(Baothanhhoa.vn) - Trên cơ sở các quy định của pháp luật, UBND huyện Tĩnh Gia xây dựng nội dung tuyên truyền về cấp giấy phép xây dựng và các chế tài xử lý vi phạm về đất đai, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn 34 xã, thị trấn và 284 thôn, bản, tiểu khu để tuyên truyền trên hệ thống phát thanh đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Thông qua việc tuyên truyền, nhận thức của người dân và cán bộ cơ sở về công tác quản lý đất đai, cấp phép xây dựng, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự được nâng ...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Tĩnh Gia tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, UBND huyện Tĩnh Gia xây dựng nội dung tuyên truyền về cấp giấy phép xây dựng và các chế tài xử lý vi phạm về đất đai, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn 34 xã, thị trấn và 284 thôn, bản, tiểu khu để tuyên truyền trên hệ thống phát thanh đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Thông qua việc tuyên truyền, nhận thức của người dân và cán bộ cơ sở về công tác quản lý đất đai, cấp phép xây dựng, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự được nâng lên rõ rệt.

Thi công dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 1A đến đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn.

UBND huyện đã tổ chức và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện công khai các thủ tục cấp giấy phép xây dựng. Hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình về thủ tục cấp phép khi có nhu cầu xây dựng, cải tạo sửa chữa công trình, nhà ở thuận tiện, đúng pháp luật. Các trường hợp cấp phép xây dựng tại 12 xã trong Khu Kinh tế Nghi Sơn hiện hữu trước khi cấp phép huyện đều xin ý kiến về quy hoạch của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp. Công tác quản lý xây dựng theo giấy phép được các xã, thị trấn kiểm tra thực hiện và xử lý vi phạm đúng quy định. 9 tháng đầu năm 2018, huyện đã cấp 289 giấy phép xây dựng và giấy phép xây dựng có thời hạn, tăng 37% so với cùng kỳ. Đi đôi với đó, huyện tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm minh những vi phạm về trật tự xây dựng. Qua kiểm tra đã phát hiện 43 trường hợp vi phạm hành chính về trật tự xây dựng và vi phạm về lĩnh vực đất đai, giảm 5% so với cùng kỳ. Lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng 43 trường hợp; trong đó, vi phạm trật tự xây dựng 27 trường hợp, xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng 3 trường hợp (các xã Xuân Lâm 1, Trúc Lâm 1 và thị trấn 1); xây dựng không có giấy phép 24 trường hợp (các xã Xuân Lâm 6, Trúc Lâm 8, Tùng Lâm 5, Hải Thượng 1, Tĩnh Hải 1, Hải Hòa 1, Hải Thanh 1, Nguyên Bình 1). Đã vận động tháo dỡ 1 trường hợp vi phạm tại xã Hải Thanh, còn lại 25 trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định. Vi phạm lĩnh vực đất đai 16 trường hợp (các xã Mai Lâm 1, Xuân Lâm 2, Trúc Lâm 1, Tùng Lâm 1, Hải Thượng 1, Hải Yến 1, Tĩnh Hải 1, Hải Nhân 1, Hải Hòa 2, Tân Dân 1, Hải An 1, Ninh Hải 3). Huyện cũng đã chỉ đạo vận động tháo dỡ 6 trường hợp vi phạm (các xã Xuân Lâm 2, Mai Lâm 1, Hải Thượng 1, Tĩnh Hải 1), còn lại 11 trường hợp UBND các xã đang hoàn thiện hồ sơ để tổ chức cưỡng chế tháo dỡ theo quy định.

Đồng chí Lê Văn Sơn, Phó Đội trưởng phụ trách Đội Kiểm tra quy tắc xây dựng, UBND huyện Tĩnh Gia, cho biết: Thực tế công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện cho thấy, việc xác định nguồn gốc đất trong công tác thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn gặp nhiều khó khăn do hồ sơ địa chính không đầy đủ, nhất là các giấy tờ để xác định thời điểm, nguồn gốc sử dụng đất được quy định tại Điều 100, Luật Đất đai năm 2013. Công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở cơ sở chưa được quan tâm, có lĩnh vực còn buông lỏng. Nhiều vị trí đất được giao không đúng thẩm quyền và đối chiếu với quy hoạch hiện nay không phù hợp với mục đích quy hoạch đất ở, do đó theo quy định các trường hợp sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch sẽ không được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều này tạo nên sự không đồng thuận giữa các hộ dân. Đa số các cán bộ địa chính cấp xã không được đào tạo chuyên môn về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản nên công tác tham mưu tại các lĩnh vực này cho UBND các xã, thị trấn còn hạn chế. Công tác tuyên truyền về quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng ở một số xã chưa sâu rộng, chưa hiệu quả do vậy chưa tác động đến nhận thức của nhân dân trong việc cấp phép xây dựng trước khi xây dựng, dẫn đến còn nhiều hộ xây dựng không phép. Một số xã qua tuần tra, kiểm tra đã phát hiện các trường hợp vi phạm xây dựng không phép, xây dựng trên đất sản xuất nông nghiệp, đất lấn chiếm, đất đã thu hồi nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý thiếu cương quyết, dứt điểm, dẫn đến người dân cố tình xây dựng hoàn thiện công trình.

Đồng chí Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận trình UBND huyện ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đủ điều kiện theo quy định. Rà soát, tập trung giải quyết đối với trường hợp đất giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1–7-2004 trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kịp thời hướng dẫn lập hồ sơ và thẩm định các thủ tục chuyển nhượng, chuyển đổi, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất cho nhân dân theo quy định của pháp luật. Về quy hoạch sử dụng đất, huyện triển khai hoàn thiện hồ sơ lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) trình UBND tỉnh phê duyệt. Hướng dẫn các xã đã được ghi trong kế hoạch đấu giá đất lập quy hoạch chi tiết đất ở khu dân cư, hoàn thiện thủ tục, tổ chức đấu giá, thu tiền sử dụng đất cho nhân dân theo quy định. Về bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư, tập trung thu hồi đất, phê duyệt dự toán bồi thường đối với các dự án, nhất là tập trung cao cho các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại Khu Kinh tế Nghi Sơn. Hoàn thành thống kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2018 huyện Tĩnh Gia; thực hiện việc lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính; xác định giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền giao đất, thuê đất theo thẩm quyền. Thực hiện công khai hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện tại UBND các xã, thị trấn nơi làm thủ tục hành chính để nhân dân biết và thực hiện. UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND huyện về công tác kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng công trình, xây dựng nhà ở riêng lẻ, giám sát chủ đầu tư xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng được cấp và hồ sơ thiết kế được duyệt đối với tất cả các công trình, bao gồm cả công trình có giấy phép xây dựng và công trình được miễn giấy phép xây dựng. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý cương quyết, kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng theo đúng thẩm quyền và chức trách nhiệm vụ được giao.

Huyện Tĩnh Gia đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tăng cường phối hợp với UBND huyện và UBND các xã thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, nhất là đối với các dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của ban và thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh theo quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ban hành kèm theo Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 27–4-2016 của UBND tỉnh – đồng chí Hồ Đình Tùng cho biết thêm.


Bài và ảnh: Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]