(Baothanhhoa.vn) - Quỹ Phòng, chống thiên tai (PCTT) tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 18-1-2016, nhằm huy động các nguồn lực xã hội, tiếp nhận nguồn kinh phí điều chuyển theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài phục vụ cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối tượng, mức đóng góp cụ thể như sau:

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thu, nộp Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2019 đạt thấp so với kế hoạch

Thu, nộp Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2019 đạt thấp so với kế hoạch

Kênh chính Bắc trên địa bàn xã Định Liên (Yên Định) mới hoàn thành xây dựng đã phát huy hiệu quả phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.

Quỹ Phòng, chống thiên tai (PCTT) tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 18-1-2016, nhằm huy động các nguồn lực xã hội, tiếp nhận nguồn kinh phí điều chuyển theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài phục vụ cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối tượng, mức đóng góp cụ thể như sau:

Đối với tổ chức hạch toán độc lập: Mức đóng góp bắt buộc một năm là hai phần vạn trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp như sau: Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp Nhà nước đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp; người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng; người lao động khác đóng 15.000 đồng/người/năm. Ngoài ra, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tự nguyện cho Quỹ PCTT.

Theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 13-5-2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch thu Quỹ PCTT năm 2019, tổng kế hoạch thu quỹ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là 70,98 tỷ đồng (không bao gồm 5% cho người trực tiếp đi thu tại cấp xã), trong đó: Các huyện, thị xã, thành phố là 28,9 tỷ đồng; lực lượng vũ trang trong tỉnh là 712 triệu đồng; các sở, ban, ngành, đơn vị, cơ quan, tổ chức đảng, đoàn thể cấp tỉnh đóng trên địa bàn TP Thanh Hóa là 1,05 tỷ đồng; doanh nghiệp do Cục Thuế tỉnh quản lý là 40,2 tỷ đồng. Đối tượng thu quỹ rộng, ở khắp 27 huyện, thị xã, thành phố, 92 sở, ban, ngành, đơn vị, cơ quan, tổ chức đảng, đoàn thể cấp tỉnh và hơn 13.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thu Quỹ PCTT trên địa bàn tỉnh, Quỹ PCTT cấp tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng nhằm tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc xã hội hóa công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật, đồng thời đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tổ chức triển khai thu, nộp quỹ đạt kết quả cao nhất, tạo nguồn lực đáng kể ngoài ngân sách Nhà nước để hỗ trợ các hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tính đến ngày 30-11-2019, thu Quỹ PCTT năm 2019 trên địa bàn tỉnh được 19,5 tỷ đồng (đạt 27,6% kế hoạch). Cụ thể theo từng đối tượng thu, nộp như sau: Các sở, ban, ngành, đơn vị, cơ quan tổ chức đảng, đoàn thể cấp tỉnh đóng trên địa bàn TP Thanh Hóa thu được 1,3 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch. Các đơn vị lực lượng vũ trang được 537 triệu đồng, đạt 75% kế hoạch; có 18/27 huyện, thị xã, thành phố đã thu và chuyển về tài khoản của Quỹ PCTT tỉnh, với số tiền là 11,3 tỷ đồng, đạt 39% kế hoạch. Đến thời điểm nêu trên vẫn còn 9 huyện, thị xã, thành phố gồm TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, các huyện: Nông Cống, Triệu Sơn, Tĩnh Gia, Hậu Lộc, Ngọc Lặc, Như Xuân, Quan Sơn chưa thực hiện việc thu, nộp Quỹ PCTT. Theo báo cáo kết quả thu, nộp quỹ của UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi về Quỹ PCTT cấp tỉnh, việc thu quỹ tại các doanh nghiệp do chi cục thuế cấp huyện quản lý đều đạt rất thấp, như: Hoằng Hóa, Bá Thước... Đặc biệt, còn một số địa phương không có số liệu thu khoản đóng góp này, như: Như Thanh, Nga Sơn, Thường Xuân... Đến nay, đã có 95/845 doanh nghiệp do Cục Thuế tỉnh quản lý nộp trực tiếp về tài khoản của Quỹ PCTT tỉnh được 4,1 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp có quy mô, giá trị tài sản lớn, như: Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn, Công ty TNHH Fruit of the loom Việt Nam, Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác số 11... Nhiều doanh nghiệp đang cố tình trốn tránh nghĩa vụ đóng góp Quỹ PCTT theo quy định. Ngoài ra, có một số đơn vị thuộc đối tượng thu của cấp huyện nhưng nộp trực tiếp về tài khoản của Quỹ PCTT cấp tỉnh. Các tổ chức tài trợ trực tiếp là 1,3 tỷ đồng, gồm: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước 300 triệu đồng, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 500 triệu đồng, Công ty CP Truyền thông Thăng Long SHOW VIỆT “Hội Nghệ sĩ Thanh Hóa tại Hà Nội” 500 triệu đồng.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đảm bảo kế hoạch thu Quỹ PCTT năm 2019, Quỹ PCTT cấp tỉnh đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản đề nghị các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khẩn trương hoàn thành báo cáo kết quả thu Quỹ PCTT năm 2019. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, người lao động trong phạm vi quản lý nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc xã hội hóa công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các đơn vị, địa phương theo Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 18-1-2016 của Chủ tịch UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14-9-2017 của Chính phủ. Hiện tại, các đơn vị, địa phương đang tiếp tục khẩn trương tổ chức thực hiện thu, nộp Quỹ PCTT theo quy định.

Thùy Dương


Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]