G7n+G6v+G6qSXhu6E14bq/JeG6oeG6tSXhurvDuSXhu4/huqvDtTfhu48lw6E24bq/JeG6oeG7l2zDoSXhuqliW2Ilw7PDtXLhurPhu48lLSXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhuqHhu4clw6Hhu4clw6E0w7Ul4bqrZmIl4buh4bq1JeG7oWLDosOhJeG6vWLDosO1JcOqw6zhu48l4bq9w6Lhur/huqslw6E1w6ol4bq/4bqrN28l4bq74bqrOMO1JeG7j+G6qzzhur8l4bqhPiXhu4/hu5sl4bq+4bqpPCXDoeG7hyVb4bq/4bqrJeG6q+G7l23hur/huqkl4bqh4bqz4bq/JcOhPsOhJeG6q2xvJeG6ocOt4bq/4bqpJeG6q2LDouG6vyXhuqt74bq/4bqrJeG6qzxyJeG6u+G6q2jhur/huqlY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG6osOBJeG6q2jDqiUsLzsl4bqhXSXhuqHhurUl4bq/4bqp4bqrxJElw6E1w6ol4bq/4bqrN28l4bq74bqrOMO1JeG7jzXhu48lw6FbJcOhPsOhJeG6veG7gX1iJeG7j+G6qzzhur8lw6Hhu5k8JeG6vuG6qTxYJeG6oOG6tSXhur/huqnhuqvEkSXhur97ciXDqsOs4buPJW/huqs24bq/JeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJeG6qeG7h2Il4buPw7Lhu5vhur/huqklb+G6q33hu48l4bq9auG6vyXhuqvEqeG6vyXhur/huqsww6ol4bqrfeG6vyXDoeG6q+G6syXhuqvEqeG6vyXhur/hu588JcOzw7U84bq/JeG6q8OiJeG7j+G6q+G7l8Sp4bq/4bqpJcOqfWIl4buhamIlw4rhu4Hhu43hurvhu6E8WOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bDgT7DoSVhYsOi4bq/JW/huqs+byXhu4/DsuG7m+G6v+G6qSVv4bqrfeG7jyXDoTbhur8l4bqh4buXbMOhJcOh4bqrY+G6v+G6qyVv4bqr4buZJcOh4buZPCXDoT7DoSXDs8O1acOhJeG6qWI8JeG7j+G6q3vhur/huqsl4buhYuG6t+G6vyXhuqLDlSXhu4/huqto4bq/4bqpJcOzw7U8VyXhur/huqvhu5fhur/huqklOiXhur/huqnDtcOt4bq/JeG7j+G6q33hu4El4buPYuG6vyXDoeG6q+G7gSVhYuG6s+G7jyXhur/huqvhu5/hur/huqkl4bq94buBJeG6v+G6qX1iJeG6oV0l4bqh4buXbMOhJeG6v+G6t8O1JcOyPCXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXDqsOs4buPJcOhw7XDrMOhJeG6q+G7hW8lw6Hhu5k8JcOhPsOhJW/huqs+YiXhu6Fi4bq34bq/JeG6osOVJeG7oXvhu4El4bq/4bqpe3IlLi87WOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhuqpiw6Lhur8lw6Hhuqvhu5c8JcOyZyXhu6E14bq/JeG6oeG6tSXhu4/DsuG6t+G6vyXhu43hurEl4bqh4buXbMOhJeG6qWJbYiXDs8O1cuG6s+G7jyXhu4/huqvhurMl4bq/e+G7gVclw6Dhu5Elw6E+w6El4bq/4bqreyXhur/huqnhu4F9YiXhuqliPOG7gSXhur19w6Elw7PDtTzhur8l4buh4bq1JeG6u+G6q1sl4bq/IuG6v+G6qSXhuqF94buPJeG6oeG7l2zDoSXhu4/huqtmPCXhuqtiw6JvJeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJcOqw6zhu48lw6HDtcOsw6El4bqr4buFbyXDqmpiJcOh4buZPCXDoT7DoSVv4bqrPmIl4buhYuG6t+G6vyXhuqLDlSXhu6F74buBJeG6v+G6qXtyJSEvO1gvWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4bulw7Xhu4/huqvhu4HDsiThu7bDneG7juG7jlHhu6Dhur4v4bugYuG6o+G7j+G6vzzDqivhu7Lhu7Qvb+G7tg==

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]