(Baothanhhoa.vn) - Ngày 1-7, UBND tỉnh đã có Văn bản số 8240/UBND-NN gửi Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các công ty khai thác công trình thủy lợi, về việc tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiết kiệm nước

Ngày 1-7, UBND tỉnh đã có Văn bản số 8240/UBND-NN gửi Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các công ty khai thác công trình thủy lợi, về việc tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiết kiệm nước

Cụ thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây đựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc thành lập, củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở theo Điều 30, Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15-5-2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; củng cố năng lực các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng đáp ứng năng lực theo quy định của Chính phủ; hoàn thành trước ngày 30-6-2021; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn (cấp xã), tổ chức thủy lợi cơ sở tăng cường công tác quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả và bảo vệ kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; thực hiện phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới theo cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh được UBND tỉnh ban hành và các chương trinh, dự án khác có liên quan; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 1-12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện), các công ty khai thác công trình thủy lợi rà soát, đánh giá thực trạng công trình và tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi; xác định quy mô thủy lợi nội đồng, phân cấp quản lý công trình thủy lợi trong phạm vi tỉnh và vị trí điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ thủy lợi, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 15-8-2019; xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí và tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi cho cán bộ quản lý nhà nước ở cấp huyện, xã và các đối tượng làm công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi của tổ chức thủy lợi cơ sở; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng (kênh bê tông lắp ghép, cấu kiện đúc sẵn, đường ống,...); áp dụng kỹ thuật tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (tưới nhỏ giọt, phun mưa, SRI, nông lộ phơi,...); tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thủy lợi, đặc biệt là thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan, khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16-5-2018 của Chính phủ, đảm bảo có sự tham gia của các cấp chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân trong đầu tư, quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh trước ngày 31-3 hàng năm; tổng hợp kết quả thực hiện phát triền thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15-12 hàng năm.

Yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên.

HG


HG

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]