(Baothanhhoa.vn) - Trong quá trình phát triển, Đảng bộ Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KKTNS&CKCN) luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KKTNS&CKCN trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã tạo thuận lợi thu hút đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tại KKTNS&CKCN trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lãnh đạo phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp

Trong quá trình phát triển, Đảng bộ Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KKTNS&CKCN) luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KKTNS&CKCN trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã tạo thuận lợi thu hút đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tại KKTNS&CKCN trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp

Công nhân Nhà máy Xi măng Công Thanh bốc xếp sản phẩm.

Đảng bộ ban quản lý đề ra các nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KKTNS&CKCN trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung lãnh đạo tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thẩm định và giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch làm việc tại Ban Quản lý KKTNS&CKCN. Nhiệm vụ cải cách hành chính được ban quan tâm và thực hiện mục tiêu xây dựng “cơ quan hành chính phục vụ”. Trong năm 2018, ban cũng tổ chức tiếp nhận 1.614 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, đã giải quyết đúng hạn 1.604 hồ sơ, đang giải quyết 10 hồ sơ. Đồng thời, đồng hành cùng doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập ngày càng tăng cho người lao động. Trong năm qua, Ban Quản lý KKTNS&CKCN tỉnh đã tiếp và làm việc với 55 đoàn là các nhà đầu tư, doanh nghiệp quan tâm, tìm hiểu cơ hội đầu tư và ký nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư vào KKTNS&CKCN trên địa bàn tỉnh. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của nước ngoài cũng đã đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, như: Tập đoàn Semcorp và Công ty Boilermaster (Singapore); Công ty Huyndai Heavy Engineering và Công ty Inner Foam (Hàn Quốc)... Cùng với đó, ban đã thẩm định và cấp mới 40 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 14.886 tỷ đồng và 9 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 38,1 triệu USD. Đồng thời, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư cho 53 lượt dự án với số vốn đăng ký đầu tư tăng thêm là 2.536 tỷ đồng và 2,3 triệu USD, chấm dứt hoạt động của 10 dự án. Lũy kế đến hết năm 2018, KKTNS&CKCN thu hút được 504 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 131.147 tỷ đồng và 43 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 13,224 tỷ USD; giá trị thực hiện trong năm 2018 đạt 5.259 tỷ đồng và 1,079 tỷ USD, lũy kế đạt 56.545 tỷ đồng và 10,426 tỷ USD.

Hoạt động hỗ trợ trước, trong và sau đầu tư được tăng cường, các chủ đầu tư được hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thực hiện thủ tục hành chính có liên quan để triển khai dự án, nhất là vướng mắc kéo dài trong giải phóng mặt bằng (GPMB). Ngoài ra, Ban Quản lý KKTNS&CKCN đã thẩm định, phê duyệt 39 báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho 30 dự án, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho 5 dự án. Công tác theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường được quan tâm. Ban cũng đã phối hợp với công đoàn KKTNS&CKCN, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp và nhà thầu xây lắp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chế độ tiền công, tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Ban cũng yêu cầu 30 doanh nghiệp sử dụng lao động ký cam kết bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức tháng công nhân... Kết quả năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp và kinh doanh dịch vụ thương mại tại KKTNS&CKCN đạt 145.757 tỷ đồng, tăng 4,98 lần so với năm trước; giá trị xuất nhập khẩu đạt 1,382 tỷ USD, bằng 173% năm trước; nhập khẩu đạt 3,479 tỷ USD, bằng 621% so năm trước; nộp ngân sách Nhà nước khoảng 11.970 tỷ đồng, tăng 3,1 lần so năm trước; giải quyết việc làm ổn định cho hơn 84.400 lao động với thu nhập bình quân đạt khoảng 6 triệu đồng/tháng.

Đi đôi với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ Ban Quản lý KKTNS&CKCN luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức về chính trị trong toàn thể cán bộ, đảng viên. Đảng bộ thường xuyên quan tâm rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời đề ra các biện pháp lãnh đạo công tác tư tưởng, chống mọi biểu hiện tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ. Triển khai, phổ biến, quán triệt kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên trong cơ quan. Tổ chức cho các phòng chuyên môn và cán bộ, đảng viên trong cơ quan đăng ký làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Thời gian tới, Đảng bộ Ban Quản lý KKTNS&CKCN đề ra mục tiêu xây dựng đảng bộ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị văn hóa. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kịp thời phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”... Chỉ đạo chuyên môn hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KKTNS&CKCN, nhất là phát triển KKTNS theo đồ án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng KKTNS, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư vào KKTNS&CKCN trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ tái định cư, giúp đỡ nhân dân tổ chức cuộc sống khi đến nơi ở mới, bảo đảm các điều kiện về điện, nước, giao thông, môi trường học tập, an ninh trật tự... Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Phấn đấu năm 2019, tổng giá trị sản xuất công nghiệp trong vùng quản lý đạt 150.000 tỷ đồng (trong đó KKTNS 135.000 tỷ đồng; các KCN 15.000 tỷ đồng); tổng giá trị xuất khẩu đạt 1,5 tỷ USD; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 22.500 tỷ đồng; giải quyết việc làm thêm cho khoảng 15.000 người. Thu hút vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh khoảng 12.000 tỷ đồng và 1,5 tỷ USD; dự kiến huy động khoảng 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách, vốn có tính chất ngân sách và vốn nhà đầu tư để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật tại KKTNS&CKCN trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Xuân Cường


Bài Và Ảnh: Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]