(Baothanhhoa.vn) - Ngay sau khi Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành kế hoạch hành động thực hiện. Đồng thời, ban hành chương trình công tác của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các cấp chuẩn bị các chương trình, đề án. Ban hành kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư và phân công Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các dự án lớn đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đạt tốc độ tăng trưởng cao

Ngay sau khi Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành kế hoạch hành động thực hiện. Đồng thời, ban hành chương trình công tác của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các cấp chuẩn bị các chương trình, đề án. Ban hành kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư và phân công Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các dự án lớn đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đạt tốc độ tăng trưởng cao

Công nhân Nhà máy Xi măng Long Sơn bốc xếp sản phẩm cho khách hàng. Ảnh: Xuân Hùng

Những tháng đầu năm, thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, kinh tế - xã hội đạt tăng trưởng cao. Theo đánh giá của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 nhìn chung ổn định và có bước phát triển tích cực, nhiều chỉ tiêu đã đạt trên hoặc bằng 50% kế hoạch, dự báo hoàn thành và vượt mức kế hoạch. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 22,18%, cao nhất từ trước đến nay và cao nhất trong các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Lĩnh vực sản xuất nông, lâm và thủy sản cơ bản ổn định và phát triển khá toàn diện; công nghiệp tăng 48% so với cùng kỳ. Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, một số ngành tăng cao, như: Xuất khẩu tăng 63%, doanh thu du lịch tăng 41%, doanh thu vận tải tăng 71,3%. Hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp được đẩy mạnh, thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực. Thu ngân sách Nhà nước tăng 88% so với cùng kỳ và đạt 51% dự toán. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được cải thiện, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn được giữ vững; tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa lớn nhân kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa và đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét với bạn bè trong nước, quốc tế.

Đạt được kết quả trên, những tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo hoàn thiện nội dung trình các kỳ họp HĐND tỉnh, như: Các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; cơ chế, chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; điều chỉnh, bổ sung nghị quyết HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách; sửa đổi bổ sung một số nội dung chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại; quy định chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của HĐND các cấp; chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container đi quốc tế qua Cảng Nghi Sơn.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đạt tốc độ tăng trưởng cao

Tàu cập cảng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Ảnh: Xuân Hùng.

Về lĩnh vực nông nghiệp, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng; tăng cường chỉ đạo quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ phát triển rừng; phát triển nuôi trồng thủy sản, kiểm soát loài tôm càng đỏ; các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều, hồ chứa, thủy điện và công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai, lụt bão; công tác quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. Chỉ đạo triển khai huyện, xã xây dựng nông thôn mới (NTM) và chương trình mỗi xã một sản phẩm; công tác chuẩn bị tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; xây dựng bộ tiêu chí thôn, bản NTM kiểu mẫu; bộ tiêu chí về sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn công nghệ cao và hướng công nghệ cao. Trong đó, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi, như: Ban hành kế hoạch hành động, các công điện, văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp khống chế dịch. Tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh bàn giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; tăng cường đi kiểm tra, đôn đốc và phân công các thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch, các sở, huyện, thị xã, thành phố, xã, phường trực tiếp xuống cơ sở để kiểm tra, chỉ đạo. Tăng cường quản lý vận chuyển, giết mổ, chế biến, tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm; bố trí nhân lực, phương tiện, vật tư, hóa chất cho công tác phòng ngừa, khống chế, bao vây dập dịch. Đồng thời, ban hành quy định mức hỗ trợ thiệt hại và hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh ở lợn do mắc bệnh lở mồm, long móng, tai xanh, tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Về lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh, các ngành, các cấp tiếp tục đối thoại với doanh nghiệp; kịp thời hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhất là vấn đề tuyển dụng, sử dụng lao động, cấp điện, cấp nước, thủ tục đầu tư xây dựng; giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguyên, vật liệu xây dựng; hỗ trợ doanh nghiệp quảng cáo, tiêu thụ sản phẩm; bảo đảm môi trường an ninh trật tự cho doanh nghiệp. Việc đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo các công trình di tích lịch sử văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo; công tác thẩm định, giám sát các dự án đầu tư nước ngoài; chấn chỉnh công tác tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư trực tiếp. Đôn đốc tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt; hoàn chỉnh quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các cụm công nghiệp. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án sử dụng vốn nước ngoài và các nguồn vốn ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, quyết toán vốn đầu tư, thanh toán dư ứng, thu hồi vốn ứng; tăng cường thực hiện đấu thầu qua mạng; đẩy nhanh tiến độ các công trình khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra trong năm 2018, các dự án di tích lịch sử văn hóa. Đôn đốc công tác chuẩn bị về chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng lớn, trọng điểm của tỉnh; chấn chỉnh việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT...

Về lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh, khai thác chợ; xóa bỏ các chợ tạm, tự phát; quản lý giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại, bình ổn thị trường. Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch; triển khai thực hiện dịch vụ tàu contenner tại Cảng biển Nghi Sơn; tăng cường tuyên truyền, quảng bá thông tin các đường bay đi đến Cảng Hàng không Thọ Xuân; xây dựng quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp; triển khai đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch và đề án cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh. Về lĩnh vực tài chính - ngân hàng, tỉnh chỉ đạo thực hiện sớm việc phân bổ kinh phí, kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ chương trình, dự án. Tăng cường các biện pháp quản lý thuế, chống thất thu, gian lận thuế; quản lý, sử dụng kinh phí theo dự toán được duyệt, kịp thời bố trí kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; rà soát bố trí sắp xếp và xử lý nhà đất, xe ô tô công; ban hành kế hoạch thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập...

Lĩnh vực tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, tập trung chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra và chấn chỉnh hoạt động khai thác, tập kết trái phép tài nguyên khoáng sản, nhất là hoạt động khai thác cát, sỏi; tạm dừng các bãi tập kết cát, mỏ cát mà người dân đang có nhiều phản ánh về việc gây sạt lở đất, ảnh hưởng môi trường. Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp phép khai thác các mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường, ban hành các quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019.

Thời gian tới, tỉnh ta tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội. Đó là, thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội cả năm. Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tăng cường quản lý Nhà nước về hoạt động của đầu tư công. Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách Nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu cả năm. Tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Xuân Hùng


Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]