(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30-6, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh; tình hình thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18-5-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tực hành chính chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang môi trường làm việc trên môi trường điện tử trong cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Thanh Hóa đẩy mạnh thực hiện các dự án xây dựng Chính quyền điện tử

Sáng 30-6, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh; tình hình thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18-5-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tực hành chính chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang môi trường làm việc trên môi trường điện tử trong cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Thanh Hóa đẩy mạnh thực hiện các dự án xây dựng Chính quyền điện tử

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Thanh Hóa đẩy mạnh thực hiện các dự án xây dựng Chính quyền điện tử

Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tại hội nghị.

Trong giai đoạn 2016 -2020, trên địa bàn Thanh Hóa đã thực hiện hoàn thành 13 dự án phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh đưa vào sử dụng; 10 dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện các hạng mục; 2 dự án đang thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; 2 dự án đang hoàn thiện thiết kế thi công; 13 dự án hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư… Các dự án đã và đang thực hiện điều phù hợp mục tiêu, đối tượng, nguồn vốn thuộc danh mục xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh. Các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân. Những dự án đang triển khai thực hiện sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân được tiếp cận, sử dụng dịch vụ chất lượng với công nghệ tiên tiến, hiện đại trong các ngành giáo dục, y tế, giao thông, văn hóa, xã hội, góp phần nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và làm giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, công dân. Đồng thời, đẩy lùi tệ nạn nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà của một bộ phận cán bộ, công chức, tăng tính công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thanh Hóa đẩy mạnh thực hiện các dự án xây dựng Chính quyền điện tử

Đại diện Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện chỉ thị số 15 của chủ tịch UBND tỉnh về việc Đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sáng làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý nhà nước, tính đến ngày 22-5-2020, tất cả các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ đúng thời gian quy định; các sở, ban ngành đã thực hiện ký số cơ quan trên văn bản đi; 100% lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã thực hiện ký số cá nhân phụ vụ phát hành văn bản điện tử của đơn vị. Các đơn vị có tỷ lệ văn bản ký số cá nhân của lãnh đạo cao, như: Sở Kế hoạch và đầu tư; Xây dựng; Công thương; Thông tin và Truyền thông. Tính đến ngày 26-6-2020, phần lớn UBND cấp huyện, thị xã, thành phố đã xử lý văn bản đi, đến trên hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Các đơn vị làm tốt, như: Cẩm Thủy, Hà Trung, Quảng Xương, Như Thanh, Như Xuân... Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện tốt, như: Hậu Lộc, Nông Cống, Thọ Xuân… không chuyển văn bản đến để xử lý trên môi trường mạng.

Thanh Hóa đẩy mạnh thực hiện các dự án xây dựng Chính quyền điện tử

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị.

Theo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông, cấp huyện đã sẵn sàng và chắc chắn ứng dụng tốt các ứng dụng trong xây dựng Chính quyền diện tử. Có 5/27 đơn vị đã ban hành Quy định và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp; 27/27 UBND cấp huyện đã thực hiện ký số cơ quan trên văn bản đi; 26/27 huyện, thị xã, thành phố đã được cấp chứng thư số cá nhân cho lãnh đạo.

Thanh Hóa đẩy mạnh thực hiện các dự án xây dựng Chính quyền điện tử

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh ở các đơn vị cấp tỉnh, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phân tích nguyên nhân và biện pháp khắc phục việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tế.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh, đây là những dự án quan trọng trong xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân được tiếp cận, sử dụng dịch vụ chất lượng với công nghệ tiên tiến, hiện đại. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu các ý kiến của các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo để xây dựng báo cáo sơ kết đánh giá việc triển khai thực hiện các dự án xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh. Các chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện từng dự án gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp đánh giá và làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan ảnh hướng đến tiến độ thực hiện dự án và đề xuất bổ sung một số dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá lại những dự án không có khả thi để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Về xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu về những hạn chế trong quá trình triển khai ở cơ sở để có văn bản chấn chỉnh, nhắc nhở để các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hơn. Việc ứng dụng các phần mềm, Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời tập huấn, hỗ trợ các địa phương cập nhật, đồng bộ hóa phần mềm ứng dụng. Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với ý kiến về việc triển khai thực hiện kết nối với các doanh nghiệp bằng internet và yêu cầu các sở, ngành liên quan nghiên cứu cách thức thực hiện và bổ sung kinh phí để triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tăng cường ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng nguồn lực cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021- 2025 trên cơ sở kế hoạch của Chính Phủ để triển khai thực hiện.

Lê Hợi

Tin liên quan:
 • Thanh Hóa đẩy mạnh thực hiện các dự án xây dựng Chính quyền điện tử
  Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

  UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa.

 • Thanh Hóa đẩy mạnh thực hiện các dự án xây dựng Chính quyền điện tử
  Nâng chất lượng chính quyền điện tử

  Xây dựng chính quyền điện tử là một xu hướng phát triển tất yếu nhằm tiến tới nền hành chính minh bạch, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Sau một năm thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7-3-2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh, với quyết tâm cao Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả.

 • Thanh Hóa đẩy mạnh thực hiện các dự án xây dựng Chính quyền điện tử
  Thanh Hóa quyết liệt thực hiện các biện pháp xây dựng Chính quyền điện tử

  Sáng 29-4, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7-3-2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 -2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 • Thanh Hóa đẩy mạnh thực hiện các dự án xây dựng Chính quyền điện tử
  Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

  Sáng 12-2, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo Xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử các bộ, ngành và địa phương.

 • Thanh Hóa đẩy mạnh thực hiện các dự án xây dựng Chính quyền điện tử
  Cải cách hành chính thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

  Cải cách hành chính (CCHC) là yếu tố quan trọng để thu hút các doanh nghiệp (DN) vào đầu tư, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Xác định rõ điều này, những năm gần đây, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi để DN phát triển sản xuất, kinh doanh.


Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]