(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa có Công văn số 11364/UBND-NN về việc đẩy nhanh tiến độ rà soát, xác định cơ cấu diện tích đất 3 loại rừng và tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, chuyển mục đích sử dụng đất gắn liền với chuyển mục đích sử dụng rừng trái quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường các biện pháp bảo vệ 3 loại rừng

UBND tỉnh vừa có Công văn số 11364/UBND-NN về việc đẩy nhanh tiến độ rà soát, xác định cơ cấu diện tích đất 3 loại rừng và tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, chuyển mục đích sử dụng đất gắn liền với chuyển mục đích sử dụng rừng trái quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường các biện pháp bảo vệ 3 loại rừng

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả Luật Lâm nghiệp năm 2017, Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các chỉ đạo liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp và PTNT, của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, làm tốt công tác bảo vệ rừng, sử dụng rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện đầy đủ các chính sách để duy trì ổn định diện tích rừng tự nhiên thuộc 3 loại rừng trên địa bàn, giữ vững ổn định an ninh rừng tận gốc.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật trong chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện việc rà soát, xác định cụ thế, chính xác tình hình, kết quả và đề xuất điều chỉnh cơ cấu diện tích đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng phù hợp, đảm bảo phản ánh đúng hiện trạng, chất lượng, trữ lượng và tiêu chí rừng giữa thực tế ở thực địa với hồ sơ, cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng hàng năm; phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển và các khu vực rừng trọng điểm khác đã được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh phê duyệt (trừ các dự án quan trọng, trọng điểm đã được cấp thẩm quyền phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất đồng bộ, thống nhất với chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định); thực hiện nghiêm túc việc trồng rừng thay thế theo đúng Luật Lâm nghiệp năm 2017, Nghị định sổ 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát cụ thể trước khi tham mưu cho cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án có sử dụng đất mà phải chuyển mục đích sử dụng đất, chuyên mục đích sử dụng rừng theo hướng hạn chế tối đa việc làm mất rừng, nhất là rừng tự nhiên thuộc 3 loại rừng, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển và rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư; đồng thời thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao đe chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách tăng cường công tác tham mưu và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn để tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các khu vực rừng còn giàu tài nguyên, khu vực rừng nguy cơ bị xâm hại cao để quản lý chặt chẽ ngay tại gốc, xử lý nghiêm đổi tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên thuộc 3 loại rừng; đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ diện tích, chất lượng rừng trồng theo kế hoạch trồng rừng thay thế và lập hồ sơ xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, phá rừng, xâm lấn rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng trái phép theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện hiệu quả các nội dung, hoạt động liên quan đến Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững và Đề án bảo vệ, phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo hài hòa giữa trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi về công tác bảo vệ và phát triên rừng của người dân, chủ rừng.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, đôn đổc, kiểm tra, tống hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]