Ngày 1/3, tập đoàn vận tải biển Maersk (Đan Mạch) thông báo sẽ tạm thời dừng tất cả hoạt động vận chuyển container đến và đi từ Nga, giữa bối cảnh căng thẳng chính trị giữa Nga và Ukraine “châm ngòi” cho làn sóng doanh nghiệp nước ngoài rút khỏi nước này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqncsOpxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCLHPhurLGsOG7kWThuq3hu6jhu4Xhu5HhurDhurbFqcSR4bqyaOG7qcSR4bqycsOAc8SRw7VD4burccSRw4lv4burxJHhu49y4bq04bq84buf4burxJHhu4/hu7Hhu6vhurLhu4Vz4bur4buR4bqwxJHDtHPEkcOJZ8SRw7Thu5vhu6vEkeG7qnHhu4XhuqcvcsOp4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq3huqdz4bupccSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWThu4/hu6nhurYtxIJy4bux4bqy4buxZMSR4bqyc+G6ssaw4buRw6Fk4buo4buF4buR4bqw4bq2xanEkeG6smjhu6nEkeG6snLDgHPEkcO1Q+G7q3HEkcOJb+G7q8SR4buPcuG6tOG6vOG7n+G7q8SR4buP4bux4bur4bqy4buFc+G7q+G7keG6sMSRw7RzxJHDiWfEkcO04bub4burxJHhu6px4buFxJFydeG7q3LEkWnhu6tyxJHDqWTEkeG6tuG6sOG7j8OhZC8v4buPw7Xhu6vhurPhu43hu4Xhu7HhurJy4buF4burcnLhu7Hhu4XhurPDieG7qy/DteG7keG6tsWp4bqy4buxxIIv4bur4buR4bq44bq2L+G6ueG6uWXhu4Mvw6nhu4Hhu4HDteG6u2Xhu4fhur3DqeG6veG6u+G6suG6u+G6v8OpZcaww6nhurPhu6fEgnFkxJHhu4XGsOG6ssOhZOG7qOG7heG7keG6sOG6tsWpxJHhurJo4bupxJHhurJyw4BzxJHDtUPhu6txxJHDiW/hu6vEkeG7j3LhurThurzhu5/hu6vEkeG7j+G7seG7q+G6suG7hXPhu6vhu5HhurDEkcO0c8SRw4lnxJHDtOG7m+G7q8SR4buqceG7hWTEkcO14buF4bqy4buFLcSCcuG7seG6suG7sS3hu7HhurBzcXPhu6vhu4XGsC3hurbhurDhu4/DoWRy4bqy4bqyxILhurbhuq8vL+G7j8O14burc+G7qXHhurPDiXPhu5HhurLhu6vhu4Xhu6nEgsaw4bq04bq24bqzw4nhu6sv4bqy4bq/4bq5ZS/hurTEgsaw4bux4buFw7Xhu5HDtS/hu6l6w7Vz4buPL+G6uWXhurnhurlfZeG6u19l4bq5L+G7qeG7heG7keG6sOG6tsWp4bqw4bq04bq24bq2c+G7hWXhurll4bq74bqz4bunxIJxZMSRL+G6rcOi4buqceG6tOG7s+G7q+G6r8SR4buN4bq04bq2c+G7q+G7keG6tuG6tuG6snPhu6nhu5HhurbhuqXhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEglLhu5Hhu4XDtWThuq3hu6pxZ+G6vMSRw6kv4bq74bq3xJHhurJvxILEkcO04buxZ+G7q8SRw4lv4burxJHhurJpc8SR4buNc+G7n+G7q8SR4buo4buF4buR4bqw4bq2xanEkcOiw5Thu4Xhu6vEkeG7qGjhu49y4bqlxJHhurJyeeG7q3HEkeG7jWbhu7HEkeG6tuG7l8SR4bqyaOG7qcSR4bqycsOAc8SRw7VD4burccSR4bqybeG6ssSR4buPacSRcuG7sWjhurLEkcO04bu14burccSRw4lv4burxJHhu49y4bq04bq84buf4burxJHhu4/hu7Hhu6vhurLhu4Vz4bur4buR4bqwxJHDtOG7m+G7q8SRw4lnxJHDtHPEkeG6skPEkeG7qnHhu4XhurfEkXFzReG7hcSR4buNw71zxJHhu49p4burcsSR4buPw6zhu6txxJHhurJyauG7q3HEkeG7j3J04burcsSR4bqy4bqww7rEkXFzReG7hcSR4buqceG7hcSRw4lnxJEuxanhurDhu4Vz4bur4buRxJHigJzhu49ybOG7qcSR4burceG7r3PigJ3EkeG7j3Lhu7HEkcawZ+G7q8SR4bq24but4burccSRw7Xhu7Hhu4Xhu6tyxJHhu6txcnPhu6PEgsSR4bur4bqqw4Hhu4/EkeG7q3Hhu7Fnc8SR4bqww4LhurLEkcWpcndzxJHhu6vhuqrDgeG7j8SR4burZ+G6vOG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqtUnPhu6Phu6vEkeG7qOG7heG7keG6sOG6tsWpxJHDtOG7heG7q3HEkcO0c+G7neG6tMSRcmfhu6tyxJHhu49m4buPxJHhurLhurThurzhu5vhu6vEkcOJb+G7q8SR4buPcuG6tOG6vOG7n+G7q8SR4buP4bux4bur4bqy4buFc+G7q+G7keG6sMSRw7Thu5vhu6vEkTvhurLEkSbhu5HhurLhu5HhurDhurbhu43hurThurBx4bq3xJHFqOG7hcawc+G7q3Phu6tx4bqw4buFw7XEkeG6smhzxJHhu41z4buf4burxJHhu4zhu4XGsOG6snPhu4/hurfEkeG7quG7scOJ4bux4bqw4bux4bq24bq2c+G6vOG6tsWpxJHhurJoc8SR4buNc+G7n+G7q8SRw5Thu5Hhu6vhurfEkcOJZ8SRMMaw4buFw7Vzw4nhu7HhurbhurLhu7HFqeG6t8SRMOG7seG6tuG6suG7seG7j3Lhu6vhurzEkeG6osSR4buNw4DEkeG7jXPhu5/hu6vEkcSCcnThu4XEkcOUeeG7q3HEkeG7q+G6qsOB4buPxJHhu6px4buF4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq3hu45m4buPxJHhuq7hurTDveG7j8SRcXPhu4XEkcSCcuG6qkHhu6txxJEsbOG6vMSRw7TDrcSRZsSCxJHDtMSp4bqyxJHhu6tyReG7q3HEkeG7jXPhu6Phu6vEkcSCcmbEgsSR4bqy4bqwQ+G7q3HEkcSCcmjhurLEkeG7q8Sp4burccSR4bur4budxJHDtMO9c8SRw4nDgXPEkeG7qnHhu4XEkeG7q3LhuqrEkcO04but4burccSR4buPxJDhu4XEkcWpcnnhu6txxJHEgnJv4burxJHDtMO9c8SRw4nDgXPEkeG7qWbhurzEkeG7jeG7heG6vMSR4buqceG7heG6t8SR4buPbeG7qcSR4bup4bu14bqyxJHhurbDvcSR4burcWzhu6vEkXJn4burccSR4buqceG7hcSRxalyd3PEkeG7qWjhu6txxJHGsOG6qsOBc8SR4bqyZ3PEkeG7j3J04burcsSR4bqy4buxZ+G7q8SR4buPbuG6tMSROzFTUCzEkcOJZ8SRcmjhu6vEkeG7j3Lhu5vEkcWpcmnEkeG7q8Os4burccSR4bq2xJDEkcO14bqm4burccSR4bq/4bq7ZcSR4bqy4buGxJEuO8OVxJHDtUTEkeG6suG6sEXEkeG7q3Hhu7Foc8SRcsO9c8SR4buP4bqs4buFxJHhu6px4buF4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq3hu6pxZ+G6vMSR4bq54buHL+G6ueG6t8SR4bqyb8SCxJHDtOG7sWfhu6vEkeG7q8Os4burccSRxrDhuqrhuqDhu6txxJHhu4wmxJHDojDhuqpB4burccSR4bqu4bq0w73hu4/EkeG7hOG7q3LhuqXhurfEkTty4buRxrDGsMSRw6Lhu6jhu4LhuqXhurfEkeG7q3Fs4burxJFyZ+G7q3HEkeG6suG7sWfhu6vEkeG7j27hurTEkVI74buM4buOxJHDiWfEkeG7j3nhu6txxJHhurLhurzEkeG7j3Lhu7HEkeG6snLhurTGocSR4bupZuG6vMSR4buN4buF4bq8xJHGsMOB4burxJHhu6tybeG6ssSR4bqycuG7m8SRcXPDgXPEkeG7hOG7keG6sOG7juG7hcSCxJHDtMOtxJHhurJy4buF4bupxJFxc+G7hcSRw4ln4buxxJHDteG7heG7q3LEkeG6tmbhu49yxJHhu6txZ+G6vMSR4buPZ+G7q3HEkeG6ssOs4burccSR4buPZuG7j8SR4buPeeG7q3HEkeG6suG6vMSR4bqydeG7qcSR4buPZuG7j3LEkeG6sMOC4bqyxJHFqXJ3c8SR4bqycsO6xJHhurLhurDhuqrDgOG7q3HEkeG7qnHhu4XhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6rSxvxILEkcO04buxZ+G7q8SRw7Vu4bq0xJHFqXJ0xJEs4bux4bqy4buFxrDhu5Dhu6vhu5HhurBxc+G7keG6tsSR4buP4bqo4burccSR4buPcuG7scSR4buNc+G7m+G6ssSR4bq24buXxJHFqXJ54burccSR4buP4bq04burccSR4buPbcSCxJHDicO94burxJHhu49y4buxxJHhu49m4buPxJHDtUTEkWbhu6vEkeG7qcOBc8SR4bqixJHhu6px4buF4bq3xJHhurbhu4XhurTEkcO04bu14burccSR4bqycmZzxJHhu4/huqzhu4XEkTty4buRxrDGsOG6t8SR4buMJuG6s8SR4buOZuG7j8SR4buPeeG7q3HEkeG6suG6vMSR4buP4bq04burccSR4buPbcSCxJHhurJy4buVxJHhurJy4buF4burcsSR4bqy4buxZuG7q8SR4burcuG6qsSRMHPhurbhu4XEkVPhu6vhu4/EkcOJZ8SR4buo4buF4bq24bqy4buR4bqw4buP4buF4bqww7XEkVPhu6vhu4/EkeG7j+G6qOG7q3HEkcO0w63EkcO1Q+G7q3HEkeG7j+G6tOG7q3HEkeG7j23EgsSRw7XDuuG7j3LEkcOJ4bqmxJHhu49y4buxxJHhu6tyc+G7neG6tMSR4bqy4bu3xJHhu49yQuG7j8SR4bqyZ3PEkeG7j3J04burcsSR4buP4bqs4buFxJHhu6px4buF4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq0s4bqw4bqqw4Hhu4/EkeG6snXhu6tyxJFydeG7q3LEkeG6suG6sMah4bur4bq3xJEscuG6rMSR4bqy4bqqw4Hhu6txxJHhu6px4buFxJHhu6hzxaly4buFc8awxJHhu6hz4bq2cuG6tOG6tuG6snPhu6vEkeG7q3Fn4bq8xJHDqS/hurvEkeG7j3Lhu7HEkeG7jXPhu5vhurLEkcO0w63EkeG6tuG7sWjhu6vEkeG6snJp4buxxJHDtUTEkeG6snJp4buxxJHhurbhu4vhu4/Ekcaw4buj4burcsSR4buP4bqs4buFxJEs4bu34burccSR4bqycsO94burccSRMMaw4buFw7Vz4bupc+G6sMSRJuG6tOG6snPhu6vEkcOJ4budxJHDiXPhu6Phu4/EkXJo4burxJHhu49y4bubxJHhurJo4bupxJHhurJyw4BzxJHDteG7seG7heG7q3LEkeG7q3Fyc+G7o8SCxJHhu6vhuqrDgeG7j8SR4burceG7sWdzxJHhurDDguG6ssSR4bqyZ3PEkeG6tmnhu6vEkcWpcndzxJHhu6px4buF4bqzL+G6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buE4bq04bqycuG7seG6sGThuq3DoiwsMjDhu6ovMHPhu5HhurLhu6vhu4Xhu6kr4bql4bqnL8SC4bqt

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]